Online Begraafplaatsen 3.0
Begin

Algemene Begraafplaats, Thorbeckelaan, Sliedrecht

Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats
Adres:
Thorbeckelaan
 
Sliedrecht
Gemeente:
Sliedrecht
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,825946 4,775671
Oppervlakte (plm.):
29.900 m²
Status:
Volledig
Aantal graven:
5.347 (Inmiddels zijn 342 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
VISSER (240x), BOER (143x), de GROOT (126x), de BRUIN (123x), KRAAIJEVELD (120x), PRINS (98x), van WIJNGAARDEN (94x), BAKKER (93x), NEDERLOF (88x), de JONG (87x)


Contactgegevens Begraafplaats:

Telefoon:
(0184) 422 111

Algemene Informatie

De ingang van de algemene begraafplaats is aan de Thorbeckelaan. U kunt de begraafplaats elke dag bezoeken van 09.00 uur tot zonsondergang. De beheerder van de begraafplaats is de heer W. van der Pol, telefoon (0184) 422 111. Desgewenst kunt u met hem contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft aangaande de begraafplaats.
Ruimen graven begraafplaats
De gemeente Sliedrecht gaat eind 2011/begin 2012 algemene graven ruimen op de algemene begraafplaats. Het gaat om graven van mensen die begraven zijn in de periode tussen 1971 tot en met 1985. De wettelijke grafrusttermijn van tien jaar is al geruime tijd verlopen.

De volgende graven worden geruimd: het nieuwste deel: rij A-F, grafnummers 30-66 en het oudste deel van het oostelijke opgehoogde veld: rij A-G, grafnummers 75-115.
Het ruimen van de graven is nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven begraven. De stoffelijke resten krijgen een plaats in een algemeen verzamelgraf. Na het ruimen van de graven deelt de gemeente het terrein opnieuw in.

Locatie te ruimen graven begraafplaats Sliedrecht (723 KB)


U kunt een verzoek tot herbegraven in een particulier graf richten voor 1 september 2011 tot de gemeente Sliedrecht, afdeling Publiekszaken t.a.v. mevrouw S. Al-Boutybi, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

Informatie
De bekendmaking hangt op het publicatiebord bij de ingang van de begraafplaats. Bij de betreffende velden komen publicatieborden.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Plantsoenen en Reiniging: (0184) 495 927.De Algemene begraafplaats te Sliedrecht is al sinds 1885 in gebruik.
De begraafplaats is enorm mooi opgezet, fraai groen en een grote diversiviteit en creativiteit in aanleg.
Begin 2005 is er een groot gedeelte geruimd, het betrof 270 algemene graven van 1959 tot 1971 (F60-G115).
Ook is er in 2003 een nieuw verhoogd gedeelte aan de westkant in gebruik genomen.


Doorkijkje op de begraafplaats.


Monument voor allen die overleden zijn.


De eerste foto's zijn gemaakt in 1999 door dhr.Fred Stuij en zijn vrouw. Hij heeft deze foto's ter beschikking gesteld voor deze site.
Daarna zijn een groot aantal nieuwe foto's gemaakt welke van 2006 tot heden zijn geplaatst.

De verwerking van de gegevens is gestart in de tweede helft van juni 2005.
De laatste update is gemaakt op 09-04-2014.Hier de plattegrond van de begraafplaats.kleurdeelomschrijving
01Deel 01: Nieuwste gedeelte familiegraven. Dit vak is in gebruik vanaf 2003. Dit gedeelte is verdeelt in vak A - vak C(codering: 01Axxx - 01Cxxx)
02Deel 02: Huurgraven verdeelt van vak A t/m Vak J.
Hier werd begraven vanaf plm. 1960 en bijzettingen tot heden.
(codering: 02Axxx - 02Jxxx)
03Deel 03: Een nieuw gedeelte met daarin
- Familiegraven (03F), begraven vanaf maart 2000,
- Kindergraven (03K),
- Urnenmuur (03U).
04Deel 04: Algemene graven waarin doorgaans in drie lagen begraven is.
04A is het oudste gedeelte, er werd begraven tot 1993
04B is reeds geheel vol, begraven van 1993 - 2003
04C is reeds geheel vol, begraven van 2003 - 2008
04D is in gebruik genomen in 2008 en er wordt tot heden begraven.
  05Deel 05: Huurgraven nieuwe deel oostelijke veld
Dit gedeelte bestaat uit de vakken A t/m Z
06Deel 06: Rooms-Katholieke gedeelte
07Deel 07: Familiegraven
08Deel 08: Familiegraven
09Deel 09: Eigen graven oudste deel westelijke veld.
Er is hier begraven in drie rijen van plm 15 graven per rij.
10Deel 10: Kindergraven
11Deel 11: Eigen graven oudste deel westelijke veld opgehoogd gedeelte
12Deel 12: Huur graven oudste deel oostelijk veld opgehoogd gedeelte
13Deel 13: Oudste deel westelijke veld
14Deel 14: Oudste deel oostelijke veld
15Deel 15: Eigen graven nieuwste deel
- Vakken A t/m D ten zuiden
- Vakken E t/m H ten noorden
16Deel 16: RK Oude gedeelte
17Deel 17: Eigen graven west
18Deel 18: Eigen graven oost
Alle zerken met een S of een X nummer zijn tot heden niet gevonden en zijn zo het er nu uit ziet niet meer aanwezig op de begraafplaats.

Nieuws over deze begraafplaats

Snel besluiten over (tweede) begraafplaats
 - 25-1-2017
SLIEDRECHT ,,Start zo snel mogelijk de maatschappelijke discussie (in de vorm van bewonersbijeenkomsten, red.) en de onderzoeken op zodat we aan het einde van het tweede kwartaal besluiten kunnen nemen." Dat is de boodschap die wethouder Aldrik Dijkstra dinsdagavond meekreeg van PvdA-fractievoorzitter Anton van Rees. Alsmede, maar niet met zoveel woorden uitgesproken, van de rest van de gemeenteraad. Alle fracties stemden in met het raadsvoorstel.

Dat wil zeggen dat de weg open ligt voor de gemeente om in samenspraak met inwoners te kijken wat de uitbreidingsmogelijkheden zijn op de huidige begraafplaats aan de Stationsweg en op welke locatie de noodzakelijke tweede begraafplaats kan worden gerealiseerd. Van Rees zei blij te zijn dat het dempen van de watergang (om zo ruimte te creëren voor nieuwe graven) uit het voorstel is geschrapt. Peter de Borst van PRO Sliedrecht merkte dit ook op en complimenteerde Dijkstra dat hij twee weken geleden tijdens de oordeelsvormende vergadering heeft geluisterd naar de zorgen die werden geuit. ,,De watergang is gezichtsbepalend. Daar moet je niet nu al over besluiten, maar het betrekken in de maatschappelijke discussie." Datzelfde geldt volgens hem voor nieuwe mogelijkheden van begraven. De vorige keer haalde De Borst al bovengrondse galerijgraven aan, ditmaal deed hij dat met natuurbegraven. Ton Spek (CDA) droeg de wethouder op een 'list' te verzinnen. ,,Reserveer alvast geld zodat bewoners bij een tweede begraafplaats geen last hebben van exorbitant stijgende prijzen. We zeiden het twee weken geleden al: begraven moet betaalbaar blijven."

Niet gewenste situaties op algemene begraafplaats
 - 8-1-2017
SLIEDRECHT – Forse misstanden op de algemene begraafplaats in Sliedrecht. “Uit de gesprekken met de beheerders blijkt dat er in de praktijk tijdens begrafenissen (bij dubbeldiep begraven) regelmatig water in de graven staat waardoor kisten vaak in het water worden geplaatst. Afgezien van het niet voldoen aan de voorschriften uit de Wet op de lijkbezorging zorgt dit voor een slechte lijkvertering en een niet gewenste situatie bij begrafenissen”. Dat concludeert bureau Kybys in het raport ‘Inventarisatie huidige situatie en verkenning oplossingsrichtingen begraafcapaciteit’ in opdracht van de gemeente Sliedrecht.

Dinsdagavond 10 januari 2017 praat de gemeenteraad van Sliedrecht tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering over de toekomst van begraven in Sliedrecht. De gemeente is verplicht de mogelijkheid tot begraven blijvend te kunnen aanbieden. In de huidige situatie is er binnen enkele jaren geen mogelijkheid meer tot begraven vanwege de capaciteit op de algemene begraafplaats.

Het schort volgens de onderzoekers aan meer. De huidige afmeting van de graven is kleiner dan voorgeschreven in het uitvoeringsbesluit. “Hierdoor passen grafkisten niet binnen de beschikbare ruimte. Een gevolg hiervan is dat de huidige padenstructuur deels over bestaande graven loopt (“voeten onder het pad”). Ook zorgt dit voor problemen bij het plaatsen van de bekisting benodigd voor het delven van het graf doordat deze bekistingen door de jaren heen groter zijn geworden om ruimte te bieden aan de steeds langere grafkisten”, staat in het rapport beschreven.

Niet mogelijk
Volgens de onderzoekers van Kybys moet worden aangetekend dat door het steeds langer worden van kisten ook de maat uit het uitvoeringsbesluit (2,2 m bij 1,0 m) in veel gevallen al niet meer afdoende is. “Voor nieuwe maatvoering wordt op veel begraafplaatsen een afmeting van 2,50 bij 1,25 m gehanteerd als afmeting voor een nieuw graf. Bij de uitgifte van nieuwe graven dient de inrichting van de grafvelden aangepast te worden op de vereiste maatvoering wat in veel gevallen problematisch of zelfs geheel niet mogelijk is door de bestaande padenstructuur en aangrenzende grafvelden.”

Geen optie
Individueel ruimen is volgens de onderzoekers hierdoor ook geen optie doordat tussen bestaande graven onvoldoende ruimte is om de huidige (grotere) grafkisten te plaatsen. Eind mei vorig jaar is de gemeenteraad beeldvormend bijgepraat over de situatie rond de algemene begraafplaats. Om in de toekomst aan de verplichting te kunnen voldoen wordt door het college van B & W voorgesteld om over te gaan tot het ruimen van graven en het proces starten voor een onderzoek naar een nieuwe begraafplaats. Daarover praat de gemeenteraad onder meer dinsdagavond 10 januari 2017. Deze openbare oordeelsvormende vergadering begint op 21.00 uur.

 © Kineo 2005-2017
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact