Online Begraafplaatsen 3.0
Begin

Kerkhof Kijfhoekkerk , Kijfhoek 30, 3335 LD Zwijndrecht

Begraafplaats:
Kerkhof Kijfhoekkerk
Adres:
Kijfhoek 30
 
3335 LD Zwijndrecht
Gemeente:
Zwijndrecht
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,8256 4,59151
Oppervlakte (plm.):
900 m²
Status:
Volledig
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Buitendijk (7x), Leeuwenburg (7x), de Heer (7x), van der Linden (6x), Dam (5x), Rijken (4x), v.d. Linden (4x), Borst (3x), Euser (3x), Plaisier (3x)


Contactgegevens Begraafplaats:

Contact:
Dhr. A.H. Roos, De Hoef 56, 2995 VT Heerjansdam, tel 078-6772089 (CvK.)

Algemene Informatie


KERKHOF BIJ DE KERK VAN KIJFHOEK.


De Kerk en het kerkhof zijn in beheer en eigendom van de PKN Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek.

Het reglement van deze begraafplaats geeft in art. 13 aan dat voor het verlenen van een recht op een graf op deze begraafplaats, alleen inwoners en personen die binnen het gebied Kijfhoek geboren zijn in aanmerking komen.De aangegeven grafnummers zijn in overeenstemming met de gravenadministratie van de kerk.

Zie ook: Historisch Genootschap Heerjansdam

KIJFHOEKKERK.
Met de bedijkingwerkzaamheden werd de Devel bij Groote Lindt en bij Kleine Lindt afgedamd. In de periode na de bedijkingwerkzaamheden (na 1337), werd waarschijnlijk Kijfhoek gevestigd. In 1368 werd in ieder geval het monumentale kerkje van Kijfhoek gebouwd dat nog steeds op een terp aan de rand van de Devel staat. Deze Kijfhoekkerk vertoont bouwkundig gezien zowel kenmerken van de gotische als van de romaanse bouwstijl. Waarschijnlijk kwamen vroeger veel kerkgangers per schuit.

KIJFHOEK.
Het dorpje is door de tijden heen altijd klein gebleven. Zo telde het in 1515 zes huizen en een klooster. Het was dit klooster dat het dorp betekenis gaf. Het klooster Eemsteijn, gelegen bij Munnikensteeg werd ingewijd in 1435 en was bijna anderhalve eeuw een soort streekcentrum; het werd verwoest in 1572 door een Geuzenvendel. Van het klooster is niets bewaard gebleven.
Kijfhoek ging per 19 augustus 1857 op in de gemeente Groote Lindt die in 1881 opging in de gemeente Zwijndrecht.
In 1926 werd de Devel bij Kijfhoek drooggelegd. Door een wijziging in het systeem van bemaling van de polders verloor de Devel haar functie op dit gebied.


In een donk in het stroomgebied van het riviertje de Devel zijn potten gevonden met voedselresten die door middel van de koolstof-14-datering konden worden gedateerd in de Vlaardingencultuur (3500–2500 v.Chr.). Gevonden koolstofresten kunnen op bewoning in het mesolithicum (5500-4100 v.Chr.) wijzen. Deze vindplaats zal tot archeologisch monument verklaard worden omdat donken met neolithische en mesolithische bewoning ook internationaal zeer zeldzaam zijn.
In 1322 vond een watersnood plaats (de Stormvloed van 1322) waarbij grote stukken van de Zwijndrechtse Waard onder water kwamen te staan en vele levens verloren gingen. Dit was voor graaf Willem III van Holland aanleiding om bedijkingsplannen te ontwikkelen. In een oorkonde van 14 januari 1331 bepaalde hij dat ‘degenen die delen van de Zwijndrechtse Waard bedijkten, ambachtsheer werden van dat deel van de Waard’. Door die oorkonde ontstonden de ambachtsheerlijkheden, waarvan de meeste werden genoemd naar hun bedijkers: Schobbelands Ambacht, Heer Oudelands Ambacht, Groote en Kleine Lindt, Heerjansdam, Meerdervoort, Sandelingenambacht, Alewijns Ambacht en Daniels Ambacht, vernoemd naar Daniel van der Merwede, en dat later bekend werd onder de naam Kijfhoek.
In 1332 werd het kasteel Develsteijn op Lievershille gebouwd. Dit kasteel heeft bestaan tot 1824. In 2005 zijn er enkele proefsleuven gegraven op de plek waar het kasteel gestaan heeft. Het idee om het kasteel te herbouwen kreeg daardoor een nieuwe impuls.


bron:Wikipedia

 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ