Online Begraafplaatsen 3.0
BeginKerkhof Hervormde Kerk Molenaarsgraaf

Kerkhof Hervormde Kerk, , Molenaarsgraaf

Begraafplaats:
Kerkhof Hervormde Kerk
Adres:
 
Molenaarsgraaf
Gemeente:
Molenwaard
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,875211 4,818101
Oppervlakte (plm.):
1.000 m²
Status:
Volledig
Aantal graven:
207 (Inmiddels zijn 4 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Korevaar (18x), Brouwer (16x), Tukker (12x), Baan (8x), Houweling (8x), Mourik (7x), de Groot (7x), Advokaat (6x), Boer (6x), Stuij (6x)

Algemene Informatie

Oproep aan de nabestaanden om voor 1 november 2008 contact op te nemen met de beheerder, mevr C. van der Wulp, tel. 0184-698400.

Dit geldt voor de volgende graven:
E-016 Graf met opschrift '13' bekijk
E-041 Familiegraf 'van ESSEN' bekijk
E-255 Graf Pieter van den Heuvel bekijkHet Kerkhof bij de hervormde Kerk van Molenaarsgraaf.

Het oude gedeelte (vak 1 noord) bevat plm. 150 graven waarvan de meeste geen zerk of steen hebbben. De graven zijn in 15 rijen zonder tussenruimte gegraven.

Het nieuwe gedeelte is ruimer opgezet en bevat ongeveer 200 graven (nrs. 2.100 t/m 2.295) waarvan ongeveer 80% in gebruik is en de meeste graven bevatten een steen of zerk.

De inventarisatie is gestart in mei 2005 en als eerste wordt het oude gedeelte opgenomen (vak 1, noord), in juni 2005 is nieuwe gedeelte geinventariseerd.In 2009 is het kerkhof flink onder de schop genomen. De paden en de begroeiing zijn sterk verbeterd. Ook heeft het oude gedeelte (de zandbak) een passend en waardig uiterlijk gekregen


Hierboven de plattegrond van het oude noordelijke gedeelte.

Groot formaat plattegrond oude gedeelte

Hierboven de plattegrond van het nieuwere gedeelte.

Groot formaat plattegrond nieuwe gedeelte

Nieuws over deze begraafplaats

Lagere leges voor trouwen en begraven in Molenwaard
 - 9-11-2017
MOLENWAARD • De gemeente Molenwaard gaat de leges voor trouwen en begraven met 5 procent verlagen.

De SGP diende daarvoor dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie in die steun kreeg van CDA, CU en PvdA. De SGP constateert in de motie dat er in Molenwaard sprake is van hoge belastingdruk, met name voor het begraven en het afsluiten van huwelijken. Bovendien hanteert fusiepartner Giessenlanden voor deze diensten leges die 10 procent lager liggen.

Crematie

Ook de tarieven in andere omliggende gemeenten zijn lager. Een afweging voor de SGP is ook dat begraven financieel niet onaantrekkelijker moet zijn dan crematie.

Ruimen van algemene graven
 - 10-6-2016
De gemeenteraad van Molenwaard heeft besloten om graven waar geen inkomsten meer tegenover staan te gaan ruimen. De reden voor dit besluit is dat anders bepaalde begraafplaatsen gesloten moeten worden wegens ruimtegebrek en begraven in Molenwaard onverantwoord duur wordt.
Gefaseerd

Het ruimen van deze graven vindt gefaseerd in drie jaar plaats. Als eerste worden gedeelten van de algemene begraafplaatsen in Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden oud en nieuw geruimd en heringericht. Het betreft algemene graven ouder dan 10 jaar en particuliere graven waarvan het grafrecht vervallen verklaard is. De historische graven en graven met een opvallende grafbedekking worden uitgesloten van het ruimen. Het ruimen van de graven vindt plaats medio juni 2017.

De te ruimen graven worden kenbaar gemaakt door middel van bordjes bij de graven en op het hek van de begraafplaats zal een plattegrond hangen met daarop aangegeven de te ruimen graven.

Op- en herbegraven
Er is een mogelijkheid om de stoffelijke resten van uw dierbare te laten opgraven en herbegraven in een nieuw of bestaand particulier graf of te laten cremeren. Wordt hier niet voor gekozen wordt dan worden de stoffelijke resten begraven in een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats. Op het verzamelgraf wordt een herdenkingsmonument geplaatst.

Grafbedekking
Als er een grafbedekking op het graf aanwezig is, en deze moet behouden worden, dan kunt u dit aangeven. Als er geen prijs gesteld wordt op de grafbedekking dan wordt deze na 31 mei 2017 door ons verwijderd en vernietigd.
Ruimen van particuliere graven

Gelijktijdig met de algemene graven worden ook een aantal particuliere graven geruimd waarvan het college het recht vervallen heeft verklaard op 6 juni 2016. Dit recht is vervallen omdat na aanschrijvingen en een bordje bij het graf: het recht niet is verlengd; afstand is gedaan van het recht; het recht na overlijden van de rechthebbende niet tijdig is overgeschreven of de rechthebbende niet meer te traceren is.

Voor de particuliere graven gaat het om de volgende nummers:
op de algemene begraafplaats in Molenaarsgraaf: E-3, E-5, E-9, E-10, E-11, E-12, E-15, E-16, E-17, E-19, E-27, E-28, E-29, E-31, E-32, E-33, E-36, E-37, E-38, E-39, E-40, E-49, E-55, E-61, E-62a, E-63, E-109, E-139, E-217, E-233, E-250, E-251 en E-255.

Bezwaar
Een belanghebbende kan bezwaar indienen tegen het vervallen verklaren van het grafrecht op een particulier graf binnen 6 weken na publicatie van dit persbericht en alsnog het graf op naam zetten, onder vermelding van de relatie tot de overledene. Bezwaar kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur via www.gemeentemolenwaard.nl.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezwaar kan ook schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf.

Wordt er geen bezwaar aangetekend dan wordt het graf geruimd en de stoffelijke resten begraven in het verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.
Grafbedekking

Als er bezwaar gemaakt wordt, dan gaan we er vanuit dat u de grafbedekking wilt behouden dan is hiervoor geen actie nodig. Als er een grafbedekking op het graf aanwezig is, en deze moet behouden worden, dan kunt u dit aangeven. Als er geen prijs gesteld wordt op de grafbedekking dan wordt deze na 31 mei 2017 door ons verwijderd en vernietigd.

Informatie
Heeft u over het bovenstaande geen brief heeft ontvangen, en u heeft vragen, een wens of twijfelt u of het graf uw dierbare geruimd gaat worden, dan kunt u altijd bellen met mevr. Van der Wulp, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag onder telefoonnummer 14 0184.

U kunt ook een mail sturen naar begrafenis@gemeentemolenwaard.nl of een brief sturen naar Gemeente Molenwaard, t.a.v. begraafplaatsenadministratie, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Graag met vermelding van de begraafplaats en het grafnummer.

 © Kineo 2005-2017
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact