Online Begraafplaatsen 3.0
BeginAlgemene Begraafplaats Oude Torenhof Alblasserdam

Algemene Begraafplaats "Oude Torenhof", Kerkstraat 207, Alblasserdam

Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats "Oude Torenhof"
Adres:
Kerkstraat 207
 
Alblasserdam
Gemeente:
Alblasserdam
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,862327 4,669019
Oppervlakte (plm.):
17.300 m²
Status:
Volledig
Aantal graven:
3.886 (Inmiddels zijn 473 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de JONG (79x), STOUT (66x), BAKKER (59x), SMIT (45x), den BOEF (36x), de GROOT (35x), den BOER (35x), BOON (34x), VISSER (34x), ROODNAT (33x)

Documenten

Algemene Informatie
De begraafplaats van Alblasserdam ligt achter De Oude Toren, aan het eind van de Kerkstraat. Er werd op die plek al begraven sedert ca. 1475.
In 1575 is de kerk door brand verwoest, slechts de toren bleef over. In 1612 is het kerkgebouw hersteld, zij het slechts tot de helft. Vanaf dat moment werd er begraven 1) in de Nieuwe Kerk (in het herbouwde deel), 2) in de Oude Kerk (het niet herbouwde deel, en 3) op het kerkhof.
In 1855 is het kerkgebouw achter de toren verlaten en afgebroken en kocht de plaatselijke overheid de grond om de begraafplaats aldaar in stand te houden.

De begraafplaats is ingedeeld in de vakken A t/m Z. Er is ook een urnenmuur, vlak achter en iets terzijde van de toren.
De vakken J en F zijn in 2002 geruimd. De gegevens van de graven in vak J zijn tijdig opgenomen en staan op deze site. Die van vak F helaas niet.
Nu reeds is aangekondigd dat de algemene graven van vak P in het voorjaar van 2006 geruimd zal worden.

De inventarisatie is gedaan in augustus 2005 door dhr. G. Ouweneel

Hieronder de plattegrond van de begraafplaats.


De gemeente gaat eind dit jaar twee gedeelten van de Algemene begraafplaats te Alblasserdam ruimen.
Het gaat om:

- Vak P lijn 4 en 5
- Vak R lijn 2 en 3

De ruiming is d.m.v. borden op de begraafplaats aangekondigd.
Per april 2008 is de gemeente van plan vak K te ruimen. Hiernaast het bord dat te vinden is op de begraafplaats

Ruimen graven


In de eerste helft van 2008, maar na Pasen, gaat de gemeente Alblasserdam over tot het ruimen van een gedeelte van de begraafplaats. Het betreft vak K, de lijnen 7,8 en 9 van de begraaf­plaats, waar begraven is in algemene graven in het tijdvak 7 februari 1985 tot 11 maart 1987. Het ruimen van de graven wordt uitgevoerd door een op dit terrein deskundig bedrijf, met vele jaren ervaring.
Bij het ruimen zal de begraafplaats gesloten zijn voor publiek tussen 07.00 uur en 16.00 uur; ook nabestaanden kunnen daar niet bij aanwezig zijn. De stoffelijke overschotten zullen in een geza­menlijk graf worden herbegraven.
Indien gewenst, is herbegraven of cremeren elders mogelijk met toestemming van de burge­meester. Hiervoor gelden de regels van de ge­meente waar herbegraven of gecremeerd wordt. Mogelijk is één van uw verwanten op dit gedeelte van de begraafplaats begraven en wilt u over gaan tot herbegraven of cremeren.
In de gemeente Alblasserdam kan dat echter slechts in een eigen graf dat voor 20 jaar aange­kocht dient te worden tegen de geldende kosten. Als u tot herbegraving wilt overgaan, verzoeken wij u dit voor 1 maart 2008 schriftelijk kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam. afd. Burgerzaken, Postbus 2, 2950 AA ALBLASSERDAM.
Monumenten en andere voorwerpen op de graven kunnen na afspraak met de beheerder van de begraafplaats worden opgehaald. Zonder na­dere afspraak worden de monumenten (stenen) vernietigd.
Vragen naar aanleiding van deze advertentie wor­den graag beantwoord door mevrouw M. Smit - de Koning of de heer AA Wemmers, bereikbaar op het gemeentehuis, afd. Burgerzaken of telefo­nisch: 078-6921386 en 6921230.

Nieuws over deze begraafplaats

Koalabeerbeeltje gestolen vanaf begraafplaats Alblasserdam
 - 7-1-2017
ALBLASSERDAM – Tussen Kerst en Oud en Nieuw is vanaf de begraafplaats aan de Kerkstraat in Alblasserdam een beeldje van een koalabeer gestolen. Het beeld zat vastgelijmd op een steen en is door een onbekende losgemaakt en meegenomen. Het beeld heeft een symbolische betekenis omdat de overledene een reis had gepland naar Australië die zij –helaas- niet meer mocht meemaken.

De diefstal vond plaats bij een graf in het nieuwe gedeelte, nabij de Randweg.

Nabestaanden willen het beeldje graag terug hebben. Mensen die weten waar het beeldje is of weten wie het beeldje heeft meegenomen, wordt verzocht contact op te nemen met de redactie van Alblasserdamsnieuws.nl. Dit kan via het nummer 0640092253 of via het mailadres info@alblasserdamsnieuws.nl

Mededeling en oproepen

Ruiming algemene graven Oude Torenhof (pub.datum: 26-4-2015)

In de tweede helft van 2015 gaat de gemeente Alblasserdam over tot het ruimen van een gedeelte van de begraafplaats.
Te ruimen graven
Het betreft hier algemene graven waarvan de uitgiftetermijn van 20 jaar is verstreken of binnenkort verstrijkt, namelijk:
Vak L, lijn 8, nr. 1 t/m 16 waarin is begraven van 9 mei 1993 t/m 2 januari 1994 en
Vak L, lijn 7, nr. 1 t/m 20 waarin is begraven van 3 januari 1994 t/m 30 januari 1995.
Herbegraven of cremeren
Mogelijk is één van uw verwanten op dit gedeelte van de begraafplaats begraven en wilt u overgaan tot herbegraven of cremeren. Herbegraven op Oude Torenhof is uitsluitend mogelijk in een nieuw particulier graf, wat voor 20 jaar wordt uitgegeven, of in een bestaand particulier graf tegen betaling van de daarvoor staande kosten voor herbegraving, uitsluitend recht, onderhoudsrecht en gedenkteken.

Desgewenst is elders herbegraven, of cremeren, eveneens mogelijk. Hiervoor gelden de regels van de gemeente waar wordt herbegraven of gecremeerd.

Als u tot herbegraving of crematie wilt overgaan en u heeft dit nog niet eerder kenbaar gemaakt, verzoeken wij u dit vóór 1 maart 2015 schriftelijk te doen bij: gemeente Alblasserdam, t.a.v. Begraafplaatsadministratie, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam.
Belanghebbenden/nabestaanden
De gemeente stelt alles in het werk om, conform de Wet op de Lijkbezorging, belanghebbenden bij deze graven zoveel mogelijk aan te schrijven over de voorgenomen ruiming. Echter, in de tijd dat deze algemene graven in gebruik werden genomen was het niet verplicht om de gegevens van belanghebbenden vast te leggen. De ervaring leert dat na 20 jaar belanghebbenden vaak zijn verhuisd, geëmigreerd, of inmiddels zelf zijn overleden, en dat er helaas geen nabestaanden meer zijn te achterhalen. Bent u of kent u een mogelijk belanghebbende voor één of meerdere van de te ruimen algemene graven, neemt u dan contact op met de begraafplaatsadministratie via telefoonnummer 14 078.
Grafbedekkingen
Eventueel aangebrachte vaste beplanting wordt verwijderd vanaf 1 maart 2015.
Monumenten en andere voorwerpen op de graven kunnen belanghebbenden na afspraak met de beheerder van de begraafplaats, de heer B. Stout, ophalen. Niet opgehaalde grafbedekkingen worden vernietigd bij aanvang van de ruiming.
De ruiming
Het ruimen van de graven wordt uitgevoerd door een op dit terrein deskundig bedrijf. Tijdens het ruimen is de begraafplaats gesloten voor alle publiek tussen 7.00 uur en 16.00 uur; ook nabestaanden kunnen daarbij niet aanwezig zijn. De stoffelijke resten zullen in een anoniem verzamelgraf elders op de begraafplaats worden herbegraven.
Contact
Vragen of verzoeken naar aanleiding van deze publicatie stelt u via het contactformulier of schriftelijk aan de Begraafplaatsadministratie, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Eventueel kunt u ook telefonisch contact opnemen met mevrouw M. Smit-Langeveld. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer 14 078.

 © Kineo 2005-2017
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact