Online Begraafplaatsen 3.0
BeginBegraafplaats Vredehof Ridderkerk

Begraafplaats Vredehof, Lagendijk 112, 2981 ER Ridderkerk

Begraafplaats:
Begraafplaats Vredehof
Adres:
Lagendijk 112
 
2981 ER Ridderkerk
Gemeente:
Ridderkerk
Provincie:
Zuid-Holland
Co÷rdinaten:
51,868323 4,589129
Oppervlakte (plm.):
54.200 m²
Status:
Volledig
Aantal graven:
7.306 (Inmiddels zijn 686 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Jong (171x), van der Linden (105x), Lodder (98x), Visser (86x), van den Berg (84x), de Ruiter (84x), Lagendijk (80x), Rijsdijk (68x), Huizer (67x), van Driel (67x)

Algemene Informatie


Algemene begraafplaats "Vredehof" in Ridderkerk.

Begraafplaats "Vredehof" is gesitueerd aan de Lagendijk / hoek inmiddels afgesloten Hogeweg en werd aangelegd begin jaren vijftig van de vorige eeuw,
ter vervanging van de thans aan de rand van het dorpscentrum gelegen begraafplaats "Rusthof".
De eerste teraardebestellingen vonden plaats in augustus 1954. De begraafplaats telt ongeveer vijfentwintig vakken.
Vak 3 herbergt een aantal familiegraven/graftombes. Vak 4 en 25 zijn gereserveerd voor begrafenissen volgens de Rooms-Katholieke ritus
en in de Vakken 8 en 10 liggen een aantal graven van Islamitische gelovigen.

Zowel het oude gedeelte als het nieuwe van "Vredehof" beschikt over een urnentuin en een urnenmuur, resp. in vak 18 en 20. In beide gedeelten bevindt zich ook een strooiveld.

In de afgelopen tijd is "Vredehof" aanzienlijk uitgebreid in westelijke richting.Overzicht van een gedeelte van "Vredehof".

Rechts is het rouwcentrum van begraafplaats "Vredehof" te zien.

In dit rouwcentrum bevinden zich een ruimte om elkaar te ontmoeten en te condoleren,
een ruimte waar opgebaard en afscheid genomen kan worden
en een ruimte om met familie, vrienden en genodigden een dienst of samenkomst te houden.
Vanuit het rouwcentrum wordt ten grave gedragen.
Historie van de gemeente Ridderkerk. (Rechts beneden ziet u de vlag en het wapen van Ridderkerk.)

De naam Ridderkerk (Riederkercke) komt voor het eerst voor in een bericht van Koning Hendrik IV, waar sprake is van Riede, gelegen aan de Merwede.
Waarschijnlijk is het gebied in de 12de eeuw voor het eerst bedijkt. In 1277 droeg Diederik van Alkemade het land Gere, met de kerk in leen, op aan Floris V, wiens opvolgers meermalen een pastoor aanstelden (patronaatsrecht) in het ambacht Riede in de Riederwaard.
In de 14de eeuw had deze waard veel te lijden van overstromingen en tussen 1373 en 1375 moest de schaarse bevolking zich terugtrekken op de zuidelijke waterkeringen, daar de Riederwaard onder water kwam te staan.
In 1404 kwam het herstel van de Molendijk gereed en was de Oud-Riederwaard herwonnen. Een dijkdoorbraak in 1421 (St.-Elisabethsvloed) werd hersteld. 19 December 1427 werd Ridderkerk een ambachtsheerlijkheid, de eerste ambachtsheer is Ridder Roelant, heer van Uytkercke. Zijn vrouw, Margriet van Comene, wordt in 1441 ambachtsvrouw van Ridderkerk en de polder Nieuw Reijerwaard wordt herdijkt. In 1446 regelt Margriet het bestuur en de rechtspraak in haar ambacht. Dit handvest vormde tot in de achttiende eeuw de basis voor het bestuur en rechtspraak in Ridderkerk. Daarom wordt 1446 beschouwd als het ontstaansjaar van deze gemeente.

Agrarische activiteiten.

Aan het begin der jaartelling leefden de mensen in het zuid-westen van ons land van de jacht, visserij, schapenteelt en een primitieve vorm van akkerbouw.
Na het bedijken van het land vormde zo rond 1500 de landbouw en de veehouderij een voorname bron van bestaan. Vanaf de 16de eeuw hield men zich vooral met de gerst-cultuur bezig. In 1880 ontstond een landbouwcrisis, tuinbouw ging toen een steeds grotere plaats innemen.

Industrie.

De opkomst van de industrie, de instroom van nieuwe inwoners en de daarmee samenhangende woningbouw hebben de agrarische activiteit in de gemeente aanzienlijk beperkt.
De industrie beperkte zich aanvankelijk tot de vlasbewerking en de scheepsbouw. Bij het teruglopen van de vlasindustrie werd overgeschakeld op de bewerking van werktuigmachines en gietstukken voor de scheepsbouw. Veel bedrijven ontlenen daar hun oorsprong aan. De scheepsbouw kreeg echter de nekslag door de concurrentie van goedkope landen, zoals b.v Japan en Korea. Na de teloorgang van de scheepsbouw heeft het bedrijfsleven zich echter wonderbaarlijk hersteld, de ontwikkeling van diverse industrieterreinen en de gunstige ligging, hebben daar zeker bij geholpen.

Vlag en wapen van Ridderkerk.

Het wapen van Ridderkerk werd vastgesteld op 24 juli 1816. De beschrijving luidde als volgt: "Van sijnople (groen), beladen met Ridder Sint Jor1s, de draak doorstekende (volgens de overleveringheeft St. Joris een prinses gered en de draak gedood.) dit alles van zilver (wit).

De vlag van de gemeente is daarop aangepast, twee horizontale banen, de bovenste wit, de onderste groen.
Het aantal inwoners bedraagt ruim 45.000.
Bron: Stichting Oud Ridderkerk en Wikipedia.


 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ