Online Begraafplaatsen 3.0
Begin

Algemene Begraafplaats "Oude Torenhof", Kerkstraat 207, Alblasserdam

Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats "Oude Torenhof"
Adres:
Kerkstraat 207
 
Alblasserdam
Gemeente:
Alblasserdam
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,862327 4,669019
Oppervlakte (plm.):
17.300 m²
Status:
Volledig
Aantal graven:
3.941 (Inmiddels zijn 477 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Jong (80x), Stout (66x), Bakker (59x), Smit (45x), den Boef (37x), Boon (35x), de Groot (35x), den Boer (35x), Visser (35x), Roodnat (34x)

Documenten

Algemene Informatie
De begraafplaats van Alblasserdam ligt achter De Oude Toren, aan het eind van de Kerkstraat. Er werd op die plek al begraven sedert ca. 1475.
In 1575 is de kerk door brand verwoest, slechts de toren bleef over. In 1612 is het kerkgebouw hersteld, zij het slechts tot de helft. Vanaf dat moment werd er begraven 1) in de Nieuwe Kerk (in het herbouwde deel), 2) in de Oude Kerk (het niet herbouwde deel, en 3) op het kerkhof.
In 1855 is het kerkgebouw achter de toren verlaten en afgebroken en kocht de plaatselijke overheid de grond om de begraafplaats aldaar in stand te houden.

De begraafplaats is ingedeeld in de vakken A t/m Z. Er is ook een urnenmuur, vlak achter en iets terzijde van de toren.
De vakken J en F zijn in 2002 geruimd. De gegevens van de graven in vak J zijn tijdig opgenomen en staan op deze site. Die van vak F helaas niet.
Nu reeds is aangekondigd dat de algemene graven van vak P in het voorjaar van 2006 geruimd zal worden.

De inventarisatie is gedaan in augustus 2005 door dhr. G. Ouweneel

Hieronder de plattegrond van de begraafplaats.


De gemeente gaat eind dit jaar twee gedeelten van de Algemene begraafplaats te Alblasserdam ruimen.
Het gaat om:

- Vak P lijn 4 en 5
- Vak R lijn 2 en 3

De ruiming is d.m.v. borden op de begraafplaats aangekondigd.
Per april 2008 is de gemeente van plan vak K te ruimen. Hiernaast het bord dat te vinden is op de begraafplaats

Ruimen graven


In de eerste helft van 2008, maar na Pasen, gaat de gemeente Alblasserdam over tot het ruimen van een gedeelte van de begraafplaats. Het betreft vak K, de lijnen 7,8 en 9 van de begraaf­plaats, waar begraven is in algemene graven in het tijdvak 7 februari 1985 tot 11 maart 1987. Het ruimen van de graven wordt uitgevoerd door een op dit terrein deskundig bedrijf, met vele jaren ervaring.
Bij het ruimen zal de begraafplaats gesloten zijn voor publiek tussen 07.00 uur en 16.00 uur; ook nabestaanden kunnen daar niet bij aanwezig zijn. De stoffelijke overschotten zullen in een geza­menlijk graf worden herbegraven.
Indien gewenst, is herbegraven of cremeren elders mogelijk met toestemming van de burge­meester. Hiervoor gelden de regels van de ge­meente waar herbegraven of gecremeerd wordt. Mogelijk is één van uw verwanten op dit gedeelte van de begraafplaats begraven en wilt u over gaan tot herbegraven of cremeren.
In de gemeente Alblasserdam kan dat echter slechts in een eigen graf dat voor 20 jaar aange­kocht dient te worden tegen de geldende kosten. Als u tot herbegraving wilt overgaan, verzoeken wij u dit voor 1 maart 2008 schriftelijk kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam. afd. Burgerzaken, Postbus 2, 2950 AA ALBLASSERDAM.
Monumenten en andere voorwerpen op de graven kunnen na afspraak met de beheerder van de begraafplaats worden opgehaald. Zonder na­dere afspraak worden de monumenten (stenen) vernietigd.
Vragen naar aanleiding van deze advertentie wor­den graag beantwoord door mevrouw M. Smit - de Koning of de heer AA Wemmers, bereikbaar op het gemeentehuis, afd. Burgerzaken of telefo­nisch: 078-6921386 en 6921230.

Nieuws over deze begraafplaats

Gemeente gaat graven ruimen van ruim 20 jaar oud
 - 28-7-2017
In oktober 2017 ruimt de gemeente Alblasserdam algemene graven die meer dan 20 jaar geleden zijn uitgegeven.

ALBLASSERDAM - De stoffelijke resten worden overgebracht naar een anoniem verzamelgraf op de begraafplaats. Nabestaanden kunnen ook aangeven dat ze willen herbegraven of cremeren. Het ruimen van de graven gebeurt door een deskundig bedrijf. Het gaat om de volgende graven: Vak L, lijn 6, nr. 1 tot en met 20 waarin is begraven van 11 februari 1995 tot en met 6 april 1996 en Vak L, lijn 5, nr. 1 tot en met 20 waarin is begraven van 9 april 1996 tot en met 11 juni 1997.

De exacte datums in oktober waarop geruimd wordt komen op het publicatiebord bij de ingang. De begraafplaats is op die dagen gesloten tussen 7.00 en 16.00 uur. Na 16.00 uur is de begraafplaats open tot zonsondergang. De te ruimen grafvakken zijn de hele periode afgeschermd. Tijdens begrafenissen wordt het werk stilgelegd.

Bent u nabestaande en wilt u de grafsteen of andere voorwerpen ophalen? Maak dan vóór 30 september een afspraak met onze beheerder via telefoonnummer 06-23748676. De vaste beplanting heeft de gemeente al verwijderd bij de renovatie van de paden. Herbegraven op de Oude Torenhof is mogelijk in een nieuw of bestaand particulier graf. Hiervoor gelden vastgestelde tarieven voor herbegraven, grafrecht, bijdrage onderhoud en gedenktekens.

Het is ook mogelijk de stoffelijke resten te laten cremeren of op een andere begraafplaats te laten herbegraven. Dit moet voor 22 september 2017 bij de gemeentelijke begraafplaatsadministratie bekend zijn. Neem in dat geval ook tijdig contact op met het betreffende crematorium of begraafplaats. De gemeente heeft zoveel mogelijk belanghebbenden van deze graven een brief gestuurd over de ruiming.

Heeft u geen brief gekregen maar bent u wel belanghebbende en wilt u een aanvraag doen voor herbegraven of cremeren? Neem dan contact met de gemeente op via gemeente@alblasserdam.nl, per brief naar postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of vanaf 24 augustus via telefoonnummer 14078.

 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ