Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Begin

Algemene begraafplaats Meppelerstraatweg, Meppelerstraatweg 1, 8022 AE Zwolle

Begraafplaats:
Algemene begraafplaats Meppelerstraatweg
Adres:
Meppelerstraatweg 1
 
8022 AE Zwolle
Gemeente:
Zwolle
Provincie:
Overijssel
Coördinaten:
52,517645 6,107993
Oppervlakte (plm.):
6.800 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
1.652 (Inmiddels zijn 4 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Jansen (35x), Visscher (26x), Smit (23x), van Dijk (22x), Meijer (22x), de Vries (21x), Vos (21x), Kok (20x), Timmerman (17x), van den Berg (14x)

Algemene Informatie

Begraafplaats Meppelerstraatweg
De begraafplaats Meppelerstraatweg is in 1825 in gebruik genomen.
Gedurende een groot aantal jaren was dit de enige gemeentelijke begraafplaats. Hier ligt onder andere de dichter Rhijnvis Feith begraven. Sinds 1954 is de begraafplaats Meppelerstraatweg gesloten voor de uitgifte van nieuwe graven.
Bijzettingen in familiegraven vinden nog wel plaats.

Er zijn nogal wat zerken waarvan de teksten niet meer leesbaar zijn. Ze zijn zozeer door aangroei overwoekerd of de tijd heeft de teksten bijna volledig verwijderd. Die zerken zijn niet opgenomen. De graven waar alleen op vermeld staat "familiegraf van ....:" zijn misschien niet allemaal compleet en moeten nader worden uitgezocht.


In Wikipedia staat het volgende artikel:

In 1823 kocht de gemeente Zwolle de grond aan en liet deze ophogen om zodoende de lijken boven de grondwaterspiegel te kunnen begraven.[1] Het was lange tijd de enige gemeentelijke begraafplaats in de stad. Aanvankelijk werd het in de volksmond het Nieuwe Kerkhof genoemd. De begraafplaats is sober aangelegd. Dit is opvallend, omdat het in deze tijd gebruik was om begraafplaatsen door een tuinarchitect te laten inrichten als Engelse landschapstuin.
De begraafplaats werd bij de de oprichting onderverdeeld in de maatschappelijke klassen die indertijd golden. Dit werd aangegeven met bordjes. Deze zijn nog steeds aan te treffen op de begraafplaats.[2] Sinds 1954 worden er geen nieuwe graven meer uitgegeven. Wel zijn er soms nog bijzettingen in familiegraven.

Graven van bekende Nederlanders en Zwollenaren

Sybe Kornelis Bakker

Sybe Kornelis Bakker is een hervormd predikant en vrijzinnig christen-socialist. Dit is ook te zien aan het kruis met rode vaandel op zijn grafsteen.

Meindert Boss (pseudoniem: J.K. van Eerbeek)

Meindert Boss (Zwolle, 22 juli 1898 – Zwolle, 5 november 1937) was een Nederlands schrijver en onderwijzer. Hij schreef onder het pseudoniem J.K. van Eerbeek.

Rhijnvis Feith

Op de begraafplaats ligt de auteur Rhijnvis Feith. Hij werd hier als één van de eersten begraven. Oorspronkelijk werd hij dit in de Grote of Sint-Michaëlskerk, maar in 1825 werd hij herbegraven. Rhijnvis Feith pleitte gedurende zijn leven voor afschaffing van het begraven in de kerk, omdat dit in zijn ogen onhygiënisch zou zijn. Zijn monument kostte 4937 gulden en werd betaald door middel van bijdragen uit heel Nederland.[3]
De tekst op de plaat voor het monument is een tekst die werd gevonden in de papieren die Feith naliet na zijn dood. Deze tekst luidt:

Dat alles wat ik was of had de dood vrij roove;
Gods waarheid wankelt niet, wie immer op haar bouw.
Ik geloof in Jesus, en ik stierf in dat gelove,
Mijn stof rust in dit graf op zijn verdienste en trouw.

Het monument bestaat uit een obelisk met daarop een urn die is afgedekt met een doek. Aan de ene kant is een medaillon te zien met daarop afgebeeld een ouroboros in de vorm van een lemniscaat die door een lier kronkelt. Daaronder twee omgekeerde toortsen als symbool voor de eindigheid van het leven. Daartussen staat een olielampje. Daaronder een afbeelding in marmer van een persoon die wordt gelauwerd.
Aan de andere kant is een beeltenis te zien van Rhijvis Feith en een plaat waarop de geboorte- en sterfdatum staan vermeld.
Het graf is tegenwoordig een rijksmonument.

Baron van Ittersum

De grafkelder van de familie Van Ittersum is de enige grafkelder op de begraafplaats. In de kelder staan zes vervallen houten kisten. Het is de bedoeling dat de beenderen in de toekomst in één kist worden gelegd, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe bijzettingen.[2]

Gerrit Luttenberg

Gerrit Luttenberg (1793-1847) was gemeentesecretaris en redacteur wetsuitgaven.

Eugenius Mehler

Eugenius Mehler (1826-1896) was classicus, rector van een gymnasium en auteur.

Johannes ter Pelkwijk

Op begraafplaats Meppelerstraatweg is ook een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de staatsman Johannes ter Pelkwijk. Het is betaald door de stad Zwolle. Dit monument is bijzonder, omdat het één van de weinige gietijzeren grafmonumenten in Nederland is. Het is gemaakt door de ijzergieterij Nering Bögel. Johannes ter Pelkwijk ligt hier overigens niet begraven, maar in de Sint Michaëlskerk in Zwolle. Het monument is tegenwoordig een rijksmonument.

Isaäc Antoni Soetens van Roijen

Mr. Isaäc Antoni Soetens van Roijen (1800 - 1868) was advocaat, notaris, Eerste- en Tweede Kamerlid en Commissaris des Konings in Groningen.[4]

Willem Jan Schuttevaer

Willem Jan Schuttevaer (17 januari 1798 - 11 augustus 1881) is de oprichter van de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer. De leden van de vereniging hebben geld ingezameld voor dit monument. Het bestaat uit een afgebroken obelisk, als symbool voor de eindigheid van het leven. Hierop staat aan iedere kant een tekst:

Hulde van de Schippersvereeniging Schuttevaêr aan haar stichter
Onthuld 2 februari 1882
W.J. Schuttevaer, geboren 17 januari 1798, overleden 11 augustus 1881
Zacht ruste zijne assche

Voor de obelisk ligt een plaat met daarop de beeltenis van een gebroken anker. In 2007 is het graf door burgemeester en wethouders officieel aangemerkt als 'cultuur-historisch waardevol graf'.[5]

Gerhard Heinrich Senden

Gerhard Heinrich Senden is een hervormde predikant en theologisch doctor die behoorde tot de vriendenkring van Rhijnvis Feith. Hij had contacten met de koninklijke familie. Zo vergezelde hij Marianne der Nederlanden, de dochter van Willem I der Nederlanden, op een zeereis naar het Midden-Oosten.
Het graf is een obelisk die geplaatst is op een sarcofaag. Het graf heeft veel symboliek. Het is voorzien van een slangencirkel, het symbool van onsterfelijkheid. Ook is er een rups in een cocon afgebeeld met daaronder de tekst in nidulo meo moriar (ik zal sterven in mijn nestje). De afgebeelde vlinder is voorzien van de tekst ut phoenix multiplicabo dies (ik zal als een feniks mijn dagen vermenigvuldigen). Van de rups en de vlinder is enkel nog de vlinder te zien. De begeleidende teksten zijn geheel verdwenen. Dit komt doordat erosie het monument heeft aangetast. Het graf is tegenwoordig een rijksmonument.

Hieronder de plattegrond van de begraafplaats:

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies