Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Begin

Algemene Begraafplaats, Lage Rampertseweg, Oosterland

Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats
Adres:
Lage Rampertseweg
 
Oosterland
Gemeente:
Schouwen-Duiveland
Provincie:
Zeeland
Co÷rdinaten:
51,6455 4,03606
Oppervlakte (plm.):
15.600 m²
Status:
In Bewerking (deel van de graven ingevoerd)
Aantal graven:
876 (Inmiddels zijn 14 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
van der Have (63x), Stouten (61x), de Bruine (43x), Bolle (38x), van der Maas (32x), Verhoek (27x), van Dijke (26x), Dorst (26x), van der Werf (25x), Goudzwaard (24x)

Algemene Informatie

Let op: de foto's van de zerken mogen voor oa genealogisch gebruik overgenomen worden, maar dan wel ten alle tijden met de bronvermelding van deze site. De overzichtsfotos zoals bijv. op deze pagina mogen nooit zonder toestemming overgenomen worden. Alle foto's vallen onder het auteursrecht!

De Algemene Begraafplaats van Oosterland ligt op ruwweg 200 meter afstand van de Nederlandse Hervormde Kerk. Voorheen werden de mensen rondom deze kerk begraven. Hier is slechts nog een enkele grafsteen aanwezig. De grond rondom de kerk is in 20ste eeuw nog diverse malen opnieuw bestraat, waardoor de weg veel dichter bij de kerk is komen te liggen dan dat deze er in eerste instantie lag. Tijdens de aanleg van de weg is men wel eens op lichamen gestuit.

Indeling van de begraafplaats
Op het voorste gedeelte van de begraafplaats zijn veel stenen verdwenen, doordat zij zijn weggespoeld door de Watersnoodramp van 1953. Hoewel deze drie velden (B,C,D) en een gedeelte van een vierde veld (A) helemaal 'vol' waren is er slechts her en der nog een steen te vinden. Deze stammen voornamelijk uit de periode 1900-1940. Hoewel er vast en zeker mensen zijn begraven voor 1900, zijn hier geen grafstenen meer van te vinden. Vrijwel alle houten kruizen en stenen zijn met de Ramp verdwenen.

Langs het hoofdpad staat vlakbij de ingang een bord met daarop een plattegrond. Hierop staan enkele vaknummers vermeld. Er worden sowieso grafnummers vermeld per 'vak'. Bij natellen en fotograferen blijkt dat, en dat geldt voor de oudere gedeelten (A, C, E, F), de nummering die de gemeente op deze plattegrond hanteert niet altijd overeenkomt met de nummering op de graven zelf noch dat het aantal getelde graven overeenkomt met de werkelijke hoeveelheid graven. Indien mogelijk staan beide nummers op deze site vermeld. De eerste letter duidt de (zelfgekozen) vaknummering (A t/m Z) aan, dan volgt de nummering van het grafmonument. In 2017 heeft de gemeente zelf vier vaknummers (A,B,C,D) toegevoegd aan deze begraafplaats, bij een aantal zelfgekozen vaknummers is deze nieuwe aanduiding al toegevoegd. Voor de overige vaknummers zal deze gemeenteaanduiding gaandeweg worden toegevoegd.

Let op: Op de plattegrond is abusivelijk de streep tussen vak M en N niet goed gezet. Dit zal later nog een gecorrigeerd worden.

Geschiedenis van Oosterland
Oosterland is (zeker voor de ontsluiting van het eiland) een vrij kleine gemeenschap geweest, waarbij velen ook nog eens familie van elkaar waren. Het dorp en dus de begraafplaats herbergt dan ook een aantal veel voorkomende familienamen, zoals Bolle, van der Have en Capelle. Heden den dagen is het dorp grotendeels nog steeds een 'ons kent ons'.

Toen de begraafplaats halverwege de 19de eeuw werd aangelegd bestond de begraafplaats alleen uit de vakken A, B, C en D. Na de eerste uitbreiding zijn er struiken aangelegd achter de vakken C en D. Het hoofdpad is wel verlengd, maar spreidt zich uit naar K, L, M, O, P, Q. De laatste uitbreiding betreft X tot en met Z zijn en vanaf circa 1990 in gebruik.

Ruimingen
Ook Oosterland ontkwam op een gegeven moment niet aan ruimingen. In 2008-2009 is er een aankondiging geweest van het ruimen van graven. In eerste instantie ging het om meerdere velden. Pas in 2011 is er daadwerkelijk geruimd en dit is tot op dit moment beperkt gebleven tot 1 groot veld (G en H). In dit vak staat een herinneringsboom met een steen met daarop een tekst 'Aan hen die we niet zullen vergeten'. Verder is vak B heringericht voor nieuwe begravingen. In dit vak stonden sowieso al geen stenen meer.

Inmiddels wordt er regelmatig een aankondiging tot ruimen gedaan. (dit betrof vooral tot 2017 vooral huurgraven, maar inmiddels zijn deze aankondigingen ook te vinden op koopgraven (Vak K, P, R). Let op: ruimen is alleen bovengronds. De steen wordt dus verwijderd. Het graf zelf blijft onaangeroerd tot er een nieuwe begraving plaats vindt.

Algemene foto's


Links: Ingang begraafplaats
Rechts: Sfeerfoto. Rechts vak D


Links: Overzichtsfoto van vak K


Informatie per vak


Vak A: Gelijk links van de ingang. Dit zijn algemene (huur)graven en voornamelijk van 1970-1980. Langs de heg liggen een aantal kindergraven uit 1950-1970. Achterin liggen verspreid nog een aantal kindergraven uit 1900-1925, de graven hiervan staan niet op de plattegrond ingetekend. Niet alle stenen van dit veld hebben de ramp van 1953 overleefd.

Gefotografeerd en online.
Gemeentelijke telling: Kinderengraven KI nummer 1 t/m 20. Algemene graven van 488 tot 526. Bij de gemeente 'vak'loos.


Vak B: Linkerzijde van het hoofdpad. Dit veld is in 2011 klaar gemaakt voor nieuwe graven. Hoewel hier wel degelijk was begraven, waren er geen oude grafzerken meer overeind. In 2016 is men begonnen met begraven.

Nog niet gefotografeerd.
Gemeentelijke telling: 1120 tot en met 1190. Onderdeel van Vak B geworden.


Vak C: Links van het hoofdpad, links op het veld (platte)grafstenen van voornl. 1900-1940. Dit betreffen koopgraven. Op het veld zijn her en der nog wat andere grafmonumenten (aangeduid met C.O) over.

Gefotografeerd en online.
Gemeentelijke telling: 1a (rechtsbovenin) tot en met 42 (linksonderin). Bij de gemeente inmiddels omgedoopt tot Vak A. Deze letter is nog niet in ge´ntegreerd op de site. Telling op de site kan iets afwijken met plattegrond.


Vak D: Rechts van het hoofdpad, groot veld, her en der zijn nog een paar stenen over, graven van circa 1900-1930. Voor dit vak is een eigen nummering gebruikt. Na 2011 zijn op dit veld een drietal grafstenen herplaatst vanuit Vak G en H.

Gefotografeerd en online.

Vak E: Eerste vak links van het hoofdpad na de struiken. Dit vak betreft een viertal rijen zonder bestrating. Koopgraven uit 1920-1950.

Gefotografeerd en online.
Gemeentelijke telling: 0001 tot en met 0079. Onderdeel van Vak C geworden.


Vak F: Tweede vak links van het hoofdpad na de struiken. Voornamelijk koopgraven uit 1940-1950. Het vak betreft een drietal rijen zonder bestrating, omgeven door een heg.

Gefotografeerd en online.
Gemeentelijke telling: 0080 tot en met 0140. Onderdeel van Vak C geworden


Vak G en H: rechts van het hoofdpad. H ligt in het verlengde van Vak G, maar zijn een kwartslag gedraaid. De oude graven en grafstenen zijn inmiddels geruimd. Vak G waren koopgraven. Vak H (rechts) waren algemene graven. Hiervan zijn vrijwel geen foto's van op deze site. De graven die wel zijn gefotografeerd zijn aangeduid met G.O. Slechts een drietal graven zijn bij de ruiming herplaatst. Men heeft gepoogd meerdere graven te behouden, maar bij de ruiming zijn zij (door slecht onderhoud) gesneuveld. Beide vakken zijn heringericht voor nieuwe begravingen. Inmiddels bevinden zich hier een achttal nieuwe graven, maar deze zijn uit 2015 en 2016.

Huurgraven, Nog niet gefotografeerd. Enkele foto's zijn extern aangeleverd en staan online.
Klik hier voor een foto van voor de ruiming.


Vak I: Tweede vak rechts van het hoofdpad na de struiken. Dit vak begint met de herinnering aan rampjaar 1953. De eerste rij en een deel van rij twee is gereserveerd voor overledenen van 1 februari 1953 en daarnaast nog diverse andere graven uit de periode 1940-1960. Vak J ligt hiernaast in het verlengde van Vak I. Er is geen duidelijke overgang tussen deze twee vakken. Op de site draagt dan ook geen enkele graf de letter J.

Gefotografeerd en online.
Gemeentelijke telling: 199 (rechtsonderin) tot en met 363 (linksonderin) en 305 (rechtsbovenin) tot en met 430 (linksonderin)
Site telling: Alle zerken in deze twee vakken dragen de letter I, de telling voor de slachtoffers van de ramp hebben zoveel mogelijk de telling meegekregen van de kaart. De graven daarnaast zijn van links naar rechts, rechts naar links, enz. tot de laatste rij gefotografeerd.


Vak K: Links van het lijkenhuisje. Voornamelijk graven uit 1950-1960. Met bijzettingen in ca. 1970-1980.

Gefotografeerd en online.
Gemeentelijke telling: 151 (rechtsbovenin) tot en met 266 (linksonderin)


Vak L: Lang vak dat in het verlengde van G en I ligt. Graven uit circa 1965 t/m 1978 met bijzettingen van latere jaren. Rechtsbovenin 267 t/m 490 linksonderin. Tevens heeft gemeente een Vak B toegekend aan de begraafplaats, deze bevindt zich ook gedeeltelijk hier (LB364 t/mLB384). Gefotografeerd en online
Vak M: Graven uit de periode van ca. 1990 - 2010.

Gefotografeerd en online.
Gemeentelijke telling: 922 (rechtsonderin) tot en met 977 (linksonderin midden)


Vak N: Enkel foto's extern aangeleverd en daarom dus online.

Vak O:

Vak P: Is kleinschalig opgezet en bevat graven uit de periode 1980-2000. Gefotografeerd en online. (foto's extern aangeleverd)
Vak Q: Bevat algemene huurgraven uit de periode 1985-1999. Gefotografeerd en online (enkele grafmonumenten zijn in 2017/2018 geruimd.(foto's extern aangeleverd)
Vak R: Bevat koopgraven uit de periode 1983- 1985 met bijzettingen tot en met circa 2000. Gefotografeerd en online. (foto's extern aangeleverd)

Vak S: Klein vakgedeelte stammend uit de voorlaatste uitbreiding.
Koopgraven genummerd van 714 tot en met 753. Stammend uit 1990 en 1991 met diverse bijzettingen.
Gefotografeerd en online.
Voor de gemeentelijke telling valt dit inmiddels onder vak C.

Vak T:

Vak U: De urnentuin.

Sinds circa 1990-2000 heeft Oosterland een urnentuin.
Gefotografeerd en online

Vak V: Kindergraven van 1986 tot en met heden. Zowel koop- als huurgraven door elkaar heen.

Gefotografeerd en online

Vak W:
Vak X: Bevat links een rij huurgraven. De overige graven zijn koopgraven.

Nog niet gefotografeerd.

Vak Y:

Vak Z: Bevat koopgraven uit 2007 tot en met heden.

Gefotografeerd en online


Daarnaast nog een aantal overige foto's, welke los zijn toegestuurd. Deze zullen tzt in het juiste vak worden geplaatst, voorlopig terug te vinden in de Gravenlijst onder "Overig". Indien het vak wel bekend is staat deze letter ervoor.

Mocht u foto's hebben van oude graven (Vak G en/of H ofwel ouder)dan zijn deze zeker welkom! Stuur een e-mailtje.

Uw vrijwilliger van Oosterland (Zld.)

Laatste aanpassing: april 2018

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies