Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Begin

Regionale Israelitische Begraafplaats, Generaal Foulkesweg (toegang tussen nr. 14 en 16), 6703 BR Wageningen

Begraafplaats:
Regionale Israelitische Begraafplaats
Adres:
Generaal Foulkesweg (toegang tussen nr. 14 en 16)
 
6703 BR Wageningen
Gemeente:
Wageningen
Provincie:
Gelderland
Coördinaten:
51,967 5,67256
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Hijmans (7x), van Minden (4x), Jacobs (4x), Cohen (4x), Marcus (3x), Wertheim (3x), van Aalten (2x), Glasbeek (2x), Hertzveld (2x), Hymans (2x)

Algemene Informatie

Deze oude Joodse Begraafplaats werd, volgens het naambordje bij de ingang, gesticht in 1668 en gesloten in 1929. De restauratie vond plaats in 1987 en de begraafplaats is sinds de jaren zestig een Rijksmonument.

De begraafplaats ligt feitelijk in de huidige bebouwde kom en wat verscholen achter de huizen aan de Generaal Foulkesweg in een voormalige zandafgraving. Vroeger was deze plek net buiten de stadswal gelegen.
De Joodse begraafplaats aan de zogenaamde "Jodehucht" is aan het begin van de 19e eeuw tengevolge van waarschijnlijk ruimtegbrek 1 meter opgehoogd.
Omdat Joodse graven nooit geruimd mogen worden zijn de toen aanwezige (onderliggende) grafzerken ook opgehoogd zodat er meerdere stenen op één plaats kunnen staan.

Het terrein is geheel omgeven door een smeedijzeren hekwerk (daterend van 1874) en de enige toegangspoort is afgesloten. Het terrein is daardoor dan ook niet toegankelijk.
Dientengevolge konden dan ook slechts een beperkt aantal foto's van de zerken worden gemaakt.
Het merendeel van de (naar schatting) ca. 250 aanwezige zerken kon dan ook niet gefotografeerd worden en dus ook niet beschreven.

Er zijn geen grafnummers aanwezig in het terrein en de hier vermelde grafnummers zijn zelf gekozen.

In voorkomende gevallen konden gegevens toegevoegd worden die in Genlias werden aangetroffen over deze personen.
De hier begraven personen blijken volgens de in Genlias vermelde informatie niet alleen uit Wagenigen te komen maar ook uit de (soms zelfs wijde) omgeving. Daaruit blijkt dat de naam Regionale Begraafplaats ook die functie in de praktijk heeft vervuld.
Veelal waren de begravenen toch uit Wageningen (o.a. van geboorte) afkomstig of behoorden tot dezelfde families.
Een makaber detail is de grote waarschijnlijkheid dat afstammelingen van deze begravenen zijn omgebracht in WO II.

De inventarisatie vond plaats in september 2010.

Oproep:
Omdat verschillende zerken slechts met Hebreeuws schrift zijn voorzien is dit als "onleesbaar" vermeld. Dientengevolge ontbreken bij die zerken de persoonsnamen en bijbehorende data.
Ontwijfeld zijn er deskundigen op dat gebied die de teksten en dus de namen en data wel kunnen aflezen en die mij hierbij kunnen/willen helpen ?


Het pad (dit is het Kerkhofpad dat leidt naar de Veerstraat) gezien vanaf de Generaal Foulkesweg.
Onderaan rechts is de begraafplaats nog juist zichtbaar


Het naambordje op het hekwerk vertelt de geschiedenis in het kort


De toegangspoort is (helaas) op slot


Overzicht van het terrein van noord naar zuid


En hier in omgekeerde richting

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies