Online Begraafplaatsen 3.0
Begin

Algemene Begraafplaats, Kreekkant, 3264 LW Nieuw-Beijerland

Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats
Adres:
Kreekkant
 
3264 LW Nieuw-Beijerland
Gemeente:
Korendijk
Provincie:
Zuid-Holland
Co÷rdinaten:
51,8068 4,34769
Oppervlakte (plm.):
8.300 m²
Status:
Volledig
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
IJzerman (6x), Bijl (5x), Nobel (5x), Vink (5x), Boender (4x), Maasdam (4x), van der Hoeven (4x), van der Weijden (4x), Blaak (3x), Huisman (3x)


Contactgegevens Begraafplaats:

Telefoon:
088-6471718
Contact:
Astrid de Jong (afd. dienstverlening)

Algemene Informatie


Algemene Begraafplaats NIEUW-BEIJERLAND (Gemeente KORENDIJK)

Op deze nog nieuwe begraafplaats wordt sinds 1999 begraven,omdat de oude begraafplaats in Nieuw-Beijerland vrijwel vol is.
Op deze begraafplaats is er ruimte voor urnengraven.
De inventarisatie van deze begraafplaats is van juli 2013 en wordt periodiek bijgehouden.


entree begraafplaats>>

Klik op deze regel voor meer foto's van deze begraafplaats bron:www reclips.nlbegraafplaats>>

NIEUW-BEIJERLAND
Een gedeelte van de gorzen gelegen ten westen van de in 1557 door de Graaf van Egmont bedijkte polder (oud) Beijerland, werd in 1582 bedijkt door de zorg van diens dochters Sabina en Francoise van Egmont, en ontving toen de naam Nieuw-Beijerland. De stichting van het dorp met dezelfde naam volgde en reeds in 1605 werd Nieuw-Beijerland kerkelijk zelfstandig en afgescheiden van Oud-Beijerland.
In 1578 kreeg Fhilips van Egmont Beijerland in zijn handen gedrukt. Deze maakte plannen om de polder Nieuw-Beijerland te bedijken. Evenals bij de plannen van zijn vader kwam de afdamming van het Spui aan de orde. Het Spui kreeg echter steeds meer betekenis als verbindingsweg tussen Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen. In 1579 liep Fhilips over naar de vijand en zijn bezittingen werden door de Staten van Holland in beslag genomen. Zijn zusters Leonora, Francoise en Sabina van Beieren kregen op voorspraak van de prins van Oranje de inkomsten uit deze bezittingen. Zij bedachten in 1582 het plan tot bedijking van de polder Nieuw-Beijerland. In 1588 en 1589 werd de Spuidijk verhoogd en werden er wegen aangelegd. Zo ontstond het dorp Nieuw-Beijerland.


KORENDIJK is een van de vijf gemeenten op het eiland Hoeksche Waard in de provincie Zuid-Holland, net ten zuiden van havenstad Rotterdam.
Korendijk is op 1 januari 1984 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland, Piershil en Zuid-Beijerland. Het eiland Tiengemeten hoort ook bij Korendijk. Aan de zuidkant liggen het Haringvliet en het Vuile Gat. Aan de westkant loopt het Spui dat het Haringvliet verbindt met de Oude Maas.

De gemeente heeft 10.744 inwoners (per 1 mei 2013, bron: CBS). Het gemeentehuis staat in Piershil.

De naam van de gemeente is bij de gemeentelijke herindeling voorgesteld als "Coorndijck". Deze naam komt van het oudste gedeelte van de nieuwe gemeente, namelijk de polder "de Oude Korendijk" van de vroegere gemeente Goudswaard. De ruwaard van Putten gaf ergens in het begin van de 15e eeuw opdracht een nieuw coornland te bedijken, wat toen de naam "de Coorndijck" kreeg.
De provincie Zuid-Holland en de Tweede Kamer namen het naamvoorstel in zoverre over dat de naam op de nieuwe manier zou worden geschreven. In het wetsontwerp werd de benaming "West-Hoeksche Waard" gebruikt.

De Korendijkse Slikken is een vogelreservaat dat wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten. Die bezit en beheert tevens het eiland Tiengemeten. Het eiland is bereikbaar met de pont vanuit Nieuwendijk (gelegen tussen Zuid-Beijerland en Goudswaard). Al enkele jaren wordt gewerkt om de landbouw op dit eiland weg te werken ten behoeve van extra natuur. Op termijn zal een deel moerasgebied worden. Sinds 8 juli 2009 is het Rien Poortvlietmuseum op Tiengemeten gevestigd.

Landbouw en boomgaarden nemen in deze gemeente de meeste ruimte in. De dijken worden begraasd door schapen en koeien (op Tiengemeten worden ook Schotse Hooglanders ingezet). Vanwege het groene en stille karakter trekt het gebied veel dagjesmensen die hier kunnen wandelen, fietsen, zeilen, enz.


bron: deels Wikipedia
 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ