Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Begin

Oude Begraafplaats, Fangmanweg 21, 6862 EH Oosterbeek

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Oude Begraafplaats
Adres:
Fangmanweg 21
 
6862 EH Oosterbeek
Gemeente:
Renkum
Provincie:
Gelderland
Co÷rdinaten:
51,9837 5,84514
Oppervlakte (plm.):
6.100 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
962 (Inmiddels zijn 2 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Gerritsen (79x), Aalbers (44x), Hendriks (34x), Evers (27x), Hooijer (24x), Janssen (23x), Hilhorst (19x), van Veelen (17x), Jansen (15x), Klaassen (15x)


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Telefoon:
026-3348457
Contact:
Erwin Vink

Algemene Informatie

Dit was, chronologisch gezien en voorzover bekend, de tweede begraafplaats van Oosterbeek.
Deze oude begraafplaats, in gebruik genomen rond 1856, is sinds 1983 een gemeentelijk monument. Het baarhuisje en o.a. ook het graf van de schrijver Jacob van Lennep staan op de rijksmonumentenlijst.
Mede door de bijzondere status van deze begraafplaats staat de gemeente Renkum normaliter geen bijzettingen meer toe op deze begraafplaats.
In 2000 werd de Stichting Begraafplaats Fangmanweg opgericht welke in samenwerking met de gemeente Renkum zorgt voor het instandhouden, repareren en restaureren van grafmonumenten c.a.
Omdat de gemeente echter is gestopt met het verstrekken van subsidie voor grotere restauraties is de Stichting nu geheel afhankelijk geworden van donaties en sponsoren.
De Stichting heeft ook een uitstekende en zorgvuldige inventarisatie gemaakt van de graven die wel werden geregistreerd in het verleden. Deze is als register in boekvorm in het oprichtingsjaar uitgebracht. Er zijn daarin ook nog aanvullende (begraaf)gegevens vermeld.
Aan de hand van dit register konden de hier vermelde graf- en persoonsgegevens worden ingevoerd.
De Stichting heeft in een speciaal uitgegeven wandelgids t.g.v. het 150-jarig bestaan van de begraafplaats in 2006 circa 35 graven afzonderlijk beschreven en genummerd met grijze hardstenen paaltjes.
Daarnaast moet worden opgemerkt dat een deel van de feitelijke begraafregisters en waarschijnlijk ook een aantal grafzerken van deze begraafplaats verloren zijn gegaan en heeft het begraafboek hiermee toch wel zijn nut bewezen.

Ook heeft de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum een serie artikelen gewijd aan deze begraafplaats en enkele personen in het blad "Schoutambt en Heerlijkheid" uitvoeriger beschreven en die ook op de eigen website staan vermeld.

In 2015 heeft een gedeeltelijke update (Vak A) van de persoonsgegevens plaatsgevonden aan de hand van de foto's en de inmiddels beschikbare archiefgegevens. Dat heeft geleid tot enkele, soms ook aanzienlijke, aanpassingen van de eerder vermelde namen en data.
Op een later tijdstip zal ook de rest van deze historische begraafplaats een soortgelijke update ondergaan.
De ingang.


Van de relatief nog weinige bestaande zerken zijn foto's gemaakt en die werden inmiddels toegevoegd.
Van enkele oudere en verweerde grafstenen laat de afleesbaarheid echter sterk te wensen over en ook een bijgeplaatste foto kan daaraan niets toevoegen.
Hieronder de plattegrond van de begraafplaatsGroot formaat plattegrond

Het baarhuisje had vroeger een algemene en wezenlijke functie als opbaarruimte. Maar ook onbekenden (zoals passanten en ook drenkelingen uit de rivier) werden hier opgebaard

Indruk vanaf de Fangmanweg in de lengterichting van de begraafplaats


begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies