Online Begraafplaatsen 3.0
BeginBegraafplaats Strijen

Begraafplaats , Kerkstraat 78a, 3291 AM Strijen

Begraafplaats:
Begraafplaats
Adres:
Kerkstraat 78a
 
3291 AM Strijen
Gemeente:
Hoeksche Waard
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,7453 4,54934
Status:
Volledig
Aantal graven:
1.546 (Inmiddels zijn 111 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Verschoor (33x), Herweijer (30x), de Man (29x), in 't Veld (26x), van der Linden (24x), Engels (22x), Reedijk (22x), Andeweg (21x), Fortuin (21x), Sinterniklaas (21x)


Contactgegevens Begraafplaats:

Contact:

Algemene Informatie
De Algemene Begraafplaats STRIJEN werd rond 1829 aangelegd.

De begraafplaats bestaan uit een oud "historisch" deel en nieuwere delen. In het "oudere deel" zijn de vakken (hier genoemd) afdelingen 1,2 en 3.
Er staan op deze afdelingen rij-letters aangegeven, echter geen nummers bij de graven.
Op de z.g.n. "uitbreiding" (afd. U.), welke ligt achter het Afscheidshuis en de "nieuwste delen", (afd. 4 en 5) staan echter wel grafnummers aangegeven. Afd. 4 ligt direct rechts naast de ingang, terwijl afd. 5 direkt links naast de ingang ligt.

Op het "oudere deel" zijn oorlogsgraven (afd. 2) en graven voor de slachtoffers van de watersnoodramp van 1 februari 1953 (afd. 3).
Er zijn mogelijkheden om urnen te begraven of bij te zetten in een urnenmuur.

De eerste inventarisatie is van juli 2015, en wordt periodiek (per kwartaal) bijgewerkt.

Voor de entree van de begraafplaats staat het Joods monument, bij de ingang treffen we een monument voor de slachtoffers van de watersnoodramp van 1 februari 1953 en een monument voor de gevallenen in Nederlands-Indië.
Tussen de graven van de slachtoffers van de watersnoodramp van 1 februari 1953 staat nog een eenvoudig maar stijlvol monument, dat herinnerd aan deze stormramp.

Bij de ingang van de begraafplaats vinden we het "afscheidshuis", waar u afscheid in intieme sfeer kunt nemen van de overledene.
Deze ruimte is ook te gebruiken voor een afscheidsplechtigheid en/of condoleance.

Op het "oudere deel", geheel achteraan, staat een historisch baarhuisje.
(Een baarhuisje is een klein gebouwtje op een begraafplaats waar doden werden opgebaard. Veel Nederlandse baarhuisjes werden gebouwd nadat in 1872 de Wet tot Voorzieningen tegen Besmettelijke Ziekten van kracht werd. Na enkele cholera-epidemieën werd op iedere begraafplaats de aanwezigheid verplicht gesteld van een huisje waar overledenen aan besmettelijke ziekten opgeslagen konden worden. De overledene mocht pas na 36 uur begraven worden, doordat pas na die tijd zeker geacht werd dat de dood was ingetreden. De functie van baarhuisje werd gecombineerd met die van lijkenhuis).

Klik op deze regel voor meer foto's van deze begraafplaats bron:www.reclips.nl


STRIJEN (STRIEN) is een dorp in de Hoeksche Waard.
De plaats en zijn omgeving kennen een lange geschiedenis. Van 1167 tot 1459 maakte Strijen deel uit van de Heerlijkheid Strijen en Putten. Uiteindelijk werd zij als Strijensche Waard in de Zuid-Hollandse Waard opgenomen. De naam Strien is afkomstig van de gelijknamige rivier, een belangrijke handelsroute tussen de grote rivieren Schelde, Maas en Rijn.


STRIJEN was tijdens de Middeleeuwen een welvarende gemeenschap. Dit blijkt vooral uit de diverse opgravingen. Verschillende van deze bodemschatten worden permanent tentoongesteld in het modern vormgegeven gemeentehuis van Strijen aan het Waleplein. Het grootste deel van de archeologische vondsten worden permanent tentoongesteld in het museum Het Land van Strijen aan de Kerkstraat te Strijen.

Met de bouw van de Grote of Sint Lambertuskerk werd al in de 13e eeuw gestart. Het huidige gebouw, aan de Kerkstraat, stamt uit de 16e eeuw en is door diverse andere gebouwen voorafgegaan. De St. Elisabethsvloed van 1421 verdeelt het gebied in twee delen. Het Hollandsch Diep ontstaat en Brabant en Holland worden gescheiden. Strijen lag nu opeens op een eiland. Ook na de vloed van 1421 bleef Strijen evenwel zijn vooraanstaande plaats behouden. Wel kwam Strijen in 1731 in particuliere handen van ambachtsheer Mattheus Lestevenon.

In 1410 werd Strijen voor het eerst verwoest door brand, aangestoken door inwoners uit Dordrecht. Een andere afschuwelijke brand in 1759 verwoestte opnieuw ruim honderd huizen in de kom van het dorp.
Op 14 mei 1940 worden de dorpen Strijen en Strijensas gebombardeerd door Duitse vliegtuigen. Dit bombardement eist 8 mensenlevens en vele gewonden. Gedurende de oorlog verliezen enige inwoners het leven als gevolg van de beschietingen. De Joodse bevolking wordt afgevoerd en bijna allen vinden de dood in vernietigingskampen. Tijdens een razzia met kerst 1944 worden enkele verzetsmensen gearresteerd. Twee vinden de dood door executie. De materiële schade ook als gevolg van inundatie is dan groot.
Door de stormvloed in 1953 verdronken veel inwoners, maar zorgde ook voor veel materiële schade.

Strijen is rijkelijk voorzien van de meest uiteenlopende monumenten. Op de monumentenlijst staan een kleine zeventig objecten. Zo zijn diverse woningen in de Kerkstraat tot monument uitgeroepen, maar zijn bijna even zoveel fraaie boerderijen en bijvoorbeeld enkele bunkers in de Mariapolder in de lijst opgenomen. Een elftal monumenten hebben inmiddels het predicaat ‘Rijksmonument’, zoals de Nederlands Hervormde Kerk in Cillaarshoek en het Knipscheerorgel van de Gereformeerde Kerk aan het Spui. Uiteraard ontbreekt het idyllische ophaalbruggetje met sluis in Strijensas niet op de lijst.

Bron: Wikipedia
Nieuws over deze begraafplaats

Gemeenteraad buigt zich over nieuw begraafplaatsenbeleid
 - 24-1-2020
Gemeenteraad buigt zich over nieuw begraafplaatsenbeleid

De gemeenteraad van Hoeksche Waard buigt zich de komende weken over de richting van het nieuwe gemeentelijke begraafplaatsenbeleid. Op dit moment wordt nog gewerkt volgens het beleid van de voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Dit betekent dat er verschillen bestaan in bijvoorbeeld kosten en tarieven, regelgeving, uitgiftetermijnen en het onderhoudsniveau. Het is de bedoeling dat het nieuwe begraafplaatsenbeleid in mei wordt vastgesteld.

In 2019 is gestart met het harmoniseren van het begraafplaatsenbeleid
Er is een inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie: welke beleidsregels zijn er, hoe is het begraven georganiseerd, wat is de kwaliteit van de begraafplaatsen en de dienstverlening. Ook de huidige trends en ontwikkelingen zijn in beeld gebracht. Daarnaast is er gekeken naar de toekomstige behoefte en capaciteit van de begraafplaatsen. Op basis daarvan zijn er berekeningen gemaakt waarmee zichtbaar wordt of er voldoende graven zijn voor de komende 40 jaar.

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd een aantal keuzes te maken
Deze vormen de basis voor het nieuwe begraafplaatsenbeleid. Daarom buigt de raad zich tijdens de beeldvormende vergadering op 4 februari over drie opties, pijlers genoemd: ‘betaalbare tarieven’, ‘duurzaam en groen’ en ‘dienstverlenend’. Elke pijler heeft een aantal specifieke uitgangspunten. De belangrijkste thema’s hierin zijn het ruimen van graven en grafbedekking, onderhoudsniveau, groenbeheer, historische graven, uitgiftetermijnen, aula’s, kosten en tarieven. Ook inwoners en organisaties kunnen in deze beeldvormende vergadering hun mening geven over 10 keuzes die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Naar verwachting wordt het nieuwe beleid voor de zomer 2020 vastgesteld
Voor het zover is, gaat het college op 11 februari tijdens de oordeelsvormende vergadering met de gemeenteraad in gesprek over de voorgelegde keuzes. Vervolgens spreken de raadsleden op 3 maart hun voorkeur uit voor de uitgangspunten voor het nieuwe begraafbeleid. Daarna wordt het nieuwe beleidsplan uitgewerkt in een nieuwe verordening, regelgeving en tarieven.

 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ