Online Begraafplaatsen 3.0
BeginBegraafplaats Houten

Begraafplaats, Prinses Ireneweg 1, 3991 BE Houten

Begraafplaats:
Begraafplaats
Adres:
Prinses Ireneweg 1
 
3991 BE Houten
Gemeente:
Houten
Provincie:
Utrecht
Co÷rdinaten:
52,029035 5,168246
Oppervlakte (plm.):
3.100 m²
Status:
In planning
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
van Dijk (7x), Testas (4x), van Hulsteijn (4x), van der Louw (4x), Feenstra (3x), Streefkerk (3x), van Sassenberg (3x), Fluit (2x), Jansen (2x), van Raven (2x)

Heeft u een zelfgemaakte algemene foto voor ons van deze begraafplaats, bijv. van de ingang? Stuur deze gerust op o.v.v. de begraafplaats.

Documenten

Algemene Informatie


Algemene begraafplaats Prinses Ireneweg

Omdat de begraafplaats aan de Prinses Ireneweg bijna vol is, kunnen hier alleen nog maar overledenen bijgezet worden in reeds uitgegeven graven. Het beperkte aantal nog beschikbare graven wordt op verzoek uitgegeven aan mensen die kunnen aantonen dat ze vˇˇr 1973 in het Houtense bevolkingsregister ingeschreven hebben gestaan. Uitzonderingen kunnen door de Burgemeester worden verleend.

De begraafplaats aan de Prinses Ireneweg ligt in het Oude Dorp nabij diverse aan de begraafplaats gerelateerde voorzieningen zoals kerken en het rouwcentrum. De structuur wordt bepaald door een netwerk van grindpaden. Door de aanwezigheid van grote bomen, strakke beukenhagen, tussen de rijen graven en zuilvormig gesnoeide taxussen en iepen heeft het een geheel eigen karakter dat gewaardeerd wordt.

De begraafplaats bevat diverse monumentale graven:

Het familiegraf Wttewaall van Wickenburgh;
Grafmonument van Jacob Waller 1848-1926 en Mary Waller-Watkins 1846-1926;
Graf van S. Van Hulstein 1780-1859;
Graf van S van Raven burgemeester van 1840-1877 en M.N van Raven-De Haart;
Familiegraf Testas van Oud-Wulven;
Familiegraf d┤Hangest d┤IJvoij van Houten.
De begraafplaats telt 530 graven in diverse typen waarin voor het overgrote deel in twee lagen diep begraven wordt. De urnengraven en enkele grafkelders vormen hierop een uitzondering. De meeste graven zijn in gebruik waardoor het aantal uitgeefbare graven beperkt is.

Behoud historische sfeer

Er zijn regels opgesteld om de historische sfeer op de begraafplaats Prinses Ireneweg te behouden. Daarom is er een lijst opgesteld met graven met bijzondere waarde. Dit zijn graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking historisch bijzonder zijn.

Het college beslist over het ruimen en het verwijderen van de grafbedekking van deze graven.

De lijst met bijzondere graven bestaat hoofdzakelijk uit de oude graven die een goed beeld geven van de tot circa 1966 gebruikelijke bouwstijl. Na 1966 is een andere, meer moderne bouwstijl ontstaan.

Hiertoe zijn er twee beschermde historische zones vastgesteld waar de gemeente het gehele historische beeld wil bewaren. Voor graven in deze zones zijn regels opgesteld voor nieuwe grafbedekkingen en wijzigingen in bestaande grafbedekkingen.

Er is een vergunning nodig voor wijzigingen in bestaande grafbedekkingen van graven op de lijst en in de twee beschermde historische zones. Deze zaken zijn vastgelegd in de Beheerverordening begraven en Regels voor grafbedekkingen.

Lijst van graven met bijzonder waarde

Algemene begraafplaats Prinses Ireneweg te Houten:

Vak A:
Graven 3, 8 (gemeentelijk monument), 11, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 31, 36, 38, 39, 42, 43, 46, 54, 55 en 59
Vak D:
Graven 1 t/m 3, 5 t/m 11, 14, 15, 18 t/m 25, 29 t/m 32 en 34 t/m 37
Vak E:
Graven 1,3, 7, 11 (gemeentelijk monument), 15, 19, 33, 41, 45, 50 en 54
Vak G:
Graven 1 t/m 4, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 20, 26 t/m 28, 80, 85, 88 t/m 90, 93, 94, 97, 100, 103 t/m 105.
Vak H:
Het enige graf van vak H is tevens gemeentelijk monument.


HOUTEN - Nabestaanden gezocht van graven met een historische grafsteen

dinsdag, 15 oktober 2013
Prinses Ireneweg

De gemeente wil de historische sfeer op bepaalde delen van de begraafplaats behouden. Het gaat hier om oude graven, veelal met grafrechten voor onbepaalde tijd. Op deze graven is sprake van een bijzondere grafsteen met een beschermde status.

Helaas beschikken we niet over de juiste adresgegevens van sommige rechthebbenden, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Bij verschillende graven zijn daarom zijn in februari 2013 attentiepinnen geplaatst met het verzoek contact op te nemen met de gemeente.

Willen de nabestaanden, rechthebbenden van de onderstaande graven zich bij ons melden bij de gemeente Houten bij mw. M. Krul of via gemeentehuis@houten.nl?

Lijst met graven waarvan nabestaanden gezocht worden

 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ