Online Begraafplaatsen 3.0
BeginDe Nieuwe Noorder Amsterdam

De Nieuwe Noorder, Buikslotermeerdijk 83, 1025 WH Amsterdam

Begraafplaats:
De Nieuwe Noorder
Adres:
Buikslotermeerdijk 83
 
1025 WH Amsterdam
Gemeente:
Amsterdam
Provincie:
Noord-Holland
Coördinaten:
52,4064 4,92644
Oppervlakte (plm.):
71.200 m²
Status:
Volledig
Aantal graven:
22.973 (Inmiddels zijn 1.143 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Vries (239x), Visser (159x), de Jong (149x), Bakker (144x), de Groot (135x), Smit (121x), de Boer (121x), Jansen (115x), Meijer (115x), Mulder (76x)


Contactgegevens Begraafplaats:

Telefoon:
020-6360390

Bekende Dode Nederlanders

Wubbo de Jong (1946-2002)

Algemene Informatie

Overeenkomstig de landelijke ontwikkeling naar lokale crematoria, is op de Nieuwe Noorder sinds februari 2013 het crematorium in gebruik genomen.
Het fraaie complex, met centraal, de geheel gerenoveerde "oude aula", is stijlvol ingepast in de sedert 1931 aangelegde begraafplaats.

Op 22 juli 2018 ligt de Nieuwe noorder begraafplaats/crematorium binnen loopafstand van het metrostation “Noord” van de Noord-Zuidlijn. Van alle crematoria in de regio Amsterdam beschikt de Nieuwe Noorder over een “een eigen” metrostation. Hiermee wordt de toenmalige
(2005) toekomstvisie bevestigd.

In 2000 werd, ter voorbereiding op de komst van het crematorium, de begraafplaats uitgebreid naar 7 ha., waarbij tevens de grafvelden logisch werden heringedeeld en een eigentijdse grafnummering ingevoerd.

De Nieuwe Noorder voorziet duurzaam in de begraaf- en crematiebehoefte voor Amsterdam Noord.

In 2003 is een gedenkplaats aangelegd (01-K), met centraal een monument, ter herdenking van de slachtoffers van de zware BOMBARDEMENTEN op de FOKKER vliegtuigfabrieken in juli 1943. De slachtoffers zijn virtueel herbegraven op deze gedenkplaats.(61-65 121-129 2003-07-21 fokker monument na herdenking 17 juli 2003 close upIn 2008 heeft de Noorderbegraafplaats een groot digitaal archief gerealiseerd en overgedragen aan het Gemeente Archief.

De naam NIEUWE NOORDER is misleidend, de naam doet tekort aan de rijke begraafhistorie van de NOORDER begraafplaats.

Grafveld 00 ligt direct achter de dienstgebouwen. Op dit grafveld wordt sedert 2003 in de recentste generatie graven begraven. Van 1931 tmt 1971 zijn op dit grafveld vele algemene graven gedolven en vele overledenen begraven.

Grafveld 00 is in 2000, bij de grote herinrichting van de begraafplaats, ontstaan.
grafveld 00 was tot de grote herinrichting grafveld 04.
De bouw van het crematorium en andere dienstgebouwen rechtvaardigde een nieuw fraai aangelegd grafveld in haar omgeving.

Oude plattegronden met oude grafnummering.
1943-11-17 plattegrond NBP (1)


1943-11-17 plattegrond NBP (4)
Grafveld 00 huidige indeling:
Eerste begraving familiegraven 2003
familiegraven:
00-001 tmt 261 001-008

Grafveld 00 historische indeling:
Eerste begraving algemene graven 1931
algemene graven:
-00-A2-001 tmt 068 1963-1966 009-020
-00-A20-004 tmt 052 1943-1945 020-020
-00-A3-001 tmt 004 1934-1939 021-021
-00-B1-010 tmt 023 1970-1971 020-023
-00-B2-001 tmt 022 1969-1970 023-027
-00-C1-001 tmt 048 1968-1970 027-035
-00-C3-001 tmt 051 1931-1939. 035-038
-00-D3-001 tmt 026 1939-1941 038-042
-00-E3-001 tmt 028 1941-1943 042-047
-00-F3-001 tmt 031 1944-1945 047-050
-00-G3-001 tnt 035 1946-1947 051-
-00-H3-001 tmt 035 1947-1950. 054-
-00-J3-001 tmt 026 1950-1951 050-055
-00-K2-001 tmt 019 1951-1952 055-058
-00-L2-001 tmt 069 1954-1961 058-069

Grafveld 01
Eerste begraving familiegraven 2005
Eerste begraving algemene graven 2000
Aangelegd in 2000 als onderdeel van de grote herinrichting
Indeling:
familiegraven 01-JE RK nieuw gedeelte
algemene graven 01-J RK nieuw gedeelte
algemene graven algemeen gedeelte
01-A 2000-2001
01-B 2002-2003
01-C 2003-2004
01-D 2004-2007
01-E 2007-2011
01-F 2011-2013
01-G reserve capaciteit voor algemene graven
01-H reserve capaciteit voor algemene graven
01-J RK algemene graven 2001-2014 ....
01-JE RK familiegraven 2005-2014 ...
01-K herdenkingsplaats FOKKER bombardementen slachtoffers 1943
01-KE graven van bekende schrijvers
De grafvelden 00 04 09 010 20 21 23 en 24 beschikken over familiegraven en beschikten tot 2008 over intensief gebruikte algemene grafvelden.

Grafveld 02
Eerste begraving familiegraven 1987
Familiegraven 001-111
Is in 1997 aangelegd vooruitlopend op de grote herinrichting van 2000.
het is een bosrijk gedeelte van de begraafplaats.
02-001-02-110 familiegraven

Grafveld 03 is tot stand gekomen bij de grote herinrichting.
Eerste begraving familiegraven 19351943
familiegraven 001-033

Grafveld 04 is in een vroeger stadium al tot stand gekomen.
Eerste begraving familiegraven 1961
familiegraven 001-075
Eerste begraving algemene graven 1931
algemene graven
-04-A1 001-053
-04-A2 diverse graven
-04-C2 diverse graven

Grafveld 04 was vanaf 1931 grafveld 02.

Grafveld 05 is met de grote herinrichting tot stand gekomen.
Eerste begraving 1941
familiegraven 001-047


Grafveld 06 is met de grote herinrichting tot stand gekomen.
Eerste begraving familiegraven 1931
familiegraven 001-115

Grafveld 07 is met de grote herinrichting tot stand gekomen.
Eerste begraving familiegraven 1935
familiegraven 001-106

Grafveld 08 is met de grote herinrichting tot stand gekomen.
Eerste begraving familiegraven 1943
familiegraven 001-127

De oorzaak van de grote herinrichting is mede ontstaan door de zeer verwarrende grafnummering.
op dit grafveld lagen 3 graven met hetzelfde grafnummer, maar met een verschil in grafklasse.
In 2000 ontstond het moment om grafnummering op basis van grafklasses te stoppen.
in 2000 is een eenduidige, eigentijdse grafnummering tot stand gekomen.
de gehele begraafplaats, grafvelden en graven zijn opnieuw ingedeeld.
een zeer bewerkelijke en precieze klus, waarbij nieuwe gafveld- en graventekeningen moesten worden gemaakt.
alle grafdossiers moesten worden aangepast.
Voor zover bekend is nergens op dergelijke grote schaal zo drastisch ingegrepen in de organisatie van een begraafplaats.
het was duidelijk dat de noodzaak voor deze drastische grootschalige ingreep hard nodig was voor de toekomst.
De indeling in verschillende grafklasses op de grafvelden paste niet meer bij deze tijd en zou alleen maar leiden tot vergissingen.

Rond 1990 werd een begraafplaatspakket geinstalleerd op de computer.

In de computer werden de nieuwe grafveld- en gravennummers, ontstaan in 2000, ingevoerd met de oude oude grafveld- en grafnummering, er kan worden gezocht op basis van de oude en de nieuwe grafnummering.

Grafveld 09
Eerste begraving familiegraven 1944
indeling:
familiegraven 001-112
eerste begraving algemene graven 1931
algemene graven
09-A4 001-005 1931-1942
09-A5 001-0271946-1947
09-B4 001-0011931-1937
09-B5 001-032 1947-1949
09-C4 001-00 1931-1942
09-C5 001-034 1948-1950
09-D4 001-065 1931-1937
09-D5 001-034 1948-1951
09-E4 001-039 1937-1942
09-E5 001-015 1951-1951
09-F4 001-016 1942-1944
09-G4 001-015 1944-1946
09-H4 001-015 1945-1947
09-J4 001-015 1947-1948
09-K4 001-016 1949-1951
09-L4 001-013 1951-19508
09-M3 001-026 1952-1953
09-N3 001-032 1948-1953
09-O3 001-170 1953-1958
09-P3 001-084 1957-1958
09-Q3 001-085 1959-1962
08-R3 001-068 1961-1963
09-alg 001-352 1975-1986


Grafveld 10 is tot stand gekomen met de grote herinrichting.
eerste begraving familiegraven 1943
indeling
familiegraven 001-048
eerste begraving algemene graven 1931
algemene graven
10-A 001-120 1985-1988
10-A3 001-140 1963-1967
10-A5 001-011 1933-1938
10-B 001-110 1988-1991
10-B2 098-130 1970-1971
10-B3 001-115 1967-1970
10-B5 001-021 1931-1941
10-C 052-247 1971-1976
10-C0 001-120 1991-1994
10-C2 001-076 1970-1971
10-C5 001-070 1932-1936
10-D 001-110 1993-1997
10-D5 001-085 1933-1937
10-E 001-008 1986-2000
10-E5 001-074 1936-1939
10-F5 001-074 1937-1940
10-G5 001-072 1940-1941
10-H5 001-072 1941-1942
10-J5 001-034 1942-1942
10-K5 001-034 1943-1943
10-L5 001-034 1943-1944
10-M5 001-027 1944-1944
10-N5 001-020 1944-1944
10-O5 001-027 1945-1945
10-P5 001-034 1945-1945
10-Q5 001-017 1945-1945
10-R5 001-032 1945-1945
10-S5 001-032 1945-1945
10-T5 001-032 1945-1945
10-U5 001-032 1945-1945
10-V5 001-032 1945-1945
10-W5 001-032 1945-1945
10-X5 001-032 1945-1945
10-Y5 001-016 1942-1946

Grafveld 11 is tot stand gekomen met de grote herinrichting.
Eerste begraving familiegraven 1999
Indeling:
familiegraven 001-133
oorspronkelijk was dit grafveld onderdeel van het grote grafveld 09 louter bestaande uit algemene grafvelden.

Grafveld 12 is tot ontstaan bij de grote herinrichting.
Eerste begraving familiegraven 1960
Indeling:
familiegraven 001-207
oorspronkelijk was dit grafveld ook onderdeel van het grote grafveld 09 voor algemene graven

Grafveld 13 is tot stand gekomen bij de grote herinrichting.
Eerste begraving familiegraven 1947
familiegraven 001-06

Grafveld 14 is in een eerder stadium gereed aangelegd.
Eerste begraving familiegraven 1969
Indeling:
familiegraven 001-098

Grafveld 15 is tot stand gekomen bij de grote herinrichting.
Eerste begraving familiegraven 2002
Ook dit grafveld was onderdeel van het grote grafveld 10 voor algeme graven.
indeling:
familiegraven 001-188 vanaf 2003
Dit grafveld was onderdeel van het grote grafveld 10 voor algemene graven.

Grafveld 16 is tot stand gekomen bij de grote herinrichting.
Eerste begraving familiegraven 1984
Familiegraven 001-084
Dit grafveld was ook al bekend onder nummer 16.
Op dit oude grafveld 16 lagen zeer veel kindergraven.
16-A5 001-048 1931-1938
16-B5 001-047 1933-1941
16-C5 001-050 1939-1946
16-D5 001-050 1946-1948
16-E3 001-054 1952-1956
16-E5 001-043 1948-1951
Grafveld 17 is in 2000 aangelegd, vooruitlopend op de bouw van het crematorium.
Eerste bijzetting urnengraven/urnen nissen 1988
Het bestaat uit grafvelden voor urnen nissen, urnengraven en verstrooivelden.

Grafveld 18 is tot stand gekomen bij de grote herinrichting.
Eerste begraving familiegraven 1932
Familiegraven 001-115
Het is de centrale as van de begraafplaats.

Grafveld 19 is vooruitlopend op de grote herinrichting in een eerder stadium aangelegd.
Eerste begraving kindergraven 1957
Dit grafveld stond vroeger bekend onder grafveld 08.

Grafveld 20 is ontstaan bij de grote herinrichting.
Eerste begraving familiegraven 1988
Familiegraven 001-094
eerste begraving algemene graven ......
Dit grafveld was een van de grafvelden van het in 1937 aangelegde RK gedeelte.

Grafveld 21 is ontstaan bij de grote herinrichting.
Eerste begraving familiegraven 1956
familiegraven 001-188
eerste begraving algemene graven 10....
ook dit grafveld was onderdeel van het RK kerkhof.

Grafveld 22 is ontstaan bij de grote herinrichting.
Eerste begraving familiegraven 1963
Familiegraven 001-011

Grafveld 23
Eerste begraving familiegraven 1944
familiegraven 001-134
eerste begraving algemene graven 19.....

Grafveld 24
eerste begraving familiegraven 1938
familiegraven 001-139
eerste begraving algemene graven 19.....

Grafveld 25
eerste begraving familiegraven 1962
familiegraven 001-129
eerste begraving algemene graven 1998

Grafveld 26
eerste begraving familiegraven 1991
familiegraven 001-109
eerste begraving algemene graven 19.....

Sinds 2008 zijn alle voormalige algemene grafvelden van de bovengenoemde grafvelden geruimd en heringericht voor familiegraven en zijn er alleen op grafveld 01 algemene grafvelden.

Bekende graven:
- Wubbo de Jong (1946-2002) fotograaf
- Ton Regtien (1938-1989) politiek activist en publicist
- Enneus Heerma (1944-1999) politicus © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ