Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginBegraafplaats Boschhuizen Venray

Begraafplaats Boschhuizen, Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray

Begraafplaats:
Begraafplaats Boschhuizen
Adres:
Spurkterdijk 40
 
5807 EE Venray
Gemeente:
Venray
Provincie:
Limburg
Coördinaten:
51,5449 6,00108
Oppervlakte (plm.):
30.900 m²
Status:
In Bewerking (deel van de graven ingevoerd)
Aantal graven:
2.861 (Inmiddels zijn 15 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Janssen (195x), Arts (60x), Vermeulen (56x), Poels (55x), Jacobs (49x), Hendriks (47x), Peeters (43x), Willems (36x), Swinkels (35x), Rutten (34x)


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Telefoon:
0478523649
Contact:
Marivi Claessens

Documenten

Algemene Informatie

Geschiedenis:

In 1972 ging de gemeente Venray over tot de inrichting van de Algemene Begraafplaats Boschhuizen, ruim 110.000 m2 qua oppervlakte. De gemeente en het kerkbestuur kwamen overeen dat de gemeente het kerkhof overnam.
De grafstenen en de stoffelijke resten werden in 1973 en 1974 overgebracht van het oude kerkhof bij de Grote kerk in Venray naar vak O (O = oud)op het nieuwe kerkhof Boschhuizen.
1451 geregistreerde graven kwamen in aanmerking. 47 graven waarvan de eigenaren niet te vinden waren of aanvankelijk niet wilden meewerken, volgden in 1992. Een aantal overplaatsingen was niet naar vak O, maar naar kerkhoven in de kerkdorpen en een tiental nabestaanden wenste hun doden te laten herbegraven in het nieuwe vak A. Een aantal graven dat in te slechte staat was en waarvan geen nabestaanden bekend waren of zij geen belangstelling hadden, werd geruimd.

In de loop van de afgelopen 44 jaar is op vak O het een en ander veranderd. Bij de start van begraafplaats Boschhuizen in februari 1972 is een tiental begravingen gedaan op vak O, toen daar nog moest worden begonnen met de plaatsing van de monumenten van het kerkhof. Al gauw werd vak A gereedgemaakt en konden daar de nieuwe begravingen terecht.

Het organisch gegroeide verband van het oude kerkhof werd verlaten en de nabestaanden kregen de gelegenheid te kiezen voor een groepering, waarbij hun familieleden naast elkaar konden worden begraven. Dat gebaar vond veel steun; er werd veel gebruik van gemaakt en het verminderde de weerstand om de dierbaren te laten opgraven. Bovendien gaf het kerkbestuur het voorbeeld door het kerkhof voor één gulden aan de gemeente te verkopen en de priesterkelder te ruimen. De familie Poels werd bewerkt om dat gebaar te volgen en deed dat. Het ensemble van de familie Poels is zo aansprekend, dat het een aparte plek kreeg naast het eerste deel, vak O1. Diverse families namen de gelegenheid te baat om hun dierbaren te voorzien van een eigentijds grafmonument.

In eerste instantie mocht de man of vrouw van de overledene later niet worden bijgezet. Binnen een maand kwam het eerste conflict tussen de gemeente en nabestaanden. “Dan begraven we ons moeder niet!” was het dreigement toen de vrouw niet bij haar man mocht worden bijgezet en daarop versoepelde de gemeente de regels. Hoewel veel wederhelften zijn bijgezet, zijn in de praktijk ook kinderen en kleinkinderen bijbegraven. Meermaals is in plaats van het originele graf een nieuw gekomen met alleen de naam van de recent overledene, waardoor het oorspronkelijke verband met vak O is verdwenen. Dit gebeurt tot op de dag van vandaag. Dat is overigens onbedoeld in de hand gewerkt door de beperkende regels die voor de nieuwe vakken gingen gelden.
Slechts een enkele keer is een bijbegraving uitgevoerd met respect voor het oude grafmonument. Het aanzicht van het originele vak O is daardoor verstoord, maar de begraafplaats blijft er een plek in ontwikkeling door.


Bovenstaande tekst en beschrijvingen van de meeste graven zijn gemaakt door Koos Swinkels in zijn publicatie uit juni 2016: ‘DE TIJD GAAT VOORBIJ, DE HERINNERING BLIJFT’, met name het gedeelte: "De geschiedenis van Venray aan de hand van graven op vak O"

Foto's van graven zijn veelal gemaakt door Wil Gommans.

Begraafplaats Venray - Ingang

Crematorium Venray

Codering Vak O kerkhof Boschhuizen in Venray


begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies