Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginStichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth Heelsum

Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth , Koninginnelaan 24, 6866 NM Heelsum

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth
Adres:
Koninginnelaan 24
 
6866 NM Heelsum
Gemeente:
Renkum
Provincie:
Gelderland
Co÷rdinaten:
51,9773 5,75963
Status:
Onvolledig, vrijwilliger gezocht
Aantal graven:
1.186 (Inmiddels zijn 453 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Jansen (56x), Janssen (42x), van Maanen (31x), Schut (26x), Willemsen (17x), van den Born (15x), van Dijk (14x), Gerritsen (14x), van Beek (13x), Heijkamp (13x)
 

 
We zoeken nog iemand die foto's wil maken op deze begraafplaats.

Algemene Informatie

De tot 1923 nog zelfstandige gemeente Doorwerth heeft twee gemeentelijke begraafterreinen gekend.
De oudste was gelegen op de Noordberg waar o.a. ook onbekende drenkelingen en terechtgestelden werden begraven. Deze heeft dienst gedaan tot ca. 1910 en was toen vol.
Wegens plaatsgebrek op de Noordberg is de gemeente Doorwerth ca. 1910-1912 overgegaan tot aanleg van een tweede begraafplaats aan de noordzijde van het bijbehorende Heelsum maar die aan de andere kant van Doorwerth lag, namelijk aan de noordoostzijde van de Sportlaan nabij het tegenwoordige sportpark.
Dit terrein is waarschijnlijk maar enkele decennia in gebruik geweest en na de samenvoeging van Doorwerth met de gemeente Renkum later gesloten en geheel ontruimd, net als die aan de Noordberg. Zie voor meer informatie: pag. 137 van Demoed: "Van een groene zoom aan een vaal kleed".

De hier beschreven Kerkelijke Begraafplaats is gelegen naast het eeuwenoude "Kerkje op de Heuvel" zoals dat in de regio wordt aangeduid. De kerk doet nog dienst en is in gebruik voor de Hervormde Gemeente (PKN) Heelsum-Kievitsdel.
De begraafplaats is waarschijnlijk gesticht ca. 1890 eveneens als kerkelijke begraafplaats en diende als uitbreiding van de begraafruimte rondom de kerk van Heelsum.
Aanvankelijk werden uitsluitend leden van de kerk begraven.

Sinds 1995 wordt de begraafplaats beheerd door de Stichting Kerkelijke Begraafplaats Doorwerth.
Voor die tijd is de begraafplaats meerdere keren van eigenaren gewisseld (waaronder de Vereniging Hendrick de Keyser) en kent daardoor, samen met de kerk, dan ook een geheel eigen geschiedenis.
De oorspronkelijke grafnummering was gebaseerd op een klasse-aanduiding van acht vakken in totaal I t/m III gerekend vanaf de oude ingang (aan de oostzijde) en werd gevolgd door een letter per vak op het oudste deel en een dubbel nummer. De aanduiding I en II bestaat nog steeds, III is opgeheven.
Het nieuwere gedeelte kent een letter (A t/m F) als vakaanduiding met een volgnummer.

De begraafplaats is gedurende de laatste decennia aanzienlijk uitgebreid en aangepast. De hoofdingang werd verplaatst van de oostzijde naar de noordzijde, dus aan de kant van de kerk. In 2013 zal een columbarium worden geplaatst.

De inventarisatie is van 2008 en de update is van 2012.
Ook is een groot aantal van de reeds geruimde graven/personen nu vermeld. De toevoeging OUD achter het grafnummer geeft dat aan. Echter is van de evt. zerk meestal geen foto meer beschikbaar.


De huidige hoofdingang van de kerkelijke begraafplaats "Doorwerth" welke destijds op het grondgebied van de tot 1923 nog zelfstandige gemeente Doorwerth gelegen was. Nadien is dit (historisch bezien) bijzondere deel van de gemeente Renkum tot de dorpskern Heelsum gaan behoren.

Een indruk van het nieuwe urnen(kelder)gedeelte dat werd aangelegd in 2007 met op de achtergrond de kerk

Het karakteristieke "Kerkje op de Heuvel" anno 1517-1519 waakt over beide begraafplaatsen en heeft als monument prachtig gebrandschilderde ramen en kent bovendien ook nog een wel heel bijzondere geschiedenis....
De kerk en de begraafplaats lagen meer dan een eeuw in het centrum van de zelfstandige gemeente Doorwerth, daarnaast werd later het gemeentehuis gebouwd (anno 1912 en nu de pastorie) en er tegenover was ook de school (nu gebouw "Rehoboth" anno 1883). Alle genoemde gebouwen werden gebouwd door de kasteelheren van kasteel "Doorwerth".

Nog een beeld van de hoofdingang en gezien vanaf de kerk. Beeldbepalend en centraal staan daar altijd nog twee grote beuken. Deze zijn waarschijnlijk net zo oud als de begraafplaats zelf.

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies