Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginRK Begraafplaats Nootdorp

RK Begraafplaats, Jozefpad, 2631 CC Nootdorp

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
RK Begraafplaats
Adres:
Jozefpad
 
2631 CC Nootdorp
Gemeente:
Pijnacker-Nootdorp
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
52,0491 4,39411
Oppervlakte (plm.):
800 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
488 (Inmiddels zijn 73 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
van de Sande (25x), van der Helm (20x), van der Sman (17x), Groenewegen (16x), de Bruijn (15x), de Vreede (15x), van der Meer (12x), Rolvink (11x), van Leeuwen (11x), de Koning (11x)

Algemene Informatie

De rooms-katholieke begraafplaats van Nootdorp is gelegen op de parochiebegraafplaats van de Sint-Bartholomeüskerk aan de Veenweg 36.
De begraafplaats, het columbarium, de herinneringstuin en het strooiveld bevinden zich achter de kerk.

Begraafplaats en herinneringseiland
De begraafplaats is voor het bijzetten van overleden parochianen. Op de begraafplaats is in 2002 een algemeen monument geplaatst ter nagedachtenis aan allen die ons zijn voorgegaan. De tekst op dit monument luidt: ‘Of wij leven of sterven, aan Hem behoren wij toe’.

In 2012 is ook een monument voor het ongekende kind onthuld. Hiermee wordt een plaats geboden voor stilte en innerlijke ontmoeting met het verloren kind zonder naam, zonder graf, zonder beeld.

Het herinneringseiland is om urnen een plekje te geven. Ook is er een strooiveld en is er een plaats om herinneringsplaatjes op te hangen.

Het beheer van de begraafplaats en het herinneringseiland is uitbesteed aan Van der Helm Uitvaartzorg, Veenweg 14, 2631 CL Nootdorp, telefoon 015-310 16 43 / 06-312 110 57.

Bij de beheerder kunt u terecht met uw vragen over het beheer, het bespreken van bijzetting of het plaatsen van grafmonumenten en dergelijke. Voor overige vragen, suggesties of opmerkingen kunt zich wenden tot het secretariaat, telefoon 015-310 91 59.

Sint-Bartholomeüskerk (Nootdorp)

De Sint-Bartholomeüskerk is een rooms-katholieke kerk aan de Veenweg in Nootdorp. De kerk is gewijd aan de heilige apostel Bartolomeüs.

Andreas Hofweegen
In 1865 woonde langs de Veenweg de naar Nootdorpse begrippen buitengewoon rijke veenboer Andreas Hofweegen. Toen hij het eind van zijn leven voelde naderen, vermaakte hij zijn vermogen aan de Bartholomeüsparochie. Het parochiebestuur ontwikkelde in de lijn van de wensen van Hofweegen daarop plannen om achter het oude kleine kerkje met de pastoorswoning een nieuwe grote kerk met pastorie te bouwen. In het jaar waarin Hofweegen stierf (1868) werd E.J. Margry als architect uitgekozen. Margry was op dat moment pas 26 jaar oud. Hij was een leerling van de grootmeester van de Nederlandse neogotiek P.J.H. Cuypers. Margry had pas in 1866 zijn eerste zelfstandige bouwopdracht gekregen: de H. Antonius van Padua aan het Boschje in Rotterdam. Een simpel versje op het tegeltableau dat hij in het portaal van die kerk liet aanbrengen geeft Margry's houding ten opzichte van de nieuwe bouwstijl goed weer: "Het dertiend' eeuwsch gothiek; Rijst hier weer uit het duister; Zoo zinrijk katholiek; In nieuwe pracht en luister." Aan dit eerste succes was het dan ook te danken dat hij binnen korte tijd een veelgevraagd architect werd.

Ontwerp
Het ontwerp van Margry voor de Bartholomeuskerk sloot aan bij de opvattingen van de bouwkunst in die periode, waarbij gotische kerkgebouwen uit de 13e eeuw als inspiratiebron dienden. De spitsbogen zijn daarbij het meest in het oog springend, waardoor de kerkgebouwen ranke, naar boven wijzende lijnen en vormen krijgen. Een kenmerk van Margry is het sterke contrast tussen bepleisterde wandvlakken en schoon metselwerk in het interieur. Dit is terug te vinden in de lijsten, kolonetten en venstertraceringen, waar overvloedig gebruikgemaakt is van gebakken profielsteen. De bepleisterde wandvlakken dienden als ondergrond voor het aanbrengen van beschilderingen. Zoals de meeste kerken van Margry is ook de Bartholomeuskerk naar een oude Hollandse traditie in hout overwelfd.

Bouw
Men ging voortvarend te werk. Nog voor de bisschoppelijke goedkeuring in 1869 binnenkwam, was de fundering voor de nieuwe kerk al klaar. Na een bouwperiode van minder dan twee jaar werd in 1871 de nieuwe Bartholomeuskerk plechtig in gebruik genomen. In de kerk waren enkele kleinere kapellen gerealiseerd. Nadat het doopvont van de doopkapel naar de Jozefkapel werd verplaatst werd de doopkapel ingericht als de kapel van Maria van Wilsveen. Deze kapel achter in de kerk bevat een replica van een Mariabeeldje dat in de 16e en 17e eeuw onderwerp van devotie was in de kapel van Wilsveen.
Begraafplaats

De RK begraafplaats achter de Sint-Bartholomeüskerk in Nootdorp.
Begraafplaats

Monument voor het ongekende kind.
Ik droeg je, ik draag je op handen mijn kind. Waar ik ga, ga je met me mee.

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies