Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginStichtingsbegraafplaats Wolfheze van Gelderse Roos Wolfheze

Stichtingsbegraafplaats Wolfheze van Gelderse Roos, Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze

Begraafplaats:
Stichtingsbegraafplaats Wolfheze van Gelderse Roos
Adres:
Wolfheze 2
 
6874 BE Wolfheze
Gemeente:
Renkum
Provincie:
Gelderland
Co÷rdinaten:
52,0004 5,78394
Oppervlakte (plm.):
11.800 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Vries (6x), Hendriks (5x), van Silfhout (4x), van Doorne (4x), Droog (4x), van 't Land (3x), Jansen (3x), Versteeg (3x), v.d. Graaf (3x), Bloemink (3x)

Algemene Informatie

Deze begraafplaats is gelegen op het terrein van de Gelderse Roos, lokatie Wolfheze.
Voordien was dit een afzonderlijke kliniek, Stichting Wolfheze genaamd en opgericht ca. 1906, maar is later door fusie opgegaan in een groter verband.
Het oude gedeelte van deze begraafplaats is tamelijk groot en is gelegen in een bosperceel. Daardoor zijn de daar nog slechts in beperkte aantallen aanwezige zerken slecht afleesbaar geworden en is de betrouwbaarheid van de namen en data dan ook niet optimaal. In sommige gevallen was de weergave moeilijk en vergde dat veel tijd en herhaald bezoek, in andere gevallen bleek dit zelfs onmogelijk te zijn. Vandaar dat er nog wat vraagtekens resteren.

Daar waar controle aan de hand van archiefmateriaal werd verricht is dat in enkele gevallen als "aanvullend" vermeld indien dat heeft geleid tot enige verbetering van de gegevens. Niet uit te sluiten is dat er dan ook in de namen en data nog meer verbeterd zou kunnen worden.

Desondanks lijkt het zinvol de aangetroffen gegevens op de zerken hier weer te geven omdat vele begravenen uit geheel andere streken van het land blijken te komen. Naast verpleegden blijken hier ook personeelsleden en inwoners o.a. van het dorp Wolheze begraven te zijn.

Imponerend zijn de twee monumenten op de begraafplaats met vele namen van (burger)slachtoffers die hier zijn gevallen in de Tweede wereldoorlog tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Ook deze personen zijn hier vermeld.

Er is geen zichtbare vakindeling aangebracht en er is geen plattegrond aanwezig.
Opmerking:
De vermelde grafnummeraanduiding is een eigen nummering.
De inventarisatie is van april 2008 en de update is van september 2010.

De hoofdingang ligt aan de noordzijde van de begraafplaats

Naast de hoofdingang van de begraafplaats is deze gedenkplaats te zien

Het grote oorlogsmonument met tientallen namen van personen die ook zijn vermeld bij de inventarisatie

Beeld van een van de oude delen van de begraafplaats waar ook nog vele graven zijn. Op een aantal daarvan staan/liggen wat oudere zerken die onder en tussen de bomen zijn terug te vinden

Impressie van het nieuwere gedeelte waar de recentere bijzettingen zijn

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies