Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginBegraafplaats Schoterhof Nieuweschoot

Begraafplaats Schoterhof, Rotstergaastweg 47b, 8452 LA Nieuweschoot

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Begraafplaats Schoterhof
Adres:
Rotstergaastweg 47b
 
8452 LA Nieuweschoot
Gemeente:
Heerenveen
Provincie:
Friesland
Coördinaten:
52,932992 5,932501
Oppervlakte (plm.):
12.600 m²
Status:
In Bewerking (deel van de graven ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Vries (31x), de Jong (28x), Huisman (27x), Hoekstra (21x), Brouwer (19x), Bosma (16x), de Boer (15x), Bakker (14x), Dijkstra (13x), Holtrop (12x)


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Algemene Informatie

Voor een buitenstaander lijkt Nieuweschoot vaak niet meer dan wat lintbebouwing, vastgeplakt aan Heerenveen. Toch is Nieuweschoot een oud dorp met een lange historie. Met zekerheid kan worden aangenomen dat er al voor het begin van onze jaartelling sprake was van bewoning. In 1890 werd bij het graven van een opvaart een stenen bijl gevonden en ook werden er later bij het bouwen van een boerderij stenen werktuigjes gevonden. Ook bij deze boerderij is een lemen vloertje met fragmenten van rood aardewerk gevonden. Door deskundigen is vastgesteld dat het hier om een vloertje ging van een woning uit de late Middeleeuwen.

Nieuweschoot is gelegen op een zandrug en behoorde oorspronkelijk tot de grietenij Schoterland. Omstreeks 1390 wordt de grietenij “Scoterland”, met de daarbij horende dorpen al in oude geschriften vermeld. Reeds in 1315 wordt er melding gemaakt van een “Kapelle” die in “Nijeskoat” staat. Deze Kapelle stond op de plaats waar nu het kerkje van Nieuweschoot staat. De kerk die nu wat achteraf lijkt te staan was vroeger opgenomen in een rij van boerderijen en huisjes. Het Kerkepad, een verbindingsweg tussen Oudeschoot en Rotstergaast liep langs de kerk en de boerderijen en had ook nog een aftakking naar de Bisschopsweg. Het nog bestaande Kerkepad werd rond 1850 afgesneden door de Engelenvaart. Vanaf 1850 tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw kon men de overkant van het Kerkepad bereiken door middel van een draai (draaibrug) in de Engelenvaart. Tegenwoordig biedt het Kerkepad, als historisch wandelpad, rust, ruimte en een rijke natuur.

Nieuweschoot is van oorsprong een dorp waar mensen op elkaar aangewezen waren en waar vele familieleden woonden. Hierdoor ontstond een sterke sociale cohesie en een ontwikkeling van een eigen dorpscultuur en identiteit. Ook nu nog is er sprake van een grote betrokkenheid. Bijna alle inwoners zijn lid van Plaatselijk Belang. Vele inwoners zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid van het dorp. Er worden door de activiteitencommissie meerdere activiteiten georganiseerd en nieuwe inwoners worden van harte welkom geheten en maken, als ze dat willen, snel deel uit van de Nieuweschootse bevolking.

Kortom, een prettig leefbaar dorp, met een open oog en geest voor de toekomst maar ook een strijdbaar dorp voor wie het behoud van haar eigen identiteit erg belangrijk is.

Kerk
Het oudste monument van Nieuweschoot is het prachtig gerestaureerd kerkje met klokkenstoel. Het is gebouwd in de 14e eeuw. De oudste vermelding dateert uit 1315. Er is dan sprake van een kapel. Het kerkje met klokkenstoel wordt omringd door een goed bewaard gebleven middeleeuws cirkelvormig kerkhof dat wordt gemarkeerd door een fraaie boomwal. Bijzonder is een groot aantal zorgvuldig onderhouden rechtopstaande 19e eeuwse typisch Friese grafstenen, die nog steeds de namen van de vroegere bewoners in de herinnering roepen. Het gehele samenstel van kerkje, klokkenstoel en kerkhof met zijn oude grafstenen getuigt op een sprekende wijze van het middeleeuwse verleden van dit dorp. In de kerk wordt zondags niet meer gepreekt, maar doet wel dienst bij begrafenissen. Met kerst vindt de kerstviering hierin plaats. Ook wordt het af en toe gebruikt voor culturele evenementen in het dorp.Klokkenstoel
De klokkenstoel is gebouwd van grenenhout op 6 gemetselde poeren en wordt gebruikt bij kerkdiensten en begrafenissen. De ca 200 kg wegende 14e eeuwse klok heeft een diameter van 66 cm. Deze klok met vliegende klepel is gerestaureerd in 2009 en hangt pas sinds dat moment weer in Nieuweschoot. Met de bouw van de nieuwe klokkenstoel in Hoornsterzwaag in 2007 begon namelijk een klokkenruil in de klokkenstoelen in de gemeente Heerenveen. De klok van Mildam, in 1688 gegoten door Petrus Overney te Leeuwarden, verhuisde naar de nieuwe stoel van Hoornsterzwaag, (waar deze klok vroeger in de betonnen klokkenstoel heeft gehangen). De oude gescheurde 14e eeuwse klok, afkomstig uit de klokkenstoel van Nieuweschoot en bewaard in het Van Haren Museum in Heerenveen, werd naar firma Lachenmeyer in Duitsland gebracht voor restauratie. Daar ontdekte men nog een tweede scheur, maar toch kon de klok volledig worden gerestaureerd en daarna op 1 september 2009 in de klokkenstoel van Nieuweschoot worden opgehangen. De Eijsboutsklok van 1986 uit de klokkenstoel van Nieuweschoot met een diameter van 68,9 cm en een gewicht van 205 kg werd voorzien van een nieuwe luidas en is op 18 november 2009 door Toine Daemans en Jan Kuipers opgehangen in de klokkenstoel van Mildam.


Wapen en vlag
Sinds oktober 2006 bezit Nieuweschoot een eigen wapen en een vlag. Het ontwerp is gemaakt door de heer J.C. Terluin, lid van de Fryske Rie foar Heraldyk. De betekenis is als volgt: Schoot betekent: 'vooruitspringend stuk land'. De groene punt in het gouden schild wil dat uitbeelden. Nieuweschoot is een agrarisch dorp. De zilveren klaver in de voet van het schild is daar een symbool van. Het duidt op het weidegebied en de veeteelt. Op de kaart van Schotanus (begin achttiende eeuw) kunnen we twee eendenkooien bij dit dorp ontdekken. Het rode eentje in het schildhoofd houdt de herinnering hieraan levend. Er is veel natuurgebied bij Nieuweschoot; de eikentakken met de eikel en twee bladeren geven dit aan. De eik is een zeer belangrijke boom in ons land. Hij geeft niet alleen prima en goed hard timmerhout, maar ook de eikels die vroeger veel als varkensvoer werden gebruikt, terwijl van de schors looistof werd gemaakt. De gouden achtergrond van het wapen geeft de zandgrond aan. De vlag is een uitvloeisel van het wapen. De rode zoom van de groene punt wil de lintbebouwing van het dorp aangeven.
Bronvermelding: bovenstaande tekst is overgenomen van de website van Beleef Nieuweschoot (http://nieuweschoot.info/)

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies