Online Begraafplaatsen 3.0
BeginAlgemene Begraafplaats Sliedrecht

Algemene Begraafplaats, Thorbeckelaan, Sliedrecht

Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats
Adres:
Thorbeckelaan
 
Sliedrecht
Gemeente:
Sliedrecht
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,825946 4,775671
Oppervlakte (plm.):
29.900 m²
Status:
Volledig
Aantal graven:
5.519 (Inmiddels zijn 483 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Visser (243x), Boer (148x), de Groot (130x), de Bruin (127x), Kraaijeveld (125x), Prins (101x), Bakker (94x), van Wijngaarden (94x), Nederlof (89x), de Jong (89x)


Contactgegevens Begraafplaats:

Telefoon:
(0184) 422 111

Algemene Informatie

De ingang van de algemene begraafplaats is aan de Thorbeckelaan. U kunt de begraafplaats elke dag bezoeken van 09.00 uur tot zonsondergang. De beheerder van de begraafplaats is de heer W. van der Pol, telefoon (0184) 422 111. Desgewenst kunt u met hem contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft aangaande de begraafplaats.

Klik op deze tekst voor een plattegrond van de begraafplaatsRuimen graven begraafplaats
De gemeente Sliedrecht gaat eind 2011/begin 2012 algemene graven ruimen op de algemene begraafplaats. Het gaat om graven van mensen die begraven zijn in de periode tussen 1971 tot en met 1985. De wettelijke grafrusttermijn van tien jaar is al geruime tijd verlopen.

De volgende graven worden geruimd: het nieuwste deel: rij A-F, grafnummers 30-66 en het oudste deel van het oostelijke opgehoogde veld: rij A-G, grafnummers 75-115.
Het ruimen van de graven is nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven begraven. De stoffelijke resten krijgen een plaats in een algemeen verzamelgraf. Na het ruimen van de graven deelt de gemeente het terrein opnieuw in.

Locatie te ruimen graven begraafplaats Sliedrecht (723 KB)


U kunt een verzoek tot herbegraven in een particulier graf richten voor 1 september 2011 tot de gemeente Sliedrecht, afdeling Publiekszaken t.a.v. mevrouw S. Al-Boutybi, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

Informatie
De bekendmaking hangt op het publicatiebord bij de ingang van de begraafplaats. Bij de betreffende velden komen publicatieborden.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Plantsoenen en Reiniging: (0184) 495 927.De Algemene begraafplaats te Sliedrecht is al sinds 1885 in gebruik.
De begraafplaats is enorm mooi opgezet, fraai groen en een grote diversiviteit en creativiteit in aanleg.
Begin 2005 is er een groot gedeelte geruimd, het betrof 270 algemene graven van 1959 tot 1971 (F60-G115).
Ook is er in 2003 een nieuw verhoogd gedeelte aan de westkant in gebruik genomen.


Doorkijkje op de begraafplaats.


Monument voor allen die overleden zijn.


De eerste foto's zijn gemaakt in 1999 door dhr.Fred Stuij en zijn vrouw. Hij heeft deze foto's ter beschikking gesteld voor deze site.
Daarna zijn een groot aantal nieuwe foto's gemaakt welke van 2006 tot heden zijn geplaatst.

De verwerking van de gegevens is gestart in de tweede helft van juni 2005.
De laatste update is gemaakt op 09-04-2014.Hier de plattegrond van de begraafplaats.kleurdeelomschrijving
01Deel 01: Nieuwste gedeelte familiegraven. Dit vak is in gebruik vanaf 2003. Dit gedeelte is verdeelt in vak A - vak C(codering: 01Axxx - 01Cxxx)
02Deel 02: Huurgraven verdeelt van vak A t/m Vak J.
Hier werd begraven vanaf plm. 1960 en bijzettingen tot heden.
(codering: 02Axxx - 02Jxxx)
03Deel 03: Een nieuw gedeelte met daarin
- Familiegraven (03F), begraven vanaf maart 2000,
- Kindergraven (03K),
- Urnenmuur (03U).
04Deel 04: Algemene graven waarin doorgaans in drie lagen begraven is.
04A is het oudste gedeelte, er werd begraven tot 1993
04B is reeds geheel vol, begraven van 1993 - 2003
04C is reeds geheel vol, begraven van 2003 - 2008
04D is in gebruik genomen in 2008 en er wordt tot heden begraven.
  05Deel 05: Huurgraven nieuwe deel oostelijke veld
Dit gedeelte bestaat uit de vakken A t/m Z
06Deel 06: Rooms-Katholieke gedeelte
07Deel 07: Familiegraven
08Deel 08: Familiegraven
09Deel 09: Eigen graven oudste deel westelijke veld.
Er is hier begraven in drie rijen van plm 15 graven per rij.
10Deel 10: Kindergraven
11Deel 11: Eigen graven oudste deel westelijke veld opgehoogd gedeelte
12Deel 12: Huur graven oudste deel oostelijk veld opgehoogd gedeelte
13Deel 13: Oudste deel westelijke veld
14Deel 14: Oudste deel oostelijke veld
15Deel 15: Eigen graven nieuwste deel
- Vakken A t/m D ten zuiden
- Vakken E t/m H ten noorden
16Deel 16: RK Oude gedeelte
17Deel 17: Eigen graven west
18Deel 18: Eigen graven oost
Alle zerken met een S of een X nummer zijn tot heden niet gevonden en zijn zo het er nu uit ziet niet meer aanwezig op de begraafplaats.

Plan uitbreiding begraafplaats 2018/2019

Nieuws over deze begraafplaats

Plan uitbreiden capaciteit begraafplaats Sliedrecht.
 - 29-11-2018
Plan uitbreiden capaciteit begraafplaats
De gemeente Sliedrecht wil laten onderzoeken of het aantal graven op de begraafplaats fors kan worden uitgebreid. Als er niets gebeurt, is er in 2025 geen ruimte meer voor nieuwe graven. Een adviesbureau heeft zeven mogelijkheden in kaart gebracht waarmee er in totaal ruimte kan komen voor 780 nieuwe graven.

Het adviesbureau stelt voor om langs een aantal randen van de begraafplaats nieuwe graven aan te leggen. Ook kan de begraafplaats op een paar plekken anders worden ingericht, waardoor extra ruimte ontstaat. Tot slot is het mogelijk om de begraafplaats uit te breiden met een deel van de groenstrook aan de kant van de Tiendweg.

Aanvullend onderzoek moet aantonen of de voorgestelde oplossingen haalbaar zijn. Als dat zo is, dan is er zeker tot 2035 ruimte genoeg op de begraafplaats. Dat aanvullend onderzoek is nodig om in beeld te brengen welke technische ingrepen er nodig zijn. Ook moet het onderzoek duidelijk maken hoeveel de maatregelen gaan kosten en wanneer de gemeente een begin kan maken met de werkzaamheden.

Als er op de begraafplaats werkzaamheden gaan plaatsvinden, is het belangrijk om precies te weten wat er wanneer moet gebeuren. Tijdens de uitvoeringsperiode wil de gemeente respectvol omgaan met begrafenissen en bestaande graven. Ook omwonenden en andere betrokkenen moeten duidelijke informatie krijgen over wat ze kunnen verwachten.

Er wordt al sinds 2015 gesproken over de capaciteit van de huidige begraafplaats. Zo is ook de mogelijkheid van een tweede begraafplaats de revue gepasseerd. Maar dat blijkt een zeer kostbaar proces. Daarvoor moet grond worden aangekocht en nieuwe wegen en een parkeerplaats worden aangelegd. Ook moet zo'n nieuwe begraafplaats worden ingericht en is er materiaal nodig voor onderhoud en werkzaamheden.

Daarom heeft de gemeente nogmaals gekeken wat de mogelijkheden op de huidige begraafplaats zijn. Door het aantal graven hier uit te breiden, blijft de begraafplaats een herkenbare eenheid in Sliedrecht, die makkelijk bereikbaar is en dichtbij de woonomgeving ligt.

Als de voorstellen van het adviesbureau haalbaar zijn, is het ook de bedoeling om de bestaande voorzieningen op de begraafplaats te moderniseren. Het gaat dan om voorzieningen voor het publiek, het beheerdersgebouw en de stalling voor het materieel.

Voor dat aanvullend onderzoek naar de zeven mogelijkheden om het aantal graven fors uit te breiden is 170.000 euro nodig. De gemeenteraad van Sliedrecht neemt hier binnenkort een besluit over.
Sliedrechtplanbegraafplaats

bron: Sliedrecht.nl

 © Kineo 2005-2019
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ