Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginAlgemene Begraafplaats Drogeham

Algemene Begraafplaats, It Kleasterbreed 3A, Drogeham

Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats
Adres:
It Kleasterbreed 3A
 
Drogeham
Gemeente:
Achtkarspelen
Provincie:
Friesland
Co÷rdinaten:
53,201595 6,127707
Oppervlakte (plm.):
4.600 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Nicolai (21x), de Jong (20x), de Vries (19x), Postmus (18x), Hoekstra (15x), Veenstra (15x), van der Veen (14x), Postma (12x), Hoogsteen (12x), de Haan (11x)

Documenten

Zerkteksten.pdf (05-09-2022, 514 KB)

Algemene Informatie

In 1248 is de rijke landheer Harkema, nadat hij eerder al een kapel gewijd aan Sint Nicolaas op zijn land had laten bouwen, begonnen met de bouw van een klooster dat op december 1249 gereed gekomen is. De naam van het klooster werd Supulchro Sanctae Mariae, wat latijn is voor Graf van de Heilige Maria. In de volksmond sprak men meestal van Buweklooster. Het was een vrouwenklooster behorende bij de orde der Praemonstratenzers, ook wel Norbertijnen (naar de oprichter Norbertus) of witheren (naar de kleur van het habijt) genoemd. Norbertus zag de eerste christengemeente als ideaal. Dat betekende een leven van armoede in het teken van dienst aan God en de naaste.


Het klooster heeft ongeveer 3 1/2 eeuw bestaan. Naast geestelijke zaken hield het klooster zich ook bezig met verveningen. Een groot deel van de venen ten oosten van de Muntsegroppe, tussen Buweklooster en Rottevalle, was in het bezit van het klooster. Toen in 1580 de Hervorming z'n entree deed en de rooms-katholieke godsdienst verboden werd, werd op last van de Staten van Friesland het klooster gesloten. Alle bezittingen werden verkocht. Het klooster bezat veel landerijen, een boerderij, 400 stuks vee, een groentetuin, een bleek, een gracht en een molen.


Daar het klooster niet meer bewoond werd raakte het langzaam in verval. In 1800 zijn de laatste restanten van het gebouw gesloopt. Het kerkhof is wel blijven bestaan. Dit werd beheerd door de kerkvoogdij van Harkema-Opeinde, het dorp waar het klooster toentertijd onder viel. De kerkvoogdij werd gekozen door de floreenpichtigen: dat waren de boeren in Harkema-Opeinde (destijds woonachtig aan de Hamsterpein en het Kleasterbreed) die grondbelasting betaalden. Deze situatie is blijven bestaan tot 1993, toen is de kerkvoogdij omgezet in een stichting. De officiele naam luidt nu 'Stichting Bouwekleaster voorheen kerkvoogdij Harkema-Opeinde'. Door de grenswijziging in 1921 valt Buweklooster nu onder Drogeham.


In 1951 is er door de Hamster timmerlieden een nieuwe klokkestoel gebouwd. De klok die er in hangt is veel ouder, namelijk van 1760. Bij het delven van een nieuw graf in 1974 stootte de toenmalige grafdelver, Tjerk Helder, op een oude grafsteen. Deze is opgegraven en later ingemetseld in de muur van het baarhuisje. De steen dateert van 1598.


Drogeham Bouwekleaster

Foto's: M.N. den Harder

Drogeham Bouwekleaster

Drogeham Bouwekleaster

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies