Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginJoodse begraafplaats Lochem Lochem

Joodse begraafplaats Lochem, Zutphenseweg, Lochem

Begraafplaats:
Joodse begraafplaats Lochem
Adres:
Zutphenseweg
 
Lochem
Gemeente:
Lochem
Provincie:
Gelderland
Coördinaten:
52,156617 6,410675
Oppervlakte (plm.):
1.200 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Vromen (13x), Fortuin (12x), Wijler (8x), Roos (5x), Leverpoll (4x), Hartog (4x), Weijl (3x), Nijstad (3x), Polak (3x), Mendels (2x)

Documenten

Zerkteksten.pdf (27-11-2021, 255 KB)

Algemene Informatie

Joodse begraafplaats Lochem Ingang

Adres: Zutphenseweg
Aantal grafzerken: 104
Toegang: Vrij toegankelijk
Begraafplaats sinds 1830.

Uit een schuldbrief uit 1332 valt op te maken dat er omstreeks dat jaar al Joodse geldschieters actief waren in Lochem. Van een Joodse begraafplaats is dan echter nog geen sprake. In de loop van de 18e eeuw vestigen zich verscheidene Joodse families in Lochem. Tegen het eind van die eeuw was er een georganiseerde Joodse gemeente met een door de stadsmagistraat goedgekeurd reglement en een synagoge. Het duurde tot 1785 voor er een Joodse begraafplaats naast de toenmalige synagoge aan de Westerwal in gebruik kon worden genomen. Zeker is dat daar sinds 1830 niet meer is begraven. Bij Koninklijk Besluit werd in 1828 bepaald dat er niet meer in of rond kerken begraven mocht worden en moest ook de Joodse gemeente omzien naar een andere begraafplaats. In 1829 werd daarom een perceel bosgrond in de Enk aangekocht. In 1830 verleende de Gouverneur van Gelderland goedkeuring om dat als begraafplaats te gaan gebruiken.


Foto: Jaap van der Zee

Het is niet bekend wanneer de begraafplaats nabij de Westerwal is geruimd en de stoffelijke resten overgebracht zijn naar de nieuwe begraafplaats. Aannemelijk is dat dat spoedig na de in gebruik name van de nieuwe begraafplaats is gebeurd. Toen het gebouw van de eerste synagoge aan de Westerwal, dat vanaf 1865 als Joodse school werd gebruikt, in 1957 werd afgebroken, zijn op die plaats nog enkele beenderen gevonden. Ook deze zijn toen naar de begraafplaats aan de Zutphenseweg overgebracht.
Na de tweede wereldoorlog werd de Joodse gemeente in Lochem die toen te klein was geworden om nog diensten in de eigen synagoge te kunnen hebben – bij die van Borculo gevoegd. Na opheffing van de Joodse gemeente in Borculo vond samenvoeging met die in Deventer plaats. De begraafplaats blijft wel in gebruik voor de nog in Lochem wonende Joden. De Joodse gemeente in Lochem had rond de vorige eeuwwisseling haar grootste omvang,
ruim 150 leden. In de loop van de dertiger jaren van de vorige eeuw begon hun aantal af te nemen tot 118 toen de tweede wereldoorlog uitbrak. Tijdens die oorlog vond in 1941 de eerste razzia plaats. Het merendeel van de Lochemse Joden werd in 1942 en 1943 gedeporteerd en 16 de meeste van hen zijn in concentratiekampen vermoord. Van de Lochemse Joden overleefden slechts 18 de oorlog. In 1950 is de begraafplaats, na opheffing van de Joodse gemeente, in eigendom overgegaan naar de burgerlijke gemeente Lochem. Het onderhoud wordt verzorgd door de gemeente Lochem en bestuursleden van de Stichting “Synagoge Lochem”. In 2004 heeft een landelijke vrijwilligersorganisatie een groot aantal grafstenen opgeknapt.

Foto: Jaap van der Zee

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies