Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginFamiliebegraafplaats Erven M J Versteegh Kapel Avezaath

Familiebegraafplaats Erven M.J. Versteegh, Zoelensestraat, Kapel-Avezaath

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Familiebegraafplaats Erven M.J. Versteegh
Adres:
Zoelensestraat
 
Kapel-Avezaath
Gemeente:
Tiel
Provincie:
Gelderland
Coördinaten:
51,88015 5,37497
Oppervlakte (plm.):
1.200 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Versteegh (23x), Heuff (14x), van Rijnberk (2x), van Lidth de Jeude (1x), van Geen (1x), van Everdingen (1x), Willems (1x), van Steenis van Rijnberk (1x), van Wijk (1x), Kleber (1x)


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Contact:
Contact:
mw. S. Laane van Geen (Secretariaat)

Documenten

Plattegrond van de begraafplaats.jpg (26-08-2016, 1242 KB)

Algemene Informatie

Begraafplaats Avezaath 2. Entré Begraafplaats

In Kapel-Avezaath ligt nog een van de weinige particuliere begraafplaatsen van Nederland. Het betreft de begraafplaats van de families Versteegh en Heuff, bekende Betuwse geslachten. De begraafplaats is aangelegd in 1854 op kosten van Matthias Johannes Versteegh, de toenmalige bewoner van het Huis Teisterbant te Kerk-Avezaath. De families hebben een stichting opgericht voor het onderhoud.

Stichting Begraafplaats Erven M.J. Versteegh
Statutair gevestigd te Tiel – De begraafplaats bevindt zich in kapel Avezaath.

In kort bestek

Object| Particuliere begraafplaats, gelegen achter de NH kerk in Kapel-Avezaath. Gesticht in 1854 op kosten van Matthias Johannes Versteegh (1791-1859), dijkgraaf van Neder-Betuwe enz. Bestemd voor zijn echtgenote, hemzelf en hun wettige nakomelingen. Kadastraal bekend gemeente Tiel sectie N nummer 538, groot elf aren en zestig centiaren. Tot de eigendom behoort ‘het recht van bepoting langs den weg zoover de begraafplaats strekt’.

Eigendom| De rechtsopvolgers van M.J. Versteegh hebben de begraafplaats als ervengemeenschap beheerd. Door uitsterving vertegenwoordigde sinds 1972 nog slechts één nazaat de
‘Erven Versteegh’. Bij akte van verjaring d.d.25 maart 1991 is de eigendom op haar overgegaan, waarna zij deze in 1994 kon overdragen aan de Stichting Begraafplaats Erven Versteegh.

Stichting| De Stichting Erven M.J. Versteegh is opgericht bij notariële akte d.d. 16 mei 1994. Zij heeft ten doel ‘het beheren en instandhouden van de particuliere begraafplaats te Kapel-Avezaath’. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door ‘het instandhouden van de bestemming als begraafplaats’.

Gebruik| De begraafplaats telt 39 grafplekken, waarvan de twee plekken bij het toegangshek niet zullen worden uitgegeven. De laatste begraving vóór de eigendomsoverdracht vond plaats in 1985. In 2005 vond een bijzetting van twee asbussen plaats en op 3 december 2011 was er een begraving op de laatste grafplek.

Instandhouding| Het motief voor de oprichting van de Stichting was het restaureren en daarmee het behouden van de begraafplaats waaraan in de voorgaande jaren weinig onderhoud was gepleegd. Op grond van het restauratieplan van de Stichting i.o. is het object in maart 1993 op de monumentenlijst van de gemeente Tiel geplaatst en werd de restauratie subsidiabel verklaard. Eigen kapitaal verkreeg de Stichting uit een legaat dat in 1972 voor het onderhoud van de begraafplaats was bestemd. Onmiddellijk nadat de stichtingsakte was gepasseerd werd de subsidie ontvangen en kon het werk beginnen.

Restauratie| De restauratie behelsde slop en herstel van het metselwerk van de grondmuur en reparatie van het daarop staande sierhek, recht leggen van de zerken en, aan alles voorafgaand, het verwijderen opslag en onkruid. Zoveel mogelijk is het werk uitgevoerd door vrijwilligers uit de kring van het bestuur. Najaar 1999 werd de restauratie als voltooid beschouwd.

Groen| ‘Het groen’ is buiten het restauratieplan gebleven. Enkele bomen werden gerooid omdat hun wortels opnieuw schade zouden kunnen aanrichten aan de grondmuur. Het parkachtige aspect van de begraafplaats is sindsdien verder verfraaid door het uitbaggeren van de gracht. Incidenteel zijn daarna nog enkele bomen gerooid.

Onderhoud| Het lopende onderhoud betreft thans voornamelijk ‘tuinonderhoud’, snoeien, schilderen en indien nodig het rooien van bomen. In 2004 zijn tien jonge taxussen geplant. De gemeente Tiel heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de bomen in de bermen op zich genomen.

Financiën| Een kleine kring van circa 20 donateurs komt met jaarlijkse of incidentele bijdragen voor het bestrijden van de lopende kosten.

Secretariaat| Het secretariaat is in handen van:
mw. S. Laane van Geen uit Rhoon
e-mail laanevangeen@gmail.com

Foto: Marga Heuff

Begraafplaats Avezaath 3. De begraafplaats in de winter

Foto: Marga Heuff

Begraafplaats Avezaath 4. Begraafplaats met zicht op het caree

Foto: Marga Heuff

Begraafplaats Avezaath 5. De zerken in oostelijk richting

Foto: Marga Heuff

Begraafplaats Avezaath 6. Een van de 4 hoekornamenten

Foto: Marga Heuff

Plattegrond van de begraafplaats


begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies