Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginAlgemene Begraafplaats Sint Nicolaasga

Algemene Begraafplaats, C. Faberleane, 8521 Sint Nicolaasga

Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats
Adres:
C. Faberleane
 
8521 Sint Nicolaasga
Gemeente:
De Fryske Marren
Provincie:
Friesland
Coördinaten:
52,925882 5,729387
Status:
Onvolledig, vrijwilliger gezocht
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Hoekstra (17x), de Jong (9x), de Vries (6x), Kuperus (5x), de Boer (5x), Zijlstra (5x), Dijkstra (5x), van Rijs (3x), de Haan (3x), Boersma (3x)

Algemene Informatie

De oudste vermelding van het dorp is uit 1399 onder de naam Sinte Nyclaesga. De ontwikkeling van Sint Nicolaasga is verder in belangrijke mate bepaald door de adellijke familie Van Eijsinga. De Van Eijsinga's zijn afstammelingen van de legendarische grietman Johan Vegilin van Claerbergen die de oorspronkelijk woeste streek in de achttiende eeuw liet ontginnen en bebossen.


Sint Nicolaasga is vanaf 1 januari 2014 een dorp in de gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren*). Het dorp telt ongeveer 3360 inwoners en is gelegen ten zuidwesten van Joure nabij het Tjeukemeer.

Door gemeentelijke herindelingen behoorde het dorp Sint Nicolaasga achtereenvolgens tot de gemeente Doniawerstal, Skarsterlân en De Friese MerenGEMEENTENAAM:
*De naam verwijst naar de Friese meren. De gemeente droeg vanaf de instelling op 1 januari 2014 officieel de naam De Friese Meren. De gemeenteraad heeft echter altijd de bevoegdheid om de naam van de gemeente te wijzigen. Gelijktijdig met de raadsverkiezingen werd een consultatie georganiseerd. Bewoners mochten zelf voorstellen indienen voor de gemeentenaam. Hierin koos 42,4% voor De Friese Meren, 41,6% voor de Friestalige variant (De Fryske Marren). Voorts werden er ook veel andere namen voorgesteld zoals 'Marrelân' (2,9%) en 'Sudergoa' (1,8%). In het coalitieakkoord dat in november 2013 tussen FNP en CDA werd afgesloten is echter opgenomen toch voor De Fryske Marren te kiezen, dus in weerwil van het resultaat van de peiling. De Friese regionalistische partij FNP werd bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste en maakte van een Friese naam een breekpunt in de coalitieonderhandelingen. Coalitiepartner CDA stemde bij deze onderhandelingen in voor een toekomstige naamswijziging naar de Friese variant. FNP verdedigt haar keuze met de stelling dat, als rekening wordt gehouden met eigen voorstellen van de bevolking in de naamspeiling, '53% voor een Friese naam gekozen had' en in het programma duidelijk aangegeven stond dat de partij voor een Friese naam was. Op 23 april 2014 nam de nieuwe raad met 19 stemmen voor en 12 tegen het besluit dat de naam met ingang van 1 juli 2015 gewijzigd zal worden in De Fryske Marren.


bron: Wikipedia

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies