Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginAlgemene Begraafplaats Krimpen aan de Lek

Algemene Begraafplaats, Molenweg, Krimpen aan de Lek

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats
Adres:
Molenweg
 
Krimpen aan de Lek
Gemeente:
Krimpenerwaard
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,8974 4,61547
Oppervlakte (plm.):
14.600 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
1.524 (Inmiddels zijn 139 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Jong (102x), Schouten (38x), Groeneveld (38x), van den Berg (30x), van Wijnen (26x), van Vliet (25x), Visser (23x), van Krimpen (23x), den Boer (22x), van Halewijn (21x)

Algemene Informatie

De Algemene Begraafplaats in Krimpen aan de Lek (Gemeente Nederlek.)

De Algemene Begraafplaats van Krimpen aan de Lek stamt uit 1882 en is gelegen aan de Molenweg. De begraafplaats is toegankelijk via een toegangshek tussen twee hekpijlers. Op de begraafplaats bevinden zich onder meer vijf grafkelders. Onder andere van Albertus de Jong Czn. uit 1902, K. Smit Jan Zn. uit 1892 en van Reder P. van de Hoog uit 1903.Verschillende grafkelders uit het begin van de 20e eeuw zijn aangewezen als rijksmonument. Er liggen 17e eeuwse grafzerken afkomstig uit de in 1939 gesloopte Nederlands Hervormde kerk. Grafzerken van bijvoorbeeld Walvisvaarder Michiel Ockerszoon Hoogerzeyl (1779) en die van Reder en Hoogheemraad Gerret van Holst Krijnszoon (1790).

Op de begraafplaats bevinden zich ook een strooiveld, een urnenmuur en een columbarium.

Op de begraafplaats bevindt zich het herdenkingsmonument "Het Offer", ontworpen door Martin Bakker en op 4 mei 1950 onthuld door burgemeester G.J. van Oort. Het symboliseert het offer van de burgers, die in de bezettingsjaren door oorlogsgeweld zijn omgekomen tijdens W.O.II (1940-1945) en in Nederlands Indië (1945-1950).
Jaarlijks wordt hier op 4 mei de dodenherdenking gehouden.Rechts ziet u de aula van de begraafplaats.


De hoofdingang van de begraafplaats.
Het is een 19e-eeuws toegangshek met hekpijlers. (Rijksmonument.)Op de foto rechts zijn enkele grafkelders te zien. (Rijksmonumenten.)
De hoogste in het midden is het zgn. Baarhuis.

De gemeente Nederlek is ontstaan bij de Wet Gemeentelijke Herindeling van de Krimpenerwaard. De twee kernen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk zijn per 1 januari 1985 samengevoegd. Hieronder van beide een stukje geschiedenis.


Een stukje geschiedenis van Krimpen aan de Lek.


Het oudst bekende document waarin de naam Crempene wordt genoemd dateert uit 2 mei 1064. In 1396 wordt de naam Crimpen en in 1514 Crimpen upte Lek genoemd. Krimpen behoorde tot 1342 aan de Heren van de Leck, daarna tot 1402 aan het geslacht Wassenaar-Pollanen en na 1403 was het eigendom van het Huis Nassau.Het was een strategisch bolwerk door het drierivierenknooppunt Lek, Noord en Nieuwe Maas. In 1575 werd Krimpen bezet door de Spanjaarden en na een hevige strijd vanaf de rivier en door polders onder water te zetten werd de Krimpense Schans weer bevrijd door de Prins en de Geuzen in 1576.

De ligging aan de Lek is bepalend geweest voor de ontwikkeling van het dorp. In de 18e eeuw (1714-1742) was rederij Van Holst gevestigd in Krimpen aan de Lek. Deze rederij was gespecialiseerd in de walvisvaart. Veel Krimpenaren bemanden de schepen. Straatnamen, zoals Groenland, Commandeur en Kakebeen herinneren hier nog aan. Door de eeuwen heen kwam er ook riviervisserij, bijvoorbeeld zalm- en steurvisserij. De zalmbank stond tussen de kerk en het veer. In de loop van de 20e eeuw kwam door vervuiling van het water een einde aan de zalmvisserij. Naast de visserij waren ook veeteelt, scheepsbouw en handel belangrijke bestaansmiddelen.

Langs de dijk in Schuwacht staat de 47 meter hoge watertoren, in 1909 gebouwd door Waterleiding Lek en IJssel, samen met het pompgebouw valllen ze nu onder monumentenzorg.
Bijzonder is verder dat de kerk, in 1940 buitendijks gebouwd, dwars geplaatst is op de fundamenten van de vorige kruiskerk die daar 500 jaar gestaan heeft. Het interieur stamt nog uit vroegere tijden. Achter de kerk was de aanlegsteiger van de Lekboten, stoomraderboten die tot 1948 voor vervoer zorgden. Nu vertrekt daar de autopont naar Kinderdijk. het Krimpense veer is een belangrijke route geweest tussen Noord- en Zuid- Nederland.


Een stukje verleden van Lekkerkerk.


Lekkerkerk wordt al in 1260 genoemd onder de naam Leckelant (Land aan de Lek.) Dit is de eerste naam van het dorp. Het maakte deel uit van de Heerlijkheid van de Lek, deze Heren beheerden een groter gebied. Het kasteel stond waarschijnlijk tussen Streefkerk en Nieuw-Lekkerland. De naam Leckelant is later gewijzigd in Out Leckelant. Nadat er in de dorpskern een kerk was gebouwd werd de naam Leckerkerke. Hieruit is later de naam Lekkerkerk ontstaan.

De kerk heeft altijd de aandacht getrokken. Ze is in 1575 door de Spanjaarden verwoest en slechts het middenschip was na 40 jaar herbouwd. De huidige kerk dateert deels uit die tijd en is van 1980 tot 1982 gerestaureerd.

In de 19e eeuw heeft een Joodse gemeenschap in Lekkerkerk gewoond. De Joodse begraafplaats aan de Kerkweg, gesticht in 1886, is nog bewaard gebleven.
De stenen muur langs de Lek is gebouwd in 1760 en heeft het dorp beschermd tegen het water. Ze is steeds versterkt en verhoogd en in 1957 naar de rivier verplaatst voor de aanleg van een trottoir langs de Voorstraat.

Aan de Voorstraat heeft jarenlang een herberg, later hotel/restaurant, met de naam "De Groote Boer" gestaan. De Groote Boer, Gerrit Bastiaanz. de Hals (1620 - 1668) is een markant figuur in de geschiedenis van Lekkerkerk. Hij had een lengte van 2.16 meter (Onderzoek door prof. dr. van Limborgh van zijn dij- en scheenbeen, die bewaard zijn gebleven) en woog 250 kilo. Zijn schoenmaat zou 63 zijn geweest. Hij was dus een reus voor zijn tijd. In 1668 is hij tijdens de kermis doodgestoken.

Een belangrijk middel van bestaan was de veeteelt, monumentale boerderijen herinneren hier nog aan. Ook werd veel hennep en vlas verbouwd voor de touwfabricage.(De straatnaam Touwbaan herinnert hier nog aan.) Verder was er ook nog scheepsbouw en visserij. De klompenmakerij van de familie van Zwienen in Schuwach is bekend. Daar is ook de Bakkerswaal ook wel Bakkerswiel genoemd, ontstaan tijdens de St. Elisabethsvloed in 1421.

Lekkerkerk heeft in 1980 bekendheid gekregen door de "Gifaffaire". Een hele wijk werd ontruimd,afgegraven, van schone grond voorzien en opnieuw ingericht. Lekkerkerk was één van de eerste plaatsen in Nederland waar dit gebeurde.


Wapen en vlag van de gemeente Nederlek (Samenvoeging van Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk.)


Het gemeentewapen van Nederlek is een combinatie van twee wapens. Op een zilver schild één liggende wassenaar (Krimpen aan de Lek) en twee naar rechts gewende manen (Lekkerkerk). De golvende blauwe dwarsbalk staat voor de rivier de Lek.
Het wapen is ontworpen door C.R. Schoute, voormalig streekarchivaris van het Streekarchief Krimpenerwaard en wordt als volgt omschreven. "In zilver een golvende dwarsbalk van azuur, vergezeld van drie wassenaars van sabel, de beide bovenste gewend. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

De vlag van de gemeente is hiervan afgeleid. "Drie golvende banen, waarvan de hoogten zich verhouden als 2:1:2, wit, blauw en wit, met op het midden drie zwarte wassenaers, twee gewende op de bovenste baan en één op de onderste baan. Hoogte en lengte verhouden zich als 2:3."

(Bron: Gemeente Nederlek en Wikipedia.)

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies