Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginBegraafplaats IJlst

Begraafplaats, Kerkhofsteeg, IJlst

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Begraafplaats
Adres:
Kerkhofsteeg
 
IJlst
Gemeente:
Súdwest-Fryslân
Provincie:
Friesland
Coördinaten:
53,0067 5,626898
Oppervlakte (plm.):
9.000 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Jong (38x), de Vries (29x), Nooitgedagt (19x), Wiersma (17x), Visser (17x), Groenveld (17x), Schuurmans (15x), de Boer (15x), Feenstra (13x), Nijdam (13x)


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Contact:
Telefoon:
0515-484504
Contact:
Jan de Boer, Funerair dienstverlener gemeente Sudwestfryslan

Algemene Informatie

Ijlst Ingang

IJlst infobord

Op de plaats waar zich tegenwoordig de algemene begraafplaats van IJlst bevindt, stond eerder een kerk met een kerkhof. Het was een van oorsprong Rooms-katholieke kerk, die werd gebouwd dicht bij het omstreeks 1387 gestichte Sint Maria Klooster dat eigendom was van de orde der Karmelieten.
Het was een driebeukige kerk met een zadeldaktoren en een traptorentje in de hoek van de noorderzijbeuk van het koor. Het nabij gelegen klooster werd tijdens de 80-jarige oorlog op 5 juli 1572 door de Geuzen verwoest.
Hoewel de kerk gedurende de 18e eeuw nog regelmatig wordt hersteld, verkeert het gebouw ondanks deze werkzaamheden begin 19e eeuw in een vervallen staat. Uit aantekeningen blijkt dat er sinds 1827 zelfs geen diensten meer zijn geweest.

Dit is ook af te leiden uit het feit dat tijdens de Elizabethsvloed in februari 1825 vee van omliggende boerderijen een veilig heenkomen in het kerkgebouw vond. Na raadpleging van de kerkelijke gemeente begon men de kerk geleidelijk te ontmantelen en werd op deze plaats de begraafplaats aangelegd.

Een aantal grafzerken afkomstig uit de kerkvloer is indertijd op de begraafplaats herplaatst. Ze zijn te vinden op het oudste gedeelte. Daar ligt onder andere een groot en rijk gedecoreerd grafmonument uit 1670 van Reinier van Tzum en zijn echtgenote Margret van AEsgema. Van Tzum was in IJlst vroedsman en burgemeester en tevens VOC-bewindhebber in het Japanse Deshima. De wapenschilden op de stenen zijn vermoedelijk aan het begin van de 19e eeuw weggekapt.

Op de plaats van de voormalige stadskoemarkt, ongeveer halverwege de Eegracht werd in 1830 een nieuwe Nederlands Hervormde kerk gebouwd, de huidige Mauritiuskerk.

De beide klokken (uit 1542 en 1700), de preekstoel en het doophek uit het in de 19e eeuw vervallen kerkgebouw werden herplaatst in de nieuwe kerk. Overigens werd er in 1970 een nieuwe klok gegoten ter vervanging van de oudste, in de Tweede Wereldoorlog verdwenen en beschadigd teruggevonden, klok. De oude klok staat tegenwoordig in het plantsoen aan de Stadslaan.

Tijdens graafwerkzaamheden op en rond de begraafplaats worden nog regelmatig restanten van fundamenten en stenen van de oude kerk gevonden.
De begraafplaats werd in 1980 en in 2005 uitgebreid.


begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies