Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginKerkelijke begraafplaats Rheden

Kerkelijke begraafplaats, Pinkelseweg (ongenummerd), 6991 GJ Rheden

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Kerkelijke begraafplaats
Adres:
Pinkelseweg (ongenummerd)
 
6991 GJ Rheden
Gemeente:
Rheden
Provincie:
Gelderland
Coördinaten:
52,008873 6,0352
Oppervlakte (plm.):
5.000 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Jansen (101x), Bosveld (53x), Zweers (50x), Liet (37x), Teunissen (22x), Bongers (19x), Bosman (19x), Matser (18x), Berger (17x), Beumer (17x)

Algemene Informatie

De kerkelijke begraafplaats van de Hervormde Gemeente Rheden is gelegen aan de Pinkelseweg en is in 1871/1872 geopend, maar in het voorjaar van 2008 gesloten verklaard. Het begraafterrein was aanvankelijk omgeven door bedrijven maar aan de west- en ook de noordkant is al nieuwbouw gerealiseerd.
Er worden geen nieuwe bijzettingen meer toegestaan. De laatste bijzetting dateert van 1989.
Het aantal nog aanwezige zerken op deze begraafplaats is beperkt, van veel in de begraafboeken opgenomen personen is geen grafsteen (meer) aanwezig. Er zijn dan ook veel lege plekken.

Werkwijze:
De gegevens uit de begraafboeken zijn overgezet en op deze site geplaatst. De originelen over de periode van 1904-1972 zijn in het Gelders Archief te Arnhem aanwezig ter inzage. Daarin ontbreken echter de data van geboorte en ook van overlijden. De begraafdata zijn wel overgenomen en aan de hand van de vermelde leeftijden zijn de geboortejaren (herleid) ingevuld. Daarbij kunnen wel wat geringe afrondingsverschillen zijn ontstaan door de geautomatiseerde berekening ten opzichte van die in het register.

Opmerkingen:
In dit stadium kunnen meestal de overige data (waaronder de overlijdensdata) overigens al wel op WieWasWie worden teruggevonden.

Van de vele gepubliceerde bronbewerkingen heeft de heer Bruger ook een digitale transcriptie gepubliceerd van dit register. Zie ook:
home.zonnet.nl/jhbruger voor verdere informatie en bijbehorende index.

Grafaanduiding voor het oudere gedeelte:
Globaal geldt voor de lokatie van graven de volgende weergave.
1-
de vier windrichtingen Noord/Oost/Zuid/West waarbij de lange zijde van de begraafplaats in de zuid-noordrichting is gelegen. Links (vooraan) is dus zuid, rechtsachter is noord.
2-
rijen voor Noord en afdelingen voor de overige, dus Oost/West/Zuid, soms ook wel een pad.
3-
een grafvolgnummer per afdeling, rij of pad.
4-
het afzonderlijk genoemde Rondeel kent meestal geen volgnummer.
5-
voor het nieuwere gedeelte (met bijzettingen over de naoorlogse periode) geldt dat er een Vakken-aanduiding is gebruikt met een volgnummer.

Van een groot aantal naoorlogse bijzettingen is helemaal geen lokatie vermeld of een onvolledige. Wat dienaangaande wel vermeld staat in het begraafboek is overgenomen.

De inventarisatie dateert van medio 2009 en is vervolgens in 2014 bijgewerkt en dankzij de beschikbaar gestelde foto's konden deze bij de betreffende zerken worden geplaatst.

De laatste jaren werd er nauwelijks meer iets aan onderhoud van de begraafplaats gedaan. Omdat steeds meer mensen zich hier aan stoorden werd er een werkgroep Onderhoud begraafplaats De Pinkel opgericht.

De leden van de werkgroep hebben afgesproken dat ze elkaar - in principe elke tweede maandag van de maand - op de begraafplaats zullen treffen en dan met elkaar afspreken welke werkzaamheden aagepakt zullen gaan worden.

Momenteel ziet de begraafplaats er door de werkzaamheden van de groep weer erg netjes uit.
Oproep:
Hebt u ook zin om met ons mee te doen? Neem dan gerust contact met ons op.
We kunnen best nog wat handige handen gebruiken.
Meer informatie over de begraafplaats vindt u op Begraafplaats de Pinkel.
De werkgroep bestaat momenteel uit een twintigtal vrijwilligers.

Contactgegevens:

Dhr. G.H. Hoftijzer
Mauritiusstraat 8
tel. 026 - 495 21 12

Dhr. G. Bomer
Rozenbos 13
tel. 026 - 495 29 82

Open dag:
zaterdag 13 september (tijdens Monumentendag) zal dit jaar naast de Dorpskerk ook weer de oude begraafplaats aan de Pinkelseweg te Rheden te bezoeken zijn. Tussen 1860 en 1980 hebben honderden dorpsgenoten op deze plek hun laatste rustplaats gevonden.
In de laatste jaren heeft een (werk)groep van een zo’n 20 tal dorpsgenoten een groot deel van de begraafplaats weer toonbaar gemaakt. Van het kerkhof zijn de bramen, doornen en het onkruid grotendeels verwijderd, het toegangshek is opgeknapt en de heggen zijn gedeeltelijke herplant.Vrijwilligers zijn aanwezig om u rond te leiden en zo mogelijk uw vragen te beantwoorden. Ook uw verhalen zijn welkom.

Deze oprit is een zijweg van de Pinkelseweg en leidt ogenschijnlijk niet naar een tamelijk grote begraafplaats die aan het eind en aan de linkerkant te vinden is.


Het toegangshek lijkt nog oorspronkelijk. Het is van smeedijzer en dateert uit een vroegere periode, net als de beide (gietijzeren) kolommen welke bovenop ooit ook nog een versiering droegen.


Enkele zeer bejaarde grote beukenbomen overschaduwen een deel van de zerken die soms ook zijn voorzien van smeedijzeren (door de lokale smid vervaardigde) hekwerken.

De van oorsprong fraaie indeling van het terrein is nog altijd herkenbaar. Vooraan is het zogenoemde Rondeel zichtbaar.

Rechts naast het Rondeel is de ingang zichtbaar.

Vanuit het zuiden naar het noorden. Op de achtergrond is de oprukkende nieuwbouw al zichtbaar geworden.

Vanuit het noorden naar het zuiden.

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies