Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginBegraafplaats landgoed IJsselvliedt Wezep

Begraafplaats landgoed IJsselvliedt , IJsselvliedtlaan Wezep (gem Oldebroek), 8091 PN Wezep

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Begraafplaats landgoed IJsselvliedt
Adres:
IJsselvliedtlaan Wezep (gem Oldebroek)
 
8091 PN Wezep
Gemeente:
Oldebroek
Provincie:
Gelderland
CoŲrdinaten:
52,466023 5,978525
Oppervlakte (plm.):
500 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Nobel (4x), Cockinga (1x), van Sminia (1x), van Limburg Stirum (1x), Sandberg (1x),

Algemene Informatie

Geschiedenis van landgoed IJsselvliedt.

De geschiedenis van het landgoed gaat drie eeuwen terug. Tijdens onderzoek in het Streekarchief komt de naam 'Isselvliet' al in 1713 voor bij een vererving. Als eerste eigenaar wordt genoemd dhr. Johan Beeldsnijder Steenbergen (1675-1751), burgemeester van Kampen en lid van de magistratuur tussen 1697 en 1748. Hij liet een huis bouwen en binnen de verkaveling een park aanleggen met waterpartijen, formele parterres en een sterrenbos (M. J. de Man ca. 1805). Over het oude huis is weinig bekend, het vermoeden bestaat dat het
aan de overzijde van de Zuiderzeestraatweg heeft gestaan, bij de paddenpoel in 't Vinkennest. De paddenpoel, die er overigens nog steeds is, ontstond doordat de grond werd afgegraven voor een ophoging voor het huis. Die ophoging was nodig want in die tijd stond het grondwater aanzienlijk hoger dan nu.

Het huidige huis werd gebouwd in 1824 door Richard Andreas Ludolphi Nobel (1777-1839). Nobel woonde in Zwolle en gebruikte IJsselvliedt als zomerhuis. Hij had landgoed IJsselvliedt met financiŽle hulp van zijn vrouw Arnoldina Johanna Gockinga gekocht en het oude huis laten afbreken. De familie Nobel bezat in Zwollerkerspel een landgoed genaamd IJsselvliedt. Doordat over dit landgoed de Willemsvaart, een kanaal dat Zwolle met de IJssel verbond, werd gegraven verliet men dit. De familie Nobel kwam naar Wezep en brachten vermoedelijk
zo ook de naam van het huidige landgoed mee. Het bezit ging vervolgens over op de zoon de heer Mr. Carel J.R.Nobel, burgemeester van Oldebroek en lid van de 1e kamer der Staten Generaal. In de tijd van de familie Nobel werd het landhuis al omgeven door prachtige parkachtige tuinen in Franse stijl. De paarden en koetsen van de familie werden ondergebracht in het koetshuis met zijn prachtige klokkentoren.

Na de familie Nobel kwam het landgoed in handen van de familie Van Pallandt. Deze familie had geen mannelijke opvolger waardoor het bezit overging naar een neef, mr. Johan Paul graaf van Limburg Stirum. Hij was de laatste eigenaar van het landgoed en droeg het landgoed over aan de Stichting IJsselvliedt. In 2007 is er een biografie met de titel ďTegendraadse landvoogd en diplomaatĒ verschenen over mr. J.P. graaf van Limburg Stirum 1873-1948.

Het LandgoedLandgoed IJsselvliedt ligt in Gelderland bij Wezep, nabij de A28 onder de rook van Zwolle. Het landgoed behoort tot de erfenis van de in 1948 overleden mr. J.P. graaf Van Limburg Stirum. Hij was getrouwd met jonkvrouw C.M.R. van Sminia. Zij hadden geen kinderen. Hij heeft het landgoed ondergebracht in een Stichting, de Stichting IJsselvliedt. De Stichting IJsselvliedt heeft als voornaamste taak het landgoed in stand te houden. De inkomsten uit de exploitatie van het landgoed komen enerzijds ten goede aan deze instandhouding en anderzijds aan zaken van maatschappelijk nut. Zo worden elk jaar een aantal goede doelen ondersteund.
Het grote huis wordt gebruikt door de Stichting Groepshotel IJsselvliedt. Deze Stichting organiseert daar bijzondere vakantieweken voor mensen voor wie het lastig of onmogelijk is om zelfstandig op vakantie te gaan. Op die manier wordt het huis goed benut en krijgen de gasten de gelegenheid te genieten van het landgoed. Het particuliere landgoed
IJsselvliedt wordt beheerd door een bestuur, een beperkt aantal medewerkers en enthousiaste vrijwilligers.
De inzet van al deze mensen maakt landgoed IJsselvliedt tot een parel in de regio. Een parel die gekoesterd mag worden.


Op het landgoed is een begraafplaats, waar de familie Nobel in een grafkelder is bijgezet en daarnaast een mausoleum waarin het echtpaar van Limburg Stirum in is bijgezet.Ingang begraafplaats landgoed IJsselvliedt.Overzicht van begraafplaats IJsselvliedt, op de voorgrond de grafkelder van familie Nobel met erachter het mausoleum van het echtpaar van Limburg Stirum


Het Mausoleum
Het echtpaar mr. J.P. graaf Van Limburg Stirum en jonkvrouw C.M.R. van Sminia werden na het overlijden respectievelijk in 1948 en 1955 bijgezet in het door hen laten bouwen mausoleum op de grafkelder gelegen aan het eind van de IJsselvliedtlaan. Hij was van 1916 tot 1921 gouverneur-generaal van Nederlands- IndiŽ. Waarschijnlijk heeft hij het mausoleum laten bouwen ter nagedachtenis aan zijn tijd in Nederlands-IndiŽ, waar het wel gebruikelijk was dat stoffelijke overschotten in een mausoleum werden bijgezet.begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies