Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginBegraafplaats Ruigahuizen

Begraafplaats, Tjerkhofleane, Ruigahuizen

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Begraafplaats
Adres:
Tjerkhofleane
 
Ruigahuizen
Gemeente:
De Fryske Marren
Provincie:
Friesland
Coördinaten:
52,880159 5,567136
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Hoekstra (10x), de Jong (10x), Klijnsma (9x), de Vries (9x), Kuperus (6x), Mulder (6x), de Vos (5x), Roskam (5x), Dijkstra (5x), Bosma (4x)


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Telefoon:
0514-604004 of 0514-603975

Documenten

Ruigahuizen.pdf (18-09-2021, 278 KB)

Algemene Informatie

Rughahuysum

Het dorp Ruigahuizen wordt al in 1250 genoemd als Rughahusem en rond 1500 als Rughahuysum. De naam is mogelijk afkomstig van het woord rűch (ruig of onordelijk) of misschien van de (thans niet meer bekende) naam Roege.
In 1421 stond er al een kerk.
De laatste afbeelding van de kerk werd in 1721 gemaakt door Jacobus Stellingwerf.

Historie klokkenstoel
Het bouwvallig klokhuis op dit zeer oude terpachtige kerkhof werd in 1920 afgebroken. Het oudst bekende klokje werd in 1746 gegoten door Ciprianus Crans uit Amsterdam.
In de oorlog verhuisde het naar de zolder van het gemeentehuis in Balk. In 1956 werd de klok weer in een nieuwe stoel gehangen tot zij in 1975 werd gestolen en nooit terug is gevonden.

Nieuwe klokkenstoel
In 1979 is de stoel door de gemeente Gaasterlân-Sleat overgenomen en vernieuwd. Toen is ook een klokje van 54 kg in Leeuwarden aangekocht.

Stichting BMG
In 1991 riep de gemeente Gaasterlân-Sleat een stichting in het leven met de naam 'Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Gaasterlân-Sleat' (afgekort Stichting BMG). De Stichting BMG is nu eigenaar van de klokkenstoel voor onderhoud e.d.
Het kerkhof in Ruigahuizen is eigendom van de Ned. Hervormde kerkvoogdij van Harich.

Niet passend
Tijdens een bezoek van enkele bestuursleden van de Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen werden zij attent gemaakt op het feit dat de hoge toon en het haastige tempo van het klokje tijdens begrafenissen door nogal wat mensen als storend werd ervaren.
Op voorstel (juni 2000) van de Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen heeft de Stichting BMG in overleg met Monumentenzorg besloten om het klokje van 54 kg. te vervangen door een zwaarder exemplaar van 285 kg.

De 'nieuwe' klok
In februari 2003 werd deze in de klokkenstoel opgehangen. Deze klok werd in 1928 gegoten door de firma Petit & Gebr. Edelbrock uit Gescher (Westfalen, Duitsland) voor de inmiddels gesloten R.K. Thomas van Aquinokerk te Amsterdam.
Het opschrift luidt: 'PER MARIA AD JESUM' (door Maria tot Jezus). Andere zijde: S. MARIA. De klok is op toon (c2) gegoten (dus niet na het gietproces op een draaibank gestemd).
Bijzonder aan deze klok is dat zij in de Tweede Wereldoorlog niet door de Duitsers is gevorderd. In de oorlog moest er in iedere buurt, burutschap, dorp en stad één klok blijven hangen die als alarmklok kon worden gebruikt.

De Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen (SRHK)
Deze stichting werd in 1975 opgericht.
Doelstelling: Het bevorderen van restauratie en onderhoud van de (± 70) historiche vrijstaande klokkenstoelen in Nederland om deze als cultureel erfgoed te bewaren.
Gesteund door ruim 170 donateurs adviseert de Stichting eigenaren bij restauratie en instandhouding van klokkenstoelen.
Ook hier gaf de Stichting advies en begeleiding tijdens de restauratie en verstrekte een aanzienlijke financiële bijdrage in de kosten.
Info SRHK (secretariaat): Hottingstate 47, 8926 PV Leeuwarden. Tel: 058 - 266 15 50.
Website klokkenstoelen: www.klokkenstoelen.nl
Email: info@klokkenstoelen.nl
Stichting BMG: postbus 30, 8560 AA Balk

Ruigahuizen in Gaesterland 1721

Afbeelding gemaakt door Jacobus Stellingwerf
Ruigahuizenbegin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies