Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginBegraafplaats van de O L V van Zeven Smarten kerk Molenhoek

Begraafplaats van de O.L.V. van Zeven Smarten kerk, Paterspaadje, 6584GN Molenhoek

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Begraafplaats van de O.L.V. van Zeven Smarten kerk
Adres:
Paterspaadje
 
6584GN Molenhoek
Gemeente:
Mook en Middelaar
Provincie:
Limburg
Coördinaten:
51,765244 5,874573
Oppervlakte (plm.):
1.500 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
288 (Inmiddels zijn 1 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Janssen (12x), Peters (11x), Kersten (6x), Kersjes (5x), Klabbers (5x), Jacobs (5x), Hendriks (5x), Theunissen (5x), Willems (5x), van Kempen (4x)

Algemene Informatie

Passionistenklooster
Op 12 april 1907 diende pater Clemens (Leonard Fleischeuer), overste van de Passionisten, een verzoek in bij de gemeente Mook en Middelaar om aan de huidige Stationsstraat te Molenhoek een klooster te mogen bouwen. De keuze was op dit stuk land gevallen omdat het niet al te duur en vlakbij het station gelegen was.Het klooster werd in gedeeltes gebouwd en op 27 oktober 1907 werd het eerste gedeelte opgeleverd en meteen bewoond. Langzamerhand kwam er wat meer leven in deze verlaten streek aan de rand van de Mookerheide. In februari 1925 werd het laatste gedeelte van het klooster en de huidige sacristie opgeleverd. In het klooster was een kapel die alleen bestemd was voor de kloosterlingen. De Molenhoekers gingen ter kerke in Mook of Heumen.

Kapel van de paters: openbaar of gesloten?
Het spoorwegpersoneel verzocht als eerste aan de bisschop toestemming om de zondagsmis bij de paters te mogen volgen. In 1910 volgde de toestemming en later werd dit een beetje uitgebreid zodat ook enkele zieke Molenhoekers hun zondagsplicht bij de paters mochten vervullen. Al gauw meenden andere omwonenden dat zij hiervan ook wel gebruik mochten maken. De pastoors van Mook en Heumen waren het er absoluut niet mee eens en een jarenlange strijd, die in heel Nederland berucht zou worden als ‘de Mookse kwestie’ volgde. De kapel werd voor niet-kloosterlingen gesloten en pas in november 1931 kwam de beslissing uit het bisdom dat de kapel van de Passionisten beperkt openbaar werd. Er mocht één heilige Mis gelezen worden maar dan wel de vroegmis zodat de mensen voor de Hoogmis naar de eigen parochiekerken (Mook of Heumen) konden gaan.

Kerkgebouw
In de Gelderlander van september 1933 lezen we: “Naar wij vernemen, zal binnenkort een aanvang gemaakt worden met de bouw van een nieuwe kerk aan de rand van de Mookerheide. De kerk wordt aangebouwd aan de bestaande kapel van het klooster en zij wordt uitgevoerd naar het ontwerp van architect Franssen jr. uit Roermond. Een grote kerk voor in die tijd nog maar een klein gehucht.”

Op vastenavondzondag 11 februari 1934 werd ’s middags de eerste steen gelegd voor de nieuw te bouwen rectoraatskerk. Een windhoos in april gooide nog wel even roet in het eten. De in aanbouw zijnde kap werd door de wind opgelicht en de spanten braken af. Met een oorverdovend geluid stortte het hele gevaarte de kerk in.

Maar op 14 mei 1935 werd het kerkgebouw plechtig geconsecreerd door monseigneur Lemmens, bisschop van Roermond. Het bleef echter een openbare kapel, hoewel het de afmeting had van een kerkgebouw. De bewoners van Molenhoek bleven voor het dopen, trouwen en begraven nog steeds aangewezen op de parochies Mook en Heumen waar ze officieel bij hoorden. Hierin kwam verandering toen pater Martinus Zwanenburg op 1 juni 1958 als rector voor het rectoraat werd geïnstalleerd.

Met ingang van 1 januari 1981 werd het rectoraat verheven tot parochie.

parochiekerkhof in Molenhoek.

De ingang van de begraafplaats ligt achter de kerk aan het 'Laantje'. De begraafplaats ligt beschut tussen de bomen en bestaat uit graven en een urnenmuur.

Een gedeelte van de begraafplaats (Pas nn) bestaat uit graven van overleden zusters en paters Passionisten die eens het klooster in Molenhoek bewoonden. Meer hierover bij geschiedenis op deze site en in het boek: 'Molenhoek, aan de rand van de Mookerheide' geschreven door Angeline van der Donk en Petra Beij-Sutmuller.


begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies