Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginJoodse Begraafplaats Workum

Joodse Begraafplaats, Hearekeunst, Workum

Begraafplaats:
Joodse Begraafplaats
Adres:
Hearekeunst
 
Workum
Gemeente:
Súdwest-Fryslân
Provincie:
Friesland
Coördinaten:
52,972111 5,435302
Oppervlakte (plm.):
100 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Wolf (1x), Sjarlouwin (1x), Izak (1x), Jehuda (1x), Salomons (1x),


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Documenten

Zerkteksten.pdf (30-08-2022, 226 KB)

Algemene Informatie

Hoewel zich in Workum eerder Joden vestigden dan in Hindeloopen, namelijk vanaf 1634, heeft de stad nooit een officiële Joodse gemeente gekend. Het nabijgelegen Hindeloopen wel, inclusief een synagoge. In 1664 krijgt de Workumer houder van een bank van lening, David Salomons Jode, van zijn stadsbestuur voor 20 carolusguldens bij de huidige schutsluis 'Dartich vijercante voeten Landts' in erfpacht 'tot een plaetse van begraefenisse der Dooden.' Hij richt het stuk grond in als begraafplaats voor zichzelf, zijn familie en geloofsgenoten. Na oprichting van de Joodse Gemeente in Hindeloopen in 1716, blijft men de begraafplaats in Workum gebruiken. In 1862 gaat de Joodse Gemeente Hindeloopen samen met Bolsward. Vervolgens wordt in 1911 Bolsward bij Sneek gevoegd. In 1941 eindigt het bestaan van de Joodse Gemeente Sneek.

Boven de betonnen ommuring uit omstreeks 1930 liggen nog zes hardstenen grafstenen.
Ze houden de herinnering levend aan:


[1] Kendel, dochter van Jehuda, echtgenote van David Workum, overl. 8 Aw 5474/20 juli 1714

[2] David, zoon van Salomo, overl. 20 Tammoez 5450/27 juni 1690

[3] Benjamin, zoon van Jehuda Sarlouwin, overl. 27 Ijar 5436/9 mei 1676

[4] Izak, zoon van Eliëzer, overl. ? Adar?/feb/maart

[5] Eliëzer, geliefd kind, zoon van Joseph Izak, overl. 13 Ijar 5437/4 mei 1697

[6} Rachel, ongehuwde dochter van Benjamin Wolf, overl. 25 Tewet 5467/30 december 1706


De begraafplaats aan de Hearekeunst is de oudste Joodse begraafplaats van Friesland.
In 2009 zijn de zerken en de betonnen muur gerestaureerd.
Het toegangshek is nieuw. Privé terrein.
Workum Joodse Begraafplaats

Foto's: M.N. den Harder
Workum Joodse Begraafplaatsbegin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies