Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginAlgemene Begraafplaats Heerjansdam

Algemene Begraafplaats, Molenweg 23a, 2995 BK Heerjansdam

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats
Adres:
Molenweg 23a
 
2995 BK Heerjansdam
Gemeente:
Zwijndrecht
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,8382 4,56415
Oppervlakte (plm.):
2.100 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
1.086 (Inmiddels zijn 60 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Visser (47x), van Gameren (43x), van den Berg (38x), van Dijk (37x), van Pelt (37x), Leenheer (34x), Verveer (27x), de Jong (27x), van der Linden (26x), Groenendijk (26x)


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Telefoon:
(078) 770 36 02
Contact:
mevr. P.C. van Meer, C.van.Meer@zwijndrecht.nl

Algemene InformatiePoortgebouw in Neo-Gotische stijl uit de tweede helft van de 19de eeuw aan de entree van de algemene begraafplaats van Heerjansdam. Een pad leidt vanaf de openbare weg over een dam naar het gebouwtje. De poort staat teruggerooid en met de noklijn evenwijdig aan de weg. De begraafplaats is omgeven door een sloot en coniferenhaag. Loodrecht op de poort ligt over de dodenakker een laan waarlangs enkele beuken. Aan weerszijden van de hoofdentree staan grote treurwilgen en een kastanjeboom. Deze aanleg versterkt de monumentaliteit van het poortgebouw. Behalve als entree fungeert het tevens als opslag voor gereedschap. Op de begraafplaats is in de jaren vijftig een kleine aula gerealiseerd met referenties aan de bouwstijl van het poortgebouw.
Eénlaags poortgebouw opgetrokken in gele ijsselsteen in kruisverband met knipvoeg. Schilddak met gesmoorde kruispannen. Symmetrische voorgevel met in het midden een houten deur met spitsboog en decoratief ijzerbeslag. Geprofileerde deuromlijsting. Aan weerszijden een spitsboogvenster met gietijzeren roedenverdeling en tracering met drie-pas. Deur- en vensteromlijstingen zijn, evenals de plint van het gebouwtje, gepleisterd. In de gevels zijn horizontale banden en siermetselwerk in rode baksteen aangebracht. Boven de voordeur een gevelsteen met opschrift: "Zijt ook Gij bereid?" Onder de dakrand loopt rondom een tandlijst van gele en rode baksteen. Houten gootlijsten. Blinde zijgevels. De eigenlijke poort bevat gepleisterde wanden en een lantaarn. In de achtergevel zijn aan weerszijden van de poortdeur twee kleine houten deuren geplaatst. Deze zijn bekroond met strekken van rode baksteen. Boven het rechter deurtje hangt een lantaarn. In het gebouw zitten diverse ronde, ijzeren ontluchtingsroosters. Waardering -Het poortgebouw is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als een representatief voorbeeld van een negentiende eeuws poortgebouw bij een begraafplaats, verwijzend naar de algemene invoering van het 'buiten begraven'.
Het poortgebouw is van algemeen belang wegens architectuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een negentiende eeuws poortgebouw in Neo-Gotische stijl. -Het object is gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. -Het poortgebouw heeft ensemblewaarde als onderdeel van en toegang tot een negentiende-eeuwse begraafplaats met monumentale beplanting.In 1872 werd de Algemene Begraafplaats aangelegd op het voormalige terrein van het Hof van HEERJANSDAM; een kasteel langs de Waal dat in 1800 werd afgebroken omdat het een bouwval was. Vanaf de Molenweg kan de begraafplaats van HEERJANSDAM door de poort in de hoofdingang betreden worden. Als de poort gesloten is er een tweede ingang aan het Waalpad. Deze lommerrijke, oude begraafplaats ademt een bijzondere rustige sfeer uit. De eerste ter aarde bestelling vond in mei 1874 plaats van het stoffelijk overschot van Rokus Huijser. De steen van dit eerste graf is nog steeds te vinden op de begraafplaats. In de aula die links naast de ingang staat is plaats voor 50 bezoekers om een afscheidsceremonie bij te wonen. Ook kan hier gelegenheid geboden worden tot condoleren.
Op deze begraafplaats zijn urnengraven (U) en een urnenmuur (J).
Komend door het poortgebouw zien we rechts en links vakken zonder aanduiding met voormamelijk oudere graven, dit zijn de vakken rechts, III, KL en links.
De aanduiding van de andere grafvelden (A t/m K) zijn wel aangegeven.

Bij de graven in de grafvelden A t/m G ; J en III zijn de grafnummers weergegeven conform de administratie bij de gemeente.
De grafnummers in de andere grafvelden (H, K, rechts, Kl en links) zijn "voorlopig" weergegeven in looproute, de bedoeling is dat deze spoedig wel juist worden vermeld.

In 2020 is de aula gerenoveerd. Ook de wandelpaden zijn toen opnieuw aangelegd.


In februari 2010 is de begraafplaats geinventariseerd en wordt periodiek (per kwartaal) bijgewerkt.
Note: informatie (namen/data) welke niet op de steen te zien was is aangevuld m.b.v. de begraaflijst welke beschikbaar is gesteld door het Historisch Genootschap Heerjansdam.

HEERJANSDAM is een dorp ten noorden van de Oude Maas in de Zwijndrechtse Waard en onderdeel van de gemeente Zwijndrecht, maar leunt wat betreft voorzieningen ook sterk op de gemeente Barendrecht.

HEERJANSDAM was een zelfstandige gemeente tot het op 1 januari 2003 onderdeel werd van de gemeente Zwijndrecht.
Het had op dat moment 3590 inwoners en een oppervlakte van 6,39 km². Het voormalige raadhuis is een modern gebouw uit 1958. Het is gebouwd naar een ontwerp van architect L. de Jonge.
De naam Heeren Heynen ambacht of Heren Heyenland komt voor het eerst voor in 1323, in een document waarmee een Amersfoortse abdij haar grond in de Zwijndrechtse Waard verkocht aan graaf Willem III. De naam Heerjansdam is afkomstig van Jan van Rosendaele die het op 25 november 1368 die naam gaf. Jan van Rosendaele kon Heerjansdam zijn naam geven omdat hij mede de bedijking van de Zwijndrechtse Waard bekostigde die in 1331 in gang was gezet door Hendrik van Brederode. In ruil hiervoor benoemde Hendrik van Brederode Jan van Rosendaele samen met zeven andere personen die de bedijking mede hadden gefinancierd tot Ambachtsheer van een deel van de waard.

Op donderdagmiddag 6 juli 2017 onthulde D.J. (Dominic) Schrijer,toenmalig burgemeester van de gemeente Zwijndrecht, op de begraafplaats aan de Molenweg in Heerjansdam een gedenkmonument. Het monument is een blijvende herinnering aan de 145 overledenen van de graven die in juli 2015 zijn geruimd.

tekst op het monument:

"Een ieder geliefd
Allen tezamen herdacht

Begraven in de jaren 1965 tot en met 1994".

Vervolgens alle namen.
Bronnen:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Historisch Genootschap Heerjansdam
Gemeente Zwijndrecht
Wikipedia
799/800

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies