Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginR K Kerkhof Maria Geboortekerk Lent

R.K. Kerkhof Maria Geboortekerk, Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
R.K. Kerkhof Maria Geboortekerk
Adres:
Pastoor van Laakstraat 42
 
6663 CB Lent
Gemeente:
Nijmegen
Provincie:
Gelderland
Co÷rdinaten:
51,86101 5,864963
Oppervlakte (plm.):
900 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
van Kempen (22x), Jansen (18x), Teunissen (17x), Janssen (16x), Rikken (15x), Meeuwsen (15x), Knipping (13x), Evers (12x), Jacobs (11x), Derksen (10x)


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Contact:
Telefoon:
0481-451371

Algemene InformatieIn een document uit het jaar 1329 is er voor het eerst sprake van een kerk in Lent. De kerk is toegewijd aan Sint Maarten. Heer Diederik geeft vrijwillig een vicarie aan heer Johan. Verder is er sprake van twee vicarieŰn, de een gewijd aan Sint Anthonius en de ander aan Sint Nicolaas. De kerk stond op de plaats van de huidige Nederlands Hervormde kerk. De eerst genoemde pastoor heet Herman Boeninck. Deze pastoor heeft waarschijnlijk ook nog voorgangers gehad. De laatste pastoor van Lent die bij naam vermeld wordt heet Pelgrim van Nijekerck. Ook Lent ontkwam niet aan de gevolgen van de Reformatie, waardoor de Sint Maartenskerk in handen kwam van de Gereformeerden. In 1796 werd de scheiding van Kerk en Staat afgekondigd en twee jaar later werd vrijheid van openbare eredienst officieel vastgelegd. Uit het Registrum Memoriale van de parochie Lent blijkt het volgende: Deze statie is opgericht in de maand november 1797 en behoorde tot bijkerk van Oosterhout tot den 31e maart 1851, op welke datum tot pastoor der nieuwe opgerichte statie van Lent, door Mgr. Carolo Belgrado Vicesuperior van den Heiligen Stoel der Hollandse Zending, is benoemd en aangesteld: Engelbertus Hendriksen, kapelaan van Oosterhout, die de bijkerk korte tijd bediend heeft. Ondanks grote armoede kochten enkele Lentenaren een geru´neerde hofstede, groot ongeveer 30 aren. De koopakte werd getekend op 15 maart 1797 door de kerkmeesters. Lent werd een bijkerk van Oosterhout en pastoor J.A. Scherling werd tevens pastoor van Lent. Uit de boedel van de schans Knotsenburg kocht het kerkbestuur twee houten barakken en timmerde hiervan de zogenaamde Plankenkerk in de Steltsestraat tegenover de huidige begraafplaats. Het apostolaat van rondtrekkende Jezu´eten uit Nijmegen, die in schuilkerken de H. Mis opdroegen, bleef niet zonder uitwerking. In 1809 had Lent 843 inwoners van wie er 586 Katholiek waren. Het plankenkerkje zou te klein worden en er moest een nieuwe kerk gebouwd worden. Op 6 april tekenden de kerkmeesters Daams en Reyers een akte waarbij zij een perceel bouwland aankochten: Zijnde de uiterste punt van den aan den stad Nijmegen behorende bouwhof, het Laauwke genaamd, groot 26 roeden en 40 ellen en gelegen aan de Grift (Dit is de plaats waar de kerk nu staat). Pastoor Scherling was inmiddels naar Bemmel vertrokken en werd opgevolgd door pastoor Cuppens. De nieuw te bouwen kerk zou gebouwd worden onder leiding van pastoor Leonardus Vesters die in 1850 in Oosterhout is gestorven. In het portaal van de huidige kerk is een steen gemetseld met het opschrift: Door de milde giften des Konings en de R.C. gemeente is deze kerk gesticht. L. Vesters pastoor, W. Reiniers en J. Daams, Kerkmeester. 1837. Er zijn geen tekeningen bekend van de kerk maar toch is het aannemelijk dat het hier gaat om de zogenaamde waterstaatskerk, waarvan er in die tijd zoĺn 150 in Nederland gebouwd zijn. De kerk in Lent werd in 1846 omschreven als een nieuw en net gebouw met een orgel en een kerktoren, van een spits voorzien. Op 11 september werd de kerk ingezegend door de aartspriester van Gelderland, tevens pastoor van Zeddam, M. Terwindt. De kapelaan van Oosterhout Engelbertus Hendriksen trad aan. Vanuit Oosterhout had hij reeds Lent bediend. Nu werd hij de eerste pastoor van Lent. Voor hem werd in 1851 een pastorie gebouwd door aannemer Elbers uit Arnhem, voor het bedrag van vierduizend driehonderd en negentig gulden. De parochie Lent werd omschreven als : Het dorp Lent, de buurten Vossenpels, het Zand, Sprokkelenburg en de Boel. 1879. Een nieuwe kerk Veertig jaar na de bouw van de waterstaatskerk vraagt het kerkbestuur goedkeuring bij de Aartsbisschop om de bestaande kerk te mogen uitbreiden, echter hij keurde deze plannen af en pleitte voor nieuwbouw. De architect Gerard te Riele Wouterszoon uit Deventer werd de bouwmeester. Hij was leerling van de beroemde grondlegger van de Neo-Gotiek in ons land, Pierre Cuypers uit Roermond. Het kenmerk van de Neo-Gotische stijl is: hoge stenen ribgewelven, rustend op ranke draagpijlers, hoog oprijzende torenspitsen, smalle hoge glas-in-loodramen en vaak grote portalen. De toren in Lent is 45 meter hoog. Aannemer Kolkert bouwde de kerk en pastorie voor fl 40.000,-. Op 2 juli 1879 werd de kruiskerk ingezegend door R. Janssen, Kanunnik van het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht en de deken van Arnhem. Pastoor Hendriksen kon amper van zijn kerk genieten. Hij werd ernstig ziek en stierf op Witte Donderdag 1881. Hij werd opgevolgd door L. Brugman op 7 juli 1881. Pastoor Brugman liet gebrandschilderde ramen aanbrengen en een nieuw hoogaltaar bouwen. Pastoor Brugman stierf op 18 december 1914 in het door hem opgerichte Huize St. Jozef. Hij werd opgevolgd door pastoor G.A. van Laak.
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies