Online Begraafplaatsen 3.0
BeginAlgemene Begraafplaats Barendrecht

Algemene Begraafplaats, Scheldestraat 3, 2991 AJ Barendrecht

Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats
Adres:
Scheldestraat 3
 
2991 AJ Barendrecht
Gemeente:
Barendrecht
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,8594 4,53829
Oppervlakte (plm.):
31.500 m²
Status:
Volledig
Aantal graven:
2.715 (Inmiddels zijn 621 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Visser (67x), den Otter (66x), de Jong (43x), van der Jagt (40x), Groenenboom (38x), van der Linden (37x), Leenheer (35x), Kooiman (34x), van den Berg (30x), Barendregt (29x)


Contactgegevens Begraafplaats:

Contact:
Telefoon:
0180-532266
Contact:
Beheerder: Dhr. F. van Langevelde

Algemene Informatie

Algemene Begraafplaats te BARENDRECHT.


De grond voor het eerste gedeelte van de Algemene Begraafplaats, 71 aren land, is op 1 juni 1870 door de gemeente gekocht voor de prijs van fl. 2840,= van de heer Dirk Melszn. Leenheer volgens de akte van transport voor notaris Leonardus Appolonius De Raadt, alhier, gepasseerd, in tegenwoordigheid van burgemeester Hendrik Swank en de wethouders Arij van der Jagt en Arij Dekker, als B.& W. vertegenwoordigende de gemeente Oost en West Barendrecht. De grond was gelegen in polder "Het Binnenland." Zoals werd vermeld "kon de gemeente met het ontbloten der schoof het land in bezit nemen." De begraafplaats is op 1 juni 1871 geopend. In 1921, 1923, 1960 en 1989 is er opnieuw grond aangekocht voor uitbreiding. De eenvoudige aula is gebouwd rond 1937. Op het oude historische gedeelte liggen: 1. Het ovaal, dit bevat de oudste graven vanaf 1872. Hier liggen o.a.begraven: een dijkgraaf, notarissen, predikanten, een rijksveearts, artsen, burgemeesters, een voorzitter van de veiling, een hoofd ener lagere school, een voorzitter van het waterschap, een gemeentesecretaris en een hoofd van de lagere tuinbouwschool. 2. Om het ovaal liggen graven daterend tot medio 1953 en 3. De voormalige aula. Deze drie vallen onder de Monumentenverordening van de gemeente Barendrecht vanwege de sociaal-cultuurhistorische betekenis, de datering van de graven, de gaafheid, de personen die er begraven zijn en de bijzondere grafstenen. Verder omvat de begraafplaats o.a.een Rooms-Katholiek gedeelte, urnengraven, een urnenmuur, een strooiveld, een Commonwealth War Grave en Nederlandse oorlogsgraven, op 4 mei wordt hier herdacht.

Naast de huidige ingang staat een ruim uitvaartcentrum met koelruimte, dat in 2014 van binnen en van buiten geheel gerenoveerd is en op 6 september van dat jaar is heropend.(Zie de twee foto's van de vernieuwde aula rechtsonder.) De begraafplaats is prachtig begroeid en goed onderhouden. Een ware rusthof. In 2010 zijn zoveel mogelijk gegevens en foto's op begraafplaatsen.nl gezet en sindsdien wordt geprobeerd die actueel te houden.

De begraafplaats is in 2017 gerenoveerd, zodat er weer plaats is voor uitgifte van nieuwe graven.
In 2018 wordt de entree van de begraafplaats gerenoveerd.


Historisch openingsbord.
De aula uit 1937 op het historische deel is een gemeentelijk monument.
Deze aula is in 2017 gerestaureerd en in 2018 in gebruik genomen als kantoor en personeelsruimte.

Vakindeling van het oudste gedeelte is als volgt:


---------1ste Barendrechtse Weg-------------
--Oud-6-------------------------------Oud-7--
Oude Aula-------------------------------------
------------Oud-2-(Ovaal)-Oud-3----Oud-8 (A-graven)
--Oud-5------------Oud-1---------------------
----Oud-4-----------------------------Oud-9--
------------Sloot met brug.-------------------

In de zerkenlijst wordt eerst het vaknummer vermeld, daarna het volgnummer.Geschiedenis van Barendrecht.

Barendrecht, ten zuiden van Rotterdam gelegen aan de Oude Maas, werd duizenden jaren geleden al bewoond. In de gemeente zijn bewoningssporen gevonden van de prehistorisch Swifterbandcultuur. (ca 4900-3500 v. Chr.)
Gedurende de vroege Middeleeuwen bestond het huidige grondgebied van de gemeente Barendrecht uit drie ambachtsheerlijkheden, nl. Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en Carnisse. Drie heren maakten hier de dienst uit. Deze situatie duurde tot 1373, toen een grote overstroming het ambacht Carnisse, het gelijknamige dorpje en de omringende Riederwaard, een gebied dat vanaf de 12de eeuw bedijkt werd, onder water zette. Vanaf 1484 werd definitieve indijking gestart met de Binnenlandse polder (het gebied ten noorden van de Voordijk, Middenbaan en Dorpsstraat) en in 1555 werd de Buitenlandse polder (ten zuiden van die lijn) van een dijk voorzien. De Zuidpolder (ten zuiden van de Middeldijk) werd in 1649 drooggelegd.In de Franse tijd werden de drie ambachten samengevoegd tot één gemeente, maar in 1817 werd dit weer ongedaan gemaakt.
Pas in 1836 werden Oost- en West-Barendrecht herenigd. In 1887 werd een tweede kerkgemeenschap gesticht, ditmaal een gereformeerde. Het protestants geestelijk leven speelt nog altijd een grote rol in de gemeente. Sinds 1977 is er (opnieuw) een rooms-katholieke parochie gevestigd. De kern van het oude Barendrecht wordt gevormd door het "oude dorp" rond de Watertoren.

Spruitjes en havens.

De inwoners van Barendrecht hebben tot de Tweede Wereldoorlog voornamelijk van de landbouw geleefd, vooral de verbouw van spruitjes was populair.
De plaats kende ook een veiling, die in de 19de eeuw, met de aanleg van stoomtram-, trein- en wegverbindingen, een nieuwe impuls kreeg. Na de Tweede Wereldoorlog kregen steeds meer mensen werk in de omgeving van Rotterdam, de ontwikkeling van de havens aldaar heeft hierin een grote rol gespeeld.
In 1997 werd begonnen met de aanleg van een zgn. Vinex-wijk., ten westen van de A29.
Deze wijk kreeg de naam Carnisselande, waar ongeveer 7600 woningen werden gebouwd. Barendrecht werd dus een echte groeigemeente.
Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 47.000 en het heeft een oppervakte van 21,74 vierkante kilometer.


Wapen en vlag van Barendrecht.

Dit wapen is eigenlijk verleend aan een niet bestaande gemeente. In het register staat het wel vermeld als zijnde verleend aan Barendrecht.
Deze gemeente bestond in 1817 echter niet, terwijl het op 24 juli 1817 werd toegekend: "Van zilver beladen met eene fasce van keel, waarop een halve klimmende leeuw van goud, de fasce verzeld en chef van 7 zooden, staande 4 en 3 en en pointe van 3 zooden, staande 2 en 1, alles van sijnople." Oost- en West-Barendrecht werden in de Franse Tijd samengevoegd tot Barendrecht, na de instelling van het Koninkrijk echter weer gesplitst. Hoewel het wapen aan Barendrecht is verleend is het altijd gevoerd door Oost-Barendrecht en later door Oost- en West-Barendrecht. Wel vormde het een deel van het wapen van West-Barendrecht.

Het wapen is ontleend aan het wapen van de familie Oem van Wijngaarden, ambachtsheren van Oost-Barendrecht. De familie voerde het wapen achter met meer blokjes. De familie is maar korte tijd in het bezit geweest van de heerlijkheid, nl. van 1321 tot 1361. Ondanks andere opvolgende families, bleef het wapen hetzelfde.

Er bestaat nog een 17de eeuws zegel van Barendrecht met daarop een heel ander wapen. Dit vertoont 2 schuingekruiste dorsvlegels en gedekt door een helm, waaruit een leeuw en ter weerszijde gehouden door een leeuw. De oorsprong van dit wapen is evenmin duidelijk. Later is ook de heerlijkheid Carnisse aan de gemeente toegevoegd, deze had een ander wapen,nl: "In goud drie wassenaars van sabel", over alles heen een linkerschuinbalk van keel." Maar het eerste wapen werd het officiële, de vlag van Barendrecht werd daarvan afgeleid.

Bron: Provinciaal Historisch Centrum en Wikipedia.

Nieuws over deze begraafplaats

Werkzaamheden begraafplaats Scheldestraat
 - 18-5-2017
De komende twee jaar staan er diverse werkzaamheden gepland op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden en het anders inrichten van sommige delen. De concrete werkzaamheden zijn het ruimen van graven waarvan de termijn is verlopen, vervangen van de drainage, vervangen van de verharding, herinrichten van het pleintje bij het strooiveld, herinrichten van een grafveld, rechtzetten van scheefgezakte grafmonumenten, egaliseren en opnieuw inzaaien van gazons, herinrichten van de entree, restaureren van een monumentaal pand op het terrein en aanbrengen van beplanting. Wanneer grafmonumenten rechtgezet moeten worden, wordt vooraf eerst een foto gemaakt, zodat alles weer in oorspronkelijke staat teruggebracht kan worden. Deze werkzaamheden duren maximaal een halve dag. Grafbeplanting wordt zorgvuldig terug geplant.

Planning
Om overlast op de begraafplaats zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gespreid over een langere periode. De werkzaamheden starten rond juni 2017 en zijn naar verwachting in juni 2019 klaar. De aannemer zal zorgvuldig en respectvol te werk gaan, hier worden duidelijke afspraken over gemaakt. Tijdens begrafenissen wordt niet gewerkt. Tijdens rouwdiensten in de aula gaan de werkzaamheden wel door, mits deze geen overlast veroorzaken.

Informatieavond
Voor geïnteresseerden is er woensdagavond 31 mei van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond in de aula op de begraafplaats. Hier kunt u binnenlopen op een moment dat voor u het beste uitkomt. Tijdens deze avond worden uw eventuele vragen over de werkzaamheden beantwoord. Wethouder Vermaat is ook aanwezig en onthult rond 19.30 uur het infobord met daarop het nieuwe ontwerp van de begraafplaats. Wilt u naar de informatieavond komen? Meld u zich dan vooraf aan bij Anné Plaisier via e-mailadres a.plaisier@bar-organisatie.nl . Ook voorafgaand aan de informatieavond kunt u met hem contact opnemen als u vragen heeft. Dit kan via e-mail of via telefoonnummer 14 0180.

bron: barendrechtsdagblad.nl

 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ