Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginBegraafplaats Rusthof Ridderkerk

Begraafplaats Rusthof, Lagendijk 50, 2981 ER Ridderkerk

Begraafplaats:
Begraafplaats Rusthof
Adres:
Lagendijk 50
 
2981 ER Ridderkerk
Gemeente:
Ridderkerk
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,869323 4,598026
Oppervlakte (plm.):
11.500 m²
Status:
In Bewerking (deel van de graven ingevoerd)
Aantal graven:
733 (Inmiddels zijn 6 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Jong (36x), van der Waal (30x), Nugteren (30x), van Nes (26x), Visser (24x), de Zeeuw (23x), Plaisier (22x), Kranendonk (19x), Bode (19x), Lagendijk (19x)


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Contact:
Telefoon:
0180-451 248

Documenten

Rusthof plattegrond.pdf (29-07-2022, 1185 KB)

Algemene Informatie

Algemene Begraafplaats "Rusthof", vroeger "Rustburg" geheten.
Ingang begraafplaats "Rustburg" , nu "Rusthof" omstreeks 1915.
De toren van de Singelkerk en het torentje van het oude gemeentehuis zijn op de achtergrond te zien.

Op de voorgrond de Lagendijk met haar vele boerderijen.
"Rusthof" is gelegen aan het begin van de Lagendijk en is een mooie, oude begraafplaats met hoog opgaand geboomte. Het is de oudste begraafplaats van de gemeente Ridderkerk, als Algemene Begraafplaats gesticht in het jaar 1829. Het was nl. per 1 januari van dat jaar, per wet, verboden te begraven in en rondom dorpskerken, vooral om hygiënische redenen.(Soms werd op zondag een kerkdienst gehouden naast een open graf, waarbij de stank niet te harden was en de kerkgangers met doeken voor hun gezicht de preek beluisterden.) De gemeenteraad had diverse malen vergaderd over het Franse decreet van 1804, dat er niet meer in en rondom de kerk begraven mocht worden, maar meende gegronde redenen te hebben hiermee door te kunnen gaan. Niet om ongehoorzaam te zijn t.o.v. de Fransen, maar het aan te kopen land zou te laag liggen om er te kunnen begraven, de kosten zouden te hoog zijn, de inkomsten van de bewoners liepen terug en per hoofd van de gemeente zou het onverantwoorde kosten met zich meebrengen, enz., en zo was men toch in en rondom de kerk blijven begraven. Men dacht dat bij het vertrek
van de Franse bezetting het decreet wel zou vervallen en alles bij het oude zou blijven. Dat bleek een misrekening. Het landsbestuur nam het decreet van de Fransen,na diens vertrek, over en bij
Koninklijk Besluit van 22 augustus 1827 werd definitief verboden in of rondom de kerk te begraven. (Behoudens bijzondere gevallen.) Daarom duurde het nog tot 1 januari 1829 voor de
begraafplaats "Rustburg", nu "Rusthof" werd geopend.

De rond 1935 gebouwde aula heeft een portiek, dat geflankeerd wordt door een afbeelding van een Pelikaan (Symbool van zelfopofferende moederliefde.) aan de rechterkant en een afbeelding van de Dood (Man met een zeis.) aan de linkerkant. (zie foto)

De aard van de grafmonumenten en de populatie maken het tot een begraafplaats met grote historische- en culturele waarde.

Enkele interessante graftekens zijn b.v.: met boom en anker voor A. Pot, overleden 1n 1858 en de zerk voor Ds. de Klerck, overleden 1917.

Hiernaast is de toegangspoort van "Rusthof" anno 2013 te zien.

Oorlogsmonument.

"Rusthof" herbergt een eenvoudig oorlogsmonumentmonument met een vijftal oorlogsgraven van uit Ridderkerk afkomstige militairen, die in de meidagen van 1940 in den lande zijn gesneuveld en hier zijn (her)begraven, voor elk van hen is een herinneringsplaquette op de muur aangebracht. Op het monument zijn verder nog een viertal andere gedenkplaquettes aangebracht,nl.: één voor een drietal Ridderkerkse militairen, eveneens gesneuveld in de meidagen en elders begraven; één
voor de vijf omgekomen bemanningsleden van een Fokker T5 bommenwerper, die na een desperate poging om de Moerdijkbrugggen te vernietigen, op de terugvlucht door Duitse jachtvliegtuigen werd neergeschoten en neerstortte bij de Molendijk
te Ridderkerk; één voor zeven Ridderkerkse militairen, die tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië omkwamen en die op Indonesische erevelden begraven zijn en tenslotte is er een plaquette voor een omgekomen Ridderkerkse
militair van de Unifiltroepen, uitgezonden naar het Midden-Oosten.

Het monument is het eindpunt van de jaarlijkse "stille tocht" op de avond van 4 mei.(Foto: Een bloemenzee na de Dodenherdenking van 2012.)

Na een ruiming op "Rusthof" in recente jaren zijn er ca. 100 nieuwe graven aangelegd,maar nu er inmiddels, door uitbreiding, weer genoeg ruimte is op de Algemene Begraafplaats "Vredehof" , vinden op "Rusthof" alleen nog maar bijzettingen plaats
in de aanwezige familiegraven.


Op begraafplaats "Rusthof" hebben vele Ridderkerkse notabelen, zoals burgemeesters, predikanten en industriëlen hun laatste rustplaats gevonden. De monumentale indruk die de begraafplaats bij de
bezoeker achterlaat, wordt echter deels weer te niet gedaan door het feit dat de locatie inmiddels is achterhaald door de vergaande uitbreiding van Ridderkerk.


begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies