Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginKerkhof bij de Kijfhoekkerk Zwijndrecht

Kerkhof bij de Kijfhoekkerk, Kijfhoek 30, 3335 LD Zwijndrecht

Begraafplaats:
Kerkhof bij de Kijfhoekkerk
Adres:
Kijfhoek 30
 
3335 LD Zwijndrecht
Gemeente:
Zwijndrecht
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,8256 4,59151
Oppervlakte (plm.):
900 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
Buitendijk (8x), Leeuwenburg (8x), de Heer (7x), van der Linden (7x), Dam (5x), Rijken (4x), v.d. Linden (4x), Borst (3x), Euser (3x), Plaisier (3x)


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Website:
Telefoon:
078-6772507 resp. 078-6772089
Contact:
Beheerder: Dhr. J. van der Net, Administrateur: Dhr. A.H. Roos (CvK)

Algemene Informatie


Kerkhof bij de kerk van Kijfhoek.

Stichting Behoud Kijfhoekkerk zet zich in om het polderkerkje Kijfhoek te behouden. Het werk van de stichting is deels gericht op het werven van : fondsen, legaten en gelden voor onderhoud en in standhouden van de Kijfhoekkerk. De Kijfhoekkerk is een rijksmonument uit de veertiende eeuw waarin elke veertien dagen op zondagmiddag een kerkdienst is van de Protestante Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek.
Het kerkgebouw is aangewezen door de gemeente als een officieële plaats voor een burgerlijk huwelijk en de kerk is ook te huur voor bruiloften en andere samenkomsten.
De Stichting Behoud Kijfhoekkerk organiseert jaarlijks in de zomermaanden open dagen.

Het reglement van deze begraafplaats geeft in art. 13 aan dat voor het verlenen van een recht op een graf op deze begraafplaats, alleen inwoners en personen die binnen het gebied Kijfhoek geboren zijn in aanmerking komen.De aangegeven grafnummers zijn in overeenstemming met de gravenadministratie van de kerk.

KIJFHOEKKERK.
Kort na de herdijking van Zwijndrechtse waard in 1332 werd op de stroomrug van de Devel, een afgedamde rivierarm, een kapel gebouwd. Graaf Willem III, de initiatiefnemer van de herdijking, beleende elke financiële deelnemer met een ambacht ter grootte van 1/8, 1/16 of 1/32 deel en de daarbij behorende rechten. Een van de deelnemers was Daniel van de Merwede. Hij kreeg een ”achtendeel” , het Daniels Ambacht, het gebied rondom de Kijfhoekkerk, in het hart van de Zwijndrechtse waard. De van oorsprong rooms-katholieke kerk is sinds de reformatie, omstreeks 1572, in gebruik bij de Hervormde gemeente Heerjansdam/Kijfhoek en vanaf 1 januari 2006 bij de Protestantse kerk Heerjansdam/Kijfhoek.
De Kijfhoekkerk is een eenbeukig, laatgotisch kerkje met een smal driezijdig gesloten koor dat gedekt is met een tongewelf. Het westelijke deel met een openkapconstructie is omstreeks 1500 gebouwd, in de zeventiende eeuw vernieuwd en in de negentiende eeuw gewijzigd. Dat is in 1927 nogmaals gebeurd, zoals boven de halfronde deur in de zuidgevel staat vermeld.
In 1992/1993 is de kerk gerestaureerd. De kosten daarvan bedroegen ongeveer 1,7 miljoen gulden. Op het kerkhof rondom de kerk liggen tientallen grafstenen. De begraafplaats is nog in gebruik, maar uitsluitende voor bewoners van de buurtschap Kijfhoek.

KIJFHOEK.
Het dorpje is door de tijden heen altijd klein gebleven. Zo telde het in 1515 zes huizen en een klooster. Het was dit klooster dat het dorp betekenis gaf. Het klooster Eemsteijn, gelegen bij Munnikensteeg werd ingewijd in 1435 en was bijna anderhalve eeuw een soort streekcentrum; het werd verwoest in 1572 door een Geuzenvendel. Van het klooster is niets bewaard gebleven.
Kijfhoek ging per 19 augustus 1857 op in de gemeente Groote Lindt die in 1881 opging in de gemeente Zwijndrecht.


In een donk in het stroomgebied van het riviertje de Devel zijn potten gevonden met voedselresten die door middel van de koolstof-14-datering konden worden gedateerd in de Vlaardingencultuur (3500–2500 v.Chr.). Gevonden koolstofresten kunnen op bewoning in het mesolithicum (5500-4100 v.Chr.) wijzen. Deze vindplaats zal tot archeologisch monument verklaard worden omdat donken met neolithische en mesolithische bewoning ook internationaal zeer zeldzaam zijn.
In 1322 vond een watersnood plaats (de Stormvloed van 1322) waarbij grote stukken van de Zwijndrechtse Waard onder water kwamen te staan en vele levens verloren gingen. Dit was voor graaf Willem III van Holland aanleiding om bedijkingsplannen te ontwikkelen. In een oorkonde van 14 januari 1331 bepaalde hij dat ‘degenen die delen van de Zwijndrechtse Waard bedijkten, ambachtsheer werden van dat deel van de Waard’. Door die oorkonde ontstonden de ambachtsheerlijkheden, waarvan de meeste werden genoemd naar hun bedijkers: Schobbelands Ambacht, Heer Oudelands Ambacht, Groote en Kleine Lindt, Heerjansdam, Meerdervoort, Sandelingenambacht, Alewijns Ambacht en Daniels Ambacht, vernoemd naar Daniel van de Merwede, en dat later bekend werd onder de naam Kijfhoek.
In 1332 werd het kasteel Develsteijn op Lievershille gebouwd. Dit kasteel heeft bestaan tot 1824. In 2005 zijn er enkele proefsleuven gegraven op de plek waar het kasteel gestaan heeft. Het idee om het kasteel te herbouwen kreeg daardoor een nieuwe impuls.

Zerken in de Kerk.
De informatie van de zerken in de kerk is verkregen uit het boekje "Genealogische en Heraldisch Gedenkwaardigheden van Mr.P.C. Bloys van Treslong Prins" (uitgave 1922)


bronnen:
www.kijfhoekkerk.nl
www.historisch-genootschap-heerjansdam.nl
wikipedia


begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies