Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginBegraafplaats Onderlinge Hulp Nieuwendijk

Begraafplaats Onderlinge Hulp, Zandsteeg 2, 4255 SH Nieuwendijk

Begraafplaats:
Begraafplaats Onderlinge Hulp
Adres:
Zandsteeg 2
 
4255 SH Nieuwendijk
Gemeente:
Altena
Provincie:
Noord-Brabant
Coördinaten:
51,778232 4,911731
Oppervlakte (plm.):
1.400 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
van der Stelt (169x), Versteeg (83x), Hoeke (74x), van Breugel (68x), de Graaf (60x), Groeneveld (58x), Ouwerkerk (46x), van Noorloos (42x), Colijn (34x), Kant (32x)

Algemene Informatie

Het materiaal is afkomstig van een DVD die aangeschaft is op een Genealogische dag te Werkendam en gemaakt door een vrijwilliger aldaar. Wij bedanken hem voor het vele werk wat hierin is gaan zitten.

Begrafenisvereniging "Onderlinge hulp".
In het begin 1900 behoorde het buurtschap Kille tot de gemeente De Werken en Sleeuwijk e.a., maar hun doden werden begraven op de begraafplaats aan de Kleinsteeg te Almkerk.
Dit omdat als men de Sleeuwijkse of Werkendamse begraafplaats (de Werken en Werkendam hadden samen een begraafplaats in Werkendam) wilde gebruiken, men aangewezen was om met de begrafenisstoet gebruik te maken van de Zandsteeg. Dit was door de slechte staat van die weg, vooral in de winter, een groot probleem.
De 2' mogelijkheid was om via de straatweg naar Sleeuwijk of Werkendam te gaan. Maar omdat dit bijna altijd lopend moest gebeuren, was het gezien de afstand bij goed weer al een probleem, bij slecht weer echter bijna onmogelijk.
De gemeenteraad van Almkerk besluit op de raadsvergadering van 22 juni 1912, dat gezien hun algemene begraafplaats wel erg snel vol raakt en ze binnen niet al te lange tijd een uitbreiding zullen moeten realiseren, om de gemeente de Werken en Sleeuwijk c.a. een subsidie te vragen van f 100,— per jaar en dat voor een tijd van 10 jaar.
De gemeenteraad van de Werken en Sleeuwijk besluit op de raadsvergadering van de 10' augustus 1912 op die aanvraag voor subsidie afwijzend te beschikken.....

Hierop besluit de gemeenteraad van Almkerk op de raadsvergadering van 28 augustus 1912 om het begraven van personen van buiten de gemeente per 1 oktober te verbieden.
De afgevaardigde van de Kille in de gemeenteraad van de Werken en Sleeuwijk c.a., de heer A. van der Stelt Czn., riep de bevolking van de Kille bijeen om het probleem te bespreken. De eerste poging tot een oplossing was om te proberen samen met de Nieuwendijk (gemeente Almkerk) gezamenlijk een nieuwe begraafplaats een nieuwe begraafplaats te stichten. Daar er in de Nieuwendijk geen interesse bestond voor dit idee, verviel dit plan.
Om toch een begraafplaats in de nabijheid van de Kille te krijgen werd er een vereniging opgericht. Deze vereniging kreeg een voorlopig bestuur. Er werden statuten en huishoudelijke reglementen opgesteld en ook Koninklijke goedkeuring aangevraagd. Deze Koninklijke goedkeuring werd 12 juli 1913 verleend. De vereniging kreeg de naam "Onderlinge hulp" en vergaderde voor het laatst op 29 maart 1913 met het voorlopig bestuur. Er werd een definitief bestuur gekozen met als samenstelling:
voorzitter 0. Walraven
2e voorzitter A. van Noorloos
secretaris C. Monshouwer
1e penningmeester C. van der Stelt
2' penningmeester H. de Ruiter
1e commissaris J. Monshouwer
2' commissaris Jac. van der Stelt
....

Er werd door de vereniging grond aangekocht van de heer J.A. van Tienhoven uit Werkendam. Deze stelde als voorwaarde, dat bij eventuele verkoop van het van hem gekochte land dit niet voor een ander doel mocht worden gebruikt dan waarvoor het gekocht werd. Dus voor begraafplaats. De prijs van de grond was f 1800,=. Het gedeelte van het land dat niet direct nodig was voor de begraafplaats bleef in huur bij de toenmalige huurder Job Versteeg voor de prijs van 40 cent per roede.
Ook werd er een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de aanleg van de begraafplaats. De laagste inschrijver was Adriaan de Graaf voor f 2460,—.
De contributie van de vereniging werd in 1913 gesteld op f 1,= per jaar, wat toen f 122,= opbracht. Er is een hypotheek gegeven voor f 2000,= met een rente van 4,25 %. Ook werden er 116 aandelen uitgegeven van
25,= het stuk tegen een rente van 4 %, waarvan er 76 stuks gingen naar inwoners van de Kille en 40 stuks naar buitenstaanders.
Het gemeentebestuur van de Werken en Sleeuwijk c.a. zegde een jaarlijkse gift van f 100,= toe, en dit zolang het nodig was. (Dezelfde subsidie die ze Almkerk weigerde).
De officiële ingebruikneming van de begraafplaats was 25 oktober 1913, toen de 5 maanden oude Francina Versteeg als eerste daar werd begraven.
Onderzoek en samenstelling: H.W.v. Elzelingen - 2009
Bronnen:
Gemeentearchief Almkerk. (SALHA)
Gemeentearchief de Werken c.a. (SALHA)
Nieuwsbladen voor het Land van Heusden en Altena de Langestraat en Bommelerwaard. (SALHA)
Boekje: Overzicht 50 jaar "Onderlinge Hulp",
mij ter beschikking gesteld door C. Versluis.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies