Online Begraafplaatsen 3.0
BeginBegraafplaats Schollevaar Capelle aan den IJssel

Begraafplaats Schollevaar, Burgemeester Schalijlaan 2, 2908 LS Capelle aan den IJssel

Begraafplaats:
Begraafplaats Schollevaar
Adres:
Burgemeester Schalijlaan 2
 
2908 LS Capelle aan den IJssel
Gemeente:
Capelle aan den IJssel
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,9578 4,58723
Oppervlakte (plm.):
48.500 m²
Status:
Onvolledig, vrijwiliger gezocht
Aantal graven:
4.151 (Inmiddels zijn 32 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Jong (25x), Visser (23x), de Groot (22x), van den Berg (20x), van Vliet (18x), Jansen (16x), Bakker (16x), Vermeulen (15x), van Dijk (15x), van Wijk (15x)

We zoeken nog een vrijwilliger die foto's wil maken op deze begraafplaats.

Algemene Informatie

Begraafplaats "Schollevaar."

Begraafplaats "Schollevaar" is in 1974 in gebruik genomen. De begraafplaats, aan de Burgemeester Schalijstraat 2, is gelegen op hetzelfde terrein als "Crematorium Schollevaar." Beide worden beheerd door de coöperatieve uitvaartvereniging Dela.
De rustige en natuurlijke omgeving biedt een waardevolle plaats om te gedenken.
Op deze begraafplaats is het mogelijk om zelf een plek uit te zoeken, een bijzonderheid.
Links ziet u de plattegrond van de begraafplaats "Schollevaar" te Capelle aan den IJssel. Op twee foto's hierboven is het nieuwe in 2014 geopende Dela Uitvaartcentrum, behorend bij de begraafplaats, afgebeeld. Rechtsonder ziet u een afbeelding van Columbarium II gelegen bij Vak 1I. En linksonder ziet u het nieuw gebouwde Columbarium I gelegen bij Vak 1, dat gebouwd is in de plaats van het oude Columbarium I, dat voorheen aan de oude Aula vast was gebouwd, maar i.v.m. de nieuwbouw is afgebroken. Er zijn in totaal drie Urnenmuren, ook wel Columbariums genoemd.
In april 2014 werd begonnen met de nieuwbouw van het Uitvaartcentrum. De nieuwbouw verrees op de oude fundamenten, waarbij op een natuurlijke wijze is aangesloten op de omgeving. Zo zijn volgens de normen van nu een compleet nieuwe ontvangstruimte en een uitvaartcentrum voor kleinschalig opbaren aangebouwd. De aula is volledig gerenoveerd, waarbij de natuurlijke lichtinval van buiten behouden is gebleven. Tevens is er geïnvesteerd in een volledig digitaal audio-videosysteem en opnames in HD kwaliteit.
Eén centrale keuken, grenzend aan beide koffiekamers,is voorzien van alle moderne apparatuur t.b.v. evt uitgebreide vorm van catering.
Daarnaast hebben de twee oude crematieovens plaatsgemaakt voor één nieuwe crematieoven, voorzien van filtertechniek.
Op 18 oktober 2014, na een bouwtijd van vijf maanden, is het vernieuwde crematorium, met een Open Dag voor belangstellenden, feestelijk in gebruik genomen.
Geschiedenis van Capelle aan den IJssel.

De naam "Capelle" komt voor het eerst voor in 1278. In 1350 waren er twee "heerlijkheden" (gebieden onder het gezag van een heer): De "Ambachtsheerlijkheid" (Het dorp.) en de heerlijkheid van het kasteel "Huis te Capelle."

Deze twee heerlijkheden behoorden lange tijd toe aan de familie Van Polanen, die betrokken was bij de Hoekse- en Kabeljauwse twisten in de 14e en 15e eeuw. Tijdens deze burgeroorlog werd het "Huis" meerdere malen verwoest, Na 1500 raakte het zelfs permanent in verval.

De inwoners van Capelle hebben van oudsher veel te maken gehad met het water. Al in de Middeleeuwen hield men zich bezig met het steken van turf, dé brandstof uit die tijd. Door de vele turfafgravingen ontstonden er rondom de stad enorme plasgebieden, sommige werden zo groot dat ze een bedreiging voor de inwoners vormde. Vanaf de 18e eeuw werden veel van deze plassen weer drooggelegd, op die manier werden o.a. de Eendrachtspolder en de Prins Alexanderpolder aangelegd. Door de ontginning van de uitgestrekte veengebieden langs de Hollandse IJssel kwam door inklinking en turfwinning het land steeds lager te liggen, waardoor door de getijdewerking in de IJssel het gevaar van overstromingen steeds groter werd. Zo werden plassen weer bouwland.

Capelle aan den IJssel is rond 1100 ontstaan, toen er zich mensen vestigden,die een aanvang maakten met landontginning. Het gebied behoorde toe aan de Sint Salvator- of Oudmunster kerk te Utrecht.In die tijd moeten er, ten oosten van de huidige Kerklaan, een klooster en een kapel hebben gestaan. De kapel ressorteerde onder de parochiekerk van Ouderkerk aan den IJssel, eveneens een bezitting van de kerk te Utrecht. Door die kapel is de naam van het dorp ontstaan. Eerst Kapelle op d'IJssel, later veranderd in Capelle aan den IJssel. De vroegere bewoners hielden zich onder meer bezig met visvangst. Vooral Kralingse Veer, een overzetveer naar IJsselmonde, alwaar Slot IJsselmonde lag (Afgebroken in 1900.), werd beroemd door de zalmvisserij. Na 1890 verminderde de zalmvangst. Het huidige restaurant "Het Zalmhuys" refereert nog aan deze tijden. Het wapen van Capelle aan den IJssel toont ons twee vissen op een schild, de vlag is daarvan afgeleid. (Zie afbeeldingen rechts.) Men vermoedt dat klooster en kapel bij de St. Elisabethsvloed van 1421 verloren zijn gegaan. Later bouwde men hier een nieuwe kerk, de Sint Nicolaaskerk, deze ging in 1572,na een beeldenstorm over in handen van de Gereformeerden. De kerk werd in 1574 door brand verwoest en weer opgebouwd. Ze werd in 1593 weer in gebruik genomen. In dat jaar werd de eerste predikant van de hervomde gemeente officieel bevestigd, Petrus Johannes Schrijver. De Dorpskerk werd in 1959 en in 1990 grondig gerestaureerd.

Langs de IJssel werden in de loop van de 19e eeuw steenfabrieken een belangrijke vorm van inkomsten, zo ook in Capelle. Het slib van de rivier werd opgebaggerd, naar de fabriek gebracht, in mallen gedaan, gedroogd en gebakken tot ijsselsteentjes. Voor de arbeiders was het een armoedig bestaan, vaak moest het hele gezin meewerken in de steenfabriek.
In de 20ste eeuw, kwamen de goedkopere waalstenen en werd het slib door verontreiniging ongeschikt voor steenbakken.
De bewoners uit die tijd waren: visser,boer,steenplaatsarbeider,tuinder, touwarbeider, baggeraar en turfsteker en scheepsbouwers.

De getijdenwerking in de IJssel bleek in 1953 een groot gevaar, hoewel de schade door de watersnoodramp beperkt bleef. In 1958 werd de bouw van de "Stormvloedkering Hollandse IJssel" voltooid.

In de jaren vijftig werd wijk na wijk gebouwd, meestal bewoond door Rotterdammers, in 2001 werd gestart met de laatste grote uitbreiding van Capelle aan den IJssel, de woonwijk Fascinatio.Na de voltooiing van deze wijk kwam er een einde aan de sterke groei, die de gemeente sinds de jaren zestig kenmerkte. Het aantal inwoners bedraagt nu ruim 66.000.

De wijk Schollevaar.

De wijk Schollevaar, waarin de begraafplaats en het crematorium liggen, werd begin 1970 door de toemalige groeigemeente Capelle aan den IJssel ontwikkeld. Openbaar groen en fiets- en wandelpaden kregen bij het ontwerp duidelijk voorrang boven het autoverkeer. Jammer was dat door bezuinigingen de bouw van het aantal woningen aanzienlijk werd verhoogd, door dichter op elkaar te bouwen dan oorspronkelijk gepland.
De naam van de wijk Schollevaar is ontleend aan de vogel De Aalscholver, een vogel die in het verleden veel voorkwam in deze streek.
"De Scholver" was in Nederland eeuwenlang een van de vele benamingen van de aalscholver en bovendien een scheldwoord. Niet voor niets: aalscholvers waren als viseters concurrenten van de plaatselijke vissers. Nesten werden massaal vernield. In 1965 waren er nog maar 500 paren over. In dat jaar werden ze beschermd, nu gaat het weer beter met de "waterraaf". De Oostvaardersplassen hebben nu de grootste aalscholverkolonie van West-Europa. De wijk Schollevaar telt circa 22.400 inwoners, die circa 8000 woningen bewonen.

Bronnen: WOP Schollevaar, Wikipedia, Hist. Ver. Capelle en Geschiedenis van Zuid-Holland.


 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ