Online Begraafplaatsen 3.0
BeginAlgemene Begraafplaats Haarhof Gorinchem

Algemene Begraafplaats Haarhof, Haarweg 1, 4205 NC Gorinchem

Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats Haarhof
Adres:
Haarweg 1
 
4205 NC Gorinchem
Gemeente:
Gorinchem
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,849806 4,976052
Oppervlakte (plm.):
18.500 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
1.212 (Inmiddels zijn 1 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Groot (23x), de Jong (15x), Vink (11x), de Vries (11x), van den Berg (11x), Bos (9x), van Dijk (8x), van Wijk (8x), van den Heuvel (8x), Bakker (7x)

Algemene Informatie

Begraafplaats De Haarhof.

De algemene begraafplaats "de Haarhof" aan de Haarweg is in 1992 in gebruik genomen. De basis van het ontwerp wordt gevormd door een grafheuvel die zo’n drie meter boven het omliggende gebied uitsteekt en die aan drie zijden door water is omsloten. De grafheuvel is omgeven door een rij paardenkastanjes, een veel voorkomende boomsoort in Gorinchem en omstreken. Via een brug, die overgaat in een omhooglopend pad, wordt de grafheuvel bereikt. De hoofdpaden op de grafheuvel vormen een assenstelsel en verdelen de eigenlijke begraafplaats in kwadranten, met in het middelpunt vier urnenmuren die tezamen het columbarium vormen. Door vorm, materiaal en kleur zijn de entreepartij, het uitvaartcentrum, de brug en het columbarium met elkaar verbonden.

Bijzonder is de wijze van beplanten. De langs de hoofdpaden aangebrachte beukenhaag zorgt voor enige geborgenheid, terwijl de aan de rand gelegen taxussen, in solitair verband geplant, een doorkijk bieden op het omliggende landschap. Ook de binnen de kwadranten gelegen grafvelden zijn slechts door bodembedekkende heesters met enkele hogere solitairs van elkaar gescheiden, waardoor een transparant beeld ontstaat dat enerzijds voor een zekere mate van intimiteit zorgt maar daarnaast ook een openheid oplevert die de relatie met de omgeving versterkt. Gebruik van bloem- en besdragende beplanting tussen de grafvelden biedt een met de seizoenen wisselend beeld en versterkt het eigen karakter van de begraafplaats.

De ingang van de begraafplaats Haarhof.

Een van de urnenmuren.

Een overzicht van de begraafplaats

 © Kineo 2005-2021
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact