Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginAlgemene Begraafplaats Haarhof Gorinchem

Algemene Begraafplaats Haarhof, Haarweg 1, 4205 NC Gorinchem

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats Haarhof
Adres:
Haarweg 1
 
4205 NC Gorinchem
Gemeente:
Gorinchem
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,849806 4,976052
Oppervlakte (plm.):
20.200 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
1.909 (Inmiddels zijn 116 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Groot (26x), de Jong (26x), de Vries (15x), van den Berg (14x), van Dijk (12x), Vink (12x), Bos (12x), Klop (11x), Hartman (11x), de Wit (11x)

Algemene Informatie

De begraafplaats de Haarhof

De algemene begraafplaats "de Haarhof" aan de Haarweg is in 1992 in gebruik genomen. De basis van het ontwerp wordt gevormd door een grafheuvel die zo’n drie meter boven het omliggende gebied uitsteekt en die aan drie zijden door water is omsloten. De grafheuvel is omgeven door een rij paardenkastanjes, een veel voorkomende boomsoort in Gorinchem en omstreken. Via een brug, die overgaat in een omhooglopend pad, wordt de grafheuvel bereikt. De hoofdpaden op de grafheuvel vormen een assenstelsel en verdelen de eigenlijke begraafplaats in kwadranten, met in het middelpunt vier urnenmuren die tezamen het columbarium vormen. Door vorm, materiaal en kleur zijn de entreepartij, het uitvaartcentrum, de brug en het columbarium met elkaar verbonden.

Bijzonder is de wijze van beplanten. De langs de hoofdpaden aangebrachte beukenhaag zorgt voor enige geborgenheid, terwijl de aan de rand gelegen taxussen, in solitair verband geplant, een doorkijk bieden op het omliggende landschap. Ook de binnen de kwadranten gelegen grafvelden zijn slechts door bodembedekkende heesters met enkele hogere solitairs van elkaar gescheiden, waardoor een transparant beeld ontstaat dat enerzijds voor een zekere mate van intimiteit zorgt maar daarnaast ook een openheid oplevert die de relatie met de omgeving versterkt. Gebruik van bloem- en besdragende beplanting tussen de grafvelden biedt een met de seizoenen wisselend beeld en versterkt het eigen karakter van de begraafplaats.
Kwadranten en Grafnummering

Hiernaast kunt je zien in welk kwadrant een bepaalde regelnummering voorkomt.
Elk kwadrant heeft zijn eigen unieke regelnummering. Dus bijvoorbeeld in het tweede kwadrant komen alleen de regelnummers R3 en R4 voor.
De Grafnummers zijn als volgt opgebouwd: 1F2-18: Kwadrant 1, vak F, Regel 2, graf 18
Centrale urnenmuren


begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies