Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginAlgemene Begraafplaats Leiderdorp Leiderdorp

Algemene Begraafplaats Leiderdorp, Hoogmadeseweg 60 B, 2351CV Leiderdorp

Locatie niet beschikbaar
Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats Leiderdorp
Adres:
Hoogmadeseweg 60 B
 
2351CV Leiderdorp
Gemeente:
Leiderdorp
Provincie:
Zuid-Holland
Co÷rdinaten:
52,15343 4,533621
Oppervlakte (plm.):
13.100 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
2.343 (Inmiddels zijn 34 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
van Leeuwen (33x), de Graaf (24x), de Jong (23x), van Vliet (17x), van den Berg (17x), Goedhart (16x), Roest (16x), Smit (14x), Bos (13x), de Groot (13x)

Algemene Informatie

Ingangpartij met aula ABP Leiderdorp (ZH)

Foto: Erik Hollem


Uitgang aula naar begraafplaats.

Foto: Erik Hollem


Oorlogsmonument 1940-1945

Foto: Erik Hollem


Columbarium nieuw gedeelte ABP Leiderdorp (ZH)

Foto: Erik Hollem


DE BEGRAAFPLAATS.
Er zijn vier locaties te onderscheiden:
1. De oude begraafplaats. Deze strekt zich uit vanaf de Aula tot een columbarium en werkhuisje.
2. De begraafplaats uitbreiding, die zich uitstrekt vanaf genoemd columbarium en werkhuisje tot het eind van de begraafplaats.
3. De nieuwe begraafplaats, welke zich aan de andere kant van de toegangsweg bevindt.
4. Een aantal columbaria, verspreid over het terrein.
Een urnenveld (met urnenkelders er onder) op de nieuwste uitbreiding van de begraafplaats en een strooiveld voor de crematie as achter het kruis links van de hoofd ingang.


GRAFNUMMERING.
De grafnummering is de verantwoordelijkheid van de gemeente Leiderdorp.
Deze is historisch ontstaan en uitgebouwd en daarom nogal gevarieerd.
Als we bovengenoemde begraafplaatslocaties als richtlijn nemen, dan is de nummering als volgt:
1: Lopend vanaf de Aula over de oude begraafplaats is aan de linker zijde van het centrale pad de vakindeling met dubbele letters aangeduid: van Vak AA t/m Vak IA. De grafnummers zijn doorgeteld.
Het eerste graf wordt dus aangeduid met Vak AA 0001 en het laatste met Vak IA 0218.

Rechts van het centrale pad worden de vakken met een enkele letter aangegeven en ook weer een doorlopende nummering.
Het eerste graf wordt aangeduid mat Vak A 0001 en het laatste met Vak K 0257.

2. De uitbreiding van de oude begraafplaats wordt momenteel door uw beheerder ge´nventariseerd.
De vakaanduiding met letters en de graven met nummers is daar doorgezet.

3. Vak O wordt van oudsher aangeduid als het Rooms-Katholieke deel van de begraafplaats.

4. De nieuwe sectie is opgedeeld in een genummerde vakaanduiding.
Gezien vanaf het centrale pad van deze locatie is links Vak 1 met aldaar de oneven grafnummers. Rechts is Vak 2 met de even grafnummers.
In het midden staat links een columbarium en rechts een urnenveld met individuele urnenkelders.
Daarachter weer twee vakken, links vak 3 en rechts vak 4. Op deze locaties wordt nu nog niet begraven.

5. De nummering van de diverse columbaria wordt doorgeteld, zodat elke urnennis een eigen, uniek nummer heeft.
De nummering van het urnenveld (met daar onder urnenkelders) wordt later toegelicht.
De naamplaten bij het strooiveld zijn niet genummerd.


NUMMER TOEVOEGINGEN.
Als achter het nummer tussen haakjes een schrijfletter staat, dan is dat een nadere aanduiding door uw beheerder. B.v. Vak B 0134(a) betekend dat het betreffende monument in een rij is geplaatst en wel de achterste. Vak D 0421(m) betekent het middelste monument en
Vak E 0562(v) het voorste.
Als er 4 monumenten in een rij staan wordt dat aangeduid met (ma) of (mv), respectievelijk het 2e en 3e van achteren.
Het komt ook voor dat graven naast elkaar een gezamenlijk nummer hebben. Daar worden de letters (l) of (r) voor gebruikt, uitgaande van de nummeraanduiding.begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies