Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginAlgemene Begraafplaats Mijnsheerenland

Algemene Begraafplaats, Raadhuislaan 42, 3271 BT Mijnsheerenland

Begraafplaats:
Algemene Begraafplaats
Adres:
Raadhuislaan 42
 
3271 BT Mijnsheerenland
Gemeente:
Hoeksche Waard
Provincie:
Zuid-Holland
Coördinaten:
51,799972 4,482399
Oppervlakte (plm.):
6.500 m²
Status:
Volledig (alle graven en personen ingevoerd)
Aantal graven:
823 (Inmiddels zijn 118 monumenten verwijderd door ruiming e.d.) Gravenlijst
Aantal personen:
Meest voorkomende namen:
de Jong (24x), Wols (23x), Bijl (18x), Luijendijk (16x), Visser (15x), Reedijk (15x), van Steensel (14x), Dirkse (12x), Goudswaard (11x), in 't Veld (11x)


 

Contactgegevens Begraafplaats:

Contact:
Telefoon:
088 647 36 47

Algemene Informatie


Algemene Begraafplaats Mijnsheerenland.
De begraafplaats bestaat uit 3 delen t.w. A,B en C., verder zijn er urnengraven en een urnenmuur.
Bij de graven zijn geen grafnummers aangegeven, maar wel zijn de juiste gemeentelijke grafnummers vermeld.

Er is een monument waarop namen staan vermeld van hen die in het verleden op deze begraafplaats zijn begraven. Naast de namen staat er een opschrift op het monument t.w."Een ieder geliefd tezamen herdacht"

Op de begraafplaats is een aula aanwezig voor het houden van afscheids- en condoleantiebijeenkomsten.
Deze inventarisatie is van februari 2012, en wordt periodiek (per kwartaal) bijgehouden.

Klik op deze regel voor meer foto's van deze begraafplaats bron:www.reclips.nl
Mijnsheerenland is een dorp in de gemeente Hoeksche Waard.
Het dorp is gelegen aan de Binnenbedijkte Maas.
Mijnsheerenland is het enige dorp in de Hoeksche Waard dat niet aan een dijk is gebouwd.
Tot 1984 was Mijnsheerenland een zelfstandige gemeente.Het staat bekend als het "haagje" van de Hoeksche Waard.
De hoofdstructuur bestaat uit de as Raadhuislaan - Wilhelminastraat - Hoflaan met lintbebouwing en een concentratie van winkels, en dwars daarop de Laan van Westmolen. Dit is tevens de verbinding met Westmaas.


Geschiedenis
Na de Sint-Elisabethsvloed werd het voormalig land van Schobbe en Everocken in 1437-1438 herbedijkt door ridder Lodewijk Praet van Moerkerken. Men spreekt dan ook wel van het "Mijnsheerenland van Moerkerken".De herkomst van de naam is niet religieus, maar geeft de feitelijke situatie weer, namelijk het land van Heer Praet van Moerkerken.

Vrank van Praet, ambachtsheer van Mijnsheerenland, gaf rond 1440 opdracht een ambachtsherenhuis aan de oever van de Binnenmaas te stichten. Het bleef tot 1566 in bezit van de familie Van Praet van Moerkerken. In dat jaar besloot de ambachtsheer het Hof en alle rechten in Moerkerken voor ƒ 51.000,-- te verkopen. Het werd gekocht door Goiswijn van Raasvelt, gehuwd met Vrouwe Ermgard van Bommelsberg,genaamd Van Honsteyn.

In de 17e eeuw werd het Hof evenwel als 'vastel' omschreven en ook wel als een 'tamelick' herenhuis. In 1620 levert een huurakte de volgende omschrijving op: 'het huijs en hoff te Moerkerken, de keete, duijfhuijs, boomgaert, thuijn, visscherij van de haven van Moerkerken, het lant achter den voorsz. thuijn, mittsgaders het lant en rijetvelt lancq den maeskant'.

In 1634 verkocht de kleinzoon van Goiswijn van Raasvelt de heerlijkheid en de daarbij behorende rechten voor een bedrag van ƒ 140.000,-- aan Geertruid van Kerckhove, weduwe van Florens van Schaterbosch. Na haar overlijden besloot haar zoon en erfgenaam Johan van Overrhijn en Schaterbosch de heerlijkheid over te dragen aan de twee kinderen van zijn zuster. Na diverse onderlinge verkopen en boedelscheidingen werd in 1660 Hendrik Duyst van Voorhout en François Doublet eigenaar van het Hof. In 1663 gaven zij opdracht het toen afgebrande huis af te breken en een bestek voor de herbouw op te maken. In 1664 verrees het nieuwe gebouw met een schuur, duifhuis en bijkomende werken, zoals oprijlaan en toegangshek.

François Doublet werd in 1754 de enige eigenaar. Na 11 jaar verkocht hij alle rechten aan Arij de Coningh (1712 - 1784). Hij was in 1743 gehuwd met Aagje van Assendelft (1720 - 1747). In 1776 liet hij aan het begin van de oprijlaan een fraai inrijhek met hardstenen hekpalen en een brug met obelisken oprichten, tevens werd het huis aan de eisen van de tijd aangepast. Na het overlijden van Arij in 1784 volgde zijn zoon Assendelft (1747 - 1803) hem op als ambachtsheer en schout van Mijnsheerenland en als eigenaar en bewoner van het Hof.

Na het overlijden van Assendelft in 1803 werd zijn echtgenote Cornelia Theodora van der Houven (1771 - 1863) vrouwe van Mijnsheerenland. Zij trouwde in 1804 met de plaatselijke predikant Jan Knottenbelt. Haar dochter Elizabeth van Assendelft de Coningh (1798 - 1880) erfde na het overlijden van haar moeder in 1863 de titel vrouwe van Mijnsheerenland en het Hof.

In 1880 is Elizabeth overleden en haar zoon Jan van Gennep (1830 - 1911) werd eigenaar van het Hof. In 1894 heeft hij het Hof en de daarbij behorende rechten tijdens een openbare verkoop voor ƒ 19.000,-- verkocht aan de 's-Gravendeelse metselaar Arie Blok. Hij liet alle bomen, op drie na, rooien en overwoog ook het huis te slopen. In 1896 verkocht hij de titel van ambachtsheer van Mijnsheerenland en Moerkerken aan Simon Zadoks, bankier te Parijs. Het Hof van Moerkerken is nu ambachtsherenhuis af.

Het onbewoonde huis werd in 1902 met de omliggende gronden verkocht aan Willem Jan van Vollenhoven (1862 - 1920) voor een bedrag van ƒ 18.600,--. Hij was getrouwd met Augusta Phlippine Buck. Zij zijn de grootouders van mr. Pieter van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet. Willem Jan begon met het herstel van huis en omliggende gronden. Hij bewoonde het Hof zes maanden; verder verbleef hij in Rotterdam.

In 1919 verkocht hij het huis en bijbehorende landerijen voor ƒ 40.000,-- aan Jan Keij, directeur van de NV Thomsons Havenbedrijf te Rotterdam. Hij verkocht het in 1925 aan mr. Herman Carel Hintzen, directeur van de NV Buitenwijk te Rotterdam voor een bedrag van ƒ 60.000,--.

In 1950 kocht Herman Carel Hintzen, een zoon van het echtpaar Hintzen-Pels Rijcken, de buitenplaats voor een bedrag van ƒ 54.621,95. Na vijf jaar verkocht hij het geheel voor de som van ƒ 140.000,-- aan de Rotterdamse reder Lucianus Peter Ruys. In 1982 is het verkocht.
Bron: deels Wikipedia

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies