Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Leeuwarden

Begraafplaatsen in de gemeente Leeuwarden

Kerkhof NH Kerk
Dekemawei
Baard
(gem: Leeuwarden, FR)
Baard behoort in 2023 tot gemeente Leeuwarden en heeft circa 200 inwoners. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hervormde_kerk_(Baard)Status: Volledig
Coordinaten: 53,142262,5,668296
Graven: 75
Kerkhof
Tjerkepaad 3
9025 BM Bears
(gem: Leeuwarden, FR)
Bij de ontcijfering van de grafzerken in de kerk (Zerk01 t/m Zerk17) is dankbaar gebruik gemaakt van de site https://www.walmar.nl/inscripties.aspStatus: Volledig
Coordinaten: 53,155857,5,732905
Graven: 101
Opp. plm.: 200 m²
Kerkhof Johanneskerk
Greate Buorren 1
9055 MT Britsum
(gem: Leeuwarden, FR)
Foto: Jan LeemburgStatus: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,254315,5,785306
Opp. plm.: 1.800 m²
NH kerkhof Nicolaaskerk
De Wier 7
9056 PM Cornjum
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,243474,5,782484
Opp. plm.: 1.500 m²
Privé Begraafplaats
De Wier 9
9056 PM Cornjum
(gem: Leeuwarden, FR)
Privé grafheuvel / begraafplaats uit 1809 van de familie Martena / Burmania / Vegilin van Claerbergen e.a. toegang prive begraafplaats CornjumStatus: Onvolledig, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,24371,5,785875
Graven: 10
Begraafplaats
Master Wybrensdyk
Eagum
(gem: Leeuwarden, FR)
Protestanse Begraafplaats Eagum. Administrateur van deze begraafplaats is Hylkje Hettinga-Hallema. Tel. 0566-602239 of 06-55471194. Status: Volledig
Coordinaten: 53,130397,5,828167
Graven: 51
Kerkhof Hervormde kerk
Holdingawei 51
9053 LV Finkum
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,278487,5,755373
Crematorium
Yndijk 1
9084 AV Goutum
(gem: Leeuwarden, FR)
Foto's: Jan LeemburgStatus: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,1722,5,80036
Begraafplaats Agneskerk
Buorren 23
9084 BB Goutum
(gem: Leeuwarden, FR)
Foto: Jan LeemburgStatus: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,178424,5,806741
Opp. plm.: 300 m²
Begraafplaats
Parklaan
Grou
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,094124,5,836418
Opp. plm.: 2.600 m²
Begraafplaats Martinuskerk
Skoalledyk 40
9086 CB Hempens
(gem: Leeuwarden, FR)
Foto: Jan LeemburgStatus: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,178575,5,839489
Opp. plm.: 600 m²
Begraafplaats
Hijlaard
(gem: Leeuwarden, FR)
Kerk: in gotische stijl gebouwd in ca. 1450. Toren: gebouwd in ca. 1250 zadeldak en topgevels, waarvan één trapgevel en één klokgevel Klokken: één klok Hermanus 1392 één klok - H. Falck 1618 In de kerk: aan de noordzijde muur een epitaaf uit 1656 van de familie van Aylva en onder het koor een ...Status: Volledig
Coordinaten: 53,165694,5,712004
Graven: 116
Opp. plm.: 1.600 m²
Kerkhof Hervormde Kerk
Lege Hearewei
Hijum
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,292005,5,766302
Kerkhof Húns
Húns 1
8832 KB Húns
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,160013,5,666713
Begraafplaats
Buorren 6
Idaard
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Volledig
Coordinaten: 53,118496,5,813793
Graven: 59
Opp. plm.: 1.500 m²
Kerkhof NH-Kerk
Hegedyk
Jellum
(gem: Leeuwarden, FR)
Foto: Jan LeemburgStatus: Volledig
Coordinaten: 53,162693,5,74391
Graven: 56
Opp. plm.: 1.600 m²
Kerkhof Sint Genovevakerk
Op de Terp 26
9057 RG Jelsum
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Onvolledig, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,234795,5,782777
Graven: 192
Opp. plm.: 2.400 m²
Kerkhof Rooms Katholieke kerk
Rijksweg 29
9011 VA Jirnsum
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,081612,5,795405
Opp. plm.: 1.900 m²
Gemeentelijke begraafplaats
Kerkebuurt 17
9011 VM Jirnsum
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,078867,5,790535
Opp. plm.: 1.500 m²
Algemene R.K. Begraafplaats “Vitushof”
Harlingerstraatweg 130
8915 CP Leeuwarden
Bekende graven: - Havank () schrijverStatus: Onvolledig, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,2058,5,76964
Graven: 3
Opp. plm.: 16.000 m²
Oude Stadsbegraafplaats
Spanjaardslaan
8917 AV Leeuwarden
De begraafplaats telt van oorsprong vijf afdelingen, waarbij de vijfde afdeling voor de armen was die van gemeentewege werden begraven. Die afdeling is rond het begin van de 20ste eeuw verdwenen en vervangen door een uitbreiding van de vierde afdeling. Per afdeling is het aantal grafmonumenten a...Status: Onvolledig, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,208972,5,79124
Graven: 40
Opp. plm.: 14.500 m²
Joodse Begraafplaats
Jelsumerstraat 2
8917 EG Leeuwarden
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,210111,5,789884
Noorder en Huizumer Begraafplaats
Schapendijkje 4
8915 AB Leeuwarden
Op deze begraafplaats bevinden zich 10 Commonwealth oorlogsgraven. Status: Onvolledig, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,2121,5,77324
Graven: 71
Opp. plm.: 115.700 m²
Grafkelder familie Dorhout
Schapendijkje
8915 AB Leeuwarden
Ten westen van het huidige Westeinde en de Noorderbegraafplaats, vlakbij de vliegbasis aan het eind van het Schapendijkje, ligt één van de twee particuliere begraafplaatsen die de gemeente Leeuwarden rijk is: de met bomen begroeide grafkelder van de familie Dorhout, aangelegd in 1827. Ten behoeve...Status: Onvolledig, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,21386,5,75901
Graven: 1
Kerkhof Dorpskerk Huizum
Huizum Dorp 67
8934 BS Leeuwarden
Foto: Jan LeemburgStatus: Onvolledig, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,190862,5,811692
Graven: 3
Opp. plm.: 18.400 m²
Kerkhof
Lekkum
(gem: Leeuwarden, FR)
Lekkum Foto: M.N. den HarderFoto: Lekkum Foto: M.N. den HarderStatus: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,226215,5,819658
Kerkhof NH Kerk
Seerp van Galemawei
Mantgum
(gem: Leeuwarden, FR)
Mantgum Foto's: M.N. den Harder MantgumStatus: Volledig
Coordinaten: 53,128716,5,720464
Graven: 164
Opp. plm.: 1.400 m²
Begraafplaats Schillaard
Skillaerd 2
Mantgum
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,123921,5,707325
Opp. plm.: 100 m²
Begraafplaats
Canterlanswei
Miedum
(gem: Leeuwarden, FR)
Ingang begraafplaats De voormalige Nederlands Hervormde kerk dateert uit de middeleeuwen en is afgebroken in 1834. Alleen de kerktoren met zadeldak bleef behouden. De toren heeft een hoogte van 14 m. en hangt 4,72 graden uit het lood (de scheefste toren van Nederland). In de 19e eeuw is de toren...Status: Volledig
Coordinaten: 53,235665,5,838193
Graven: 7
Kerkhof St. Margrytkerk
Huylckensteinstrjitte 4
8835 XM Oosterlittens
(gem: Leeuwarden, FR)
De Margarethakerk bevat nog restanten van de 12e-eeuwse, tufstenen muren. Als opvallend element telt het dakruitertje op het schip. Een angelusklokje heeft hier zijn thuis gevonden. In de kerkruimten uit het midden van de 18e eeuw staat een herenbank (Sprongbank) uit 1604.Status: Volledig
Coordinaten: 53,135767,5,649678
Graven: 161
Opp. plm.: 1.700 m²
Begraafplaats
Legedyk
9008 TA Reduzum
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,119778,5,786717
Opp. plm.: 2.100 m²
Kerkhof
Haedstrjitte
9008 TA Reduzum
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,118076,5,788182
Opp. plm.: 1.900 m²
Kerkhof St. Vitus
Stiens
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,262137,5,756975
Opp. plm.: 3.600 m²
Kerkhof Nicolaaskerk
Ayttadyk 3
9087 CD Swichum
(gem: Leeuwarden, FR)
Geen bijlegging 2021. Uit wetenschappelijk onderzoek van de gebruikte materialen is gebleken dat de kerk omstreeks het jaar 1234 is gebouwd. Het is een van de vroegste bakstenen kerken in Fryslân. De kerk is een voorbeeld van de Romaanse stijl . Ze heeft prachtige rondboogvensters, een piscina (e...Status: Volledig
Coordinaten: 53,153469,5,818582
Graven: 68
Opp. plm.: 1.200 m²
Kerkhof
Buorren 12
Warstiens
(gem: Leeuwarden, FR)
Kerk en ingang Warstiens. Zet deze bovenstaande sourcecode in de beschrijving van bijv. de begraafplaatsStatus: Volledig
Coordinaten: 53,161252,5,862408
Graven: 64
Kerkhof NH kerk
Hoofdstraat 24
9003 LJ Warten
(gem: Leeuwarden, FR)
Foto's: Jan LeemburgStatus: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,149496,5,897085
Opp. plm.: 200 m²
Gemeentelijke Begraafplaats
Midsbuorren 1a
9003 LA Warten
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,148832,5,891768
Opp. plm.: 3.200 m²
Buma Begraafplaats
Weidum
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,146245,5,73811
Opp. plm.: 1.000 m²
Kerkhof NH Kerk
Greate Buorren
Weidum
(gem: Leeuwarden, FR)
Foto's: Jan LeemburgStatus: Volledig
Coordinaten: 53,146256,5,739936
Graven: 237
Begraafplaats Warga (Wergea)
Wartensterdyk 1B
9005 XS Wergea
(gem: Leeuwarden, FR)
Voor plattegrond zie https://www.grafzoeken.nl/ > Leeuwarden > WergeaStatus: Onvolledig, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,153085,5,848156
Graven: 243
Opp. plm.: 5.100 m²
Steen rond de Kerk
Kerkbuurt 3
9005XS Wergea
(gem: Leeuwarden, FR)
Steen ligt niet in het centrum, maar iets buiten tussen de weilanden. Status: Volledig
Coordinaten: 53,1520655,5,8444878
Graven: 1
Begraafplaats RK Sint-Martinuskerk
Kerkbuurt 22
9005PD Wergea
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,151617,5,848684
Oude begraafplaats fam. Eysinga
Loodijk 3
9088 BV Wirdum
(gem: Leeuwarden, FR)
Een anderhalve kilometer ten noorden van Wirdum ligt, midden in de weilanden, omgeven door bomen en een uitgedroogde gracht, de vervallen maar nog indrukwekkende Eysinga-begraafplaats. Tot in het laatst van de achttiende eeuw stond hier Jousmastate, dat in de zestiende eeuw door vererving in hand...Status: Onvolledig, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,160008,5,805675
Graven: 1
Kerkhof NH Sint-Martinustsjerke
Hof 14
9088 AM Wirdum
(gem: Leeuwarden, FR)
Foto: Jan LeemburgStatus: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,149832,5,803949
Opp. plm.: 2.400 m²
Kerkepad Begraafplaats
It Kleaster
9089 BA Wytgaard
(gem: Leeuwarden, FR)
Status: Nog niet ingepland, vrijwiliger gezocht
Coordinaten: 53,141937,5,78565

Click the button to get your coordinates.

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies