Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
Begin  ->   Doelstelling    

Doelstelling

Dit project heeft als doel het beschikbaar stellen van begraafplaatsinformatie. De doelgroep is enerzijds de genealogisch onderzoeker en anderzijds de geÔnteresseerde familieleden. Op deze site worden de gegevens op een objectieve wijze weergegeven met inachtneming van de gevoelens van nabestaanden.

Een belangrijk doel van dit project is ook het inventariseren en "conserveren" van de bestaande grafmonumenten. Deze site bevat nu al honderden zerken die inmiddels geruimd zijn!

Werkgebied

In eerste instantie lag het zwaartepunt van het werkgebied in de Alblasserwaard. Inmiddels beschouwen we heel Nederland als werkgebied.

Er worden begraafplaatsen geÔnventariseerd. Onder begraafplaatsen worden verstaan: Gemeentelijke en Kerkelijk begraafplaatsen, kerkhoven en zerken uit kerken.

Gevoelens

We hebben geprobeerd om de site zo op te zetten dat we rekening houden met de gevoelens die kunnen ontstaan bij dit onderwerp. Het kan natuurlijk zo zijn dat nabestaanden toch problemen hebben met het publiceren van een foto op het publieke gedeelte van de site. Bezwaren tegen een foto worden, indien gemotiveerd en indien de foto gaat over een graf waar de afgelopen 10 jaar begraven is, altijd gehonoreerd.
Overigens worden gegevens en foto's van graven waarin de laatste 5 jaar begraven is niet weergegeven.

Mag dit allemaal?

Inmiddels hebben wij uitsluitsel van het CBP (college bescherming persoonsgegevens) en een uitspraak van Mr. W.G.H.M. van der Putten verbonden als jurist aan o.a. uitvaart.nl.

Het fotograferen van grafmonumenten op openbare begraafplaatsen en het beschrijven en publiceren van dit materiaal is in alle gevallen toegestaan zonder toestemming. Er kan juridisch geen bezwaar gemaakt worden tegen publicatie behalve als de publicatie een commercieel doel heeft.

Medewerkers

Het project draait helemaal op medewerkers die dit op vrijwillige basis doen. Iedere medewerker heeft ťťn of meerdere begraafplaatsen onder zijn/haar hoede. Ook het ontwerp en het onderhoud van de site gebeurt volledig door medewerkers die dit op vrijwillige basis doen.

Natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar mensen die een begraafplaats "in beheer" kunnen nemen. Als u wilt meewerken aan dit project, neem dan contact met ons op.

Financiering

De gemaakte kosten worden geheel door de medewerkers gedragen. De enige bron van inkomsten voor het project is het gebruik van reclamebanners (rechts op het scherm). Indien er op de reclamebanners geklikt wordt krijgt het project hier een zeer klein bedrag voor. Deze inkomsten worden gebruikt om een klein gedeelte van de infrastructuurkosten te dragen (hosting website). Natuurlijk zijn we op zoek naar sponsors. Bij voldoende sponsors worden de reclamebanners verminderd of verwijderd.

Contact

Voor vragen, opmerkingen, aanmeldingen, sponsoring enz. kunt u gebruik maken van het contactformulier

Privacy

Op deze site worden uitsluitend beschrijvingen van zerken gegeven. Er wordt geen informatie weergegeven van levende (natuurlijke) personen.

Gegevens die betrekking hebben op overleden personen zijn geen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (zie: AVG en de onderliggende Europese Verordening 2016/679)

2016/679: Art 27: De onderhavige verordening is niet van toepassing op de persoonsgegevens van overleden personen.....

Informatie over nabestaanden valt wťl onder de AVG; die gegevens treft u dan ook niet aan op deze site.

E-mail adressen opgegeven op deze site worden uitsluitend ten behoeve van antwoorden en mailings vanuit dit project gebruikt en zullen nooit aan derden verstrekt worden.

Verzameling van de gegevens

De gegevens zijn vrijwel uitsluitend verzameld door visuele inventarisatie van de begraafplaatsen. Vrijwel uitsluitend wordt alleen de tekst van het grafmonument overgenomen. In uitzonderlijke gevallen wordt, indien dit volgens de openbaarheid van de archieven mogelijk is, een voornaam of een datum aangevuld vanuit de gegevens van de burgerlijke stand. Het betreft hier dan dus alleen oude grafmonumenten.
Er is uitdrukkelijk geen gebruik gemaakt van niet openbare gegevens van welke officiŽle instantie dan ook (bijv. Gemeenten, Uitvaartorganisaties e.d.)

Onafhankelijkheid

Dit project wordt uitgevoerd onder supervisie van Stichting Online-Verleden. Verder heeft de stichting en het project geen enkele relatie met een (commerciŽle) organisatie, gemeente of begraafplaats.
De projectmedewerkers en de Stichting Online-Verleden dragen gezamelijk en onafhankelijk het project.

Gebruik gegevens

De gegevens op deze site mogen vrij gebruikt worden t.b.v. genealogisch onderzoek. Bij gebruik waarderen we een bronvermelding.

Alle foto's en overig beeldmateriaal op de site is in eigen beheer gemaakt of wordt gebruikt met expliciete toestemming van de eigenaar.

Veel gestelde vragen

Hieronder veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

  • Mogen grafstenen gefotografeerd worden? Op openbare begraafplaatsen is er geen verbod op fotograferen. Wel is het zonder toestemming maken van foto's verboden tijdens begrafenissen, opgravingen en ruimingen.
  • Mogen alle foto's zomaar op internet? Jawel, er is geen beperking voor het publiceren op internet, alleen kan in enkele gevallen de kunstenaar van het monument zich beroepen op het beeldrecht.
  • Is er sprake van schending van privacy? De AVG is hier heel duidelijk over. De wet is niet van toepassing op overledenen. (Zie ook het hoofdstuk "Privacy" op deze pagina.)
  • Waarom wordt er niet eerst toestemming gevraagd aan de nabestaanden? Eigenlijk om vier redenen: 1. Toestemming is niet nodig, 2. De nabestaanden zijn vaak niet bekend, ook niet bij de gemeente, 3. De gegevens over levende nabestaanden zijn niet openbaar, 4. Het is practisch onmogelijk om nabestaanden van ruim 1.500.000 graven te informeren.
  • Waarom staan niet alle foto's er op? Foto's van graven waar de laatste 5 jaar begraven is staan niet openbaar op de site. Dit doen we om nabestaanden niet zomaar te confronteren met een recent verlies. Na het aanloggen met een wachtwoord zijn deze foto's wel te zien. Er zijn ook enkele foto's die helemaal niet te zien zijn. Dit zijn foto's waar nabestaanden erg veel moeite mee hebben.
  • Kan ik bezwaar maken tegen een publicatie van een foto? Nee dat kan niet, maar u kunt wel een verzoek doen of we de foto willen verwijderen. Dit doen we in bijna alle gevallen als het een redelijk verzoek is en het een recente steen betreft.
  • Is dit project uniek in nederland? Nee zeker niet, er zijn meer soortgelijke projecten, bijv. www.graftombe.nl en projecten in Noord-Brabant, Baarn, enz.
  • Welke organisatie of bedrijf zit er achter dit project? Geen, dit project is opgezet door de projectmedewerkers en er is geen binding met een organisatie.
  • Waar komt de informatie vandaan? In vrijwel alle gevallen is de informatie uitsluitend afkomstig van de monumenten op de begraafplaatsen. We maken geen gebruik van registers van de gemeente.
  • Is er overleg met bijv. gemeenten en kerken? Meestal is er goed overleg tussen de gemeente en het bestuur van de kerken. Ook krijgen we vaak de beschikking over plattegronden. Aan de andere kant sturen wij weer vragen van bezoekers door naar de juiste instanties.

Projecthistorie

1 mei 2005: Het idee voor de site ontstaat en de eerste versie van de site wordt gemaakt.
15 juni 2005: De pilotfase wordt afgesloten, er zijn meer dan 1.000 zerken beschikbaar, een monitorfunctie is beschikbaar.
25 juni 2005: Voor het eerst zijn er meer dan 100 unieke bezoekers per 24 uur op de site.
29 juli 2005: De 100ste achternaam wordt opgegeven bij het monitorsysteem.
8 augustus 2005: De 10de begraafplaats is volledig geÔnventariseerd.
9 augustus 2005: Er zijn 5.000 zerken beschikbaar op de site.
7 september 2005: Er zijn 10.000 zerken beschikbaar op de site.
20 september 2005: Voor het eerst zijn er meer dan 250 unieke bezoekers per 24 uur op de site.
10 oktober 2005: Het 200ste monitorrecord wordt opgegeven.
1 januari 2006: Er zijn nu 15.000 zerken beschikbaar op de site.
20 juli 2007: Er zijn nu 50.000 zerken beschikbaar op de site.
15 december 2008: Er staan nu 100.000 zerken beschikbaar op de site.
19 september 2010: Het project heeft nu 100 medewerkers.
26 september 2010: Er staan nu 200.000 zerken beschikbaar op de site.
1 juni 2011: Er staan nu 300.000 zerken beschikbaar op de site.
11 april 2012: Er staan nu 400.000 zerken beschikbaar op de site.
13 juni 2013: Er staan nu 500.000 zerken beschikbaar op de site.
23 februari 2014: Er staan nu 600.000 zerken beschikbaar op de site.
2016: Het aantal zerken is meer dan 1 miljoen.
3 september 2019: De stichting Online-Verleden is opgericht en neemt het beheer van de website over.
2020: Meer dan 1,5 miljoen zerken.
15 oktober 2020: De stichting krijgt de Culturele ANBI status.

Terugkeer naar de site

Klik op http://www.online-begraafplaatsen.nl om terug te keren naar de site.
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies