Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.Joodse grafstenen beklad - 4-2-2020

DORDRECHT - Tussen donderdag 30 januari 2020 14.30 uur en zondag 2 februari 2020 15.15 uur heeft er een vernieling plaats gevonden op de Joodse begraafplaats op de Nieuweweg.

Op de begraafplaats zijn er diverse graven beklad met teksten. Het betreffen onder andere discriminerende teksten en een hakenkruis. Door de beheerder van de begraafplaats is aangifte gedaan.

Heeft u personen binnen het genoemde tijdsbestek op de begraafplaats gezien, of iets anders verdachts, meld dit dan bij de politie via 0900-8844.
bron: www.dordrecht.net

Gemeenteraad buigt zich over nieuw begraafplaatsenbeleid - 24-1-2020

Gemeenteraad buigt zich over nieuw begraafplaatsenbeleid

De gemeenteraad van Hoeksche Waard buigt zich de komende weken over de richting van het nieuwe gemeentelijke begraafplaatsenbeleid. Op dit moment wordt nog gewerkt volgens het beleid van de voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Dit betekent dat er verschillen bestaan in bijvoorbeeld kosten en tarieven, regelgeving, uitgiftetermijnen en het onderhoudsniveau. Het is de bedoeling dat het nieuwe begraafplaatsenbeleid in mei wordt vastgesteld.

In 2019 is gestart met het harmoniseren van het begraafplaatsenbeleid
Er is een inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie: welke beleidsregels zijn er, hoe is het begraven georganiseerd, wat is de kwaliteit van de begraafplaatsen en de dienstverlening. Ook de huidige trends en ontwikkelingen zijn in beeld gebracht. Daarnaast is er gekeken naar de toekomstige behoefte en capaciteit van de begraafplaatsen. Op basis daarvan zijn er berekeningen gemaakt waarmee zichtbaar wordt of er voldoende graven zijn voor de komende 40 jaar.

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd een aantal keuzes te maken
Deze vormen de basis voor het nieuwe begraafplaatsenbeleid. Daarom buigt de raad zich tijdens de beeldvormende vergadering op 4 februari over drie opties, pijlers genoemd: ‘betaalbare tarieven’, ‘duurzaam en groen’ en ‘dienstverlenend’. Elke pijler heeft een aantal specifieke uitgangspunten. De belangrijkste thema’s hierin zijn het ruimen van graven en grafbedekking, onderhoudsniveau, groenbeheer, historische graven, uitgiftetermijnen, aula’s, kosten en tarieven. Ook inwoners en organisaties kunnen in deze beeldvormende vergadering hun mening geven over 10 keuzes die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Naar verwachting wordt het nieuwe beleid voor de zomer 2020 vastgesteld
Voor het zover is, gaat het college op 11 februari tijdens de oordeelsvormende vergadering met de gemeenteraad in gesprek over de voorgelegde keuzes. Vervolgens spreken de raadsleden op 3 maart hun voorkeur uit voor de uitgangspunten voor het nieuwe begraafbeleid. Daarna wordt het nieuwe beleidsplan uitgewerkt in een nieuwe verordening, regelgeving en tarieven.
Werkstraf geëist tegen jonge Enschedese grafrovers. - 18-1-2020

ALMELO/ENSCHEDE- „Ongelooflijk hufterig”, zei de Almelose officier van justitie Dronkers vrijdagmiddag. Hij eiste werkstraffen van 180 uur en voorwaardelijke gevangenisstraffen van drie maanden tegen ‘de grafrovers’ Stefan de G. (20) en Tim S. (19) uit Enschede.

De twee stalen op 16 mei van het vorig jaar met grof geweld bronzen beelden, ornamenten en letters van graven op de Oosterbegraafplaats in Enschede. Ze kregen er bij een oudijzerhandelaar uiteindelijk 35 euro voor, maar de door hen aangerichte schade bedraagt ruim 14.000 euro. Openbaar aanklager Dronkers wil dat De G. en S. daar elk de helft van vergoeden.

Beschadigd
Op de begraafplaats zijn nog steeds graven beschadigd. Graven waarvoor nog geen geld is voor een reparatie en graven waaraan de nabestaanden nog niets durven te doen. Uit angst om bij een volgend bezoek weer met vernielingen te worden geconfronteerd. Want de schade hakte er in.

„Hoe haal je het in je botte hoofd om zoiets te doen?,” vroeg rechter Rikken aan De G. Aan S. kon hij dat niet vragen, want die kwam niet opdagen. Volgens zijn advocate Greven was de 19-jarige emotioneel niet in staat de rechtszaak bij te wonen. De G. vertelde met het schaamrood op de kaken aan rechtbankvoorzitter Heijink en haar collega’s dat hij die 16de mei met S. op de scooter door Enschede dwaalde. De twee wilden eigenlijk kijken of er nog iets te halen viel in een leegstaand pand op het terrein van de Universiteit Twente. Ze zochten rood koper. Maar ze belanden niet in het pand, maar op de Oosterbegraafplaats.

Gevulde rugzakken
„We liepen een beetje rond,” aldus De G, „en toen zei Tim: ‘Hier kunnen we wel wat meenemen, hier is ook koper’.” Meegebrachte nijptangen werden gepakt, er werd aan koperen letters op graven getrokken, er werd tegen ornamenten getrapt. Een getuige zag de twee later met gevulde rugzakken de begraafplaats verlaten. Bij de politie verklaarde S. dat hij op de dodenakker niets had gedaan. Hij had er alleen bij gestaan en was niet weggegaan toen zijn vriend plots tekeer ging op de graven.

De G. heeft een gokverslaving en S. een drankprobleem. Volgens officier van justitie Dronkers zijn beiden verstandelijk beperkt. „Jongens met een zwaar belast verleden”, zei de openbaar aanklager. „Jongens die niet bij machte zijn bij zichzelf in te grijpen als dat nodig is.”

Aan het eind van de zitting stond De G. op. Hij wilde graag het woord richten tot de mensen die hij verdriet had aangedaan. Terwijl de tranen over zijn wangen biggelden zei hij: „Het is niet goed te praten wat ik heb gedaan. Maar ik heb er zoveel spijt van dat ik mezelf niet kan vergeven. Ik kan het niet terugdraaien, maar ik hoop wel dat jullie me kunnen vergeven.”

De rechtbank doet op 31 januari uitspraak.
bron:tubantia.nl

Vrijwilligers moeten uit de buurt van oude kerkhofbomen - 14-1-2020

Vrijwilligers moeten uit de buurt van oude kerkhofbomen blijven bij Wildervankster Margaretha Hardenbergkerk

Monumentale eikenbomen rond de al even monumentale Margaretha Hardenbergkerk in Wildervank zijn er zo slecht aan toe dat vrijwilligers die het kerkhof opknappen, niet onder de bomen mogen werken.

De 40 eikenbomen zijn zeker 60 jaar geleden geplant en staan langs de grachten. Er zijn bomen ziek. De eikenprocessierups heeft er vaste voet aan grond gekregen. Er zit veel dood hout in de kruinen dat er ook bij redelijk windstil weer zo uit kan vallen. ,,Ze zijn zo groot dat kruinen over graven zijn gegroeid. Afgelopen zomer, bij stil warm weer knapte er van een van de bomen een dikke tak. Ik schrok me kapot’’, zegt Fenna Pomp (72). ,,Het was gewoon eng.’’

Winterpauze
Samen met haar man Jaap (75) stuurt ze al jaren een vaste groep vrijwilligers aan die het oude kerkhof opknappen. ,,Dat is nodig. Veel grafstenen zijn verweerd. Stenen zijn groen uitgeslagen en opschriften zijn slecht te lezen. Soms zijn er vernielingen. Opknappen is mooi en dankbaar werk’’, zegt Pomp.

,,We hebben een vaste groep vrijwilligers van 15 personen. Ook worden we elk jaar geholpen door leerlingen van de Winkler Prins scholengemeenschap. Gelukkig hebben we in de winter een pauze.’’

,,Want het is niet vertrouwd dat de vrijwilligers onder de bomen bezig zijn met hun werkzaamheden’’, zegt Henk Robben. Hij is secretaris van het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, zoals de kerk heet..

Goed uitkijken
Aangezien de bomen aan de randen van het kerkhof staan, wordt het niet nodig geacht de begraafplaats voor het publiek te sluiten. ,,Voor wie het kerkhof wil bezoeken is er geen direct gevaar. Verder is het goed uitkijken en niet in de buurt van de bomen komen’’, zegt Rianne Luring van Landshapsbeheer Groningen dat in februari met een hoogwerker en grote machines de snoeiwerkzaamheden uitvoert. Luring: ,,Twee bomen zijn er zo slecht aan toe dat ze worden gerooid. We planten er twee nieuwe bomen voor terug.’’

Het groot groenonderhoud is een kostbare zaak. Om de kosten te drukken hoopt Robben op de inzet van vele vrijwilligers. ,,In Wildervank draait een proefproject Bescherming Wijkenstelsel Wildervank-West. Wij kunnen tegen betaling gebruik maken van dit project’’, zegt Robben. ,,Voorwaarde is wel dat we het snoeien laten uitvoeren door Landschapsbeheer. Vrijwilligers mogen het hout afvoeren en gebruiken voor eigen gebruik. Willen ze eikenhout voor de kachel dan moeten ze het zelf zagen.’’

Wat niet weggaat wordt versnipperd door de groenvoorziening van de gemeente. Luring: ,,We hopen het werk voor aanvang van het broedseizoen af te hebben."
bron: dvhn.nl
grafsteen op mysterieuze wijze verdwenen - 13-1-2020

Corine Stolk uit Ridderkerk schrok zich te pletter toen ze vorige week het graf van haar ouders ging bezoeken. De grafsteen van haar in 2012 overleden moeder bleek verdwenen.

Vorige week woensdag was de vrouw op begraafplaats Vredenhof in Ridderkerk vanwege een rouwdienst. Toen ze in de pauze het graf van haar broer en ouders wilde bezoeken zag ze dat de urn van haar vader en de steen op het graf van haar moeder waren verwijderd. Corine, die zelf ernstig ziek is, zegt voor tien jaar grafrechten betaald te hebben. Ze is zeer verbaasd, boos en geschrokken.

DNA-test
Het lichaam van haar moeder ligt er volgens Corine nog wel. ”Maar op de begraafplaats kreeg ik van een beheerder te horen dat de as uit de urn van mijn vader gestrooid was.” De gemeente zelf ontkent dat de as is uitgestrooid en zegt dat de urn, die op het graf van de moeder stond, bewaard is gebleven. Corine wil daarom een DNA-test, om te kijken of de as wel echt van haar overleden vader is. ”Ik vind het weinig geloofwaardig klinken dat de as van mijn vader er nog zou zijn, nadat ik meerdere keren te horen kreeg dat de as is uitgestrooid.”

‘Kapotgeschrokken’
Burgemeester Attema zegt zich “kapotgeschrokken” te zijn van dit bericht. “Het is zeer schokkend om de grafsteen van je ouders niet meer aan te treffen. Dit is overduidelijk niet goed gegaan, daar komt een intern onderzoek naar, maar dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Ik heb mevrouw Stolk persoonlijk duizendmaal excuses aangeboden. Maar daarmee is dit dossier nog niet gesloten.” De gemeente is een intern onderzoek gestart om uit te zoeken hoe de vork in de steel zit.

Op de excuses van de gemeente reageert Corine flauwtjes. ”Wat zijn excuses in dit geval waard?”, zegt ze. Waar de steen is, is voorlopig een raadsel. ”Die is vermoedelijk vernietigd”, denkt Corine. Maandag heeft ze een 1 op 1 gesprek met de burgemeester. Wat het resultaat van die ontmoeting ook zal zijn, de pijn zal het niet kunnen verzachten. ”De steen is weg, en die komt niet meer terug.”
Bron: hartvannederland.nl/
Bronzen letters met namen van overledenen gestolen van grafsteen - 27-12-2019

Op een kerkhof in Geleen zijn alle bronzen onderdelen van een grafsteen gestolen.
Het gaat om onder meer de letters, cijfers en een kruis. De diefstal in de wijk Lindenheuvel werd donderdag ontdekt.
Het is een dubbel graf van Jan Corten (overleden in 1970) en zijn vrouw Maria Büschkes (overleden in 1999).
Een dochter deelde de diefstal van het brons op Facebook. Ze heeft aangifte gedaan van vernieling en diefstal en doet een oproep aan mensen die misschien iets weten.
bron: www.limburger.nl

Van burenplicht tot onderneming - 4-12-2019

H'VELD-G'DAM In de 'Kerk met de Beelden' aan de Peulenstraat in Hardinxveld-Giessendam vond zaterdag de presentatie plaats van het interessante en mooi vormgegeven boek 'Van burenplicht tot onderneming' dat de 850 leden van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam nog dit jaar in hun brievenbus krijgen. De schrijver van dit boek is Ronald Nederveen.

Tijdens een stijlvolle bijeenkomst met genodigden, waaronder de wethouder Jan Nederveen, nam vicevoorzitter van de Historische Vereniging Peter van Wijngaarden als eerste het woord en daarna de schrijver die de aanwezigen alvast een inkijkje gaf in zijn boek via een PowerPoint presentatie. Tot beider verrassing kregen de vormgever en de eindredacteur, Alie en Evert van Lopik, als dank voor hun werk, het eerste exemplaar van het boek uitgereikt.

Vijfendertig jaar heeft Ronald Nederveen onderzoek gedaan naar de geschiedenis en de cultuur rond dood en rouw in het algemeen en in het bijzonder in Giessendam, Hardinxveld en Giessen-Oudekerk. Voor de samenvoeging van 1957 behoorde Giessen-Oudekerk nog tot Giessendam. Ronald zijn vader was als drager in Giessendam beroepsmatig betrokken bij begrafenissen. Als vader niet thuis was vroegen de kinderen in het gezin Nederveen soms: ,,Waar is pa?'' Zij kregen dan regelmatig het antwoord: ',,Pa is begraven''.

Ook Ronald kwam als achttienjarige jongen in dienst bij zijn oom, de bekende begrafenisondernemer Van Noordennen. Hij had een drager nodig en zo rolde Ronald ook in het vak. Niet vreemd als je vader, beide opa's, een oom, twee neven en een broer ook al werkten in het begrafeniswezen. Op school raakte Ronald geïnteresseerd in alles wat met geschiedenis te maken had door een leraar die dit vak heel boeiend bracht. Die interesse is nooit meer weggegaan. Eerst deed hij onderzoek naar de familie Nederveen en bracht daar een lijvig boekwerk over uit. Het onderzoeken nog lang niet moe, ging hij verder met alles wat te maken had met dood, rouw en begraven in de dorpen, Giessendam, Giessen-Oudekerk en Hardinxveld. Veel gesprekken voerde Ronald als jonge man met zijn oom Jan Willem van Noordennen, dat legde de basis voor dit boek. In die tijd zetten de veranderingen rond dood en begraven al in.

Het eerste hoofdstuk van het boek gaat over de rouwgebruiken, het tweede hoofdstuk begint al direct over de eerste veranderingen. Het boek is niet voor niets 136 pagina's dik en verluchtigd met mooie foto's; veel historische foto's en foto's uit deze tijd. Wie weet nog van de aanspreker die vroeger nodig was om de zaken rond begraven voor een familie te regelen? Hij adverteerde rond 1900 in de plaatselijke kranten. Ronald heeft ze allemaal uit de vergetelheid gehaald en hun namen en eventuele advertenties staan vermeld in het boek: Steehouwer, Smit, Van de Werken, Bakker, enz., voorlopers van de begrafenisondernemer.

Natuurlijk is er een hoofdstuk gewijd aan de begraafplaatsen, ook die er nooit gekomen zijn. Aan de geschiedenis van het begraven. Eerst in de kerk, de 'rijke stinkerd', tot het aanleggen van begraafplaatsen en urnenwanden en tenslotte het ruimen van graven in deze tijd.

De grafmonumenten die er in Giessendam en Hardinxveld zijn van de familie Wisboom en De Roovere, maar ook die van de omgekomenen in de Tweede Wereldoorlog, alles komt aan bod. Daarbij nog de vele bijzondere verhalen uit de praktijk van het begrafeniswezen die Ronald heeft opgetekend.

In dit boek beschrijft Ronald zijn onverwacht verrassende ontdekking. In de Hervormde Kerk van Giessen-Oudekerk hangt een prachtig rouwbord van een zekere Jacobus Hofman, ooit Heer van Giessen-Oudekerk. In de tot nu toe bekende informatie staat dat deze Jacobus geboren is in Hoorn omstreeks 1709 en stamt uit een oud patriciërsgeslacht.

Ronald ontdekte echter dat deze Jacobus is gedoopt op 17 januari 1717 in Assens, geen verschrijving van een stad gelegen in Drenthe, maar een plaats in Denemarken. Hij was een zoon van een onbekende vader en een alleenstaande moeder met de naam Caren Rasmusdotter Laurentsz. Rond 1740 verliet deze Jacobus het Deense platteland en ging naar Amsterdam. Dan volgt een verhaal van 'krantenjongen tot miljonair'. Hij kocht op zeker moment de Heerlijkheid Giessen-Oudekerk en trad op 14 juni 1769 te Giessen-Oudekerk in het huwelijk met Hazina van Haagen uit…Hoorn.

Al lezend komt men tot de ontdekking dat er in de laatste 75 jaar rond begraven en rouw heel veel veranderd is. Rouw wordt steeds meer persoonlijk beleefd en is naar de privésfeer geschoven.

Waar zie je nog een rouwstoet voorbij gaan? Waar staan de blinden nog aan? Wie loopt er nog in de rouw? Dood en rouw zijn uit het straatbeeld verdwenen.

Inmiddels is Ronald Nederveen rouwtherapeut en stervensbegeleider en merkt hij dat velen op zoek zijn naar nieuwe rituelen die passen bij degene van wie afscheid genomen moet worden. Daar zijn tegenwoordig veel nieuwe mogelijkheden voor gekomen.

Het boek is tevens een eerbetoon aan allen die in het begrafeniswezen hebben gewerkt.

Voor niet leden van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam is het boek te koop in het Historisch Informatie Centrum, Peulenstraat 243 op zaterdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.
bron: hetkompashardinxveld-giessendam.nl
Exact weten waar je opa is begraven dankzij digit. register in Wierden - 30-11-2019

WIERDEN - Nabestaanden weten straks precies waar hun familielid is begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats in Wierden. Dankzij de inzet van de Historische Kring Wederden.

De Historische Kring Wederden (HKW) zette alle namen van mensen die op de begraafplaats aan de Appelhofstraat in Wierden ter aarde zijn besteld in een digitaal register. Achter de namen op alfabet staat in welk ‘vlak’ de stoffelijke resten liggen, in welke rij en op welk nummer. „Nabestaanden weten meestal wel waar hun grootvader ongeveer begraven is, maar de exacte plaats is vaak onbekend”, zegt Leta Evers. Zij zette zich het afgelopen jaar samen met Theo Pigge in voor de klus. „Eigenlijk legden we onze wens voor het in kaart brengen van de graven drie jaar geleden al bij de gemeente neer. Het duurde lang voordat we het vertrouwen kregen om gegevens uit te wisselen. Ineens stond er vorig jaar een ambtenaar op de stoep met een tekening van de begraafplaats. We typten de namen van de lijst over. Daar waren we met z’n allen een klein jaar mee bezig.”

Op de begraafplaats die in 1848 in gebruik werd genomen zijn in de loop der jaren ongeveer drieduizend mensen begraven, van wie het merendeel geen grafsteen heeft. Op de oudste delen staan her en der koperen paaltjes met plaatjes, maar grafstenen ontbreken. „Waar grafzerken staan is het makkelijker, maar bij de paaltjes ontbreken de nummers vaak.” Geïnteresseerden kunnen zowel bij de HKW als bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente terecht. „Hier kunnen ze de naam intypen in onze computer”, zegt Evers. „Vervolgens krijgen ze een formulier met plattegrond waarmee ze op de begraafplaats de exacte plek van het graf kunnen vinden. We verwachten veel aanloop van mensen die willen weten waar hun grootouders precies liggen.”

Begraafboek
Ook doet de werkgroep genealogie van de HKW onderzoek naar het verhaal achter de namen van de overleden Wierdenaren. „Daar zijn allerlei websites voor”, zegt Evers. „Maar we hopen ook dat we het grote begraafboek van de gemeente mogen inzien”, aldus Theo Pigge. „Daar staan ook de geboorte- en overlijdensdata in van de overledenen en die willen we graag hebben. Maar ook de gegevens van de rechthebbenden worden vermeld en die zijn privacygevoelig. Je kunt bijvoorbeeld zien wie in het verleden niet betaalde voor de grafrechten van een gestorven familielid.”

De werkgroep hoopt te ontdekken welke Wierdenaren van historische betekenis waren. Het hoeft niet altijd te gaan over oorlogsveteranen en verzetshelden. Pigge verdiepte zich bijvoorbeeld in het leven van B.J. van Buuren (1837 - 1910), die 32 jaar wethouder was en die ligt begraven aan de Appelhofstraat. Als blijvende herinnering werd er in de wijk West een straat naar Van Buuren vernoemd. Op de begraafplaats is ook de laatste rustplaats van notaris Poulie, een graf met een groot ijzeren hek. En dan het graf van stationschef Jan Sutherland, die in de oorlog met gevaar voor eigen leven een brandende locomotief wegleidde uit het dorp. „We hopen dat we nog meer boven water krijgen.”

De digitale indeling van de Gemeentelijke Begraafplaats wordt op 10 december om 16.00 uur officieel in gebruik genomen bij de HKW aan de Appelhofdwarsstraat.

Opknapbeurt
De Historische Kring Wederden is tevens bezig met een tweede project: het opknappen van de begraafplaats. „We hopen op een groep vrijwilligers die ons helpt”, zegt Theo Pigge. „De gemeente onderhoudt de paden en het groen, maar de graven zijn de verantwoordelijkheid van de familie. Dat is lastig, omdat die er vaak niet meer is. We willen onkruid uit de zerken halen en konijnenholen dichtmaken. Kapotte en vervallen graven restaureren, dat is een ander verhaal. Daar is kennis voor nodig en geld dat de gemeente niet heeft. We zijn op zoek naar subsidie, want we willen de historische graven graag behouden voor de toekomst.”
bron: tubantia.nl
Historische ver. wachten 7 jaar op lijst met beschermde grafstenen - 24-11-2019

De historische verenigingen wachten nu al 7 jaar op een lijst met beschermde grafstenen welke bewaard moeten worden. In 2012 is er bij het vaststellen van de beheersverordening begraafplaatsen besloten dat deze lijst er moet komen.

Twee van de drie historische verenigingen hebben de gemeente al geholpen door te helpen met de lijst maar tot nu toe hebben zij niks gezien. “De graven mogen wat mij betreft wel geruimd worden maar bewaar de steen dan tegen een heg, sommige stenen zijn gewoon onderdeel van de geschiedenis van de dorpen” legt Adri Den Boer van de Historische Vereniging Nieuwerkerk uit.

Navraag bij de gemeente Zuidplas door Gouwe IJssel Nieuws leverde het volgende antwoord op: “De gemeente houdt een lijst bij met de graven die als historisch of monumentaal zijn aangemerkt. In de administratie van de gemeente zijn de historische graven aangegeven en deze graven niet geruimd worden, omdat het een historisch graf of historische grafzerk betreft. De lijst wordt niet toegevoegd aan de begraafplaatsverordening, maar zal worden opgenomen bij het opstellen van de erfgoedvisie in 2020“.

Gemeenteraadslid Aart Slobbe van de ChristenUnie/SGP vindt het wachten tot 2020 te ver gaan en wil dat de lijst wel wordt betrokken bij het beheerplan begraafplaatsen, welke op 27 november op de agenda staat van de gemeenteraad. NEZ liet weten dat het onacceptabel is dat deze lijst zo lang duurt en ook de SP bij monde van Jan Baas wil dat de lijst wel bij de beheerplan wordt betrokken.

Adri den Boer liet weten dat de lijst nog niet is vastgesteld en hoopt dat met de politieke aandacht voor het onderwerp er wel nu actie wordt ondernemen. In 2018 bracht Den Boer een folder uit met diverse interessante feiten over bijzondere graven in Nieuwerkerk aan den IJssel. Slechts 1 grafsteen is beschermd op dit moment omdat dit een oorlogsgraf is, het graf van verzetsheld Arie den Toom.

In onderstaand filmpje legt Adri den Boer meer uit over de lijst en over het nut hiervan, met daarin mooie details.
Oorlogsgraven op de Oude Begraafplaats in Lemmer beklad met graffiti - 4-2-2020

LEMMER – Onlangs zijn er drie oorlogsgraven op de oude begraafplaats in Lemmer beklad met graffiti.

Ook het toegangshek was bespoten. Een erg trieste en onrespectvolle daad. Een week daarvoor was het onlangs gerestaureerde ‘Eintsje fan é daam’ ook al beklad met graffiti. Gemeente De Fryske Marren heeft inmiddels aangifte gedaan. Voor het schoonmaken van de oorlogsgraven moet een gespecialiseerd bedrijf worden ingezet. Dat gaat veel geld kosten.

Heeft u iets gezien? Meld het dan! Informatie kunt u doorgeven via het algemene nummer van de politie 0900 – 88 44.
Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.
Wethouder verrast jubilerende vrijwilligers begraafplaats - 26-1-2020

Woensdag 22 januari jl. waren de vrijwilligers van de begraafplaats Soerenseweg bijeen voor een gezellig etentje in Le Baffon. Jaarlijks biedt de gemeente hun een etentje aan, als dank voor al het werk dat zij doen op de algemene begraafplaats aan de Soerenseweg. Dit jaar met als verrassing een speciaal bezoekje van wethouder Van Vierssen.

Zo’n twintig mensen komen tussen april en oktober wekelijks bij elkaar om historische graven schoon te maken, zerken en hekwerken op te knappen en letters te schilderen. Dat doen ze met veel plezier. Lekker in de buitenlucht, nuttig werk en het is nog gezellig ook!

Graven herstellen dankbaar werk
De een maakt zerken schoon, de ander zwart letters en versieringen. Er is een ploeg die hekwerken ontroest, repareert en weer een stralende zilveren kleur geeft. Een paar specialisten kunnen zelfs de vroeg twintigste-eeuwse graftrommels repareren, waarvan er nog een stuk of tien te vinden zijn op deze historische, monumentale begraafplaats. Kortom, heel nuttig en bevredigend werk.
Het gaat om oude graven, waarvan geen nabestaanden meer zijn om ze te onderhouden, of waarvan de nabestaanden te oud zijn om dat nog zelf te doen. Dat levert af en toe ontroerende taferelen op van dankbare familieleden – en soms ook een lekkere traktatie tijdens de koffiepauze.

Wethouder reikt speldjes uit
De vrijwilligersgroep doet dit bijzondere werk al tien jaar. Dat was een mooie aanleiding voor de gemeente om hen nog eens extra te bedanken. Wethouder Maarten van Vierssen, die ‘Erfgoed’ in zijn portefeuille heeft, kwam persoonlijk naar Le Baffon om de jubilerenden toe te spreken. En dat niet alleen: iedere vrijwilliger ontving als blijk van waardering het speciale Apeldoorn-speldje. Een mooie verrassing en een letterlijke opsteker.

Benieuwd geworden naar dit bijzondere vrijwilligerswerk? Wij verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers. Begin april – als de temperatuur goed is en het niet regent – starten we weer. Kom gerust eens kijken op woensdagmiddag, of neem contact op met……


Nieuw Rekeningnummer - 24-1-2020

Vanaf heden heeft online-begraafplaatsen.nl een nieuw rekeningnummer:
NL86 RABO 0346 5912 44 t.n.v. Stichting Online-Verleden.
Inventarisatie Algemene begraafplaats Schoorl (Molenweg) - 23-1-2020

Schoorl, 23 januari 2020

Vanuit de gemeente Bergen is de vraag gekomen om oude graven op de alg. begraafplaats in Schoorl te inventariseren, zoals dat eerder al in Bergen en in Egmond is gedaan. In 2019 is een werkgroepje onder leiding van Anita van Breugel, beleidsmedewerkster Cultuurhistorie en regio-consulent afd. N-Holland van De Terebinth, daarmee aan de slag gegaan. Er zijn circa 150 graftekens geïnventariseerd en beoordeeld op historische waarde, ambachtelijke waarde, symbolieke waarde -en ensemblewaarde. In dit jaar worden die verslagen gebundeld in een boekwerk dat wordt aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Foto: Deze unieke graftrommel is ontdekt op de algemene begraafplaats in Schoorl en wordt gerestaureerd.Al 1.495.227 monumenten on-line! - 22-2-2020 00:41:00

Online-Begraafplaatsen.nl: 1.495.227 grafmonumenten, 2.729 begraafplaatsen, 2.338.194 personen, 9.835 monitorrecords, 456 vrijwilligers en 30.253 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de Jong (12525x), Jansen (11380x), de Vries (11151x), Bakker (9693x), van Dijk (8810x), Visser (8479x), Janssen (7522x), van den Berg (7277x), Smit (7098x), de Boer (6734x), Bos (6511x), Meijer (6346x), Mulder (5948x), de Groot (5825x), Vos (5456x), Dekker (5137x), Brouwer (4611x), Peters (4034x), Hendriks (3851x), van Leeuwen (3643x).Kok (3419x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
AlkmaarGemeentelijke Begraafplaats1
ApeldoornBegraafplaats Soerenseweg5
BarendrechtAlgemene Begraafplaats1
BeilenBegraafplaats Eursingerhof9
Berkel-EnschotRK Begraafplaats Berkel1
BodegravenAlgemene Begraafplaats Vredehof48
CuijkKerkhof RK Heilige Martinuskerk45
Den HoornProt. Kerkhof2
DiversenOorlogsmonumenten3
EindhovenSt. Martinus Kerkhof21
Gilzebegraafplaats Gilze13
HeemskerkBegraafplaats Eikenhof1
HeemstedeBegraafplaats45
HelmondProtestantse Begraafplaats (voormalig Hervormd)1
HillegomAlgemene Begraafplaats1
HindeloopenAlgemene Begraafplaats176
HoogezandHervormde Begraafplaats50
IJsselmuidenAlg. Begr.pl. Kampen "De Zandberg"11
LeerdamAlgemene Begraafplaats4
Mechelen aan de Maas (B)Begraafplaats-Nieuw2
NederwettenBegraafplaats Lambertuskerk46
NeedeBegraafplaats Rozenkamp40
NieuwendijkBegraafplaats Onderlinge Hulp1
Opgrimbie (B)Begraafplaats Opgrimbie (B)1
OuwerkerkBegraafplaats1
RoosendaalBegraafplaats Zegestede Roosendaal71
SappemeerBegraafplaats Koepelkerk65
SchoonrewoerdAlgemene Begraafplaats 10
SlochterenKerkhof Hervormde Kerk1
StavorenBegraafplaats355
StellendamAlgemene Begraafplaats1
TielAlgemene Begraafplaats Papesteeg2
TilburgRK Begraafplaats Broekhoven 1
WerkendamAlgemene Begraafplaats2
WorkumJoodse Begraafplaats6
 Totaal:1.043


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.97114.971
200625.44940.420
200727.00267.422
200833.736101.158
200954.143155.301
201089.213244.514
2011120.986365.500
201287.218452.718
2013109.809562.527
2014161.829724.356
2015266.421990.777
2016131.3221.122.099
2017119.8341.241.933
2018105.2571.347.190
2019133.1091.480.299
202014.9281.495.227


Mailstoring - 20-12-2019

Vanmorgen hadden we e maken met een verstoring van het mailverkeer. Mail naar ZIGGO en KPN adressen werd geblokkeerd.
Indien je aanvragen voor foto's gedaan hebt, graag opnieuw doen.
Kijk ook even je monitorrecords na of je wat gemist hebt.
Inmiddels is de mailstroom weer hersteld.
Begraafplaatsen in Haarlemmermeer niet kostendekkend. - 4-12-2019

HAARLEMMERMEER De zes begraafplaatsen in Haarlemmermeer zijn lang niet kostendekkend. Het college van burgemeester en wethouders laat onderzoeken of dat kan worden verbeterd, zei wethouder Marjolein Steffens-van de Water vorige week tijdens het wekelijkse persgesprek.

Het college wil de kwaliteit en toegankelijkheid van de begraafplaatsen verbeteren. Recent is de jongste begraafplaats, Meerterpen, gerenoveerd. De bestrating, beplanting, bomen en de urnenmuur zijn opgeknapt of vernieuwd.

De gemeente voerde gesprekken met een ondernemer om de exploitatie van Meerterpen over te nemen. Die gesprekken hebben echter niet tot een resultaat geleid. Daarom behoudt de gemeente het beheer over Meerterpen.

Samen met de vijf andere begraafplaatsen, Iepenhof, Taxushof, Lindenhof, Wilgenhof en De Akker Gods in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, is dit jaar een nadelig saldo van ruim 300.000 euro op de begraafplaatsen.

Er komt dus een onderzoek om dat te veranderen. Eerder is met de gemeenteraad afgesproken dat begraafplaatsen kostendekkend zouden moeten zijn. Verhoging van het tarieven voor graf- en begraafrechten is voor het college geen optie. Tussen 2012 en 2015 zijn die tarieven al per jaar met ruim 7 procent verhoogd. Haarlemmermeer behoort inmiddels tot de duurste gemeenten als het om begraven gaat.

De gemeente wil kijken of ecologisch begraven op velden van Meerterpen kan worden ingevoerd. Dan worden er bij het begraven materialen gebruikt die na verloop van tijd opgaan in de natuur. De verwachting is dat die vorm van begraven zal groeien.

Ook wil de gemeente onderzoeken om een deel van de grond van Meerterpen te verkopen aan de islamitische gemeenschap. Moslims begraven hun overledenen op een permanente plek, evenals de joodse gemeenschap.
bron: witteweekbladnieuw-vennep.nl
Poortgebouw Oude Algemene Begraafplaats mooi verlicht - 2-12-2019

Voorburg - Het monumentale poortgebouw bij de Oude Algemene Begraafplaats aan de Parkweg 105 te Voorburg is nu ook ‘s avonds mooi zichtbaar. Vrijdag 22 november ontstak wethouder Nadine Stemerdink om 19.30 uur de verlichting op het voorterrein van de begraafplaat.

De verlichting is gerealiseerd door de stichting Mooi Voorburg ter gelegenheid van de viering van '60 jaar Mooi Voorburg'. De begraafplaats zelf is in dit plan niet opgenomen, want de verlichting beperkt zich uitsluitend tot het poortgebouw.

Er is een lichtplan ontworpen dat voorziet in het bescheiden aanlichten van dit Rijksmonument, dat in 1874 werd ontworpen door architect Jan Paul uit Zevenhuizen. Om dit plan te kunnen realiseren werd regelmatig overleg gevoerd met de afdeling Facilitaire Zaken van de gemeente Leidschendam-Voorburg. In nauwe samenwerking met de gemeente heeft 'Mooi Voorburg' dit jubileumproject met de titel: “Accent op Monument” verder uitgewerkt en werd overeenstemming bereikt over het lichtontwerp en de verdeling van de kosten.

Voorafgaande aan de definitieve opstelling van de verlichtingsornamenten zijn diverse testen uitgevoerd in aanwezigheid van onder meer een vertegenwoordiging van de wijkvereniging 'Oud Voorburg' en een aantal omwonenden. Na de laatste proefopstelling van 9 oktober bleek dat men zich kon vinden in de plaatsing van LED verlichtingsarmaturen, die bij schemering aan en om 23.00 uur uit gaan.
bron: hetkrantje-online.nl
Begraafplaats Midwolde vol: 'Pijnlijk dat we nee moeten verkopen' - 1-12-2019

De gemeentelijke begraafplaats in Midwolde bij Leek is bijna vol. Binnenkort kunnen daar geen mensen meer worden begraven.

De Uitvaartvereniging Leek zit met de handen in het haar en dringt er bij de gemeente Westerkwartier op aan zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

Vol = vol
Bestuurslid Gerard de Jong van de Uitvaartvereniging: 'Er is nog ruimte voor tien tot twaalf graven. Maar dan is het ook echt vol. Waarschijnlijk is dat al binnen enkele maanden het geval. Daarna moeten we nee verkopen. Dat is heel pijnlijk voor onze leden die perse hier willen worden begraven. Daar is geen plek voor en die moeten dus op zoek naar een andere begraafplaats.'

In Leek kan dat niet, omdat het dorp zelf geen begraafplaats heeft.

De begraafplaats bij de Nederlands Hervormde kerk in Midwolde bestaat uit een kerkelijk deel en een gemeentelijk deel. Het ruimtegebrek op het gemeentelijke stuk heeft er al toe geleid dat er in de hoek van de begraafplaats een sectie is waar mensen boven elkaar begraven worden. Dat stuk ligt dan ook hoger dan de rest.

'Probleem was bekend'
Volgens De Jong was het aanstaande ruimtegebrek al bekend bij de voormalige gemeente Leek (nu onderdeel is van de gemeente Westerkwartier), maar is daar destijds geen actie op ondernomen. Nu ligt het probleem dus op het bordje van Westerkwartier.

De Jong ziet een oplossing, maar het is aan de gemeente om daarmee aan de slag te gaan. 'Naast de begraafplaats ligt een weiland. Daar zou uitbreiding kunnen, maar dan moet de gemeente die grond aankopen. Stel dat dat lukt dan nog duurt het lang voordat het weiland geschikt is als begraafplaats.'

Ruimen
Het ruimen van graven is volgens De Jong ook een mogelijke oplossing. Toch gaat dat niet zo maar: 'Mensen hebben vaak grafrechten gekocht voor twintig of dertig jaar. Pas als die contracten zijn afgelopen kan er geruimd worden, maar de familie beslist daarover.'

De gemeente is op de hoogte van het nijpende probleem in Midwolde. Wethouder Dijkstra-Jacobi erkent dat het een vervelende situatie is. 'We gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag, maar een oplossing is niet direct voor handen.'

bron: rtvnoord.nl
Historisch hek begraafplaats Nieuwerkerk wordt eindelijk opgeknapt - 30-11-2019

Het historische hek bij de oude begraafplaats in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt eindelijk opgeknapt. Dat meldde wethouder Schuurman woensdagavond 27 november tijdens de raadsvergadering.

Op de agenda van de gemeenteraad stond een beheerplan voor begraafplaatsen in Zuidplas. Tijdens de behandeling van het plan door de gemeenteraad werd door verschillende raadsleden aandacht gevraagd voor andere manieren van begraven zoals bovengronds begraven. Ook kwam het al dan niet vestigen van een crematorium in Zuidplas aan bod.

Verschillende raadsleden vroegen aandacht voor de grafmonumentenlijst. Deze blijkt, 7 jaar nadat historische verenigingen input gaven, nog steeds niet te zijn vastgesteld. De keuze om een extern bureau te laten onderzoeken welke richtlijnen er moeten komen voor een dergelijke monumentenlijst rekende niet bij alle raadsleden op steun. Ook werden er vragen gesteld over de privacy op de Essehof in Nieuwerkerk vanwege de toenemende woningbouw naast de begraafplaats. Tot slot was er aandacht voor de tarieven voor lijkbezorging. In de gemeente Zuidplas worden steeds minder mensen begraven; hierdoor staan de tarieven onder druk.

Wethouder Schuurman gaf aan dat een crematorium niet in deze visie thuishoort. De visie gaat namelijk over lijkbezorging. Wel wordt er gekeken naar extra mogelijkheden naast het traditionele begraven. De wethouder gaf aan dat de Historische verenigingen in Nieuwerkerk en Moordrecht inderdaad een aantal graven hebben aangedragen die behouden zouden moeten blijven. De historische vereniging in Zevenhuizen en Moerkapelle werkt ook aan een dergelijke lijst. Ook private begraafplaatsen worden meegenomen op de te vormen grafmonumentenlijst.

Tot slot meldde Schuurman dat de opdracht om het hek bij de oude begraafplaats in Nieuwerkerk aan den IJssel op te knappen is verstrekt aan een lokale ondernemer. Eerder vroeg historicus Adri den Boer aandacht bij Gouwe IJssel Nieuws over de traagheid op dit onderwerp vanuit de gemeente.
bron: gouweijsselnieuws.nl
Stokje gestoken voor grafruiming: 'Heleboel historie op begraafplaats' - 28-11-2019

De Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren (HVGZ) heeft na een onderzoek van ruim tien jaar een lijst opgesteld met monumentale graven die onderhoud verdienen. Voor het onderzoek werden 2.500 graven onder de loep genomen.
Twaalf jaar geleden was de gemeente Tynaarlo aanvankelijk van plan om graven op de begraafplaats in Zuidlaren te willen ruimen. Dat was tegen het zere been van de HVGZ, want met het verdwijnen van graven zou volgens de vereniging ook een stukje historie verdwijnen.

Vraagtekens
'Op de begraafplaats heb je een heleboel historie. Wij vinden het belangrijk dat dit bewaard blijft', zegt Hans Fidder, één van de verenigingsleden, tegen RTV Drenthe. 'Bij verschillende graven komen vraagtekens naar boven. Vaak zit er een verhaal achter.'

Er werd een werkgroep gevormd om in kaart te brengen welke graven een meerwaarde hebben. 'We zijn alle graven gaan inventariseren', vervolgt Fidder. 'Eerst hebben we gekeken naar welke graven historische waarde hebben, later is dat uitgebreid door ook te kijken naar de monumentale waarde. Dan heb je het over een bepaalde stijl of symboliek van een graf.'

Verdwenen of geruimd
In totaal zouden er op de begraafplaats 3.500 grafmonumenten aanwezig zijn. Fidder: 'We hebben er 2.500 kunnen waarnemen. Er zijn ook graven die we niet gevonden hebben, omdat ze onder het gras lagen, verdwenen of al geruimd zijn.'

Graven van vooraanstaande Zuidlaarders, zoals burgemeesters en schoolhoofden, kwamen op de lijst om bewaard te worden. In totaal haalden 280 graven met historische en monumentale waarden de lijst.

Onderhouden
'De gemeente moet nu bepalen hoeveel ze er willen onderhouden', vertelt Fidder. '280 is vrij veel, maar met hulp van vrijwilligers kunnen er mogelijk meer onderhouden graven bewaard blijven.'

bron: rtvnoord.nl
Ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Oud-Beijerland HBS laan - 22-8-2019

Informatie met betrekking tot het ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Oud-Beijerland HBS laan.

Op de informatie borden bij de ingang van de begraafplaats heeft de beheerder met het onderstaande schema aangegeven welke algemene graven in de komende jaren worden geruimd.
De graven 1 t/m 42 zullen vlgs het schema dit jaar na 1 juli 2019 geruimd worden.
Nadere informatie is te vinden op de informatie borden bij de ingang van de begraafplaats.

Schema ruimen van Graven

Vak-----Grafnummers-----Tijdstip van ruiming

2B----- 1 t/m 42-------Na 1 juli 2019
2B----- 43 t/m 84------Na 1 juni 2020
2B----- 85 t/m 126-----Na 1 juni 2021
2B----- 127 t/m 168 ----Na 1 november 2022Berichten Archief

 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ