Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.Ruimen van graven Diepenveense nonnen stuit op onbegrip - 14-9-2019

Ze liggen al jaren op begraafplaats Tjoenerhof in de Diepenveense bossen. De nonnen van de Congregatie van De Kleine Zusters van de H. Joseph. Bij leven al graag geziene inwoners van het dorp, waar ze de oude dag doorbrachten in bejaardentehuis Sparrenheuvel. Traditioneel gekleed, met hoofddoek, waren de zusters een opvallende verschijning in het dorp. Op Sparrenheuvel hielpen ze zolang ging mee in de verzorging, huishouding en keuken.

Na overlijden waart de geest van de nonnen nog rond in Diepenveen, waar ze zij-aan-zij begraven liggen op de bosrijke natuurbegraafplaats Tjoenerhof. Een stuk of twintig identieke grafstenen bij elkaar, met namen van bijvoorbeeld Zr. (Zuster) Felicita, Zr. Hugolinda, Zr. Corsini of Zr. Silvana. Twee nonnen per graf, bijna veertig zusters, begraven tussen midden jaren zeventig en medio jaren negentig.

Maar voor hoe lang nog? Ruiming van de graven dreigt binnenkort, blijkt uit plastic bordjes die begraafplaatsbeheerder Yarden in de bodem drukte bij elk graf: ‘Grafrechten vervallen!!’ Nabestaanden worden verzocht contact op te nemen met de administratie.

Geldkwestie
Een geldkwestie, er moet betaald worden voor het verlengen van het recht, verzucht Arie Koldeweij. Het bestuurslid van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o., trekt zich het lot aan van de nonnen. Hij ziet ze nog door het dorp gaan, als onderdeel van het straatbeeld, alhoewel hij zelf geen contact met ze had. De graven zijn een tastbare herinnering aan de nonnen.

De dreigende ruiming viel ook Lamberthe de Jong op en valt haar zwaar. ,,De graven zijn eigenlijk cultuur-historisch erfgoed voor het dorp’’, zegt de Diepenveense, die bekendheid geniet door historische publicaties. ,,De nonnen hebben zelfs een eigen stukje op deze begraafplaats. Met identieke grafstenen. Dat alleen valt op, los van de betekenis van de nonnen voor het dorp en emotie die de graven in zich hebben. Je zou deze typische graven bij elkaar als monument kunnen zien. Het mag niet verloren gaan.’’

Dat dreigt dus wel. De bordjes staan er al sinds mei. Kennelijk heeft zich sindsdien niemand gemeld van de nabestaanden of misschien wel congregatie. Op één graf na; daar was het bordje ineens weg, zag Koldeweij.

Klinisch
Yarden zal volgens de twee Diepenveners vast in haar recht staan. Zo gaat dat als de grafrechten verlopen en niet worden verlengd. Maar een beetje klinisch vinden het ze zeker in dit geval wel, alhoewel ze geen contact hebben gehad met Yarden. ‘Moet een beheerder in deze situatie niet meer energie steken om nabestaanden te traceren of gewoon ruimhartig de graven in standhouden‘, merken de twee op. Op de begraafplaats is nog genoeg ruimte, dat kan geen reden zijn te ruimen, stelt De Jong. Zij denkt dat Yarden de graven graag wil weer verkopen en zo geld in het laatje krijgt. Onderhoud kan het punt niet zijn, zegt ze wijzend op de begroeiing van de graven met klimop. ,,Dat kost niets.”

De hoop van de twee is dat publiciteit reacties van nabestaanden oproept, Yarden de graven in stand houdt of Diepenveners opstaan die bijdragen. Kolderweij: ,,We mogen niet laten gebeuren dat de graven verdwijnen.‘’

Gemeente wil overleg

Yarden kon vrijdag inhoudelijk nog niet nader reageren op vragen van deze krant. De begraafplaats is van de gemeente Deventer. ,,We snappen dat dit gevoelig ligt‘’, reageert woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. ,,Wij zijn niet direct partij, want dit gaat de beheerder aan.‘’ Toch wil de gemeente kijken wat ze kan doen. Volgende week overleg de gemeente en neemt contact op met Yarden, aldus Stuurman.

De congregatie van De Kleine Zusters van H. Joseph heeft in Heerlen onder die naam een verzorgingstehuis. Alleen een receptionist kon vrijdag reageren, maar bij die persoon was niets over de situatie rond de Diepenveense graven bekend.

De nonnen kwamen in de jaren zeventig in Diepenveen vanuit Zuid-Limburg. Omdat nonnen op leeftijd raakten en zorg nodig hadden, konden zij niet meer samenleven in de congregatie. Zij werden verspreid over meerdere (eigen) bejaardenhuizen in het land. De nonnen in Diepenveen hadden roots in Salland, Twente en de Achterhoek en zaten zo dichter bij de familie. Aanvankelijk woonden ze in Diepenveen samen in het (gesloopte) landhuis Jachtrust en gingen over naar Sparrenheuvel, toen dat werd gebouwd. Dat werd een combinatie waar nonnen woonden (met eigen kapel) en ‘gewone’ inwoners. De laatste nonnen keerden in 1999 terug naar het moederhuis in Heerlen. Sparrenheuvel bestaat nog steeds als woonzorgcentrum in het dorp.


bron: www.stentor.nl

Ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Oud-Beijerland HBS laan - 22-8-2019

Informatie met betrekking tot het ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Oud-Beijerland HBS laan.

Op de informatie borden bij de ingang van de begraafplaats heeft de beheerder met het onderstaande schema aangegeven welke algemene graven in de komende jaren worden geruimd.
De graven 1 t/m 42 zullen vlgs het schema dit jaar na 1 juli 2019 geruimd worden.
Nadere informatie is te vinden op de informatie borden bij de ingang van de begraafplaats.

Schema ruimen van Graven

Vak-----Grafnummers-----Tijdstip van ruiming

2B----- 1 t/m 42-------Na 1 juli 2019
2B----- 43 t/m 84------Na 1 juni 2020
2B----- 85 t/m 126-----Na 1 juni 2021
2B----- 127 t/m 168 ----Na 1 november 2022

Opluchting over aanhouding grafrover - 7-7-2019

'Het was een hele opluchting', zucht de 71-jarige Hennie de Haas uit Assen. 'Ik kon die politieman wel om de nek vliegen.'GESCHREVEN DOOR : Steven Radersma, Verslaggever.
Die politieman waar ze het over heeft, had haar vlak daarvoor verteld dat er een verdachte is opgepakt voor het stelen van ornamenten en andere versieringen van graven op de Selwerderhof in Groningen. Het gaat om een 39-jarige man, die inmiddels negen zaken heeft bekend.

Hartstilstand
Bij Hennie de Haas gaat het om het graf van haar in 1999 overleden echtgenoot Jan de Haas. Hij stierf binnen een jaar nadat hij zijn bedrijf had verkocht en met zijn vrouw verhuisde naar Gran Canaria. 'Het was een hartstilstand', zegt Hennie. 'Ik vond hem 's morgens dood in zijn bed.'

'Ras-Groninger'
'Hij was een ras-Groninger', vervolgt ze. 'En dus was het logisch dat hij in Groningen begraven moest worden.' Mijn zoon en ik hebben daarom een graf gekocht op de Selwerderhof.'

Zeven jaar geleden verhuist Hennie terug naar Nederland. Rond die tijd gaat het voor de eerste keer mis met het graf van haar man. 'Ik werd gebeld door vrienden die daar elke week bloemen kwamen brengen. Ze vertelden me dat er een bronzen ornament van het graf 'geropt' was. Ik heb een nieuw exemplaar moeten bestellen bij de leverancier. Dat kostte ongeveer 3000 euro.'

Keer op keer
Enkele jaren daarna verdwijnt er een massief bronzen beeldje van een haas van het graf. En vorige maand werd het bronzen ornament van een lampje gestolen. Al met al een schade van bijna 6000 euro.

'Het gaat me niet eens om het geld', zegt Hennie de Haas. 'Maar ik kon wel huilen van kwaadheid en verdriet. Ik heb er geen woorden voor.'

Geen goed woord
Voor de 39-jarige verdachte heeft ze geen goed woord over: 'Ik zou graag eens met zo iemand willen spreken, over hoe ze dat kunnen doen.'

Camerabewaking
De Haas is blij dat er een verdachte is opgepakt. Maar ze vindt dat de Selwerderhof maatregelen moet nemen om herhaling van dit soort diefstallen te voorkomen. 'Ik heb gezegd: waarom hangen jullie geen camera's op? Dat gebeurt op andere begraafplaatsen ook. Maar die mevrouw op het kantoor zei dat dat veel te ver ging, en dat de opzichter tegenover het kerkhof woont. Maar die zit toch ook niet de hele dag voor het raam, of wel?
bron: www.rtvnoord.nl
Meer onkruid op begraafplaats Keern onvermijdelijk - 30-6-2019

Wethouder Simon Broersma schrijft hierover brief aan de raad

Vorig jaar kwamen er veel klachten binnen over de grote hoeveelheid onkruid op de begraafplaats aan het Keern in Hoorn. De gemeente heeft toen actie ondernomen om er voor te zorgen dat de overlast afneemt. Maar de verantwoordelijk wethouder Simon Broersma heeft de raad in een recente brief laten weten dat een onkruidvrije begraafplaats haast niet meer mogelijk is in dit ‘chemie vrije tijdperk’.

Hiermee reageert wethouder Broersma op vragen over het onderhoud op de begraafplaats. Hij legt in de brief uit dat het onderhoud veel complexer en duurder is geworden doordat er geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden om onkruid te verdelgen.

Er is door de gemeente een plan opgesteld om drie keer per jaar onkruid weg te halen tussen het grind op de paden. Eens per maand wordt het onkruid tussen de graven gemaaid. Het is niet mogelijk om de begraafplaats helemaal onkruidvrij te houden. Meer inzet van mensen wordt gewoonweg te duur. Men zal moeten accepteren dat er wat meer onkruid aanwezig is op begraafplaatsen. Onderhoud van de Algemene Begraafplaats aan het Keern is extra duur omdat de graven veelal oud zijn en daar geen rechten meer voor worden betaald.

De brief van wethouder Broersma aan de gemeenteraad:

Onderwerp: Onderhoud op Begraafplaats Keern

Beste leden van de raad,

Vorig jaar kwam onze begraafplaats aan het Keern negatief in het nieuws. Bezoekers van de begraafplaats klaagden over het onverzorgde beeld op de begraafplaats vanwege overmatige onkruidgroei. Ik heb u de toezegging gedaan u te informeren over het onderhoud op deze begraafplaats.

Eerste actie

Naar aanleiding van de klachten en het bericht hierover in het Noordhollands Dagblad hebben wij direct actie ondernomen. Het onkruid op de paden hebben we toen rigoureus verwijderd. Ook werd de onkruidgroei op de graven waar mogelijk teruggedrongen. Daardoor zag de begraafplaats er de rest van het jaar veel verzorgder uit.

Onderhoud lastig

De begraafplaats aan het Keern is een moeilijke begraafplaats om te onderhouden. Het is een oude begraafplaats met paden van grind en met veel oude graven dicht op elkaar. Van veel graven is er geen rechthebbende meer die het graf onderhoudt, waardoor ze snel verwaarlozen. Dit zorgt voor veel onkruid op en tussen de graven. De grindpaden zijn gevoelig voor onkruidgroei, vanwege vruchtbaar zand en organische stof dat zich tussen het grind nestelt.

Chemievrije onkruidbestrijding

In het verleden heeft de gemeente deze begraafplaats goed onkruidvrij weten te houden met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Deze middelen zijn niet meer toegestaan, ook niet op begraafplaatsen. Sindsdien ondervinden wij een grote onkruiddruk op de begraafplaats, die we moeten aanpakken met alternatieve bestrijdingsmethoden. Door regelmatig branden houden we nu het onkruid op de paden in toom. Circa twee tot drie keer per jaar laten we een loonwerker het onkruid uit het grind woelen en opvegen. Ongeveer één keer per maand maaien medewerkers van WerkSaam het onkruid op en tussen de graven.

Hogere kosten en minder schoon

Het onderhoud van deze begraafplaats is hiermee veel duurder geworden. Wij hebben moeten uitvinden hoe wij dat zo doelmatig mogelijk kunnen doen, omdat deze begraafplaats ook niets meer bijdraagt aan inkomsten. Vorig jaar ging dat enige tijd niet goed, waardoor de begraafplaats er niet verzorgd uitzag.

Aan de leden van de raad

De gewijzigde omstandigheden hebben tot gevolg dat we met de huidige middelen alleen kunnen zorgen dat de onkruidgroei beheersbaar blijft. We streven naar een aanvaardbaar niveau, maar er zal meer onkruid groeien dan in het chemie tijdperk.

Gemeentelijk monument

Begraafplaats Keern is sinds enkele jaren een gemeentelijk monument. Het beheerplan dat daarbij is vastgesteld, gaat uit van geleidelijk verval. De begraafplaats blijft het uiterlijk hebben van een oude begraafplaats. Wel worden langzaamaan beschadigde grafmonumenten hersteld en houtige beplanting dat er niet thuishoort van de graven verwijderd. Waar herstel niet meer mogelijk is, ruimen we de zwaar beschadigde stenen op.

Met vriendelijke groet,

wethouder S. Broersma

bron: www.hoorngids.nl
Skeletten herbegraven in Meerkerk: "We hadden ze liever niet gevonden" - 30-6-2019

MEERKERK - In Meerkerk zijn vanochtend oude skeletten herbegraven. Ze waren gevonden tijdens de bouwwerkzaamheden aan de hervormde kerk, die wordt uitgebreid.

De skeletten, die door archeologen zijn onderzocht, werden tijdens een speciale ceremonie herbegraven op de plek waar ze zijn gevonden: naast de kerk. "We willen respect tonen aan de mensen uit het verleden", zegt Marcel van Leeuwen, voorzitter van de bouwcommissie, die over de uitbouw van de kerk gaat. Hij voegt eraan toe dat mensen vroeger soms een jaarsalaris betaalden om begraven te mogen worden in de kerk. "Wie zijn wij dan om dat te veranderen?"

Tientallen inwoners van Meerkerk verzamelden zich vanmorgen in de kerk om de dienst bij te wonen. Net als bij een gewone begrafenis sprak de predikant mooie woorden over de overledenen, ook al kenden de aanwezigen hen niet. "We gedenken de mensen met eerbied en respect", zei hij tijdens de uitvaart. "Het is bijzonder te beseffen dat deze dorpsbewoners waarschijnlijk ook behoorden tot onze Hervormde Gemeente in Meerkerk. Deze beenderen en skeletten zijn stoffelijke resten van mensen die ons zijn voorgegaan, mensen met wie wij verbonden zijn in de gemeenschap der heiligen."

NIET BLIJ
De kerkleden waren op z'n zachtst gezegd niet blij met de vondst van de botten. Het verplichte archeologische onderzoek heeft de kerk namelijk bijna 140.000 euro gekost. Daarbij moest het plan voor de uitbouwworden aangepast. "We wilden ook een souterrain maken, maar tijdens het graven vonden we al gauw 114 complete skeletten plus nog veel losse beenderen. Als we dieper hadden moeten graven voor een souterrain, waren we nog meer geld kwijt geweest. Dus hebben we dat geschrapt. We hadden ze dus liever niet gevonden."

Voor archeologen die de menselijke resten mochten onderzoeken, was de vondst juist een interessant project. "We wilden graag onderzoeken hoe de bevolking hier vroeger leefde", vertelt archeoloog Annelies van Benthem. Uit het onderzoek blijkt dat er overwegend mannen begraven lagen van zo'n driehonderd jaar geleden. Zij hadden relatief veel geld en verrichten toch zwaar werk. "Bovendien zaten er aardig wat rokers tussen, want veel mannen hadden een gat in hun gebit, gecreëerd door een pijp", zegt Van Benthem.

BOUW GAAT DOOR
Nu het archeologische onderzoek is afgerond en de ceremoniële begrafenis achter de rug is, kan de uitbreiding van de kerk verder. "Eindelijk", aldus voorzitter Van Leeuwen. "Nu kunnen we de vloer storten en is de fundering klaar. Dan kan het werkelijke bouwen beginnen." De werkzaamheden zijn zeker een jaar vertraagd. "Stiekem zet ik er nog weleens vraagtekens bij of je al die skeletten nu had moeten onderzoeken, maar dat is de wetenschap", zegt Van Leeuwen. "Gelukkig kunnen we nu met hulp van veel vrijwilligers verder."
bron: rtvutrecht.nl
Dassen op de begraafplaats - 14-6-2019

Sinds enige tijd zijn er regelmatig dassen actief op de begraafplaats aan de Kerkhofdijk. De dassen zorgen soms voor schade aan het gras en rondom graven en grafstenen, omdat zij op zoek zijn naar voedsel. Medewerkers van de gemeente controleren de begraafplaats daarom iedere ochtend om eventuele schade aan graven zo snel mogelijk te herstellen.

Wethouder Carla Broekhuis-Bonte vindt de schade op de begraafplaats erg vervelend: ‘Hattemers en andere bezoekers komen op de begraafplaats om hun dierbaren te gedenken. Het is dan akelig als je bij het graf van je overleden dierbare komt en er onder de grafsteen zand weggegraven is. Daarom vinden we het belangrijk om iedere dag op eventuele schade te controleren, zodat onze inwoners en andere bezoekers hier niet mee geconfronteerd worden. Mocht u toch nog ergens schade van een das zien, dan horen we dat graag. We kunnen het dan zo snel mogelijk herstellen. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.’

Schade aan een graf? Meld het bij de gemeente
Medewerkers van de gemeente maken iedere dag een ronde over de begraafplaats om te controleren of dassen schade aan hebben gericht. Op die manier kan het direct hersteld worden. Bezoek je de begraafplaats en zie je toch ergens schade van een das? Je kan dat dan melden bij de gemeente, die dan zo snel mogelijk de schade herstelt. Je kan bellen met (038) 443 16 16.

Beschermde nachtdieren
Dassen slapen overdag en gaan er ‘s nachts op uit om voedsel te zoeken. Naast bijvoorbeeld gevallen fruit, noten, eikels en paddenstoelen, eten zij regenwormen en andere diertjes die op de grond leven. Ook graven ze de larven van kevers en insecten uit die in de bovenste 30 centimeter van de grond leven. De das is een beschermde diersoort. Daarom mag er niet op gejaagd worden.
bron: rtvhattem.nl
Heemkundekring doorbreekt het zwijgen - 5-9-2019

Heemkundekring doorbreekt het zwijgen over ‘de zwarte bladzijde van Spang-Capelle’: de executie van Jan Boezer
SPRANG-CAPELLE - Heemkundevereniging Sprang-Capelle houdt donderdag een gespreksavond over de gebeurtenissen op Dolle Dinsdag in Sprang-Capelle en Waalwijk. Met name over Landwachter Jan Boezer, die in de nacht van 5 op 6 september 1944 door een lid van Verzetsgroep André geëxecuteerd. ,,We willen op een respectvolle manier het zwijgen over die zwarte bladzijde doorbreken.”

Het geheim ontsloten, het zwijgen doorbroken. Dat staat op het graf van Jan Boezer sr. In een notendop vat dat een groot deel van het leven samen van Jan Boezer jr. Hij heeft jarenlang gezocht naar de ware toedracht rondom de dood van zijn vader. Senior werd in de nacht van 5 op 6 september 1944 geëxecuteerd door een lid van de verzetsgroep André.

In zijn zoektocht vond Boezer jr. de laatste rustplaats van zijn vader - hij was heimelijk op de begraafplaats aan de Heistraat in Sprang-Capelle begraven -, de gaten in zijn hoofd bevestigden dat hij was doodgeschoten. Uiteindelijk ontmoette hij de man die waarschijnlijk zijn vader van het leven had beroofd, heeft hem vergeven om zo verder te kunnen gaan met zijn leven. Didden: ,,De dader kwam niet uit Sprang-Capelle.”

Een paria
Dat geheim - wat is er precies gebeurd? - was ontsloten, het zwijgen - de impact die de executie op zijn vader heeft gehad op zijn leven - kon Boezer jr doorbreken. Daartoe had hij onder meer gesprekken met Piet Pruijssers, voorzitter van Heemkundevereniging Sprang-Capelle en historicus Jack Didden. ,,Jan, die nog niet was geboren toen zijn vader overleed, heeft er erg onder geleden”, zegt Pruijssers. ,,Op school was hij een paria. Zo mocht Jan niet mee naar de aubade op Koninginnedag, of meedoen aan de kinderspelen.” Eenmaal werd een uitzondering gemaakt. ,,Toen won Jan zo’n Oudhollands spel. Prompt nam iemand van het Oranjecomité zijn prijs af, gaf het aan een ander kind.”

De 28-jarige Sprang-Capellenaar Jan Boezer sr, gehuwd en vader van drie kinderen, was lid van de Landwacht. ,,Dat was de hulppolitie voor de Duitsers. Die lui verraadden onderduikers, Joden. Ze gingen bij de boeren ook na of er niet illegaal werd geslacht, dus gerommeld met de voedselvoorziening”, zegt Didden.

Dolle dinsdag
Op 5 september zette verzetsgroep André twaalf Landwachters gevangen in een boerderij. Het verzet nam alvast een voorschot op de bevrijding: de geallieerden hadden in een hoog tempo terrein gewonnen, Duitsers gingen in de paniek op de vlucht. Maar dat optimisme bleek een misrekening. Als daags na Dolle Dinsdag, 6 september, gewapende SS’ers vanuit Den Bosch door Waalwijk trekken richting het front in Antwerpen, klampen twee vrouwen de militairen aan: hun echtgenoten, Landwachters, zijn opgepakt door partizanen. Als represaille werden burgemeester Moonen en de broers Joop en Vincent Hoffmans geëxecuteerd; Vincent overleefde het vuurpeloton.

Toen Groep André inzag dat de bevrijding nog niet daar was, werden elf Landwachters losgelaten. Didden: ,,Ik neem aan dat die mannen aan het verstand is gebracht dat ze hun mond moesten houden. Van Jan Boezer waren ze daar niet zeker van. Hij was fanatiek, niet bang uitgevallen. Men moet hebben gedacht dat hij hen zou kunnen verraden. Waarschijnlijk is hij daarom gedood.”

Door de samenloop van omstandigheden zijn drie slachtoffers gevallen, meent Didden. ,,Het waren chaotische dagen. Het idee was dat Nederland nagenoeg bevrijd was, daardoor kwamen de opgekropte emoties los: driftkoppen maakten er een bijltjesdag van. Het verzet geloofde het verhaal van een verkenner niet dat in Waalwijk drie mensen zouden worden gedood als de Landwachters niet vrij zouden worden gelaten. Plotsklaps bleken de rollen omgedraaid, wellicht werden ze daardoor bang voor hun eigen hachje.”

‘Was het wel zo zwart-wit?’
Wat het uiteindelijk in Sprang-Capelle heeft opgeleverd: zwijgen over deze zwarte bladzijde binnen het verzet. Totdat Jan Boezer jr vanaf 1994 op zoek ging naar antwoorden. In 2002, met het herbegraven van zijn vader, kon hij dat boek sluiten. Voor hem was het zwijgen doorbroken. ,,Voor Sprang-Capelle nog niet”, vindt Pruijssers. ,,Morgenavond, in Zidewinde, willen we daar iets aan doen. Jack en ik gaan graag met de bezoekers het gesprek aan: hoe kijken jullie naar deze geschiedenis, wat heeft het jullie gedaan? En is het allemaal wel zo zwart-wit?” En ook: ,,We gaan niet praten over de schuldvraag, wel zou het mooi zijn als we het hele verhaal rondom Jan Boezer sr. in perspectief kunnen zetten.”

Jan Boezer jr. had graag zelf die avond het woord willen doen; hij overleed op 3 april. De gespreksavond in Zidewinde is gratis toegankelijk voor leden. Entree niet-leden: vier euro. Aanvang: 20.00 uur.

Bron: bd.nl
Vrijwilligers knappen grafstenen op: Je moet wel een vaste hand hebben - 30-8-2019

Op de begraafplaats in Loppersum is in alle vroegte al een drukte van belang. Al twaalf jaar lang wordt de begraafplaats door een aantal vrijwilligers elke zaterdagochtend opgeknapt. Reden genoeg voor het team van Expeditie Grunnen om even een kijkje te nemen.
Een vaste hand
Gré Wijnenga zit op de begraafplaats onder een parasol letters op een grafsteen over te verven. 'Daar moet je wel een vaste hand voor hebben', merkt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer. 'Ik moet niet aan de drank zitten, want dan wordt het niks', antwoordt Wijnenga gniffelend.

'U bent deze teksten aan het herstellen, zitten er mooie teksten tussen?', vraagt Niemeijer terwijl Wijnenga rustig door aan het schilderen is. 'Ja, er zitten hele mooie teksten tussen. Vooral de stenen van de kleine kindjes, die zijn heel indrukwekkend', antwoordt Wijnenga.
'Maar eigenlijk ben je niet heel erg bezig met de teksten, we zijn gewoon letters aan het verven', vervolgt ze. Wijnenga vertelt dat ze vaak nadenkt over vroeger terwijl ze aan het werk is: 'Dat waren wel barre tijden met armoede en Spaanse griep.'

'Geen tijd om na te denken over de dood'
Verderop zit ook Janneke Prins de letters te herstellen van een gedenksteen. 'Denkt u dan ook aan de dood als u aan het werk bent?', vraagt Niemeijer aan de vrijwilligster. Prins moet lachen om de vraag: 'Nee, joh. 'Ik heb geen tijd om na te denken over de dood'

Te arm voor een steen
Prins neemt het team van Expeditie mee naar een veld zonder grafzerken: 'Hier liggen 273 mensen. Die waren te arm voor een grafsteen.' De vrijwilligers hebben samen uitgezocht wie er op de plekken liggen. Binnenkort komt er een gedenksteen met alle namen erop. 'Zodat ze toch nog toegevoegd kunnen worden aan het stenen archief', vertelt Prins.
bron: rtvnoord.nl
Rondleiding langs bijzondere graven op Zorgvlied - 1-7-2019

AMSTELVEEN Marcel Bergen en Irma Clement (auteurs Wandelen over Zorgvlied) geven op zondagmiddag 7 juli een rondleiding over begraafplaats Zorgvlied, de gemeentelijke begraafplaats van Amstelveen aan Amsteldijk 273.


De twee uur durende wandeling voert langs een groot aantal bijzondere historische en moderne graven die op Zorgvlied te vinden zijn. De auteurs geven uitleg bij de uitbundige funeraire symboliek uit de negentiende eeuw die is aangebracht op de rijksmonumenten van onder anderen Oscar Carré (1891), Sophia Knoll (1890) en Adrianus Hartog van Banda (1873). Maar ook bij graven van bekende overledenen wordt stil gestaan.

Daarnaast vertellen de auteurs meer over de tuin- en parkaanleg en de monumentale bomen op de begraafplaats. Ook komen moderne aspecten van Zorgvlied aan de orde, waaronder het ondergrondse grafkeldercomplex 't Lalibellum en het Crematorion.

De begraafplaats werd op 1 november 1870 in gebruik genomen door de gemeente Nieuwer-Amstel (nu Amstelveen) en is nog altijd eigendom van Amstelveen. Door de gemeentelijke herindeling van 1896 ligt Zorgvlied echter nu binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam.

De wandeling op Zorgvlied begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Deelnemers moeten zich verzamelen bij de witte kantoorvilla, Amsteldijk 273. Deelname kost 10 euro per persoon (inclusief koffie of thee). Reserveren kan bij Zorgvlied via 020-540.4927 of zorgvlied@amstelveen.nl

bron: amstelveensnieuwsblad.nl


Al 1.448.162 monumenten on-line! - 22-9-2019 03:42:00

Online-Begraafplaatsen.nl: 1.448.162 grafmonumenten, 2.637 begraafplaatsen, 2.254.929 personen, 9.844 monitorrecords, 466 vrijwilligers en 28.863 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de Jong (12111x), Jansen (10988x), de Vries (10787x), Bakker (9408x), van Dijk (8405x), Visser (8281x), Janssen (7156x), van den Berg (7060x), Smit (6816x), de Boer (6505x), Bos (6260x), Meijer (6105x), Mulder (5730x), de Groot (5650x), Vos (5286x), Dekker (4906x), Brouwer (4471x), Peters (3728x), Hendriks (3601x), van Leeuwen (3491x).Kok (3334x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
AlkmaarRK Begraafplaats Sint Barbara54
AlphenRK Kerkhof Alphen1
ArnhemBegraafplaats Moscowa1
BarendrechtAlgemene Begraafplaats2
BloemendaalRK Begraafplaats Adelbert59
BoskoopOude Begraafplaats Reijerskoop2
DiversenOorlogsmonumenten1
DuivenAlgemene Begraafplaats `t Heijlige Lant1
EchteldKerkelijke Begraafplaats NH Kerk1
GroningenZuiderbegraafplaats1
HattemBegraafplaats4
HeezeNatuurbegraafplaats Schoorsveld1
HerveldRK Begraafplaats Sint Willibrordus135
IJsselsteinBegraafplaats De Hoge Akker1
KampenNieuwe Begraafplaats "Bovenbroek"1
Katwijk aan ZeeDuinrust1
KlazienaveenRK Begraafplaats St. Henricus1
LeermensAlgemene Begraafplaats7
LeusdenBegraafplaats Rusthof1
LithRK. Begraafplaats Heilige Lambertus62
Loenen aan de VechtBegraafplaats1
NaardenBegraafplaats Nieuw Valkenveen3
Oost-SouburgBegraafplaats74
OudewaterBegraafplaats7
RoosendaalBegraafplaats Zegestede Roosendaal20
RosmalenKerkhof St. Lambertus1
ScheveningenBegraafplaats Ter Navolging1
Sint MaartenAlgemene Begraafplaats1
Sint PhilipslandNieuwe begraafplaats22
VeenendaalAlgemene Begraafplaats De Munnikenhof 27
WerkendamAlgemene Begraafplaats2
ZwolleBegraafplaats Kranenburg18
ZwolleCrematorium Kranenburg1
 Totaal:515


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.97314.973
200625.45640.429
200727.00467.433
200833.891101.324
200954.172155.496
201091.510247.006
2011121.009368.015
201287.288455.303
2013109.945565.248
2014161.919727.167
2015266.812993.979
2016131.6721.125.651
2017120.3221.245.973
2018105.5181.351.491
201996.6711.448.162
Gedenktuin met bijzondere waarde - 24-6-2019

DEN HELDER Op de Algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan in de stad is sinds een paar weken een speciale plek ingericht als gedenktuin. In deze gedenktuin is een groot aantal historische grafmonumenten samengebracht. Zaterdag 25 mei, tijdens het Weekend van de begraafplaats, vond de opening plaats.

Het is een bijzondere 'tuin' op een bijzondere plek geworden. Voor wie eens in de buurt is: het is een bezoekje meer dan waard. De afgelopen 25 jaar werden oude grafmonumenten van geruimde graven verzameld op het zogenoemde 'museumlaantje'. Ze zijn bewaard gebleven uit respect en bewondering voor de toonaangevende personen en/of het ambachtelijke vakmanschap waarmee ze zijn gemaakt. De
gedenktuin is aangelegd achter het museumlaantje, op een veldje dat jarenlang in gebruik is geweest als strooiveld.

SAMENWERKING De historische gedenktuin is een gezamenlijk initiatief van de Helderse Historische Vereniging, stichting Historische grafmonumenten, Anita van Breugel van Bureau Cultuurhistorie en team Wijkbeheer van de gemeente Den Helder. Door vanuit de verschillende invalshoeken de zaken met elkaar te verbinden is nu op deze locatie deze fraaie historische gedenktuin ontstaan. De historische grafstenen hebben een volwaardige plaats gekregen, op een goed bereikbare plaats naast de aula.
Het is een respectvolle plek geworden om dierbaren te gedenken die hier ooit zijn begraven of uitgestrooid. De opening van de gedenktuin gebeurde door de drie partners gezamenlijk: wethouder De Vrij namens de gemeente, Anita van Breugel namens Bureau Cultuurhistorie en Nico Bais als voorzitter van de Helderse Historische Vereniging en stichting Historische grafmonumenten.

INFORMATIE OP PANELEN Anita Breugel van Bureau Cultuurhistorie heeft voor deze gedenktuin informatie verzameld over de eeuwenoude grafcultuur van de Huisduiner begraafplaats. In totaal zijn acht verschillende groepen graftekens gemaakt die telkens worden toegelicht op een informatiebord. Zo is er aandacht voor: ambachtelijke vaardigheden, bijzonder oude graftekens, christelijke symboliek, soorten graftekens: de luxere varianten, materialen, symboliek op grafstenen, Waddenzee-graftekens en zeevaart

GELD VOOR RESTAURATIE Voor dit jaar en de komende vier jaar heeft de gemeenteraad een bedrag van € 10.000 per jaar beschikbaar gesteld. Met de eerste € 10.000 is nu de historische gedenktuin gerealiseerd. De komende vier jaar worden graven met een cultuurhistorische waarde waarvan de gemeente eigenaar is, gerestaureerd zodat zij behouden blijven voor de toekomst.
Meer informatie? Ga dan naar www.denhelder.nl/historischegedenktuin


bron: heldersweekblad.nl


Berichten Archief

 © Kineo 2005-2019
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ