Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.Van burenplicht tot onderneming - 4-12-2019

H'VELD-G'DAM In de 'Kerk met de Beelden' aan de Peulenstraat in Hardinxveld-Giessendam vond zaterdag de presentatie plaats van het interessante en mooi vormgegeven boek 'Van burenplicht tot onderneming' dat de 850 leden van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam nog dit jaar in hun brievenbus krijgen. De schrijver van dit boek is Ronald Nederveen.

Tijdens een stijlvolle bijeenkomst met genodigden, waaronder de wethouder Jan Nederveen, nam vicevoorzitter van de Historische Vereniging Peter van Wijngaarden als eerste het woord en daarna de schrijver die de aanwezigen alvast een inkijkje gaf in zijn boek via een PowerPoint presentatie. Tot beider verrassing kregen de vormgever en de eindredacteur, Alie en Evert van Lopik, als dank voor hun werk, het eerste exemplaar van het boek uitgereikt.

Vijfendertig jaar heeft Ronald Nederveen onderzoek gedaan naar de geschiedenis en de cultuur rond dood en rouw in het algemeen en in het bijzonder in Giessendam, Hardinxveld en Giessen-Oudekerk. Voor de samenvoeging van 1957 behoorde Giessen-Oudekerk nog tot Giessendam. Ronald zijn vader was als drager in Giessendam beroepsmatig betrokken bij begrafenissen. Als vader niet thuis was vroegen de kinderen in het gezin Nederveen soms: ,,Waar is pa?'' Zij kregen dan regelmatig het antwoord: ',,Pa is begraven''.

Ook Ronald kwam als achttienjarige jongen in dienst bij zijn oom, de bekende begrafenisondernemer Van Noordennen. Hij had een drager nodig en zo rolde Ronald ook in het vak. Niet vreemd als je vader, beide opa's, een oom, twee neven en een broer ook al werkten in het begrafeniswezen. Op school raakte Ronald geïnteresseerd in alles wat met geschiedenis te maken had door een leraar die dit vak heel boeiend bracht. Die interesse is nooit meer weggegaan. Eerst deed hij onderzoek naar de familie Nederveen en bracht daar een lijvig boekwerk over uit. Het onderzoeken nog lang niet moe, ging hij verder met alles wat te maken had met dood, rouw en begraven in de dorpen, Giessendam, Giessen-Oudekerk en Hardinxveld. Veel gesprekken voerde Ronald als jonge man met zijn oom Jan Willem van Noordennen, dat legde de basis voor dit boek. In die tijd zetten de veranderingen rond dood en begraven al in.

Het eerste hoofdstuk van het boek gaat over de rouwgebruiken, het tweede hoofdstuk begint al direct over de eerste veranderingen. Het boek is niet voor niets 136 pagina's dik en verluchtigd met mooie foto's; veel historische foto's en foto's uit deze tijd. Wie weet nog van de aanspreker die vroeger nodig was om de zaken rond begraven voor een familie te regelen? Hij adverteerde rond 1900 in de plaatselijke kranten. Ronald heeft ze allemaal uit de vergetelheid gehaald en hun namen en eventuele advertenties staan vermeld in het boek: Steehouwer, Smit, Van de Werken, Bakker, enz., voorlopers van de begrafenisondernemer.

Natuurlijk is er een hoofdstuk gewijd aan de begraafplaatsen, ook die er nooit gekomen zijn. Aan de geschiedenis van het begraven. Eerst in de kerk, de 'rijke stinkerd', tot het aanleggen van begraafplaatsen en urnenwanden en tenslotte het ruimen van graven in deze tijd.

De grafmonumenten die er in Giessendam en Hardinxveld zijn van de familie Wisboom en De Roovere, maar ook die van de omgekomenen in de Tweede Wereldoorlog, alles komt aan bod. Daarbij nog de vele bijzondere verhalen uit de praktijk van het begrafeniswezen die Ronald heeft opgetekend.

In dit boek beschrijft Ronald zijn onverwacht verrassende ontdekking. In de Hervormde Kerk van Giessen-Oudekerk hangt een prachtig rouwbord van een zekere Jacobus Hofman, ooit Heer van Giessen-Oudekerk. In de tot nu toe bekende informatie staat dat deze Jacobus geboren is in Hoorn omstreeks 1709 en stamt uit een oud patriciërsgeslacht.

Ronald ontdekte echter dat deze Jacobus is gedoopt op 17 januari 1717 in Assens, geen verschrijving van een stad gelegen in Drenthe, maar een plaats in Denemarken. Hij was een zoon van een onbekende vader en een alleenstaande moeder met de naam Caren Rasmusdotter Laurentsz. Rond 1740 verliet deze Jacobus het Deense platteland en ging naar Amsterdam. Dan volgt een verhaal van 'krantenjongen tot miljonair'. Hij kocht op zeker moment de Heerlijkheid Giessen-Oudekerk en trad op 14 juni 1769 te Giessen-Oudekerk in het huwelijk met Hazina van Haagen uit…Hoorn.

Al lezend komt men tot de ontdekking dat er in de laatste 75 jaar rond begraven en rouw heel veel veranderd is. Rouw wordt steeds meer persoonlijk beleefd en is naar de privésfeer geschoven.

Waar zie je nog een rouwstoet voorbij gaan? Waar staan de blinden nog aan? Wie loopt er nog in de rouw? Dood en rouw zijn uit het straatbeeld verdwenen.

Inmiddels is Ronald Nederveen rouwtherapeut en stervensbegeleider en merkt hij dat velen op zoek zijn naar nieuwe rituelen die passen bij degene van wie afscheid genomen moet worden. Daar zijn tegenwoordig veel nieuwe mogelijkheden voor gekomen.

Het boek is tevens een eerbetoon aan allen die in het begrafeniswezen hebben gewerkt.

Voor niet leden van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam is het boek te koop in het Historisch Informatie Centrum, Peulenstraat 243 op zaterdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.
bron: hetkompashardinxveld-giessendam.nl

Exact weten waar je opa is begraven dankzij digit. register in Wierden - 30-11-2019

WIERDEN - Nabestaanden weten straks precies waar hun familielid is begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats in Wierden. Dankzij de inzet van de Historische Kring Wederden.

De Historische Kring Wederden (HKW) zette alle namen van mensen die op de begraafplaats aan de Appelhofstraat in Wierden ter aarde zijn besteld in een digitaal register. Achter de namen op alfabet staat in welk ‘vlak’ de stoffelijke resten liggen, in welke rij en op welk nummer. „Nabestaanden weten meestal wel waar hun grootvader ongeveer begraven is, maar de exacte plaats is vaak onbekend”, zegt Leta Evers. Zij zette zich het afgelopen jaar samen met Theo Pigge in voor de klus. „Eigenlijk legden we onze wens voor het in kaart brengen van de graven drie jaar geleden al bij de gemeente neer. Het duurde lang voordat we het vertrouwen kregen om gegevens uit te wisselen. Ineens stond er vorig jaar een ambtenaar op de stoep met een tekening van de begraafplaats. We typten de namen van de lijst over. Daar waren we met z’n allen een klein jaar mee bezig.”

Op de begraafplaats die in 1848 in gebruik werd genomen zijn in de loop der jaren ongeveer drieduizend mensen begraven, van wie het merendeel geen grafsteen heeft. Op de oudste delen staan her en der koperen paaltjes met plaatjes, maar grafstenen ontbreken. „Waar grafzerken staan is het makkelijker, maar bij de paaltjes ontbreken de nummers vaak.” Geïnteresseerden kunnen zowel bij de HKW als bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente terecht. „Hier kunnen ze de naam intypen in onze computer”, zegt Evers. „Vervolgens krijgen ze een formulier met plattegrond waarmee ze op de begraafplaats de exacte plek van het graf kunnen vinden. We verwachten veel aanloop van mensen die willen weten waar hun grootouders precies liggen.”

Begraafboek
Ook doet de werkgroep genealogie van de HKW onderzoek naar het verhaal achter de namen van de overleden Wierdenaren. „Daar zijn allerlei websites voor”, zegt Evers. „Maar we hopen ook dat we het grote begraafboek van de gemeente mogen inzien”, aldus Theo Pigge. „Daar staan ook de geboorte- en overlijdensdata in van de overledenen en die willen we graag hebben. Maar ook de gegevens van de rechthebbenden worden vermeld en die zijn privacygevoelig. Je kunt bijvoorbeeld zien wie in het verleden niet betaalde voor de grafrechten van een gestorven familielid.”

De werkgroep hoopt te ontdekken welke Wierdenaren van historische betekenis waren. Het hoeft niet altijd te gaan over oorlogsveteranen en verzetshelden. Pigge verdiepte zich bijvoorbeeld in het leven van B.J. van Buuren (1837 - 1910), die 32 jaar wethouder was en die ligt begraven aan de Appelhofstraat. Als blijvende herinnering werd er in de wijk West een straat naar Van Buuren vernoemd. Op de begraafplaats is ook de laatste rustplaats van notaris Poulie, een graf met een groot ijzeren hek. En dan het graf van stationschef Jan Sutherland, die in de oorlog met gevaar voor eigen leven een brandende locomotief wegleidde uit het dorp. „We hopen dat we nog meer boven water krijgen.”

De digitale indeling van de Gemeentelijke Begraafplaats wordt op 10 december om 16.00 uur officieel in gebruik genomen bij de HKW aan de Appelhofdwarsstraat.

Opknapbeurt
De Historische Kring Wederden is tevens bezig met een tweede project: het opknappen van de begraafplaats. „We hopen op een groep vrijwilligers die ons helpt”, zegt Theo Pigge. „De gemeente onderhoudt de paden en het groen, maar de graven zijn de verantwoordelijkheid van de familie. Dat is lastig, omdat die er vaak niet meer is. We willen onkruid uit de zerken halen en konijnenholen dichtmaken. Kapotte en vervallen graven restaureren, dat is een ander verhaal. Daar is kennis voor nodig en geld dat de gemeente niet heeft. We zijn op zoek naar subsidie, want we willen de historische graven graag behouden voor de toekomst.”
bron: tubantia.nl
Stokje gestoken voor grafruiming: 'Heleboel historie op begraafplaats' - 28-11-2019

De Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren (HVGZ) heeft na een onderzoek van ruim tien jaar een lijst opgesteld met monumentale graven die onderhoud verdienen. Voor het onderzoek werden 2.500 graven onder de loep genomen.
Twaalf jaar geleden was de gemeente Tynaarlo aanvankelijk van plan om graven op de begraafplaats in Zuidlaren te willen ruimen. Dat was tegen het zere been van de HVGZ, want met het verdwijnen van graven zou volgens de vereniging ook een stukje historie verdwijnen.

Vraagtekens
'Op de begraafplaats heb je een heleboel historie. Wij vinden het belangrijk dat dit bewaard blijft', zegt Hans Fidder, één van de verenigingsleden, tegen RTV Drenthe. 'Bij verschillende graven komen vraagtekens naar boven. Vaak zit er een verhaal achter.'

Er werd een werkgroep gevormd om in kaart te brengen welke graven een meerwaarde hebben. 'We zijn alle graven gaan inventariseren', vervolgt Fidder. 'Eerst hebben we gekeken naar welke graven historische waarde hebben, later is dat uitgebreid door ook te kijken naar de monumentale waarde. Dan heb je het over een bepaalde stijl of symboliek van een graf.'

Verdwenen of geruimd
In totaal zouden er op de begraafplaats 3.500 grafmonumenten aanwezig zijn. Fidder: 'We hebben er 2.500 kunnen waarnemen. Er zijn ook graven die we niet gevonden hebben, omdat ze onder het gras lagen, verdwenen of al geruimd zijn.'

Graven van vooraanstaande Zuidlaarders, zoals burgemeesters en schoolhoofden, kwamen op de lijst om bewaard te worden. In totaal haalden 280 graven met historische en monumentale waarden de lijst.

Onderhouden
'De gemeente moet nu bepalen hoeveel ze er willen onderhouden', vertelt Fidder. '280 is vrij veel, maar met hulp van vrijwilligers kunnen er mogelijk meer onderhouden graven bewaard blijven.'

bron: rtvnoord.nl
Historische ver. wachten 7 jaar op lijst met beschermde grafstenen - 24-11-2019

De historische verenigingen wachten nu al 7 jaar op een lijst met beschermde grafstenen welke bewaard moeten worden. In 2012 is er bij het vaststellen van de beheersverordening begraafplaatsen besloten dat deze lijst er moet komen.

Twee van de drie historische verenigingen hebben de gemeente al geholpen door te helpen met de lijst maar tot nu toe hebben zij niks gezien. “De graven mogen wat mij betreft wel geruimd worden maar bewaar de steen dan tegen een heg, sommige stenen zijn gewoon onderdeel van de geschiedenis van de dorpen” legt Adri Den Boer van de Historische Vereniging Nieuwerkerk uit.

Navraag bij de gemeente Zuidplas door Gouwe IJssel Nieuws leverde het volgende antwoord op: “De gemeente houdt een lijst bij met de graven die als historisch of monumentaal zijn aangemerkt. In de administratie van de gemeente zijn de historische graven aangegeven en deze graven niet geruimd worden, omdat het een historisch graf of historische grafzerk betreft. De lijst wordt niet toegevoegd aan de begraafplaatsverordening, maar zal worden opgenomen bij het opstellen van de erfgoedvisie in 2020“.

Gemeenteraadslid Aart Slobbe van de ChristenUnie/SGP vindt het wachten tot 2020 te ver gaan en wil dat de lijst wel wordt betrokken bij het beheerplan begraafplaatsen, welke op 27 november op de agenda staat van de gemeenteraad. NEZ liet weten dat het onacceptabel is dat deze lijst zo lang duurt en ook de SP bij monde van Jan Baas wil dat de lijst wel bij de beheerplan wordt betrokken.

Adri den Boer liet weten dat de lijst nog niet is vastgesteld en hoopt dat met de politieke aandacht voor het onderwerp er wel nu actie wordt ondernemen. In 2018 bracht Den Boer een folder uit met diverse interessante feiten over bijzondere graven in Nieuwerkerk aan den IJssel. Slechts 1 grafsteen is beschermd op dit moment omdat dit een oorlogsgraf is, het graf van verzetsheld Arie den Toom.

In onderstaand filmpje legt Adri den Boer meer uit over de lijst en over het nut hiervan, met daarin mooie details.
Gemeente wil graven op oude begraafplaats opknappen - 22-11-2019

De gemeente Urk gaat bekijken hoe graven op de oude begraafplaats voor de toekomst bewaard kunnen blijven. Ze liggen bij het Kerkje aan de Zee. Het college van burgemeester en wethouders wil dat de graven opgeknapt worden omdat de oude begraafplaats een gemeentelijk monument is. Ook wil het college dat de plek op de gemeentelijke erfgoedlijst komt.

De ruim zevenhonderd grafstenen zijn in sommige gevallen meer dan honderd jaar oud en worden niet meer onderhouden. Daardoor zitten sommige graven onder de groene aanslag en is de graftekst nauwelijks meer leesbaar. Andere grafstenen zijn gebarsten.

Om in kaart te brengen welke grafstenen onderhoud nodig hebben, stelt de gemeente 15.000 euro beschikbaar. Met dat geld wil het college ook het verhaal op papier zetten van twintig bijzondere personen die op de begraafplaats begraven liggen. Daardoor moet de geschiedenis tastbaarder worden voor de jonge generatie.
De gemeente stelt ook een werkgroep in, die moet bekijken of het onderhoud in de toekomst onder een stichting kan vallen. Die werkgroep gaat ook op zoek naar meer geld voor toekomstig onderhoud.

De begraafplek bij het Kerkje aan de Zee is de oudste begraafplaats van Urk. Vanaf 1787 werden er mensen begraven. In 1954 kreeg Urk een tweede kerkhof en in 1974 een derde. Op dit moment is het alleen nog maar mogelijk om op de oude begraafplaats in een graf bijgezet te worden als je daarvoor de grafrechten in eigendom hebt. Begrafenissen zijn daarom tegenwoordig heel uitzonderlijk op deze plek. Nieuwe graven komen er niet meer bij en de oude graven zullen ook niet meer geruimd worden.
bron: omroepflevoland.nl
Eindhovenaar opgepakt voor openen kindergraf en diefstal van urnen - 23-10-2019

EINDHOVEN - Een 22-jarige Eindhovenaar wordt verdacht van meerdere grafschennissen en diefstallen vanaf begraafplaatsen. De man zou onder meer een kindergraf in Veldhoven hebben geopend. De politie heeft de man dinsdag aangehouden, na maandenlang onderzoek.

In juni was op een begraafplaats in Veldhoven een kindergraf geheel geopend en was er in een ander graf gegraven. De graven leken min of meer willekeurig gekozen doelwitten te zijn. Tijdens het politieonderzoek bleek dat vermoedelijk dezelfde verdachte ook betrokken was bij meerdere vernielingen en diefstallen van urnen eerder dit jaar, onder andere vanaf de urnentuin van crematorium Rijtackers aan de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. Het gaat volgens de politie in totaal om zeker tien zaken. De Eindhovenaar is dinsdag aangehouden. Waar de man is opgepakt, kan een politiewoordvoerder niet melden.

Asresten gevonden
De verdachte kwam bij de politie in beeld na enkele tips. De Eindhovenaar zit vast en wordt verhoord. Over zijn beweegredenen is bij de politie nog geen duidelijkheid. Bij onderzoek in de woning van de man en op plekken in Veldhoven zijn asresten gevonden, die waarschijnlijk afkomstig zijn van diefstallen bij crematoria en begraafplaatsen. De recherche probeert vast te stellen van wie deze asresten zijn. Of er daadwerkelijk asresten in de woning van de man zijn aangetroffen, kan de politiewoordvoerder niet zeggen.

Nabestaanden
De nabestaanden van de kinderen in de getroffen graven, de eigenaren van de gestolen urnen en de beheerders van de begraafplaatsen zijn volgens de politie op de hoogte gebracht van de aanhouding of worden daar binnenkort over geïnformeerd.

De politie sluit niet uit dat er mogelijk meer, soortgelijke diefstallen zijn geweest die nog niet zijn gemeld bij de politie. Gevraagd wordt om die informatie alsnog met de recherche te delen.
bron: www.ed.nl
Begraafplaats moet een volautomatische beregeningsinstallatie krijgen - 12-10-2019

Begraafplaats in Elspeet moet een volautomatische beregeningsinstallatie krijgen

De begraafplaats in Elspeet moet worden voorzien van een volautomatische beregeningsinstallatie om jonge aanplant een kans te geven en toekomstige groei te waarborgen. Het is één van de punten van het verbeterplan dat is opgesteld voor de begraafplaats Elspeet. Dat plan moest er komen als gevolg van onder meer de droge zomerperiode van 2018 en de gevolgen hiervan voor de bestaande beplanting van sierheesters, bodembedekkers, heidevakken en coniferen hagen. Met het plan moet de begraafplaats toekomst- en klimaatbestendig worden gemaakt waarbij het groen- en parkachtig karakter behouden moet blijven.
Door de droge zomer is veel van de huidige beplanting doodgegaan. Ook het dalende waterpeil speelt daarbij een rol. Om herhaling te voorkomen moet onder meer de kwaliteit van de bodem worden verbeterd. Dat kan plaatsvinden bij het weghalen van de oude beplanting. Voor de aanpak van de zandige wandelpaden op de begraafplaatsen in Elspeet en Nunspeet-West is in de begroting 2020-2023 een bedrag van 250.000 euro opgenomen. Het geld is bedoeld om de bereikbaarheid van graven te verbeteren voor onder anderen bezoekers, inwoners en voor mindervaliden met hulpmiddelen als een wandelstok, rollator, scootmobiel en rolstoelen. Medio november krijgt het college van burgemeester en wethouders over dit onderdeel een apart voorstel voorgelegd. Voor het herstelplan is de komende vijf jaar in totaal 150.000 euro nodig. De eerste twee jaar wil men starten met de aanpak van het hoofdpad en herstel van de grafkamers en grafvelden.
Bron: rtvnunspeet.nl
IJzerwerk van 19de eeuwse graven eindelijk hersteld - 3-10-2019

Op de monumentale begraafplaats aan de Hofstraat in Winschoten wordt zaterdag het ijzerwerk van 19de eeuwse graven hersteld. Tot grote vreugde van Bert Smit.

Hij is bestuurder van de Stichting Oud-Winschoten. Die houdt op allerlei manieren het verleden van de stad levend en zet zich met vrijwilligers ook in voor de begraafplaats aan de Hofstraat. Die telt zo’n 9000 graven.

Vrijwilligers
De vrijwilligers onderhouden en restaureren vervallen zerken en zijn daar al tien jaar mee bezig. ,,Op zaterdagen komen we regelmatig samen en gaan dan aan de slag’’, aldus Smit. ,,We hebben al honderden graven opgeknapt. Waar we tot nu toe echter weinig aan konden doen en wat ons zorgen baarde, was het ijzerwerk.’’

Doorgeroest
Op de rustplaats staan veel graven uit met name de 19de eeuw waar een hekwerk omheen staat, met daaraan ijzeren beugels waarop de naam van de overledene staat. ,,In de loop der jaren zijn veel van die beugels doorgeroest. We hebben lijmwerkzaamheden verricht maar een echte oplossing hadden we niet.’’

Hobbysmid
Nu echter is de stichting bij toeval in contact gekomen met een hobbysmid uit Eexterveen die wil helpen. ,,Hij gaat met hulp van onze vrijwilligers beugels restaureren of vervangen en komt hier zaterdag naar toe. We hebben twintig graven geselecteerd die hij aan gaat pakken. We betalen hem een vergoeding maar hebben geld in kas. En materiaal krijgen we van een bedrijf in Winschoten. We zijn heel blij dat we eindelijk ook aan dit probleem iets kunnen doen.’’
bron: www.dvhn.nl
Ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Oud-Beijerland HBS laan - 22-8-2019

Informatie met betrekking tot het ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Oud-Beijerland HBS laan.

Op de informatie borden bij de ingang van de begraafplaats heeft de beheerder met het onderstaande schema aangegeven welke algemene graven in de komende jaren worden geruimd.
De graven 1 t/m 42 zullen vlgs het schema dit jaar na 1 juli 2019 geruimd worden.
Nadere informatie is te vinden op de informatie borden bij de ingang van de begraafplaats.

Schema ruimen van Graven

Vak-----Grafnummers-----Tijdstip van ruiming

2B----- 1 t/m 42-------Na 1 juli 2019
2B----- 43 t/m 84------Na 1 juni 2020
2B----- 85 t/m 126-----Na 1 juni 2021
2B----- 127 t/m 168 ----Na 1 november 2022

Begraafplaatsen in Haarlemmermeer niet kostendekkend. - 4-12-2019

HAARLEMMERMEER De zes begraafplaatsen in Haarlemmermeer zijn lang niet kostendekkend. Het college van burgemeester en wethouders laat onderzoeken of dat kan worden verbeterd, zei wethouder Marjolein Steffens-van de Water vorige week tijdens het wekelijkse persgesprek.

Het college wil de kwaliteit en toegankelijkheid van de begraafplaatsen verbeteren. Recent is de jongste begraafplaats, Meerterpen, gerenoveerd. De bestrating, beplanting, bomen en de urnenmuur zijn opgeknapt of vernieuwd.

De gemeente voerde gesprekken met een ondernemer om de exploitatie van Meerterpen over te nemen. Die gesprekken hebben echter niet tot een resultaat geleid. Daarom behoudt de gemeente het beheer over Meerterpen.

Samen met de vijf andere begraafplaatsen, Iepenhof, Taxushof, Lindenhof, Wilgenhof en De Akker Gods in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, is dit jaar een nadelig saldo van ruim 300.000 euro op de begraafplaatsen.

Er komt dus een onderzoek om dat te veranderen. Eerder is met de gemeenteraad afgesproken dat begraafplaatsen kostendekkend zouden moeten zijn. Verhoging van het tarieven voor graf- en begraafrechten is voor het college geen optie. Tussen 2012 en 2015 zijn die tarieven al per jaar met ruim 7 procent verhoogd. Haarlemmermeer behoort inmiddels tot de duurste gemeenten als het om begraven gaat.

De gemeente wil kijken of ecologisch begraven op velden van Meerterpen kan worden ingevoerd. Dan worden er bij het begraven materialen gebruikt die na verloop van tijd opgaan in de natuur. De verwachting is dat die vorm van begraven zal groeien.

Ook wil de gemeente onderzoeken om een deel van de grond van Meerterpen te verkopen aan de islamitische gemeenschap. Moslims begraven hun overledenen op een permanente plek, evenals de joodse gemeenschap.
bron: witteweekbladnieuw-vennep.nl
Poortgebouw Oude Algemene Begraafplaats mooi verlicht - 2-12-2019

Voorburg - Het monumentale poortgebouw bij de Oude Algemene Begraafplaats aan de Parkweg 105 te Voorburg is nu ook ‘s avonds mooi zichtbaar. Vrijdag 22 november ontstak wethouder Nadine Stemerdink om 19.30 uur de verlichting op het voorterrein van de begraafplaat.

De verlichting is gerealiseerd door de stichting Mooi Voorburg ter gelegenheid van de viering van '60 jaar Mooi Voorburg'. De begraafplaats zelf is in dit plan niet opgenomen, want de verlichting beperkt zich uitsluitend tot het poortgebouw.

Er is een lichtplan ontworpen dat voorziet in het bescheiden aanlichten van dit Rijksmonument, dat in 1874 werd ontworpen door architect Jan Paul uit Zevenhuizen. Om dit plan te kunnen realiseren werd regelmatig overleg gevoerd met de afdeling Facilitaire Zaken van de gemeente Leidschendam-Voorburg. In nauwe samenwerking met de gemeente heeft 'Mooi Voorburg' dit jubileumproject met de titel: “Accent op Monument” verder uitgewerkt en werd overeenstemming bereikt over het lichtontwerp en de verdeling van de kosten.

Voorafgaande aan de definitieve opstelling van de verlichtingsornamenten zijn diverse testen uitgevoerd in aanwezigheid van onder meer een vertegenwoordiging van de wijkvereniging 'Oud Voorburg' en een aantal omwonenden. Na de laatste proefopstelling van 9 oktober bleek dat men zich kon vinden in de plaatsing van LED verlichtingsarmaturen, die bij schemering aan en om 23.00 uur uit gaan.
bron: hetkrantje-online.nl
Begraafplaats Midwolde vol: 'Pijnlijk dat we nee moeten verkopen' - 1-12-2019

De gemeentelijke begraafplaats in Midwolde bij Leek is bijna vol. Binnenkort kunnen daar geen mensen meer worden begraven.

De Uitvaartvereniging Leek zit met de handen in het haar en dringt er bij de gemeente Westerkwartier op aan zo snel mogelijk met een oplossing te komen.

Vol = vol
Bestuurslid Gerard de Jong van de Uitvaartvereniging: 'Er is nog ruimte voor tien tot twaalf graven. Maar dan is het ook echt vol. Waarschijnlijk is dat al binnen enkele maanden het geval. Daarna moeten we nee verkopen. Dat is heel pijnlijk voor onze leden die perse hier willen worden begraven. Daar is geen plek voor en die moeten dus op zoek naar een andere begraafplaats.'

In Leek kan dat niet, omdat het dorp zelf geen begraafplaats heeft.

De begraafplaats bij de Nederlands Hervormde kerk in Midwolde bestaat uit een kerkelijk deel en een gemeentelijk deel. Het ruimtegebrek op het gemeentelijke stuk heeft er al toe geleid dat er in de hoek van de begraafplaats een sectie is waar mensen boven elkaar begraven worden. Dat stuk ligt dan ook hoger dan de rest.

'Probleem was bekend'
Volgens De Jong was het aanstaande ruimtegebrek al bekend bij de voormalige gemeente Leek (nu onderdeel is van de gemeente Westerkwartier), maar is daar destijds geen actie op ondernomen. Nu ligt het probleem dus op het bordje van Westerkwartier.

De Jong ziet een oplossing, maar het is aan de gemeente om daarmee aan de slag te gaan. 'Naast de begraafplaats ligt een weiland. Daar zou uitbreiding kunnen, maar dan moet de gemeente die grond aankopen. Stel dat dat lukt dan nog duurt het lang voordat het weiland geschikt is als begraafplaats.'

Ruimen
Het ruimen van graven is volgens De Jong ook een mogelijke oplossing. Toch gaat dat niet zo maar: 'Mensen hebben vaak grafrechten gekocht voor twintig of dertig jaar. Pas als die contracten zijn afgelopen kan er geruimd worden, maar de familie beslist daarover.'

De gemeente is op de hoogte van het nijpende probleem in Midwolde. Wethouder Dijkstra-Jacobi erkent dat het een vervelende situatie is. 'We gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag, maar een oplossing is niet direct voor handen.'

bron: rtvnoord.nl
Historisch hek begraafplaats Nieuwerkerk wordt eindelijk opgeknapt - 30-11-2019

Het historische hek bij de oude begraafplaats in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt eindelijk opgeknapt. Dat meldde wethouder Schuurman woensdagavond 27 november tijdens de raadsvergadering.

Op de agenda van de gemeenteraad stond een beheerplan voor begraafplaatsen in Zuidplas. Tijdens de behandeling van het plan door de gemeenteraad werd door verschillende raadsleden aandacht gevraagd voor andere manieren van begraven zoals bovengronds begraven. Ook kwam het al dan niet vestigen van een crematorium in Zuidplas aan bod.

Verschillende raadsleden vroegen aandacht voor de grafmonumentenlijst. Deze blijkt, 7 jaar nadat historische verenigingen input gaven, nog steeds niet te zijn vastgesteld. De keuze om een extern bureau te laten onderzoeken welke richtlijnen er moeten komen voor een dergelijke monumentenlijst rekende niet bij alle raadsleden op steun. Ook werden er vragen gesteld over de privacy op de Essehof in Nieuwerkerk vanwege de toenemende woningbouw naast de begraafplaats. Tot slot was er aandacht voor de tarieven voor lijkbezorging. In de gemeente Zuidplas worden steeds minder mensen begraven; hierdoor staan de tarieven onder druk.

Wethouder Schuurman gaf aan dat een crematorium niet in deze visie thuishoort. De visie gaat namelijk over lijkbezorging. Wel wordt er gekeken naar extra mogelijkheden naast het traditionele begraven. De wethouder gaf aan dat de Historische verenigingen in Nieuwerkerk en Moordrecht inderdaad een aantal graven hebben aangedragen die behouden zouden moeten blijven. De historische vereniging in Zevenhuizen en Moerkapelle werkt ook aan een dergelijke lijst. Ook private begraafplaatsen worden meegenomen op de te vormen grafmonumentenlijst.

Tot slot meldde Schuurman dat de opdracht om het hek bij de oude begraafplaats in Nieuwerkerk aan den IJssel op te knappen is verstrekt aan een lokale ondernemer. Eerder vroeg historicus Adri den Boer aandacht bij Gouwe IJssel Nieuws over de traagheid op dit onderwerp vanuit de gemeente.
bron: gouweijsselnieuws.nl


Al 1.475.398 monumenten on-line! - 7-12-2019 04:12:00

Online-Begraafplaatsen.nl: 1.475.398 grafmonumenten, 2.680 begraafplaatsen, 2.300.797 personen, 9.834 monitorrecords, 461 vrijwilligers en 29.547 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de Jong (12351x), Jansen (11124x), de Vries (10973x), Bakker (9567x), van Dijk (8653x), Visser (8375x), Janssen (7297x), van den Berg (7183x), Smit (6994x), de Boer (6632x), Bos (6435x), Meijer (6248x), Mulder (5847x), de Groot (5748x), Vos (5364x), Dekker (5051x), Brouwer (4550x), Peters (3839x), Hendriks (3708x), van Leeuwen (3612x).Kok (3383x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
's-Gravenvoeren (B)Begraafplaats1
AllingawierNH Begraafplaats33
ApeldoornBegraafplaats Soerenseweg1
ArnhemBegraafplaats Moscowa1
BunnikAlgemene Begraafplaats1
BussumAlgemene en Nieuwe RK Begraafplaats1
Capelle aan den IJsselBegraafplaats Schollevaar1
ChaamParochiekerkhof H. Antonius Abt17
CulemborgHervormde begraafplaats1
Den HelderBegraafplaats Huisduinen1
DeurneBegraafplaats Jacobshof1
DinteloordOude Begraafplaats Centrum7
DiversenOorlogsmonumenten2
EdamAlgemeen Begraafplaats Edam14
EnschedeOosterbegraafplaats1
GeleenBegraafplaats Zuid 1
GorinchemOude Algemene Begraafplaats2
GoudaStichting Oude Begraafplaats1
HaarlemRK begraafplaats St. Barbara1
HeerdeOude Begraafplaats1
HeinoAlgemene Begraafplaats1
HouthemKerkhof1
KatsBegraafplaats1
KortgeneBegraafplaats1
Koudekerk aan den RijnAlgemene Begraafplaats1
LunterenGemeentelijke Begraafplaats2
Nieuw-BeijerlandAlgemene Begraafplaats1
NieuwegeinAlgemene Begraafplaats Noorderveld1
NijemirdumKerkhof Nijemirdum1
OostvoorneBegraafplaats11
OssBegraafplaats Eikenboomgaard1
OssR.K. Begraafplaats Don Bosco45
RoosendaalBegraafplaats Zegestede Roosendaal56
StevensbeekRK Begraafplaats1
Ter ApelTer Apel Kapelweg11
TielAlgemene Begraafplaats Papesteeg42
TiendeveenGemeentelijke Begraafplaats34
UrkBegraafplaats Holkenkamp1
UrkOude Begraafplaats Kerkje aan de Zee2
UsseloNH Begraafplaats1
VolendamBegraafplaats Sint Vincentiuskerk41
WeespBegraafplaats Landscroon Weesp1
WierdenBegraafplaats1
WijchenKatholieke Begraafplaats96
WilnisVrederust Algemene Begraafplaats Wilnis1
 Totaal:444


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.97114.971
200625.45340.424
200727.00367.427
200833.739101.166
200954.144155.310
201089.524244.834
2011121.001365.835
201287.246453.081
2013109.865562.946
2014161.865724.811
2015266.467991.278
2016131.4131.122.691
2017119.9961.242.687
2018105.3361.348.023
2019127.3751.475.398
Gemeente Westerveld blundert bij opruimen grafstenen in Diever. - 23-10-2019

Gemeente Westerveld blundert bij opruimen grafstenen in Diever, twee belanden per ongeluk in puinbak.

De gemeente Westerveld heeft geblunderd bij het opruimen van grafstenen op de algemene begraafplaats in Diever. Vier massieve stenen zijn ten onrechte weggehaald, van twee ervan zijn alleen nog brokstukken over.

Jark Otten uit Diever ontdekte de blunder dinsdagochtend. Zijn beide ouders zijn op de algemene begraafplaats ter aarde besteld. Hun stoffelijke resten liggen in een gezamenlijk graf. Otten hoorde dat er werd geruimd en nam poolshoogte.

‘Ik heb net grafrechten betaald’
Tot zijn verbijstering zag hij hoe de grafsteen van zijn vader en moeder al was weggehaald. ,,Ik heb nota bene net betaald voor de verlenging van de grafrechten.”

Otten nam onmiddellijk contact op met de gemeente Westerveld. Die stuurde een ambtenaar naar de begraafplaats. Al snel bleek dat er op het gemeentehuis een fout was gemaakt. En niet alleen de grafsteen van Ottens ouders was onterecht op de ruimingslijst gekomen, daar stonden abusievelijk nog drie andere stenen op. De Dievernaar was er op tijd bij: twee van de in totaal vier grafstenen waren inmiddels in de puinbak beland.

Wethouder diep door het stof
In een reactie gaat wethouder Henk Doeven van de gemeente Westerveld diep door het stof. ,,Duizendmaal excuus! De gemeente heeft een fout gemaakt. Er is intern iets misgegaan.” Hij bevestigt dat vier grafstenen onterecht zijn verwijderd. ,,Twee ervan zijn helaas ook al vernietigd. Een derde is lichtbeschadigd geraakt maar kon worden teruggeplaatst. De steen van de familie Otten is gelukkig onbeschadigd gebleven en eveneens teruggezet.”

De wethouder laat uitzoeken hoe het kan dat de vier grafstenen onterecht op de ruimingslijst terecht zijn gekomen. ,,Deze evaluatie kan mogelijk voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt.” Volgens hem zouden op de Dieverder begraafplaats twaalf stenen worden weggehaald omdat nabestaanden hebben besloten, na tien dan wel twintig jaar, het grafrecht niet te verlengen.

Het gaat overigens alleen om het verwijderen van stenen, niet om het ruimen van stoffelijke overschotten.

‘Lijst is niet meer bijgewerkt’
Als Dagblad van het Noorden dinsdagmiddag de begraafplaats bezoekt, vertellen werknemers van het bedrijf waaraan de gemeente het ruimingswerk heeft uitbesteed dat zij wel weten hoe dit kon gebeuren: ,,Het gaat om grafstenen van overledenen van wie de nabestaanden op het laatste moment voor verlenging van het grafrecht hebben betaald. Maar de ruimingslijst is niet meer bijgewerkt.”

De wethouder wil niet ingaan op deze lezing. ,,We gaan dit eerst intern helemaal uitzoeken.”

Doeven zegt zijn ambtenaren onmiddellijk opdracht te hebben gegeven zich namens de gemeente bij de nabestaanden te verontschuldigen. ,,Dit ligt ook nog eens heel gevoelig natuurlijk. Ik ben best bereid ook zelf bij deze families langs te gaan. Sowieso moet er een oplossing worden gevonden voor de kapotte stenen.”

Otten nog altijd witheet
Zelfs uren na zijn bezoek aan de begraafplaats is Jark Otten nog altijd witheet. ,,Die ambtenaren! Hoe dom kun je zijn!”

De mensen die het ruimingswerk in Diever verrichten, vertellen dat Otten de langsgestuurde gemeenteambtenaar even naar de keel vloog. Ze schrokken ervan: ,,We waren even bang dat hij hem in elkaar ging slaan.”
bron: www.dvhn.nl
Ruimen van graven Diepenveense nonnen stuit op onbegrip - 14-9-2019

Ze liggen al jaren op begraafplaats Tjoenerhof in de Diepenveense bossen. De nonnen van de Congregatie van De Kleine Zusters van de H. Joseph. Bij leven al graag geziene inwoners van het dorp, waar ze de oude dag doorbrachten in bejaardentehuis Sparrenheuvel. Traditioneel gekleed, met hoofddoek, waren de zusters een opvallende verschijning in het dorp. Op Sparrenheuvel hielpen ze zolang ging mee in de verzorging, huishouding en keuken.

Na overlijden waart de geest van de nonnen nog rond in Diepenveen, waar ze zij-aan-zij begraven liggen op de bosrijke natuurbegraafplaats Tjoenerhof. Een stuk of twintig identieke grafstenen bij elkaar, met namen van bijvoorbeeld Zr. (Zuster) Felicita, Zr. Hugolinda, Zr. Corsini of Zr. Silvana. Twee nonnen per graf, bijna veertig zusters, begraven tussen midden jaren zeventig en medio jaren negentig.

Maar voor hoe lang nog? Ruiming van de graven dreigt binnenkort, blijkt uit plastic bordjes die begraafplaatsbeheerder Yarden in de bodem drukte bij elk graf: ‘Grafrechten vervallen!!’ Nabestaanden worden verzocht contact op te nemen met de administratie.

Geldkwestie
Een geldkwestie, er moet betaald worden voor het verlengen van het recht, verzucht Arie Koldeweij. Het bestuurslid van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o., trekt zich het lot aan van de nonnen. Hij ziet ze nog door het dorp gaan, als onderdeel van het straatbeeld, alhoewel hij zelf geen contact met ze had. De graven zijn een tastbare herinnering aan de nonnen.

De dreigende ruiming viel ook Lamberthe de Jong op en valt haar zwaar. ,,De graven zijn eigenlijk cultuur-historisch erfgoed voor het dorp’’, zegt de Diepenveense, die bekendheid geniet door historische publicaties. ,,De nonnen hebben zelfs een eigen stukje op deze begraafplaats. Met identieke grafstenen. Dat alleen valt op, los van de betekenis van de nonnen voor het dorp en emotie die de graven in zich hebben. Je zou deze typische graven bij elkaar als monument kunnen zien. Het mag niet verloren gaan.’’

Dat dreigt dus wel. De bordjes staan er al sinds mei. Kennelijk heeft zich sindsdien niemand gemeld van de nabestaanden of misschien wel congregatie. Op één graf na; daar was het bordje ineens weg, zag Koldeweij.

Klinisch
Yarden zal volgens de twee Diepenveners vast in haar recht staan. Zo gaat dat als de grafrechten verlopen en niet worden verlengd. Maar een beetje klinisch vinden het ze zeker in dit geval wel, alhoewel ze geen contact hebben gehad met Yarden. ‘Moet een beheerder in deze situatie niet meer energie steken om nabestaanden te traceren of gewoon ruimhartig de graven in standhouden‘, merken de twee op. Op de begraafplaats is nog genoeg ruimte, dat kan geen reden zijn te ruimen, stelt De Jong. Zij denkt dat Yarden de graven graag wil weer verkopen en zo geld in het laatje krijgt. Onderhoud kan het punt niet zijn, zegt ze wijzend op de begroeiing van de graven met klimop. ,,Dat kost niets.”

De hoop van de twee is dat publiciteit reacties van nabestaanden oproept, Yarden de graven in stand houdt of Diepenveners opstaan die bijdragen. Kolderweij: ,,We mogen niet laten gebeuren dat de graven verdwijnen.‘’

Gemeente wil overleg

Yarden kon vrijdag inhoudelijk nog niet nader reageren op vragen van deze krant. De begraafplaats is van de gemeente Deventer. ,,We snappen dat dit gevoelig ligt‘’, reageert woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. ,,Wij zijn niet direct partij, want dit gaat de beheerder aan.‘’ Toch wil de gemeente kijken wat ze kan doen. Volgende week overleg de gemeente en neemt contact op met Yarden, aldus Stuurman.

De congregatie van De Kleine Zusters van H. Joseph heeft in Heerlen onder die naam een verzorgingstehuis. Alleen een receptionist kon vrijdag reageren, maar bij die persoon was niets over de situatie rond de Diepenveense graven bekend.

De nonnen kwamen in de jaren zeventig in Diepenveen vanuit Zuid-Limburg. Omdat nonnen op leeftijd raakten en zorg nodig hadden, konden zij niet meer samenleven in de congregatie. Zij werden verspreid over meerdere (eigen) bejaardenhuizen in het land. De nonnen in Diepenveen hadden roots in Salland, Twente en de Achterhoek en zaten zo dichter bij de familie. Aanvankelijk woonden ze in Diepenveen samen in het (gesloopte) landhuis Jachtrust en gingen over naar Sparrenheuvel, toen dat werd gebouwd. Dat werd een combinatie waar nonnen woonden (met eigen kapel) en ‘gewone’ inwoners. De laatste nonnen keerden in 1999 terug naar het moederhuis in Heerlen. Sparrenheuvel bestaat nog steeds als woonzorgcentrum in het dorp.


bron: www.stentor.nl


Berichten Archief

 © Kineo 2005-2019
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ