Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.Zaltbommel zal graven Bossche Poort niet zomaar ruimen - 15-3-2020

ZALTBOMMEL - De gemeente Zaltbommel zal niet rücksichtslos op begraafplaats Bossche Poort graven gaan ruimen waarvoor geen grafrechten zijn betaald en waarvan rechthebbenden afstand doen. ,,We maken natuurlijk een afweging of graven van historische waarde zijn. Daarvoor is de status van monument voor individuele graven niet vereist.”

Dat meldt een woordvoerster van de gemeente in een reactie op mr. Willem van der Putten. Deze deskundige op het gebied van rechten rond begraven en begraafplaatsen stelde dat het opstellen van een lijst met bijzondere graven geen enkele rechtsbescherming biedt. Nabestaanden van mensen die in een bijzonder graf liggen, hebben met de lijst van de gemeente dus geen enkele zekerheid.

Verbolgen over brief
Tientallen nabestaanden reageerden verbolgen toen ze recent van de gemeente per brief de vraag kregen of ze de rechten van een graf op de Bossche Poort willen verlengen. De kosten variëren van 1300 euro voor 10 jaar tot ruim 10.000 euro voor onbepaalde tijd.

Een deel van het bedrag is voor onderhoud. Dat is voor de Bossche Poort in 2016 veranderd. Toen werd de begraafplaats onderdeel van het park op de Stadswallen. Volgens de gemeente heeft dat voor de rechthebbenden tot gevolg dat de kosten worden gematigd.
Hoeveel lager blijkt niet uit de verzonden brieven. Dat komt doordat de gemeente standaardbrieven verstuurt over grafrechten op algemene begraafplaatsen. ,,Het komt wel meer voor dat nabestaanden er na lange tijd weer aan worden herinnerd dat ze rechthebbende zijn van een graf. Dit is de enige manier om onze administratie weer op orde te krijgen.”
bron: www.bd.nl

‘Daar komt ’s nachts niemand, de politie ook niet’ - 23-2-2020

Nijmeegse daklozen slapen mogelijk onder een grafsteen: ‘Daar komt ’s nachts niemand, de politie ook niet’

NIJMEGEN - Daklozen in Nijmegen zoeken steeds vaker een rustige, warme slaapplek op de begraafplaats Daalseweg in Nijmegen, niet ver van het stadscentrum. Niet alleen in de zomermaanden, maar het hele jaar door.

De buitenslapers kruipen mogelijk zelf letterlijk in een graf. Ze schuiven een zerk opzij en gaan in het graf liggen slapen. Ex-dakloze Ben Kregting uit Nijmegen kent het fenomeen. ,,De begraafplaats is een van de veiligste plekken. Daar komt ’s nachts niemand. De politie ook niet.”
De Gelderlander constateerde zelf een bed van bladeren met lege bierblikjes onder een verschoven grafsteen. Kregting: ,,Dat doen ze vooral als het kouder is. Het gaat niet om heel veel daklozen die dat doen, een handvol schat ik. Meestal zijn het mensen met een verslavingsproblematiek of een psychiatrische achtergrond. Mensen die door een scheiding op straat terecht komen of de economische daklozen, die doen dat niet, puur uit respect voor de doden.”
Grote ergernis
Bestuurder Franc Korsten van Stichting Begraafplaatsen Nijmegen bevestigt dat er daklozen overnachten op de begraafplaats aan de Daalseweg vlak bij het stadscentrum. ,,Het is een grote ergernis van ons.”

Maar volgens Korsten slapen deze daklozen niet in de graven. ,,Dat kan niet, die moeite nemen ze niet. Het is ook levensgevaarlijk onder zo’n steen.”

Textiel uit de kledingcontainer
Volgens Korsten slapen enkele personen onder de taxushaag of op een van de vele bankjes. ,,Hier vlak bij de Albert Heijn nemen ze textiel mee die uit de kledingcontainer hangt. Van de spullen maken ze een ‘matras’ of ze gebruiken het als deken.”

Stichting Begraafplaatsen Nijmegen is druk met de daklozen die een slaapplek op de begraafplaats Daalseweg in Nijmegen hebben gevonden. Elke dag maakt een medewerker een rondje over de begraafplaats, zegt Franc Korsten van de stichting. De ene keer treft hij een paar blikjes bier aan, de andere keer heeft hij een kruiwagen vol textiel.
Hele jaar door
Het fenomeen bestaat al zo’n tien jaar. Maar de laatste jaren zijn er steeds meer daklozen die een slaapplekje zoeken tussen de graven. Korsten. ,,Eerst waren ze hier alleen in de zomer, nu het hele jaar door en dus ook in de winter.”

De stichting schakelt regelmatig een beveiligingsbedrijf in die een rondje over de begraafplaats maakt. Niet om daklozen uit hun slaap te halen, maar om te zorgen dat ze ’s ochtends bijtijds vertrokken zijn. Korsten: ,,We willen voorkomen dat bezoekers ‘s morgens zwervers aantreffen. Als je een graf wilt bezoeken en er ligt iemand te slapen, dan is dat een verkeerd signaal en voor de nabestaanden heel vervelend.”
Respect
Hoe vaak een beveiligingsbedrijf wordt ingeschakeld, wil Korsten niet zeggen. Van grafschennis is volgens hem geen sprake. ,,Het zijn geen mensen die graven vernielen. Ze hebben er best respect voor. Ze vernielen niets, maar ze maken wel veel rotzooi.”

Veel meer kan Stichting Begraafplaatsen Nijmegen niet doen, zegt hij. De begraafplaats ‘s nachts afsluiten wil de stichting ook niet. Korsten: ,,Als we het afsluiten, dan weten de daklozen dat ze hier veilig zijn. Want als het hek op slot zit, komt handhaving er niet. En de begraafplaats hermetisch afsluiten kan toch niet.”

Het probleem van de daklozen is een maatschappelijk probleem, vervolgt Korsten. ,,Dat kunnen wij als Stichting Begraafplaatsen Nijmegen niet alleen oplossen. De zwervers liggen ook in het Julianapark, in het parkje op het Keizer Karelplein, in het centrum.”

bron: gelderlander.nl

Wethouder verrast jubilerende vrijwilligers begraafplaats - 26-1-2020

Woensdag 22 januari jl. waren de vrijwilligers van de begraafplaats Soerenseweg bijeen voor een gezellig etentje in Le Baffon. Jaarlijks biedt de gemeente hun een etentje aan, als dank voor al het werk dat zij doen op de algemene begraafplaats aan de Soerenseweg. Dit jaar met als verrassing een speciaal bezoekje van wethouder Van Vierssen.

Zo’n twintig mensen komen tussen april en oktober wekelijks bij elkaar om historische graven schoon te maken, zerken en hekwerken op te knappen en letters te schilderen. Dat doen ze met veel plezier. Lekker in de buitenlucht, nuttig werk en het is nog gezellig ook!

Graven herstellen dankbaar werk
De een maakt zerken schoon, de ander zwart letters en versieringen. Er is een ploeg die hekwerken ontroest, repareert en weer een stralende zilveren kleur geeft. Een paar specialisten kunnen zelfs de vroeg twintigste-eeuwse graftrommels repareren, waarvan er nog een stuk of tien te vinden zijn op deze historische, monumentale begraafplaats. Kortom, heel nuttig en bevredigend werk.
Het gaat om oude graven, waarvan geen nabestaanden meer zijn om ze te onderhouden, of waarvan de nabestaanden te oud zijn om dat nog zelf te doen. Dat levert af en toe ontroerende taferelen op van dankbare familieleden – en soms ook een lekkere traktatie tijdens de koffiepauze.

Wethouder reikt speldjes uit
De vrijwilligersgroep doet dit bijzondere werk al tien jaar. Dat was een mooie aanleiding voor de gemeente om hen nog eens extra te bedanken. Wethouder Maarten van Vierssen, die ‘Erfgoed’ in zijn portefeuille heeft, kwam persoonlijk naar Le Baffon om de jubilerenden toe te spreken. En dat niet alleen: iedere vrijwilliger ontving als blijk van waardering het speciale Apeldoorn-speldje. Een mooie verrassing en een letterlijke opsteker.

Benieuwd geworden naar dit bijzondere vrijwilligerswerk? Wij verwelkomen graag nieuwe vrijwilligers. Begin april – als de temperatuur goed is en het niet regent – starten we weer. Kom gerust eens kijken op woensdagmiddag, of neem contact op met……
Gemeenteraad buigt zich over nieuw begraafplaatsenbeleid - 24-1-2020

Gemeenteraad buigt zich over nieuw begraafplaatsenbeleid

De gemeenteraad van Hoeksche Waard buigt zich de komende weken over de richting van het nieuwe gemeentelijke begraafplaatsenbeleid. Op dit moment wordt nog gewerkt volgens het beleid van de voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Dit betekent dat er verschillen bestaan in bijvoorbeeld kosten en tarieven, regelgeving, uitgiftetermijnen en het onderhoudsniveau. Het is de bedoeling dat het nieuwe begraafplaatsenbeleid in mei wordt vastgesteld.

In 2019 is gestart met het harmoniseren van het begraafplaatsenbeleid
Er is een inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie: welke beleidsregels zijn er, hoe is het begraven georganiseerd, wat is de kwaliteit van de begraafplaatsen en de dienstverlening. Ook de huidige trends en ontwikkelingen zijn in beeld gebracht. Daarnaast is er gekeken naar de toekomstige behoefte en capaciteit van de begraafplaatsen. Op basis daarvan zijn er berekeningen gemaakt waarmee zichtbaar wordt of er voldoende graven zijn voor de komende 40 jaar.

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd een aantal keuzes te maken
Deze vormen de basis voor het nieuwe begraafplaatsenbeleid. Daarom buigt de raad zich tijdens de beeldvormende vergadering op 4 februari over drie opties, pijlers genoemd: ‘betaalbare tarieven’, ‘duurzaam en groen’ en ‘dienstverlenend’. Elke pijler heeft een aantal specifieke uitgangspunten. De belangrijkste thema’s hierin zijn het ruimen van graven en grafbedekking, onderhoudsniveau, groenbeheer, historische graven, uitgiftetermijnen, aula’s, kosten en tarieven. Ook inwoners en organisaties kunnen in deze beeldvormende vergadering hun mening geven over 10 keuzes die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Naar verwachting wordt het nieuwe beleid voor de zomer 2020 vastgesteld
Voor het zover is, gaat het college op 11 februari tijdens de oordeelsvormende vergadering met de gemeenteraad in gesprek over de voorgelegde keuzes. Vervolgens spreken de raadsleden op 3 maart hun voorkeur uit voor de uitgangspunten voor het nieuwe begraafbeleid. Daarna wordt het nieuwe beleidsplan uitgewerkt in een nieuwe verordening, regelgeving en tarieven.


Nieuw Rekeningnummer - 24-1-2020

Vanaf heden heeft online-begraafplaatsen.nl een nieuw rekeningnummer:
NL86 RABO 0346 5912 44 t.n.v. Stichting Online-Verleden.
Inventarisatie Algemene begraafplaats Schoorl (Molenweg) - 23-1-2020

Schoorl, 23 januari 2020

Vanuit de gemeente Bergen is de vraag gekomen om oude graven op de alg. begraafplaats in Schoorl te inventariseren, zoals dat eerder al in Bergen en in Egmond is gedaan. In 2019 is een werkgroepje onder leiding van Anita van Breugel, beleidsmedewerkster Cultuurhistorie en regio-consulent afd. N-Holland van De Terebinth, daarmee aan de slag gegaan. Er zijn circa 150 graftekens geïnventariseerd en beoordeeld op historische waarde, ambachtelijke waarde, symbolieke waarde -en ensemblewaarde. In dit jaar worden die verslagen gebundeld in een boekwerk dat wordt aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Foto: Deze unieke graftrommel is ontdekt op de algemene begraafplaats in Schoorl en wordt gerestaureerd.

Werkstraf geëist tegen jonge Enschedese grafrovers. - 18-1-2020

ALMELO/ENSCHEDE- „Ongelooflijk hufterig”, zei de Almelose officier van justitie Dronkers vrijdagmiddag. Hij eiste werkstraffen van 180 uur en voorwaardelijke gevangenisstraffen van drie maanden tegen ‘de grafrovers’ Stefan de G. (20) en Tim S. (19) uit Enschede.

De twee stalen op 16 mei van het vorig jaar met grof geweld bronzen beelden, ornamenten en letters van graven op de Oosterbegraafplaats in Enschede. Ze kregen er bij een oudijzerhandelaar uiteindelijk 35 euro voor, maar de door hen aangerichte schade bedraagt ruim 14.000 euro. Openbaar aanklager Dronkers wil dat De G. en S. daar elk de helft van vergoeden.

Beschadigd
Op de begraafplaats zijn nog steeds graven beschadigd. Graven waarvoor nog geen geld is voor een reparatie en graven waaraan de nabestaanden nog niets durven te doen. Uit angst om bij een volgend bezoek weer met vernielingen te worden geconfronteerd. Want de schade hakte er in.

„Hoe haal je het in je botte hoofd om zoiets te doen?,” vroeg rechter Rikken aan De G. Aan S. kon hij dat niet vragen, want die kwam niet opdagen. Volgens zijn advocate Greven was de 19-jarige emotioneel niet in staat de rechtszaak bij te wonen. De G. vertelde met het schaamrood op de kaken aan rechtbankvoorzitter Heijink en haar collega’s dat hij die 16de mei met S. op de scooter door Enschede dwaalde. De twee wilden eigenlijk kijken of er nog iets te halen viel in een leegstaand pand op het terrein van de Universiteit Twente. Ze zochten rood koper. Maar ze belanden niet in het pand, maar op de Oosterbegraafplaats.

Gevulde rugzakken
„We liepen een beetje rond,” aldus De G, „en toen zei Tim: ‘Hier kunnen we wel wat meenemen, hier is ook koper’.” Meegebrachte nijptangen werden gepakt, er werd aan koperen letters op graven getrokken, er werd tegen ornamenten getrapt. Een getuige zag de twee later met gevulde rugzakken de begraafplaats verlaten. Bij de politie verklaarde S. dat hij op de dodenakker niets had gedaan. Hij had er alleen bij gestaan en was niet weggegaan toen zijn vriend plots tekeer ging op de graven.

De G. heeft een gokverslaving en S. een drankprobleem. Volgens officier van justitie Dronkers zijn beiden verstandelijk beperkt. „Jongens met een zwaar belast verleden”, zei de openbaar aanklager. „Jongens die niet bij machte zijn bij zichzelf in te grijpen als dat nodig is.”

Aan het eind van de zitting stond De G. op. Hij wilde graag het woord richten tot de mensen die hij verdriet had aangedaan. Terwijl de tranen over zijn wangen biggelden zei hij: „Het is niet goed te praten wat ik heb gedaan. Maar ik heb er zoveel spijt van dat ik mezelf niet kan vergeven. Ik kan het niet terugdraaien, maar ik hoop wel dat jullie me kunnen vergeven.”

De rechtbank doet op 31 januari uitspraak.
bron:tubantia.nl

Vrijwilligers moeten uit de buurt van oude kerkhofbomen - 14-1-2020

Vrijwilligers moeten uit de buurt van oude kerkhofbomen blijven bij Wildervankster Margaretha Hardenbergkerk

Monumentale eikenbomen rond de al even monumentale Margaretha Hardenbergkerk in Wildervank zijn er zo slecht aan toe dat vrijwilligers die het kerkhof opknappen, niet onder de bomen mogen werken.

De 40 eikenbomen zijn zeker 60 jaar geleden geplant en staan langs de grachten. Er zijn bomen ziek. De eikenprocessierups heeft er vaste voet aan grond gekregen. Er zit veel dood hout in de kruinen dat er ook bij redelijk windstil weer zo uit kan vallen. ,,Ze zijn zo groot dat kruinen over graven zijn gegroeid. Afgelopen zomer, bij stil warm weer knapte er van een van de bomen een dikke tak. Ik schrok me kapot’’, zegt Fenna Pomp (72). ,,Het was gewoon eng.’’

Winterpauze
Samen met haar man Jaap (75) stuurt ze al jaren een vaste groep vrijwilligers aan die het oude kerkhof opknappen. ,,Dat is nodig. Veel grafstenen zijn verweerd. Stenen zijn groen uitgeslagen en opschriften zijn slecht te lezen. Soms zijn er vernielingen. Opknappen is mooi en dankbaar werk’’, zegt Pomp.

,,We hebben een vaste groep vrijwilligers van 15 personen. Ook worden we elk jaar geholpen door leerlingen van de Winkler Prins scholengemeenschap. Gelukkig hebben we in de winter een pauze.’’

,,Want het is niet vertrouwd dat de vrijwilligers onder de bomen bezig zijn met hun werkzaamheden’’, zegt Henk Robben. Hij is secretaris van het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, zoals de kerk heet..

Goed uitkijken
Aangezien de bomen aan de randen van het kerkhof staan, wordt het niet nodig geacht de begraafplaats voor het publiek te sluiten. ,,Voor wie het kerkhof wil bezoeken is er geen direct gevaar. Verder is het goed uitkijken en niet in de buurt van de bomen komen’’, zegt Rianne Luring van Landshapsbeheer Groningen dat in februari met een hoogwerker en grote machines de snoeiwerkzaamheden uitvoert. Luring: ,,Twee bomen zijn er zo slecht aan toe dat ze worden gerooid. We planten er twee nieuwe bomen voor terug.’’

Het groot groenonderhoud is een kostbare zaak. Om de kosten te drukken hoopt Robben op de inzet van vele vrijwilligers. ,,In Wildervank draait een proefproject Bescherming Wijkenstelsel Wildervank-West. Wij kunnen tegen betaling gebruik maken van dit project’’, zegt Robben. ,,Voorwaarde is wel dat we het snoeien laten uitvoeren door Landschapsbeheer. Vrijwilligers mogen het hout afvoeren en gebruiken voor eigen gebruik. Willen ze eikenhout voor de kachel dan moeten ze het zelf zagen.’’

Wat niet weggaat wordt versnipperd door de groenvoorziening van de gemeente. Luring: ,,We hopen het werk voor aanvang van het broedseizoen af te hebben."
bron: dvhn.nl
Menselijke resten aangetroffen op begraafplaats Monster - 7-3-2020

Monster 06.03.2020 - Bezoekers van begraafplaats Molenlande in Monster werden op zijn zachtst gezegd niet vrolijk toen ze vrijdagmiddag langs de grafmonumenten liepen.
De gemeente is daar - net als vorige week bij Beukenhage in 's-Gravenzande - bezig geweest met het ophogen van de begraafplaats zelf.

Ook daar eenzelfde beeld van spulletjes die bij de graven door nabestaanden waren neergezet, zijn op een hoop gestapeld maar lagen ook schots en scheef door elkaar. Tot ieders verbazing lagen er zelfs menselijke resten tussen, waarschijnlijk een ruggenwervel.

Gemeente Westland heeft deze week in een reactie op collegevragen gezegd de situatie in 's-Gravenzande te betreuren, maar dat in Monster nu ook menselijke resten zijn gevonden maakt dat verhaal niet geloofwaardiger. De inzender hoopt met de foto 's dat in ieder geval de mensenlijke resten weer in het juiste graf terug worden gezet.
bron: westlanders.nu
Nabestaanden in shock door overhoop gehaalde begraafplaats - 29-2-2020

Nabestaanden in shock door overhoop gehaalde begraafplaats: 'Ik kon zijn graf niet eens meer vinden.

'S-GRAVENZANDE - Westlandse nabestaanden zijn zich rot geschrokken toen ze afgelopen weekend begraafplaats Beukenhage in 's-Gravenzande bezochten. De grafstenen en beeldjes lagen op één grote hoop en de graven zelf waren niet meer terug te vinden.
'Alles was weg', vertelt Willy van der Mark uit 's-Gravenzande – nog steeds aangeslagen van wat ze afgelopen weekend op de begraafplaats van haar man aantrof. De Westlandse verloor haar echtgenoot op 22 februari 2016. Hoewel ze om de hoek van Beukenhage woont, gaat ze niet wekelijks naar het graf toe.

'Maar wel altijd op zijn sterfdag; met mijn kinderen en kleinkinderen,' vertelt ze. 'Afgelopen weekend gingen we ook. Maar eenmaal op de begraafplaats, kon ik zijn graf niet meer vinden, alle ornamenten waren weggehaald. We zijn met elkaar verder gaan zoeken, we troffen een puinhoop aan. Zijn ornament - heel mooi van hout en een koper plaatje erop - was gewoon tussen de rotzooi gekwakt. Wat is hier gebeurd, dacht we? Ik was blij dat de bijhorende beeldjes die mijn kleinkinderen uiteindelijk vonden, nog heel waren.'

Ophogen graven
De reden van het weghalen van de ornamenten en beeldjes op de graven, is dat een van de velden op de begraafplaats sinds begin februari wordt opgehoogd. 'Dat ophogen was absoluut hard nodig', geeft mevrouw Van der Mark toe. 'Maar de gemeente had toch wel even via een briefje kunnen laten weten dat ze daar mee begonnen zijn? Hij is in 2016 overleden, dat is redelijk recent, ze kunnen zo opzoeken waar je woont! De weduwe had graag zelfs op tijd haar ornamenten en beeldjes veilig willen stellen. 'Er zijn van een heleboel andere mensen spullen kapot gegaan, ik vind het schandalig.'

Ook de gemeente is geschrokken van de berichten vanuit de nabestaanden. 'De gemeente betreurt het dat mensen aanstoot hebben genomen aan de handelswijze rondom het ophogen van een van de velden van de begraafplaats Beukenhage,' laat een woordvoerder weten.

Niet persoonlijk
Volgens de gemeente worden nabestaanden bij het ruimen van graven altijd persoonlijk geïnformeerd. 'Omdat het in dit geval ging om werkzaamheden aan de begraafplaats, is er niet persoonlijk gecommuniceerd', vervolgt de woordvoerder. Informatie is gepubliceerd op de gemeentepagina in de krant en de informatieborden op de begraafplaats. De spullen die rondom de graven lagen, zijn enkele meters verderop per graf bij elkaar gelegd en soms platgelegd in verband met de harde wind van de afgelopen weken.'

'Om te voorkomen dat mensen in de toekomst schrikken van dergelijke werkzaamheden en de gevolgen, neemt de gemeente de suggesties over van enkele inwoners. 'In het vervolg worden toekomstige werkzaamheden eerder gepubliceerd op de gemeentepagina. Daarnaast wordt per opgehoogd vak in een vroegtijdig stadium een bordje geplaatst met een verwijzing naar het informatiebord voor verdere informatie.'
Joodse grafstenen beklad - 4-2-2020

DORDRECHT - Tussen donderdag 30 januari 2020 14.30 uur en zondag 2 februari 2020 15.15 uur heeft er een vernieling plaats gevonden op de Joodse begraafplaats op de Nieuweweg.

Op de begraafplaats zijn er diverse graven beklad met teksten. Het betreffen onder andere discriminerende teksten en een hakenkruis. Door de beheerder van de begraafplaats is aangifte gedaan.

Heeft u personen binnen het genoemde tijdsbestek op de begraafplaats gezien, of iets anders verdachts, meld dit dan bij de politie via 0900-8844.
bron: www.dordrecht.net
Oorlogsgraven op de Oude Begraafplaats in Lemmer beklad met graffiti - 4-2-2020

LEMMER – Onlangs zijn er drie oorlogsgraven op de oude begraafplaats in Lemmer beklad met graffiti.

Ook het toegangshek was bespoten. Een erg trieste en onrespectvolle daad. Een week daarvoor was het onlangs gerestaureerde ‘Eintsje fan é daam’ ook al beklad met graffiti. Gemeente De Fryske Marren heeft inmiddels aangifte gedaan. Voor het schoonmaken van de oorlogsgraven moet een gespecialiseerd bedrijf worden ingezet. Dat gaat veel geld kosten.

Heeft u iets gezien? Meld het dan! Informatie kunt u doorgeven via het algemene nummer van de politie 0900 – 88 44.
Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.


Al 1.507.699 monumenten on-line! - 3-4-2020 05:11:00

Online-Begraafplaatsen.nl: 1.507.699 grafmonumenten, 2.755 begraafplaatsen, 2.364.529 personen, 9.854 monitorrecords, 452 vrijwilligers en 30.599 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de Jong (12702x), Jansen (11512x), de Vries (11337x), Bakker (9802x), van Dijk (8921x), Visser (8604x), Janssen (7697x), van den Berg (7354x), Smit (7189x), de Boer (6856x), Bos (6561x), Meijer (6411x), Mulder (6076x), de Groot (5896x), Vos (5506x), Dekker (5187x), Brouwer (4669x), Peters (4166x), Hendriks (3988x), van Leeuwen (3663x).Kok (3439x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
Almere-StadBegraafplaats en Crematorium90
ApeldoornBegraafplaats Soerenseweg2
BarendrechtBegraafplaats Den Ouden Dijck1
BeilenAlgemene Begraafplaats21
BrunssumBegraafplaats14
ChaamParochiekerkhof H. Antonius Abt23
CulemborgNieuwe Algemene Begraafplaats36
DelfzijlAlgemene Begraafplaats7
DidamBegraafplaats1
DiversenOorlogsmonumenten3
DrogehamAlgemene Begraafplaats15
EastermarHervomde Begraafplaats16
EemnesRK Begraafplaats1
ElstAlgemene Begraafplaats15
Emmer-CompascuümAlgemene Begraafplaats19
GeleenRK Begraafplaats Lutterade1
GroessenRK Kerkhof Andreas Parochie1
HaaftenOude Begraafplaats2
Hardinxveld-GiessendamAlgemene Begraafplaats Neder Hardinxveld2
Hasseltbegraafplaats De Sandtvoirt1
HavelteBegraafplaats114
HoogeveenNieuwe Begraafplaats Hoogeveen17
HuissenBegraafplaats De Hoeve1
KollumBegraafplaats Maartenskerk43
LeusdenBegraafplaats Rusthof19
MeersBegraafplaats God's akkers1
NieuwendijkBegraafplaats Onderlinge Hulp1
NunspeetBegraafplaats Oost Nunspeet2
OeffeltRK Begraafplaats San Salvatorkerk16
Oud ZevenaarBegraafplaats9
Oud-BeijerlandAlgemene Begraafplaats6
Overpelt-Fabriek (B)Begraafplaats Overpelt-Fabriek1
RidderkerkBegraafplaats Vredehof33
RoosendaalR.K. Begraafplaats26
Sint PhilipslandNieuwe begraafplaats1
SomerenBegraafplaats Dellerhof1
SurhuizumAlgemene Begraafplaats15
TongerenFamiliebegraafplaats Landgoed Tongeren1
UsseloNH Begraafplaats142
VeenendaalAlgemene Begraafplaats De Munnikenhof 76
VeenendaalRK Begraafplaats Nieuweweg-Noord1
WerkendamAlgemene Begraafplaats4
WerkendamKerkhof bij het Laantje1
WestergeestProtestantse begraafplaats 6
WestervoortRK Kerkhof Werenfriduskerk1
WijckelKerkhof NH Vaste Burchtkerk15
YersekeAlgemene Begraafplaats73
ZeistBegraafplaats Bosrust1
ZevenaarR.K. Begraafplaats1
 Totaal:899


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.97114.971
200625.44240.413
200726.99667.409
200833.732101.141
200954.141155.282
201089.200244.482
2011120.976365.458
201287.207452.665
2013109.753562.418
2014161.804724.222
2015266.364990.586
2016131.1951.121.781
2017119.8071.241.588
2018104.5831.346.171
2019133.0091.479.180
202028.5191.507.699
grafsteen op mysterieuze wijze verdwenen - 13-1-2020

Corine Stolk uit Ridderkerk schrok zich te pletter toen ze vorige week het graf van haar ouders ging bezoeken. De grafsteen van haar in 2012 overleden moeder bleek verdwenen.

Vorige week woensdag was de vrouw op begraafplaats Vredenhof in Ridderkerk vanwege een rouwdienst. Toen ze in de pauze het graf van haar broer en ouders wilde bezoeken zag ze dat de urn van haar vader en de steen op het graf van haar moeder waren verwijderd. Corine, die zelf ernstig ziek is, zegt voor tien jaar grafrechten betaald te hebben. Ze is zeer verbaasd, boos en geschrokken.

DNA-test
Het lichaam van haar moeder ligt er volgens Corine nog wel. ”Maar op de begraafplaats kreeg ik van een beheerder te horen dat de as uit de urn van mijn vader gestrooid was.” De gemeente zelf ontkent dat de as is uitgestrooid en zegt dat de urn, die op het graf van de moeder stond, bewaard is gebleven. Corine wil daarom een DNA-test, om te kijken of de as wel echt van haar overleden vader is. ”Ik vind het weinig geloofwaardig klinken dat de as van mijn vader er nog zou zijn, nadat ik meerdere keren te horen kreeg dat de as is uitgestrooid.”

‘Kapotgeschrokken’
Burgemeester Attema zegt zich “kapotgeschrokken” te zijn van dit bericht. “Het is zeer schokkend om de grafsteen van je ouders niet meer aan te treffen. Dit is overduidelijk niet goed gegaan, daar komt een intern onderzoek naar, maar dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Ik heb mevrouw Stolk persoonlijk duizendmaal excuses aangeboden. Maar daarmee is dit dossier nog niet gesloten.” De gemeente is een intern onderzoek gestart om uit te zoeken hoe de vork in de steel zit.

Op de excuses van de gemeente reageert Corine flauwtjes. ”Wat zijn excuses in dit geval waard?”, zegt ze. Waar de steen is, is voorlopig een raadsel. ”Die is vermoedelijk vernietigd”, denkt Corine. Maandag heeft ze een 1 op 1 gesprek met de burgemeester. Wat het resultaat van die ontmoeting ook zal zijn, de pijn zal het niet kunnen verzachten. ”De steen is weg, en die komt niet meer terug.”
Bron: hartvannederland.nl/
Ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Oud-Beijerland HBS laan - 22-8-2019

Informatie met betrekking tot het ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Oud-Beijerland HBS laan.

Op de informatie borden bij de ingang van de begraafplaats heeft de beheerder met het onderstaande schema aangegeven welke algemene graven in de komende jaren worden geruimd.
De graven 1 t/m 42 zullen vlgs het schema dit jaar na 1 juli 2019 geruimd worden.
Nadere informatie is te vinden op de informatie borden bij de ingang van de begraafplaats.

Schema ruimen van Graven

Vak-----Grafnummers-----Tijdstip van ruiming

2B----- 1 t/m 42-------Na 1 juli 2019
2B----- 43 t/m 84------Na 1 juni 2020
2B----- 85 t/m 126-----Na 1 juni 2021
2B----- 127 t/m 168 ----Na 1 november 2022Berichten Archief

 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ