Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.

Nieuw op de site deze week (20-27 september) - 20-9-2020

Hieronder de nieuwe zaken op de site. Het betreft dus veranderingen die doorgevoerd zijn in het systeem.

Voor bezoekers van de site

2020-09-20 Zoeken: De zoekfunctie is aangepast, het zoekformulier heeft de nieuwe layout en er zijn helpteksten toegevoegd.
2020-09-20 Zoeken: De zoekfunctie werkt nu weer met letters met accenten. Dus zoeken op Baldé of René werkt weer.
2020-09-20 Zoeken: Een ontdekking van een bezoeker: Als je bij tussenvoegsel één spatie intikt krijg je alleen resultaten zonder tussenvoegsel
2020-09-20 Donatie: De terminologie wordt consistenter gemaakt. De term Vrijwilliger wordt langzaamaan vervangen door Medewerker.
2020-09-20 Hoofdpagina: De terminologie wordt consistenter gemaakt. De term Vrijwilliger wordt langzaamaan vervangen door Medewerker.

Voor medewerkers van de site:

Ruiming graven op de begraafplaats aan de Zuidendijk - 17-9-2020

Op de begraafplaats aan de Zuidendijk worden in september en oktober aanstaande 99 algemene graven geruimd. Dit zijn graven die in de periode van 1997 tot 2003 in gebruik zijn genomen en destijds zijn uitgegeven voor een periode van maximaal 15 jaar.

De rechten op deze graven zijn dus al enkele jaren verlopen. De ruiming wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Omdat deze graven liggen precies voor de eregraven van de Oorlogsgravenstichting (www.OGS.nl). In verband met de afzetting van het werkterrein voor de ruiming zijn in overleg met de Oorlogsgravenstichting de eregraven gedurende de uitvoering van de ruimingswerkzaamheden niet bereikbaar.

Nieuwe particuliere graven
Omdat er bij begravingen steeds vaker wordt gekozen voor een particulier graf in plaats van een algemeen graf, zal het geruimde grafveld ingericht worden voor de uitgifte van nieuwe particuliere graven. Hierbij kunnen nabestaanden kiezen voor een eerste uitgiftetermijn van minimaal 10 en maximaal 30 jaar. Daarna is het mogelijk om de grafrechten steeds te verlengen. De nabestaanden bepalen dus hoelang het graf in stand blijft.
Bron: essenhof.nl


Capaciteit begraafplaatsen Molenlanden stelt raad voor dilemma’s - 16-9-2020

MOLENLANDEN • Het college van Molenlanden vindt het acceptabel als er over een aantal jaren niet meer in elke kern begraven kan worden. Fracties hebben daar moeite mee.

Als gevolg van de fusie tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard moet Molenlanden het beleid voor begraafplaatsen gelijk trekken. Het college stelde kaders op voor een later vast te stellen verordening, tarieven en een beheerplan.

Niet uitbreiden
Burgemeester en wethouders stellen in hun beleidsdocument dat ze begraafplaatsen niet willen uitbreiden en het acceptabel vinden als er op termijn niet meer in elke kern begraven kan worden. Een aantal fracties heeft daar moeite mee, bleek dinsdag 15 september tijdens een vergadering van de commissie Wonen, Werken & Verkeer.

In elk dorp
“Ons uitgangspunt is dat er in ieder dorp begraven moet kunnen worden”, stelde Corné Egas (SGP). “Alleen als dorpen heel dicht tegen elkaar aan liggen, valt er over het collegestandpunt te praten.”

Hoornaar vol
Raadslid Leo Timmer (CU) stelde onomwonden: “Begraven in eigen dorp moet mogelijk blijven. Volgens prognoses is de begraafplaats in Hoornaar over veertien jaar vol. Maar in de tussenliggende tijd kunnen veel ontwikkelingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door een toenemende keuze voor natuurbegraafplaatsen.”

Twijfels
Andere fracties reageerden minder uitgesproken, maar stelden wel kritische vragen. “We zitten met die keuze in onze maag”, aldus Carla Fenijn van Doe Mee. Stel dat de meerderheid is voor het openhouden van alle begraafplaatsen, is dit technisch mogelijk? We gaan akkoord met dit voorstel maar hebben er twijfels over of alle begraafplaatsen open moeten blijven."

Uitstel
Progressief Molenlanden pleit voor uitstel van het besluit. Paul Verschoor: "Inwoners kiezen in meerderheid voor begraven in eigen dorp, blijkt uit de reacties op de enquête. Als je kiest voor actief ruimen kunnen we overal nog twintig jaar vooruit. Waarom zou je zo’n verstrekkend besluit nu nemen?"

Ook Bert Snoek (VVD) verwees naar de reacties van respondenten op de gemeentelijke enquête. "Een meerderheid wil begraafplaatsen wél uitbreiden. Het college kiest ervoor dit niet te doen. Ik mis een meerjarenperspectief. Wat betekent dit? Ik wil graag een kostenberekening."

Grote opgave
CDA’er Ad van Rees wees erop dat Molenlanden maar liefst 25 begraafplaatsen heeft. "Dat is vrij uniek en is een grote opgave.”

Kosten
Over de kosten van het uitbreiden van begraafplaatsen zei wethouder Johan Quik. “Omdat de kostendekkendheid 80 procent is, komt bij uitbreiding van begraafplaatsen 20 procent van de kosten op de begroting terecht. Dus zijn deze kosten voor de gemeenschap.”

Kindergraven
Met aandacht voor alle emoties die bij het onderwerp komen kijken sprak de raad ook over kindergraven. Het college stelt voor om kindergraven uit te geven voor 20, 30 of 50 jaar, tegen een verlaagd tarief. Algemene kindergraven wil het college niet meer uitgeven. Na het verstrijken van de gekozen termijn kunnen ouders kiezen voor verlenging.

Niet aanroeren
Corné Egas (SGP): “We opteren voor het niet aanroeren van de kindergraven. Uw standpunt roept onnodig verdriet op bij ouders die een kind hebben begraven. Er is niets verdrietiger dan het begraven van een kind.”

Tarieven
Paul Verschoor (PM): “Of we kindergraven niet meer als algemeen graf willen uitgeven maar uitsluitend als particulier graf tegen gereduceerd tarief, hangt af van de tarieven. We vinden dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een kindergraf lang te laten bestaan.”

Verdriet
Het CDA vindt het niet langer uitgeven van algemene graven voor kinderen ‘een goede keuze’. Over de termijnen wil Ad van Rees ‘dieper nadenken met elkaar’. “Als ouders moeten nadenken over verlenging komt bij ieder keuzemoment het verdriet terug. Als je kiest voor onbepaalde tijd heb je dat niet.”

Zorgvuldig
Wethouder Johan Quick beloofde voorzichtig om te gaan met kindergraven en de tarieven. “We komen met dit onderwerp terug naar de raad. We zullen kijken naar tarieven in het verleden, dat zal het vertrekpunt zijn. Termijnen zullen we gelijk laten lopen met andere particuliere graven. Er zijn momenten dat je een keuze voor moet leggen om te verlengen. Natuurlijk zullen we er heel zorgvuldig in zijn.”

Neem verlies
Egas reageerde: “De discussie gaat niet zozeer over het tarief, maar over de termijn die afloopt. Voor ouders loopt die termijn nooit af. Tot hun dood toe zal een foto van hun kind op de schoorsteen blijven staan. Het standpunt van onze fractie is: je moet van die termijnen af. Laat die graven met rust. Neem dat verlies als gemeente.” Quik: Die discussie wil ik aan de raad overlaten.”

Bovengenoemde aspecten en ook de aanleg van urnenmuren en de termijnen voor algemene graven komen terug op de agenda van een besluitvormende raadsvergadering. Dit geeft de fracties de gelegenheid er eerst nog eens met de eigen leden over door te praten.
bron: hetkontakt.nl


Natuurbegraafplaats in polder De Buitenzomerlanden in Heinenoord - 27-8-2020

Natuurbegraafplaatsen van Waarde wil een natuurbegraafplaats realiseren in een deel van het Mollebos in Heinenoord.
Wethouder Piet van Leenen en Bert Speulman van Natuurbegraafplaatsen van Waarde tekenden hiervoor op donderdag 27 augustus een overeenkomst.
Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven.
Natuurbegraven houdt in dat het lichaam op een organische manier wordt teruggegeven aan de aarde, in een daarvoor bestemd stuk natuur.
Een natuurgraf wordt niet geruimd. Alleen duurzame materialen die zonder problemen weer opgenomen worden door de natuur, vergezellen het lichaam.
Dan zijn er geen zorgen meer over onderhoud en verdere verplichtingen.

Wethouder Piet van Leenen is verheugd dat Natuurbegraafplaatsen van Waarde met dit initiatief bij de gemeente gekomen is.
Er is een behoefte om anders begraven te kunnen worden. Door de aanleg van een natuurbegraafplaats wordt hierin voorzien.
Daarnaast helpt het om dat deel van het Mollebos mooier te maken. Het bos is daar verwilderd. Bomen vergroeien doordat ze te dicht op elkaar staan.
De komst van de natuurbegraafplaats betekent ook goed beheer van- en toezicht op het bos door Natuurbegraafplaatsen Van Waarde.
Zo wordt ook dit bos een fijne plek om te wandelen. En dat past dan weer goed bij de recreatieve doelstellingen die opgenomen zijn in de eind 2018 vastgestelde visie De Buitenzomerlanden’.

Om de natuurbegraafplaats te kunnen realiseren is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.
Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen liggen met ingang van 29 augustus 2020 tot en met 9 oktober 2020 ter inzage.
U kunt de stukken bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.IMRO.1963.BPnatuurbegrHND20-ON01).
Op dinsdag 1 september tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u tijdens een inloopbijeenkomst in Museum Hoeksche Waard (Dorpsstraat 13 in Heinenoord) uw eventuele vragen over het plan stellen aan de initiatiefnemer.
Aanmelden hiervoor kan via www.navawa.nl/zomerlanden/.

bron: Het Kompas Hoeksche Waard
Bronzen beeld geroofd van graf - 27-8-2020

Bronzen beeld geroofd van graf: ’Neem je niet zomaar mee in je boodschappentas’
DEN HAAG - Een bronzen beeld van zo’n veertig kilo is gestolen van een graf op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag. De familie is diepbedroefd over de roof en hoopt dat Hagenaars die iets gezien hebben zich melden.

Het is twee jaar geleden dat Paul Zuurmond, de broer van de Amsterdamse Ombudsman Arre Zuurmond, overleed. ,,Toen mijn broers het graf afgelopen weekend bezochten om hem te herdenken, zagen ze dat het kunstwerk op zijn graf was verdwenen”, vertelt Zuurmond. ,,Het is ontzettend verdrietig. Het beeld was zwaar verankerd, maar dat heeft niet geholpen.”

Hij vermoedt dat het beeld, van een onbekende kunstenaar, met voorbedachten rade is gestolen. ,,Zo’n zwaar beeld neem je niet even mee in een boodschappentas. Daar heb je gereedschap bij nodig en een auto.”

Het is onduidelijk wanneer het beeld precies is gestolen. ,,Dat kan vlak voor het weekend zijn geweest, maar ook twee of drie maanden geleden. We komen er niet wekelijks.” Het kunstwerk was eigendom van een van zijn broers. ,,We vonden het beeld dat de Tuinman en de Dood heet rust uitstralen op het graf.” Zuurmond hoopt dat Hagenaars die iets vreemds de afgelopen tijd hebben gezien rondom de begraafplaats zich melden. ,,Misschien is een jogger bij de Scheveningse Bosjes iets opgevallen? Er is aangifte gedaan bij de politie en de diefstal is ook gemeld bij de begraafplaats zelf.”

Tips kunnen worden gestuurd naar a.zuurmond@icloud.com.

bron: De Telegraaf (door Tanja Verkaik)
'Begraafplaats verdient een opknapbeurt' - 11-8-2020

KRIMPEN A/D IJSSEL • De buitendijkse begraafplaats aan de Krimpense IJsseldijk moet een opknapbeurt krijgen. Dat vindt Voorzitter Marco Oosterwijk van de Historische Kring Krimpen.
Bij de Lokale Omroep Krimpen (LOK) verklaarde Oosterwijk dat de begraafplaats bij de Karwei in een slechte staat verkeert. "Paaltjes, tombes en grafzerken zijn door de tand des tijds aangetast. Ook is de plek verwilderd en overwoekerd met onkruid. Dean plek verdient het om hersteld te worden."
De begraafplaats werd in 1819 in gebruik genomen. In bijna honderd jaar werden er zo'n 3.500 Krimpenaren begraven. In 1915 besloot de gemeente om geen graven meer uit te geven. De buitendijkse ligging van de begraafplaats leverde een hoop problemen op. Hoog water veroorzaakte schade door dat de rivier zand wegspoelde. Bovendien was er te weinig ruimte en kende Krimpen een sterke bevolkingsgroei. Daarom werd er besloten een nieuwe (binnendijkse) begraafplaats aan te leggen langs de IJsseldijk.

Projectplan
De buitendijkse begraafplaats stond meermaals op de nominatie om te verdwijnen. Dat gevaar is volgens Oosterwijk wel geweken door de cultuurhistorische waarde die de plek heeft. De Historische Kring Krimpen legde onlangs een projectplan bij de gemeente neer om de begraafplaats op te knappen en toegankelijker te maken voor bezoekers.
Opvallend detail in het plan is het baarhuisje (gebouwtje waar de overledene in werd opgebaard, red.) dat als een metalen sculptuur terug moet keren.
Het project gaat flink wat geld kosten. Hoeveel durft Oosterwijk niet te zeggen. Wel zouden de kosten naar beneden kunnen door er een participatieproject van te maken. Als er bijvoorbeeld een Krimpens staalbedrijf is dat het laswerk voor z'n rekening wil nemen, zou dat mooi zijn. Wie weet willen meer bedrijven op die manier een bijdrage leveren.. Het doel is om eind 2021 te starten met het project.
Bron: het Kontakt, Krimpener- en Lopikerwaard


Grafschenners jatten als raven - 5-8-2020

Al diverse diefstallen gemeld vanaf Onze Lieve Vrouwe Kerkhof

van: ISTVAN KÖVI
De rooms-katholieke begraafplaats Onze Lieve Vrouwe Kerkhof aan de Utrechtseweg is de laatste tijd voortdurend doelwit van grafschennis. Afgelopen weekeinde was het opnieuw raak: Van een rijk versierd grafmonument werden twee beelden ontvreemd.

De daders hebben het vooral voorzien op bronzen beelden en decoraties, vertellen gedupeerde nabestaanden. Sommigen zeggen aangifte van de diefstallen te hebben gedaan. Medewerkster Pauline de Blok van de R. K. Begraafplaatsen Amersfoort bevestigt dat er de afgelopen weken veel diefstallen zijn gepleegd.

,,Het is heftig, zeker voor de nabestaanden. Voor hen hebben de beelden en decoraties grote emotionele waarde als herinnering aan gestorven familieleden. Het is schandalig dat mensen zelfs op een begraafplaats niet van andermans spullen af kunnen blijven.''

Emmo Drenth is nabestaande van verschillende familieleden die begraven liggen op het Onze Lieve Vrouwe Kerkhof, en is geraakt door de grafschendingen. Hij bezoekt maandagmorgen graven van zijn familie, en is woedend dat onverlaten het in hun hoofd halen daar beelden van te stelen. Hij staat bij een familiegraf. ,,Hier hebben ze pas het beeldje van een bronzen paard afgerukt. Als het te verkopen is, stelen ze het gewoon.''

Beelden
Zijn broer deed aangifte van de diefstal, zegt Drenth. ,,Maar er is van veel meer graven gestolen.'' Hij loopt naar een groot en rijk versierd grafmonument bij de ingang. ,,Van dit graf hebben ze afgelopen weekend twee beelden afgetrokken. Er kwamen gisteren nog verschillende mensen kijken, ik denk familieleden.''

Zijn familie komt van het woonwagenkamp en is van rooms-katholieke huize, zegt Drenth. ,,Voor ons is het al heel lang belangrijk en normaal om als aandenken beelden op de graven te zetten.'' De begraafplaats aan de Utrechtseweg kent vele rijk versierde grafmonumenten van woonwagenbewoners. Het kerkhof aan de Utrechtseweg is al sinds 1822 in gebruik en wordt omsloten door een muur.

Bij de ingang van de begraafplaats hangt een beveiligingscamera, maar die is gericht op het hek bij de ingang en het naastgelegen parkeerterrein. Daarmee kunnen geen camerabeelden worden gemaakt van dieven die heimelijk de begraafplaats betreden.

De privacywetgeving staat niet toe dat opnamen worden gemaakt op de begraafplaats, zegt De Blok. ,,Daar zouden we problemen mee krijgen. De camera bij de ingang registreert of het hek automatisch sluit, en iedereen de begraafplaats heeft verlaten.''

Het Onze Lieve Vrouwe Kerkhof is in de zomermaanden, van mei tot en met september, tot 20.00 uur geopend. Op dat tijdstip sluit het hekwerk automatisch.

Sluiten hek
Sluiten van het hek biedt onvoldoende soelaas, weet de beheersorganisatie. Als het is gesloten, klimmen grafschenners 's avonds zonder grote moeite over de muur. En bij hun activiteiten worden ze in de duisternis aan het oog onttrokken door de muur om de begraafplaats. ,,Zo'n diefstal is een kwestie van enkele minuten'', denkt De Blok.

De beheersorganisatie die ook graven in Hoogland, Hooglanderveen en Leusden onder haar hoede heeft, doet volgens De Blok alles wat binnen haar mogelijkheden ligt, om diefstal te verhinderen. ,,We vragen de wijkagenten om extra te controleren. Maar het is ook aan de nabestaanden om op de graven te letten, en aangifte te doen bij diefstal.'' De Rooms Katholieke Begraafplaatsen werden eerder geconfronteerd met een reeks diefstallen op kerkhof De Langenoord achter de kerk in Hoogland. Ook daar waren bronzen beelden het doelwit.

Grafschennis is een misdrijf en kan tot een celstraf van een jaar leiden.
bron: Amersfoortse Courant
'Begraafplaats Goes-West lijkt wel een wedstrijd van steenhouwers' - 22-7-2020

Midden in de wijk Goes-West ligt een stuk grond waar de bewoners zich niets aantrekken van de wereld om hen heen. Van 1886 tot 1989 kregen rooms-katholieken hier hun laatste rustplaats. Terwijl Goes groeide en de huizen het kerkhof insloten bleef deze plek een oase van rust. En een bron van inspiratie voor stadsarchivaris Frank de Klerk.
Wanneer je voor het kerkhof staat zie je een imposant hekwerk vol met symbolische elementen die refereren aan de dood, zoals bijvoorbeeld de Ouroboros. Een oud symbool van een slang die zijn eigen staart op eet. Het symboliseert de cyclus van de natuur, het eeuwige terugkeren en de eenheid van alles.

Memento Mori
Daarnaast worden er twee zeisen afgebeeld, doodshoofden en zandlopers en lees je de tekst 'Memento Mori'. "En als je al die prachtige elementen ziet, kan het niet anders zijn dan dat je voor de ingang van een begraafplaats staat."
Sleutel van Petrus
Het kerkhof is een langwerpig terrein met ovale vormen en volgens De Klerk is dat een bewuste keuze geweest. "Het kerkhof is ontworpen door de rooms-katholieke architect Mudde uit Goes. Als je op de oude plattegrond kijkt dan zie dat die ovale vorm lijkt op een sleutel. En dat kan natuurlijk maar één sleutel zijn. Het is de sleutel van Petrus die mensen binnenlaat in de hemel."

Het is inmiddels al ruim 30 jaar geleden dat er voor het laatst een begrafenis was op het rooms-katholieke kerkhof. De wetgeving werd namelijk aangepast en begraafplaatsen moesten buiten de bebouwde kom komen te liggen. Sindsdien worden Goesenaren begraven op de algemene begraafplaats of gecremeerd.

Het is een plek waar je de drukte van de stad kan ontlopen en de stilte kan opzoeken."
Frank de Klerk - archivaris
Het kerkhof heeft zijn functie als begraafplaats dus verloren en wordt momenteel alleen nog onderhouden door de gemeente. Volgens De Klerk is het kerkhof in een zeer goede staat en is het een plek waar je de drukte van de stad kan ontlopen. "Je kan hier genieten van de stilte en mijmeren over het feit dat alles vergankelijk is."

Langzaam ingesloten
Het feit dat het kerkhof midden een woonwijk ligt en dat er rondom overal huizen staan is wel heel bijzonder. "Maar de geschiedenis leert ons dat hij gesticht is door de roomse parochie in Goes op een braakliggend stuk land aan één van de Poelwegen buiten de stad. Een ideale plek voor een begraafplaats destijds." Maar begin vorige eeuw breidde Goes zich uit en werd het kerkhof langzaam ingesloten door woonhuizen en bedrijfspanden.
Volgens De Klerk is het typisch een rooms-katholieke begraafplaats met veel pracht en praal en uiterlijk vertoon. "Het lijkt wel een wedstrijd van steenhouwers die allemaal het mooiste grafmonument wilden maken. Maar er is er eentje die er uitspringt en dat is het grafmonument dat gemaakt is door steenhouwer Charles Boosten in 1910 voor zijn overleden vrouw.

Bidprentje als grafmonument
Boosten heeft namelijk een bestaand plaatje van een bidprentje driedimensionaal gemaakt. "Het symbool is erg bekend in de 19e eeuw binnen de katholieke gemeenschap. Een engeltje die rust in vrede schrijft op een steenblok met natuurlijk het kruis met lauwerkrans. Het is echt van een ongekende schoonheid."
Goes-West ondervindt de laatste decennia een ware metamorfose. Woningen worden gesloopt, gerenoveerd en er vindt nieuwbouw plaats. In dit Masterplan Goes-West speelt het kerkhof ook een rol. Wat er precies met de begraafplaats in de toekomst gaat gebeuren is nog niet zeker. Maar volgens De Klerk wordt hier zorgvuldig en met veel eerbied voor de overledenen mee omgegaan.
bron: omroepzeeland.nl
Opheffing algemene graven Essenhof en Zuidendijk - 11-2-2020

De teamleider van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Essenhof maakt bekend dat de uitgiftetermijn van de onderstaande algemene graven op de gemeentelijke begraafplaatsen verstrijkt en de rechten vervallen.

In overeenstemming met Artikel 5 van de “Verordening begraafplaatsen en crematorium” van de gemeente Dordrecht zal 15 jaar na uitgifte van het graf het grafmonument verwijderd en vernietigd worden. De graven worden opgeheven.

Het betreft de volgende graven:

Gemeentelijke begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht
Veld U, rij 3, grafnummer 231 t/m 261 (vervallen sinds december 2018)
Veld W, rij 1, grafnummer 1 t/m 54 (vervallen na 14 augustus 2019)
Veld P, rij 2, grafnummers 5 en 6 (vervallen na 6 augustus 2019)

Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 4-8-2003 t/m 14-8-2004.

Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 september 2019 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.

Gemeentelijke begraafplaats Zuidendijk, Zuidendijk 270 te Dordrecht
Veld D, rij 1, grafnummer 1 t/m 15 (vervallen na 1 november 2019)

Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 4 april 2003 t/m 1 november 2004.

Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 november 2019 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.

Inlichtingen over individuele opgravingen en herbegravingen zijn verkrijgbaar bij de administratie aan de Nassauweg 200, 3314 JR te Dordrecht, telefoon 078-7708747 of per E-mail Essenhof@Dordrecht.nl

Dordrecht, 11 februari 2019
M. (Mieke) Verkuil
Teamleider Essenhof
Ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Oud-Beijerland HBS laan - 22-8-2019

Informatie met betrekking tot het ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Oud-Beijerland HBS laan.

Op de informatie borden bij de ingang van de begraafplaats heeft de beheerder met het onderstaande schema aangegeven welke algemene graven in de komende jaren worden geruimd.
De graven 1 t/m 42 zullen vlgs het schema dit jaar na 1 juli 2019 geruimd worden.
Nadere informatie is te vinden op de informatie borden bij de ingang van de begraafplaats.

Schema ruimen van Graven

Vak-----Grafnummers-----Tijdstip van ruiming

2B----- 1 t/m 42-------Na 1 juli 2019
2B----- 43 t/m 84------Na 1 juni 2020
2B----- 85 t/m 126-----Na 1 juni 2021
2B----- 127 t/m 168 ----Na 1 november 2022

Gemeente Hoeksche Waard gaat graven ruimen - 18-9-2020

Vanaf eind september worden op de begraafplaatsen in Oud-Beijerland, Mijnsheerenland en Puttershoek (De Essenhof) graven geruimd.

HOEKSCHE WAARD - Het gaat om algemene graven waarvan de gebruikstermijn is verstreken en om particuliere graven waarvan afstand is gedaan. Eventuele nabestaanden zijn persoonlijk geïnformeerd. Als er grafbedekking aanwezig is, wordt deze eerst verwijderd. Daarna wordt het graf opengelegd en worden de stoffelijke resten van de overledene zorgvuldig uit het graf gehaald. Vervolgens worden deze overgebracht naar het verzamelgraf op deze begraafplaats en daar op een respectvolle manier herbegraven. Op de begraafplaats Mijnsheerenland en De Essenhof in Puttershoek staat een centraal gedenkmonument op het verzamelgraf.
Naamplaatje
Nabestaanden kunnen hierop kosteloos een naamplaatje laten aanbrengen ter nagedachtenis aan hun dierbaren. De werkzaamheden passen binnen het voorgenomen begraafbeleid. Ze worden vanaf september gefaseerd uitgevoerd en nog dit jaar afgerond. Gestart wordt in Oud-Beijerland, daarna volgen de andere begraafplaatsen. Tijdens de werkzaamheden blijft de begraafplaats toegankelijk.
Vluchteling uit Venezuela maakt graven in Assen schoon - 16-9-2020

Stilzitten in een asielzoekerscentrum is niets voor de 71-jarige vluchteling Luís Sanchez Guevara uit Venezuela. Om zijn tijd nuttig te besteden, helpt hij belangeloos mee met het schoonmaken van graven op de Zuiderbegraafplaats in Assen.

Met zelfgekochte of gekregen materialen en schoonmaakmiddelen poetst, schrobt en schraapt Sanchez Guevara elke dag het vuil en zand van de decenniaoude grafzerken. Hij verwijdert groene aanslag en haalt onkruid weg, zodat de graven er weer uitzien alsof ze gisteren geplaatst zijn.

Gevlucht voor regime
Sanchez Guevara vluchtte anderhalf jaar geleden van Venezuela naar Nederland. Zijn thuisland gaat gebukt onder een ernstige inflatie en er heerst een hongersnood. De zittende president Nicolas Maduro is omstreden en na zijn herverkiezing in 2018 gingen honderdduizenden mensen de straat op. Sanchez Guevara deed mee aan een demonstratie tegen de regering en werd daarna aangevallen door onbekende gewapende mannen. "Ze sneden me drie keer in mijn hand en verbrandden mijn arm met een brandend stuk hout. Ze wisten waar ik woonde en konden langskomen en mij lynchen", vertelt de Venezolaan.

Sanchez Guevara besloot Venezuela te ontvluchten en belandde uiteindelijk in het asielzoekerscentrum in Assen. In afwachting op een verblijfsvergunning waarmee hij mag werken, steekt hij zijn armen uit de mouwen op de nabijgelegen begraafplaats. "Ik ben het gewend om te werken en wil graag fit blijven. Op de begraafplaats zag ik dat veel graven niet goed onderhouden zijn. Misschien zijn er geen nabestaanden meer. Ik voel me genoodzaakt om daar iets aan te doen", zo legt Sanchez Guevara uit.

Werken
Vroeger was de Venezolaan kleermaker, "één van de besten", zoals hij zelf zegt. Het liefst zou hij dat werk in Nederland weer oppakken, maar als dat niet kan is werken op de begraafplaats wat hem betreft ook prima. Sanchez Guevara: "Ik wil niet alleen maar nemen, maar juist geven en helpen. Als ze me hier de mogelijkheid geven, dan wil ik erg graag werken."
(bron: rtvdrenthe.nl)
Petitie Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk - 2-9-2020

PERSBERICHT Terebinth

Petitie Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk

De gemeente Westland heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de herinrichting van de begraafplaats uit 1828 aan de Dijkweg in Naaldwijk. Dit houdt onder andere ruiming van ca. 400 graven in, inclusief 330 gedenktekens. Op 17 augustus is er een werkgroep opgericht die constructief nadenkt over alternatieven.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft acht bezwaarschriften ontvangen. De bezwaren komen onder andere van het Genootschap Oud-Westland, van diverse groenorganisaties en van een aantal nabestaanden die zich afvragen waarom de doden op het kerkhof aan de Dijkweg niet met rust worden gelaten.

Opschorting ruiming
De ruiming van een kerkhof is onomkeerbaar. Vandaar dat stichting Terebinth, die zich landelijk inzet voor het behoud van (historische) begraafplaatsen, ook heeft gereageerd. Het parochiebestuur heeft intussen beloofd met ruimen te wachten zolang de bezwaarschriften in behandeling zijn. Oorspronkelijk zou het bestuur in oktober van start zijn gegaan en waren de parochianen uitgenodigd om op zaterdag 12 september, Open Monumentendag, afscheid te nemen van hun begraafplaats.

Petitie Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg
De vraag is: heeft iedereen zich tot het uiterste ingespannen om deze historische plek te bewaren? Hoe groot is het maatschappelijk draagvlak voor het behoud van deze unieke plek? Het Genootschap Oud-Westland en Terebinth hebben daarom een petitie opengesteld op Petities.nl. Zie https://petities.nl/petitions/behoud-r-k-begraafplaats-dijkweg-in-naaldwijk?locale=nl Iedereen kan tekenen, want dit verzoek dient een algemeen belang.

Cultuurhistorische overwegingen
Er dreigt een historisch monument vernietigd te worden dat belangrijk is voor het sociale katholieke leven in Naaldwijk. Het gaat niet alleen om het behoud van de priestergraven en de twee oorlogsgraven, het gaat ook om de vierhonderd middenstanders, kinderen, tuinders en anderen die hier begraven liggen. Daarom moet deze plek behouden blijven. Het kerkhof verdient een glorieuze restauratie als groene dorpsoase.

Meer informatie: Korrie Korevaart, tel. 06 2417 3646, e-mail: bureau@terebinth.nl

Foto: Toegangshek van de voortuin, met zicht op de bronzen Piëta van Albert Polydor Termote, 1948. Foto: Korrie Korevaart


Al 1.584.858 monumenten on-line! - 29-9-2020 20:42:00

Online-Begraafplaatsen.nl: 1.584.858 grafmonumenten, 2.889 begraafplaatsen, 2.494.993 personen, 8.690 monitorrecords, 434 medewerkers en 22.020 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de Jong (13513x), de Vries (12207x), Jansen (12058x), Bakker (10433x), van Dijk (9517x), Visser (9247x), Janssen (8294x), van den Berg (7723x), Smit (7635x), de Boer (7380x), Bos (6986x), Meijer (6738x), Mulder (6623x), de Groot (6277x), Vos (5825x), Dekker (5441x), Brouwer (4938x), Peters (4549x), Hendriks (4350x), van Leeuwen (3797x).Smits (3609x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
AnnerveenHervormde Begraafplaats Annerveen1
ApeldoornJoodse begraafplaats1
AppingedamCrematorium Stilleweer28
AssenBegraafplaats De Boskamp14
BarendrechtAlgemene Begraafplaats6
Bergen op ZoomProtestantse Begraafplaats2
BreedewegRK Begraafplaats Antonius van Padua7
BusslooGemeentelijke begraafplaats Gemeente Voorst4
Den HelderBegraafplaats Huisduinen2
DoetinchemBegraafplaats Loolaan81
EdamAlgemeen Begraafplaats Edam13
ElburgBegraafplaats Burchtstraat1
EpeBegraafplaats7
Etten-LeurProt. Chr. begraafplaats14
GorinchemOude Algemene Begraafplaats1
GroningenBegraafplaats Selwerderhof1
Hendrik-Ido-AmbachtAlgemene Begraafplaats Achterambacht35
HilversumNoorderbegraafplaats1
HippolytushoefBegraafplaats Zandburen1
Kiel-WindeweerNH Begraafplaats48
LangenboomBegraafplaats RK Kerk122
LommRK Begraafplaats1
MuidenAlgemene Begraafplaats Muiden1
Nieuw-AmsterdamAlgemene Begraafplaats38
NijmegenBegraafplaats Vredehof1
OldebroekBegraafplaats De Eekelenburg7
RidderkerkBegraafplaats Rusthof1
RotterdamAlgemene begraafplaats Hofwijk36
SchoonhovenAlgemene begraafplaats4
SexbierumKerkhof6
SilvoldeProtestantse Begraafplaats Silvolde23
SliedrechtAlgemene Begraafplaats1
SmaktBegraafplaats Rooms Katholieke kerk St. Jozef105
StellendamAlgemene Begraafplaats1
TwelloRK Begraafplaats Duistervoorde Gemeente Voorst1
UlftRK Begraafplaats H.H. Petrus en Paulus 63
UrkBegraafplaats Holkenkamp1
UrkOude Begraafplaats Kerkje aan de Zee10
VeenwoudenBegraafplaats27
VeenwoudenKerkhof, Bijzondere Begraafplaats1
VinkelBegraafplaats OLV van de Rozenkranskerk4
VogelwaardeBegraafplaats10
VughtRK Begraafplaats St. Petrus, Parochie Edith Stein23
WerkendamAlgemene Begraafplaats3
WesterborkBegraafplaats Westerbork (nieuwe gedeelte)36
WijchenKatholieke Begraafplaats1
WinschotenOude Begraafplaats25
ZandbergZandberg R.K.begr.pl.25
ZeistBegraafplaats Zeister Bosrust1
ZuidhornOude Begraafplaats1
ZwolleCrematorium Kranenburg12
ZwolleVerenigings begraafplaats Bergklooster‎32
 Totaal:891


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.97014.970
200625.42140.391
200726.97867.369
200833.721101.090
200954.069155.159
201088.832243.991
2011120.853364.844
201287.046451.890
2013109.581561.471
2014161.441722.912
2015266.273989.185
2016131.0021.120.187
2017119.4181.239.605
2018104.2641.343.869
2019132.7061.476.575
2020108.2831.584.858


Terebinth: Wandelen over begraafplaatsen in Nederland (deel 2) - 27-7-2020

Nu de mogelijkheid op in te tekenen op "Wandelen over begraafplaatsen in Nederland (deel 2)" van de stichting Terebinth.

Wie is er niet nieuwsgierig naar onze funeraire cultuur? Hoe wij omgaan met onze doden, hoe wij rouwen en herdenken – dat zegt iets over onze samenleving. Het is verrassend hoe groot de verschillen per stad en dorp, per streek en provincie in Nederland zijn. Hier is het een dorpsoase, park, bedevaartsoord of arboretum, en elders een idyllisch kerkhof, tijdscapsule, wonder van landschapsarchitectuur en biodiversiteit, toevluchtsoord voor bijzondere flora en fauna, museum…
Zo zijn er honderden kerkhoven en begraafplaatsen die de moeite van een bezoek waard zijn. In het eerste deel van Over de groene zoden waren 23 wandelingen opgenomen, met prachtige foto’s. Nu staat deel 2 op stapel – onder redactie van Bartho Hendriksen en Korrie Korevaart. Met beschrijvingen van wandelingen (met handige kaartjes) in onder andere Almelo, Amsterdam, Assen, Deventer, Groningen, Hilversum, Huizum (Fr.), Hulst, Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Valkenburg en Zierikzee. Terebinth publiceert dit deel eind 2020, op tijd voor sinterklaas en kerst!
Lezers én wandelaars krijgen de kans in te tekenen op deel 2 met 15% korting op de verkoopprijs van € 14,95 – dus voor € 12,70 per exemplaar. De voorintekening loopt tot 1 november. Betaling (aantal exemplaren plus portokosten) na ontvangst. Wees er snel bij.
Stuur een mail en reserveer door naam, adresgegevens en aantal gewenste exemplaren door te geven: bureau@terebinth.nl (of bel: tel. 06 2417 3646).


Zie: http://www.terebinth.nl
Kunstgebit steekt uit grond op Dordtse begraafplaats - 2-7-2020

Kunstgebit steekt uit grond op Dordtse begraafplaats: 'Dit had niet mogen gebeuren'

Bezoekers van begraafplaats Essenhof in Dordrecht hebben een bizarre ontdekking gedaan: na de zware regenbuien van vorige week bleken er stoffelijke resten naar boven te zijn gekomen. ,,Dit had niet mogen gebeuren’’, erkent de begraafplaats.

Tot hun grote schrik zag een stel afgelopen vrijdag bij de nieuwe pluktuin een kunstgebit uit de grond steken. ,,We zagen ook allemaal botjes liggen en vonden dat toch wel heel vreemd. Het leek erop dat het veld niet netjes is geruimd.’’ Omdat het onweerde en ze niemand zagen, gingen ze zonder wat te zeggen naar huis.
Medewerkers van de begraafplaats stuitten tijdens een inspectieronde enkele dagen later ook op de stoffelijke resten en hebben die onmiddellijk opgeruimd, vertelt Igle Weidenaar van Essenhof, die de kwestie ‘heel vervelend’ noemt.

‘Over het hoofd gezien’
Maar hoe kon het gebeuren? Volgens Weidenaar is er op de pluktuin zand gestort uit het gronddepot. Dat zand is afkomstig uit graven van andere velden die geruimd zijn. ,,De stoffelijk resten worden dan in een verzamelgraf begraven. Kennelijk zijn toen wat overblijfselen over het hoofd gezien en in het depot beland. Botresten hebben dezelfde kleur als natte klei, maar een kunstgebit heeft echt een afwijkende kleur. Dit had niet mogen gebeuren.’’

,,Na de stortbuien van vorige week zijn we de velden nagelopen. De aandacht ging eerst uit naar bestaande graven. Eventuele verzakkingen hebben we dichtgemaakt. We moeten de veiligheid waarborgen. Voordat we de gelegenheid hadden de pluktuin te inspecteren, hebben bezoekers kennelijk al deze vondst gedaan. Zij hebben dat helaas niet bij ons gemeld.’’

De bezoekers zagen ook gebroken grafmonumenten liggen. ,,Die zijn bedoeld voor hergebruik’’, zegt Weidenaar. ,,Zonder tegenbericht worden de stenen na het ruimen van de graven vernietigd. Dat is eigenlijk zonde. Daarom worden daar nu de paden van ons plukhof van gemaakt. Met de tekst naar beneden.’’
bron: AD.nl
Ruiming graven Algemene begraafplaats Sprang-Capelle - 1-7-2020

SPRANG-CAPELLE – De gemeente Waalwijk heeft het voornemen om op de algemene begraafplaats aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle een aantal graven te ruimen. Het gaat om 213 graven in grafvak D, waarin de laatste bijzetting tenminste twintig jaar geleden plaats vond.

Twintig jaar is de termijn van grafrust die van toepassing is op de algemene graven in dit grafvak. Op de graven rust geen bewaartermijn voor de grafmonumenten. De graven waar het om gaat zijn gemarkeerd met een geel bordje. De ruiming van de grafmonumenten is in juli 2021.

Een ruiming is een ingrijpend proces voor nabestaanden. Om met nabestaanden van de graven in contact te komen en met hen de opties voor verplaatsen/herbegraven te bespreken, houden we een informatieavond op woensdag 18 november 2020 om 20.00 uur in Buurtcentrum Sprang – Driessen, Jeroen Boschstraat 1, 5161 VA Sprang-Capelle. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, iedereen is welkom.

Stoffelijke resten
Er zijn verschillende mogelijkheden voor herbegraven of crematie van de stoffelijke resten. Hierover willen wij nabestaanden tijdens de informatieavond verder informeren, zodat zij weloverwogen een keuze kunnen maken. Indien er geen persoonlijke keuzes worden gemaakt, zullen de stoffelijke resten op een later tijdstip worden geruimd en herbegraven in een verzamelgraf op de begraafplaats. Dit is kosteloos maar kan nog jaren worden uitgesteld vanwege de aanwezige bomen op dit grafvak. Pas als deze bomen worden verwijderd zullen de stoffelijke resten worden geruimd. Een naamsvermelding op het toekomstig verzamelgraf is tegen betaling mogelijk. Op aanvraag is een overzicht van de diverse mogelijkheden en kosten beschikbaar.

Nabestaanden die wensen dat de stoffelijke resten niet worden herbegraven in een verzamelgraf, maar op een andere wijze, kunnen dat tot uiterlijk 1 juli 2021 aangeven bij de gemeente. Een formulier hiervoor is bij de beheerder van de begraafplaats en in het stadhuis te krijgen. De gemeente wijst erop dat handhaven van het huidige graf geen optie is.

Grafbedekkingen
Bij de ruiming worden alle grafmonumenten (grafbedekkingen) in vak D verwijderd. De grafbedekking kan (gedeeltelijk) worden afgehaald. Nabestaanden kunnen dit tot uiterlijk 1 juli 2021 schriftelijk kenbaar maken. Bij de beheerder is hiervoor een formulier af te halen. De afhaaldagen voor (delen van) grafmonumenten zijn op vrijdag 16 en zaterdag 17 juli 2021.

Nieuwsbrief
De gemeente Waalwijk vindt het belangrijk nabestaanden zo goed mogelijk te informeren over het verloop van de ruimingswerkzaamheden op deze begraafplaats. Daarom wordt er regelmatig een nieuwsbrief opgesteld. Heeft u interesse voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar gerrit@verhagenkaatsheuvel.nl

De nieuwsbrieven worden ook op het informatiebord op de begraafplaats geplaatst.

Voor nadere informatie, een kostenoverzicht of een formulier kan op werkdagen contact worden opgenomen met:

Mevr. A. van Delft (Tel) 06-22925165 (E) avandelft@waalwijk.nl
(aanwezig maandag, dinsdag en donderdag tot 15.00 uur)

Beheerder begraafplaatsen (Tel) 06-20011831 (E) begraafplaats@waalwijk.nl
(aanwezig maandag tot en met donderdag tot 16.00 uur )

Verhagen Kaatsheuvel (Tel) 06-57567549 (E) gerrit@verhagenkaatsheuvel.nl
(aanwezig maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur)


Berichten Archief

 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ