Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.

Toestemming gebruik gegevens i.v.m. AGV - 20-5-2018

In het kader van de "Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)" vragen wij alle geregistreerde gebruikers om toestemming om hun gegevens vast te leggen.
Zonder deze toestemming worden uw gegevens verwijderd.
Ga voor 26 mei naar "Eigen gegevens" en geef toestemming.

Themamiddag op Rhijnhof: wat is het nut van kunst op de begraafplaats? - 2-5-2018

PERSBERICHT d.d. 1 mei 2018

Themamiddag op Rhijnhof in Leiden:
wat is het nut van kunst op de begraafplaats?
Leiden - 26 mei tot en met 3 juni is de nationale Week van de Begraafplaats, met dit jaar als thema: Tussen Kunst & Kist. De Terebinth, landelijke stichting voor funerair erfgoed, organiseert op 21 mei een middag waarop de deelnemers alvast kunnen stilstaan bij het thema van deze Week: wat vinden wij van kunst op de begraafplaats?

Beeldenpark
De middag is met name bedoeld voor beheerders en vrijwilligers die werken op begraafplaatsen die meedoen aan de Week van de Begraafplaats. Ook zijn andere belangstellenden van harte welkom om mee te praten over het doel en de functie van k/Kunst op een begraafplaats. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen die nadenken over het verschijnsel ‘kunst’ op begraafplaatsen, zoals bezoekers van begraafplaatsen, nabestaanden, beleidsmedewerkers en kunstenaars. Wat vinden het publiek, beheerders, overheden en wij ervan? Moet een begraafplaats een beeldenpark willen worden?
Rhijnhof: kunst in de praktijk
Het programma – in theehuis Veldzicht van begraafplaats Rhijnhof – begint om 13.00 uur. Marjan de Jonge, bestuurslid van begraafplaats Rhijnhof, legt uit wat de motivatie achter het kunst- en natuurbeleid van Rhijnhof is. Resi van der Ploeg, beeldend kunstenaar, vertelt daarna over de kunst die ze voor Rhijnhof gemaakt heeft.
Er is gelegenheid voor discussie: moet kunst echt de nieuwe trend voor begraafplaatsen worden? Tot besluit krijgen de deelnemers een rondleiding op Rhijnhof, zodat ze met eigen ogen kunnen zien wat deze begraafplaats met kunst doet.
Aanmelding
Alle belangstellenden zijn van harte welkom!
Plaats en tijd: Theehuis begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, 2332 HZ Leiden; op 21 mei 2018, van 13.00 uur tot 16.30 uur. Aanmelding graag uiterlijk 8 mei via bureau@terebinth.nl
Het aantal plaatsen is beperkt (vol is vol). Zie voor kosten etc.: www.terebinth.nl
Politie spoort verzamelaar van grafbeeldjes op - 10-4-2018

De politie heeft de persoon opgespoord die in de afgelopen maanden tal van beeldjes heeft meegenomen die op graven in Borne en Zenderen stonden.

De verdachte had inmiddels thuis een flinke verzameling van gestolen grafbeeldjes opgebouwd. Ook voorwerpen uit Mariakapelletjes zaten tussen de spullen die de politie thuis bij de verdachte aantrof.

Wie iets mist dat is weggenomen van een graf in Borne of Zenderen kan contact op nemen met de politie.Aanpassing Persoonsgegevens Bezoekers Website - 25-3-2018

In het kader van de nieuwe privacywet (GDPR) passen we ons beleid aan t.a.v. de gebruikersgegevens.
- Per heden is onnodige gebruikersinformatie verwijderd zoals telefoonnummer, geboortedatum, adres en postcode.
- Alle gebruikergegevens van gebruikers die hun account 2 jaar niet gebruikt hebben worden verwijderd.
aanleg urnenvallei te Papendrecht - 2-3-2018

De gemeente Papendrecht heeft één algemene begraafplaats.

Om voldoende capaciteit voor nu en in de toekomst te houden ook wat betreft de mogelijkheden van asbestemmingen/urnenplaatsen gaat de gemeente over tot de aanleg van een nieuwe urnenvallei met daarin nieuwe urnenplaatsen. Er zullen 35 taludnissen en 98 urnengraven aangelegd gaan worden welke geschikt zijn voor het plaatsen van 2 asbussen per locatie.

In week 11 (de week vanaf 12 maart) zullen de werkzaamheden starten (ijs en weder dienende daar gelaten). Voor deze werkzaamheden is een gecertificeerd bedrijf ingeschakeld die de werkzaamheden zal uitvoeren. In deze periode is het dus mogelijk dat er eventueel wat overlast zal zijn op de begraafplaats en er tijdelijk sommige urnenplaatsen lastig te bereiken zijn door de werkzaamheden. Dit geldt vooral voor de urnenmuur die in het werkgebied ligt, maar we zullen proberen dit tot een minimum te beperken. De werkzaamheden zullen naar verwachting zo'n 4 weken in beslag nemen.

Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de beheerder van de begraafplaats, telefoon 078-7706260 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl


Tekening Urnenvallei
Ruimen graven Rotterdam Crooswijk - 25-2-2018

Met ingang van 1 september 2018 komen een aantal algemene graven in aanmerking voor ruiming. Deze algemene graven bevinden zich op de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk.

Op de algemene begraafplaats Crooswijk (Kerkhoflaan 1) gaat het om de volgende vakken en graven:

Vak CC met de grafnummers 270 t/m 588.
Vak HH met de grafnummers 3730 t/m 3948.
Vak T met de grafnummers 1000 t/m 1039.
In deze vakken is van april 1994 tot en met juli 2003 begraven.

De voorgenomen ruiming start ná 1 september 2018.

De gemeente Rotterdam benadert nabestaanden van te ruimen graven bij voorkeur persoonlijk. In sommige gevallen lukt dat niet omdat de nabestaanden niet te achterhalen zijn. Daarom staan vanaf 1 september 2017 mededelingenborden bij de te ruimen vakken. De bekendmaking wordt ook in de publicatieborden bij de ingang van de begraafplaats geplaatst.

Wilt u als belanghebbende meer informatie over de ruiming van de algemene graven? Of wilt u de overledene laten overplaatsen naar een nieuw algemeen of eigen graf? Let op: aan een opgraving en overplaatsing zijn kosten verbonden. Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk, via (010) 489 85 40. Het secretariaat is bereikbaar tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Ruimen graven Hoek van Holland - 25-2-2018

Met ingang van 1 september 2018 komen een aantal algemene graven in aanmerking voor ruiming. Deze algemene graven bevinden zich op de gemeentelijke begraafplaats Hoek van Holland.


Op de gemeentelijke begraafplaats Hoek van Holland (Kerkhofweg 6 te Hoek van Holland) gaat het om Vak E, grafnummers 60 t/m 108. In deze vakken is van juli 1989 tot en met januari 2001 begraven.

De voorgenomen ruiming start ná 1 september 2018.

De gemeente Rotterdam benadert nabestaanden van te ruimen graven bij voorkeur persoonlijk. In sommige gevallen lukt dat niet omdat de nabestaanden niet te achterhalen zijn. Daarom staan vanaf 1 september 2017 mededelingenborden bij de te ruimen vakken. De bekendmaking wordt ook in de publicatieborden bij de ingang van de begraafplaatsen geplaatst.

Wilt u als belanghebbende meer informatie over de ruiming van de algemene graven? Of wilt u de overledene laten overplaatsen naar een nieuw algemeen of eigen graf? Let op: aan een opgraving en overplaatsing zijn kosten verbonden. Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk, via (010) 489 85 40. Het secretariaat is bereikbaar tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Opheffen Algemene Graven Papendrecht - 24-2-2018

De beheerder van de Algemene Begraafplaats Papendrecht maakt bekend dat de uitgiftetermijn van de onderstaande algemene graven op de algemene begraafplaats verstrijkt en de rechten vervallen.

In overeenstemming met Artikel 21 van de "Beheersverordening begraafplaats Papendrecht"van de gemeente Papendrecht zal 20 jaar na uitgifte van het graf het grafmonument verwijderd en vernietigd worden. De graven worden opgeheven.

Het betreft de volgende graven:

Algemene begraafplaats Papendrecht, Admiraal de Ruijterweg 21-23, 3354XA Papendrecht

Veld N, grafnummer 1 t/m 49 (vervallen na 31-12-2018)
Veld Rka, grafnummers 20 t/m 26 (vervallen na 31-12-2018)

Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 1-2-1996 t/m 1-12-1998

Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 februari 2019 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.

Inlichtingen over individuele opgravingen en herbegravingen zijn verkrijgbaar bij de administratie aan de Markt 22, 3351 PB te Papendrecht , telefoon 078-7706260 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl

Papendrecht, 15-2-2018

E.P. (Edwin) Korsmit
Beheerder begraafplaats
Voorloper opnieuw ingevoerd! - 1-11-2017

De gemeente Papendrecht gaat met ingang van 1 november voorlopen op de begraafplaats invoeren.

Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van diverse uitvaartondernemers in vervulling. Men hoeft niet meer van tevoren te komen kijken waar het betreffende graf is en hoe men daar dan moet komen met de kans verkeerd te lopen.

Vanaf bovengenoemde datum zullen de uitvaartondernemers dus ontvangen en begeleidt worden door één van de medewerkers die als gastheer namens de gemeente zal fungeren.

Wat mag de uitvaartondernemer van de voorloper verwachten:

- Het ontvangen van de rouwstoet bij de ingang van de begraafplaats, of bij de deuren van de aula naar de begraafplaats.
- Het in ontvangst nemen en controleren van de wettelijke papieren.
- De rouwstoet begeleiden naar het graf.
- Er voor zorgen dat de kist met de overledene op correcte wijze op de graflift wordt gezet.
- Er voor zorgen dat de kist na aanwijzing van de uitvaartleider tot de juiste diepte daalt (indien gewenst)
- Begeleiden van de belangstellenden naar de uitgang of de koffiekamer.
- Er zijn voor eventuele calamiteiten.

We hopen op deze manier de service en dienstverlening op de begraafplaats verder te verhogen.
De gemeente is voornemens om 2018 algemene graven te gaan ruimen. - 27-9-2017

RHOON - Algemene Begraafplaats

De gemeente is voornemens om in 2018 algemene graven te gaan ruimen. De termijn van deze graven is verstreken.
Het gaat hierbij om de algemene graven met nummers:
223A t/m 223K; 224A t/m 224k; 225A t/m 225B; 226A t/m 226E

Voor meer informatie kunt u tijdens kanttooruren bellen naar 010-5061727.

Bron: Gemeente Albrandswaard
Ruimen van graven Zevenhuizen - 4-7-2017

In verband met de benodigde capaciteit, zal de gemeente de algemene én koopgraven waarvan de termijn is verstreken, gaan ruimen op diverse begraafplaatsen in Zuidplas.

Wat gebeurt er bij een ruiming?
Bij een grafruiming haalt de gemeente de eventueel aanwezige gedenktekens bij het graf weg. Nabestaanden mogen deze gedenktekens houden en krijgen dus de mogelijkheid om deze op te halen. De stoffelijke resten in het graf worden in principe geruimd, maar u kunt deze bij de ruiming ook apart laten houden. U heeft dan de keuze om de stoffelijke resten opnieuw te laten begraven of cremeren. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Grafrust termijn
De wet kent een grafrust termijn van 10 jaar. Pas ná die termijn mag een algemeen graf worden geruimd. Algemene graven die zijn uitgegeven voor 15 jaar, worden nooit binnen 15 jaar geruimd. De stoffelijke resten van de overledenen worden herbegraven op een apart deel van de begraafplaats. Dit deel is afgesloten voor publiek.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij cluster begraafplaats administratie via begraafplaats@zuidplas.nl of via (0180) 330 300 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Aankondiging ruimen graven
Vanaf tweede helft van juni 2017 start de gemeente met het ruimen van graven op de Algemene begraafplaats Zevenhuizen.
Tijdens de werkzaamheden blijft de begraafplaats toegankelijk voor bezoekers. Het gedeelte waar de ruimingen plaatsvinden is met schotten afgesloten. De werkzaamheden zijn naar verwachting in juli 2017 afgerond.


In het document "Ruiming begraafplaats Zevenhuizen juni 2017' vindt u een overzicht met grafnummers van de graven die geruimd gaan worden, waarvan de termijn tot en met 2015 verlopen is. Contactpersonen, die in de begraafplaatsadministratie geregistreerd staan, zijn per brief geïnformeerd over de verlopen grafrust en de verschillende mogelijkheden. Bij graven, waarvan geen contactpersonen bekend zijn, staan informatiebordjes op de begraafplaats en zijn publicaties in de krant geplaatst.
Gemeente site Zuidplas


Ruimen graven Almelo - 4-7-2017

Ruiming graven
De begraafplaats kampt met een tekort aan grafruimte. Ondanks de uitbreiding in 2015 is het noodzakelijk om nog meer ruimte te realiseren. Dit is mogelijk door oude graven, waarop geen actuele grafrechten meer rusten, te ruimen. Dit zorgt ervoor dat er in de toekomst geen uitbreiding van de begraafplaats meer hoeft plaats te vinden. Het gaat hierbij om graven waarvan de grafrechten zijn uitgegeven tussen 1971 en 1984 en waarvan de rechthebbenden zijn overleden. De nabestaanden hebben geen belangstelling voor het overschrijven van de grafrechten.
De lijst met te ruimen graven vind U hierEen kleurrijke krant over kunst op begraafplaatsen - 13-5-2018

PERSBERICHT, Amsterdam, 11 mei 2018

Een kleurrijke krant over kunst op begraafplaatsen

Onlangs verscheen ter gelegenheid van de vijfde Week van de Begraafplaats (26 mei – 3 juni) de Week van de Begraafplaats-Krant, die geheel gewijd is aan het thema Tussen Kunst & Kist.

De Week-Krant is geschreven voor een breed publiek dat geïnteresseerd is in begraafplaatsen en kunst. De krant biedt de lezers interessante artikelen over kunst op begraafplaatsen, zoals Nut en noodzaak van grafkunst en grafkitsch, Revival van grafkunst en Literaire grafwandelingen. Verder aandacht voor Ontmoetingen met kunst op begraafplaats St Barbara in Utrecht en het kunstproject Op hoogte Gedacht in Groningen. De artikelen worden afgewisseld met interviews, een foto impressie en een selectie van de activiteiten tijdens de Week van de Begraafplaats.

De gratis krant is verkrijgbaar bij de ruim tachtig begraafplaatsen die meedoen aan de Week 2018. Of is te downloaden vanaf http://www.weekvandebegraafplaats.nl/weekkrant-2018.

Op de site www.weekvandebegraafplaats.nl is meer informatie te vinden over de Week en de 240 activiteiten die door de deelnemende begraafplaatsen worden georganiseerd.
Werkzaamheden ruiming graven afgerond te Sliedrecht - 28-4-2018


Eind vorig jaar is gestart met de werkzaamheden met betrekking tot het ruimen van 355 graven en het herinrichten van delen van de gemeentelijke begraafplaats te Sliedrecht.
Op de plaatsen waar geruimd is, kan nu weer opnieuw begraven worden. Op de begraafplaats vinden per jaar ongeveer 170 begrafenissen plaats. De herinrichting van de begraafplaats bestond uit het ophogen van de begraafplaats met 80 cm. De structuur van de bestaande paden is behouden.


Een slotje op www.online-begraafplaatsen.nl - 27-4-2018

Vanaf heden is onze site beveiligd met een SSL verbinding. Bij het bezoek aan de site is dat te zien aan het groene slotje in de adresbalk van je browser.
We hebben voor deze beveiliging flink wat werk moeten doen en wat geld moeten uitgeven.
We doen dit om de hoogste beveiliging te hebben voor het verwerken van persoonlijke gegevens van de aangemelde bezoekers (email adres, naam en wachtwoord).


Week van de Begraafplaats 2018 26 mei t/m 3 juni 2018 - 14-4-2018

P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 12 april 2018, Week van de Begraafplaats 2018: 26 mei t/m 3 juni 2018

Tussen Kunst & Kist

Dit jaar wordt voor de vijfde maal de Week van de Begraafplaats georganiseerd met als thema ‘Tussen Kunst & Kist’. Sinds de Week in 2014 voor de eerste maal werd georganiseerd, heeft deze jaarlijkse manifestatie een vaste plek veroverd op de culturele agenda van Nederland.

Tijdens de Week van de Begraafplaats staat kunst op begraafplaatsen centraal. Kunst kent vele uitingen, zoals muziek, dans, theater, literatuur, poëzie, architectuur en beeldende kunst. Al deze kunstvormen komen aan bod tijdens de Week 2018.

Programma
In de Week van de Begraafplaats organiseren ruim honderd begraafplaatsen verspreid over het hele land activiteiten. Ze organiseren open dagen en activiteiten in samenwerking met uitvaartondernemers, steenhouwers, educatieve en kunstinstellingen, plaatselijke kunstenaars en andere organisaties. Er vinden lezingen, rondleidingen, excursies, muziekuitvoeringen en kinderactiviteiten plaats rond het thema Tussen Kunst & Kist.

Week van de Begraafplaats-Krant
Dit jaar verschijnt ook de Week van de Begraafplaats-Krant, een speciale uitgave over kunst op begraafplaatsen die wordt verspreid onder alle deelnemende begraafplaatsen en ook op tal van andere locaties verkrijgbaar is.

Lokale activiteiten
Begraafplaatsen stellen hun eigen programma samen voor de Week van de Begraafplaats. Op de website www.weekvandebegraafplaats.nl staat een overzicht van alle activiteiten. Tijdens de activiteiten staan begraafplaatsmedewerkers de bezoekers graag te woord.


Al 1.288.656 monumenten on-line! - 21-5-2018 05:11:00

Online-Begraafplaatsen.nl: 1.288.656 grafmonumenten, 2.404 begraafplaatsen, 1.983.044 personen, 9.236 monitorrecords, 457 vrijwilligers en 24.544 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de Jong (10477x), Jansen (9761x), de Vries (8974x), Bakker (8004x), Visser (7262x), van Dijk (7172x), Janssen (6208x), van den Berg (6189x), Smit (5654x), de Boer (5533x), Bos (5450x), Meijer (5306x), de Groot (4996x), Mulder (4885x), Vos (4523x), Dekker (4270x), Brouwer (3989x), Hendriks (3052x), van Leeuwen (3032x), Peters (3028x).Kok (2997x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
ArnhemBegraafplaats Moscowa3
BarendrechtAlgemene Begraafplaats4
BergeijkParochiële begraafplaats Petrus 't Loo68
BorgerBegraafplaats1
BredaBegraafplaats Vogelenzang1
BussumOude Begraafplaats Naarden7
DelftBegraafplaats Jaffa1
Etten-LeurGemeentelijke Begraafplaats1
GoorNieuwe begraafplaats7
GoudaStichting Oude Begraafplaats1
GrafhorstAlgemene begraafplaats Grafhorst2
GroesbeekCanadian War Cemetery1
GroningenZuiderbegraafplaats1
HeerlenBegraafplaats Akerstraat2
HooglanderveenRK Begraafplaats1
HuizenBegraafplaats1
LeiderdorpAlgemene Begraafplaats Leiderdorp11
LeimuidenR.K. Begraafplaats Sint Jan de Doper86
MusselkanaalMusselkanaal Floralaan12
NaardenBegraafplaats Nieuw Valkenveen6
Nieuw-LekkerlandOude Algemene Begraafplaats1
Nieuwe PekelaGereformeerde Begraafplaats1
NieuwendijkBegraafplaats Onderlinge Hulp1
NigtevechtKerkhof NH Kerk1
OrthenBegraafplaats Orthen91
OverveenErebegraafplaats1
PapendrechtAlgemene Begraafplaats9
Rekem (B) Begraafplaats52
SittardAlgemene Begraafplaats Vrangendael2
TilburgBegraafplaats Heuvel, St. Josephstraat5
UsseloNH Begraafplaats65
ValkenburgBegraafplaats Cauberg1
VianenBegraafplaats1
WarstiensKerkhof3
ZierikzeeAlgemene Begraafplaats1
ZuidzandeBegraafplaats1
ZwolleBegraafplaats Kranenburg18
 Totaal:471


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.97714.977
200625.51140.488
200727.00767.495
200834.020101.515
200954.443155.958
201092.957248.915
2011122.748371.663
201287.558459.221
2013110.326569.547
2014162.627732.174
2015267.8401.000.014
2016132.8051.132.819
2017121.0481.253.867
201834.7891.288.656
Gemeente gaat graven ruimen van ruim 20 jaar oud - 28-7-2017

In oktober 2017 ruimt de gemeente Alblasserdam algemene graven die meer dan 20 jaar geleden zijn uitgegeven.

ALBLASSERDAM - De stoffelijke resten worden overgebracht naar een anoniem verzamelgraf op de begraafplaats. Nabestaanden kunnen ook aangeven dat ze willen herbegraven of cremeren. Het ruimen van de graven gebeurt door een deskundig bedrijf. Het gaat om de volgende graven: Vak L, lijn 6, nr. 1 tot en met 20 waarin is begraven van 11 februari 1995 tot en met 6 april 1996 en Vak L, lijn 5, nr. 1 tot en met 20 waarin is begraven van 9 april 1996 tot en met 11 juni 1997.

De exacte datums in oktober waarop geruimd wordt komen op het publicatiebord bij de ingang. De begraafplaats is op die dagen gesloten tussen 7.00 en 16.00 uur. Na 16.00 uur is de begraafplaats open tot zonsondergang. De te ruimen grafvakken zijn de hele periode afgeschermd. Tijdens begrafenissen wordt het werk stilgelegd.

Bent u nabestaande en wilt u de grafsteen of andere voorwerpen ophalen? Maak dan vóór 30 september een afspraak met onze beheerder via telefoonnummer 06-23748676. De vaste beplanting heeft de gemeente al verwijderd bij de renovatie van de paden. Herbegraven op de Oude Torenhof is mogelijk in een nieuw of bestaand particulier graf. Hiervoor gelden vastgestelde tarieven voor herbegraven, grafrecht, bijdrage onderhoud en gedenktekens.

Het is ook mogelijk de stoffelijke resten te laten cremeren of op een andere begraafplaats te laten herbegraven. Dit moet voor 22 september 2017 bij de gemeentelijke begraafplaatsadministratie bekend zijn. Neem in dat geval ook tijdig contact op met het betreffende crematorium of begraafplaats. De gemeente heeft zoveel mogelijk belanghebbenden van deze graven een brief gestuurd over de ruiming.

Heeft u geen brief gekregen maar bent u wel belanghebbende en wilt u een aanvraag doen voor herbegraven of cremeren? Neem dan contact met de gemeente op via gemeente@alblasserdam.nl, per brief naar postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of vanaf 24 augustus via telefoonnummer 14078.
Ruimen graven Krimpen aan den IJssel - 4-7-2017

RUIMEN
De capaciteit van de Krimpense begraafplaatsen staat onder druk. Over een paar jaar verwachten we een tekort aan graven. We vinden het belangrijk dat inwoners ook in de toekomst hun overledenen dierbaren kunnen begraven in Krimpen aan den IJssel. Daarom heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 het besluit genomen om graven -die daarvoor in aanmerking komen- te gaan ruimen. Medio het derde kwartaal van 2016 wordt gestart op de begraafplaats Waalhoven.
Welke graven worden geruimd?
De graven op Waalhoven die in aanmerking komen voor ruiming zijn algemene graven waarvan de graftermijn van 10 jaar is verstreken. Ook ruimen we particuliere graven en urnengraven waarvan nabestaanden afstand hebben gedaan. Hierna worden graven op de begraafplaats IJsseldijk geruimd.
In totaal gaat het om 412 algemene graven, 169 particuliere graven waarvan afstand is gedaan en 4 particuliere urnengraven. De lijsten met grafnummers hangen ter inzage op de informatieborden op de begraafplaats Waalhoven. De lijsten liggen ook ter inzage in het raadhuis en zijn digitaal te raadplegen op deze pagina, onder het kopje 'documenten'. Op de Gemeente Site

Werkzaamheden begraafplaats Scheldestraat - 18-5-2017

De komende twee jaar staan er diverse werkzaamheden gepland op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Het gaat om onderhoudswerkzaamheden en het anders inrichten van sommige delen. De concrete werkzaamheden zijn het ruimen van graven waarvan de termijn is verlopen, vervangen van de drainage, vervangen van de verharding, herinrichten van het pleintje bij het strooiveld, herinrichten van een grafveld, rechtzetten van scheefgezakte grafmonumenten, egaliseren en opnieuw inzaaien van gazons, herinrichten van de entree, restaureren van een monumentaal pand op het terrein en aanbrengen van beplanting. Wanneer grafmonumenten rechtgezet moeten worden, wordt vooraf eerst een foto gemaakt, zodat alles weer in oorspronkelijke staat teruggebracht kan worden. Deze werkzaamheden duren maximaal een halve dag. Grafbeplanting wordt zorgvuldig terug geplant.

Planning
Om overlast op de begraafplaats zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden gespreid over een langere periode. De werkzaamheden starten rond juni 2017 en zijn naar verwachting in juni 2019 klaar. De aannemer zal zorgvuldig en respectvol te werk gaan, hier worden duidelijke afspraken over gemaakt. Tijdens begrafenissen wordt niet gewerkt. Tijdens rouwdiensten in de aula gaan de werkzaamheden wel door, mits deze geen overlast veroorzaken.

Informatieavond
Voor geïnteresseerden is er woensdagavond 31 mei van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond in de aula op de begraafplaats. Hier kunt u binnenlopen op een moment dat voor u het beste uitkomt. Tijdens deze avond worden uw eventuele vragen over de werkzaamheden beantwoord. Wethouder Vermaat is ook aanwezig en onthult rond 19.30 uur het infobord met daarop het nieuwe ontwerp van de begraafplaats. Wilt u naar de informatieavond komen? Meld u zich dan vooraf aan bij Anné Plaisier via e-mailadres a.plaisier@bar-organisatie.nl . Ook voorafgaand aan de informatieavond kunt u met hem contact opnemen als u vragen heeft. Dit kan via e-mail of via telefoonnummer 14 0180.

bron: barendrechtsdagblad.nl


Berichten Archief

 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ