Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginNieuws

Nieuws

In deze rubriek nieuwsberichten over deze site, berichten over toekomstige ruimingen. Belangrijke tentoonstellingen en evenementen. Enz. Tips voor deze rubriek graag via het contactformulier.

Ruimen graven algemene begraafplaats Oosterhesselen in 2025
10-6-2024 - (bron: Gemeente Coevorden)
Vanaf juli 2025 starten we met het ruimen van een aantal oude graven op de algemene begraafplaats aan de Wethouder K. Schepersweg in Oosterhesselen. Het gaat om graven voor onbepaalde tijd, waar bij de gemeente geen nabestaande of rechthebbende* meer van bekend is. We ruimen de graven om ruimte te maken voor nieuwe graven. Bij het ruimen van de graven worden de stoffelijke resten in een verzamelgraf herbegraven. Zo hebben nabestaanden altijd een plek waar ze naartoe kunnen gaan.


*De rechten van een graf zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als een rechthebbende zelf is overleden. Dit kan tot 3 generaties opvolgend (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen).

Neem contact op
Een lijst met alle graven die geruimd worden en de veelgestelde vragen kunt u vinden op onze pagina graven ruimen. (zie bron voor link)

Hoe gaat de ruiming in zijn werk?
Zonder bericht vervalt het graf na een jaar aan de gemeente. Tijdens de ruiming worden de stoffelijke resten uit het graf overgebracht naar het verzamelgraf. We begrijpen dat dit voor nabestaanden een gevoelige kwestie is. Heeft u hulp nodig, neem contact op met de gemeente.

'Konijnen vreten begraafplaats kaal'
8-6-2024 - (bron: AD-Alphen aan den Rijn)

Alphen naar de rechter om de dieren te mogen afschieten.
In de strijd tussen de gemeente Alphen en overlast gevende konijnen op de openbare begraafplaats Boskoop staan de konijnen met 2-1 voor. Alphen had toestemming om ze af te schieten, maar dat is door de rechter weer verboden. Wat nu?

door: Morvenna Goudkade


Sinds een jaar is er sprake van een ware konijnenplaag op de Boskoopse begraafplaats. Volgens schattingen zitten er zo'n tweehonderd. De lommerrijke rustplaats is een paradijsje voor de konijnen, die massaal holen graven en planten opvreten. Dit tot wanhoop van nabestaanden, want ook plantjes bij de graven zijn niet veilig.

Omdat het konijn een beschermde diersoort is, mag er niet op gejaagd worden, behalve met een ontheffing. Alphen kon kortdurend meeliften toen provincie Zuid-Holland ontheffing had gekregen om konijnen te mogen bestrijden, maar dat is door de rechter weer ingetrokken. De stichting Fauna4Life had bezwaar gemaakt. De gemeente spant nu een eigen rechtszaak aan, zegt de Alphense wethouder Relus Breeuwsma (openbare ruimte). Volgens Breeuwsma hebben de konijnen enorm veel schade aangericht. ,,Van veel struiken is de bast aangevreten en door het graven van holen ontstaat gevaar voor verzakken en instorten van grafzerken."

Tijdens de korte periode van ontheffing zijn zeventig exemplaren afgeschoten. De overige konijnen houden zich op het moment gedeisd, weet de wethouder. ,,Ze hebben zich in hun holen teruggetrokken, we weten niet precies wat daar gebeurt, misschien komen er wel veel meer terug."

Bentwoud
De Boskoopse begraafplaats ligt op een steenworp afstand van natuurrecreatiegebied Bentwoud. Waarom kiezen de konijnen niet voor de natuur? Heel veel ruimte, heel veel groen, ideaal toch? Maar dat is absoluut niet het geval, verzekeren boswachters Dick van Stegeren en Jonathan Leeuwis van Staatsbosbeheer. ,,Er zit maar een handjevol konijnen in het Bentwoud", weet Van Stegeren.

Hij heeft Leeuwis opgevolgd, die net even langskomt bij zijn vorige standplaats. ,,Het Bentwoud is helemaal niet geschikt voor konijnen, door de ondergrond van vette klei", bevestigt Leeuwis. ,,In de zomer is de grond kneiterhard en kunnen ze geen holen graven. In voor- en najaar is het vreselijk nat en lopen holen onder water." Dat de konijnen kiezen voor de begraafplaats, begrijpen de boswachters heel goed. ,,Er is daar een andere grondsoort, met veel zand."

Bijzonder
De konijnenstand heeft landelijk een zware klap gekregen door allerlei ziektes en de populatie heeft het moeilijk. ,,De dieren zijn niet voor niets beschermd", zegt Leeuwis. ,,We horen van konijnen die worden gevangen op de Maasvlakte en dan uitgezet in de duinen van Vlieland. Daar zitten ze te springen om konijnen." De konijneninvasie in Boskoop lijkt tamelijk bijzonder: bij de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen komen geen meldingen binnen. ,,Het is geen grootschalig probleem, anders zouden wij dat zeker horen", aldus een woordvoerder. Wel speelt af en toe overlast van reeën en herten op begraafplaatsen. ,,Die komen op bepaalde bloemen af. Herten zijn gek op chrysanten. Als je dat weet, zet je geen chrysanten meer neer."

Helaas, bij konijnen werkt het anders, weet de Boskoopse familie Goudriaan. Pieter (73) is met zijn vrouw Gerda vaak op de Boskoopse begraafplaats te vinden. ,,Wij verzorgen de graven van vijf familieleden, maar regelmatig word je de moed ontnomen."

Hij had voor 100 euro plantjes gekocht bij het tuincentrum, vertelt Goudriaan. ,,De plantjes vielen erg in de smaak helaas: alles opgevreten."
'We kunnen niet voor één persoon openblijven'
15-5-2024 - (bron: AD)
Er ligt een andere toekomst in het verschiet voor katholieke begraafplaatsen

Rooms-katholieke begraafplaatsen krijgen een nieuwe invulling als park of wandelgebied, aldus de bisdommen Utrecht en 's-Hertogenbosch. Gebrek aan vrijwilligers en afname van het aantal teraardebestellingen maken dat nodig.

door: Ellen Willems

De kerkhoven worden veelal onderhouden door vrijwilligers van de parochies. De onderhoudsploegen zijn echter sterk vergrijsd en nieuwe aanwas van jonge vrijwilligers is er niet. Bijkomend probleem is dat het aantal teraardebestellingen bij de traditionele kerkhoven sterk afneemt, waardoor inkomsten uit grafrechten afnemen. Mensen kiezen steeds meer voor crematie of begraven worden op een natuurbegraafplaats.

"Het aantal teraardebestellingen is op sommige begraafplaatsen terug gelopen naar nul. Sluiten doet pijn, want daarmee gaat een deel van de katholieke cultuur verloren, maar we moeten wel aan de toekomst van onze parochie denken", aldus penningmeester Thijs Kemperman van de Achterhoekse parochie Maria Laetitia. De parochie heeft negen begraafplaatsen, waarvan bij zeven de toekomst ongewis is, aldus Kemperman. Het kerkbestuur denkt erover een aantal kerkhoven in de toekomst te sluiten of af te staan aan een lokale stichting.

Het ontbreken van een beheerder en de verouderde onderhoudsploeg zijn zaken die Kemperman zorgen baren. ,,De gemiddelde leeftijd van de onderhoudsploeg op de begraafplaats in Ulft is 84 jaar. Het is een mooi sociaal gebeuren, maar geen bestendige situatie voor de toekomst."

Grafstenen ruimen
Het kerkbestuur heeft een enquête gehouden onder kerkgangers met de vraag wie in de toekomst begraven wil worden op een katholieke begraafplaats. Op basis van die uitkomsten en cijfers worden besluiten genomen over het wel of niet sluiten van kerkhoven. Een tussentijdse telling laat zien dat 70 procent van 1200 respondenten kiest voor crematie.

Sluiting van een aantal begraafplaatsen ligt voor de hand, aldus Kemperman. De laatste grafstenen zouden dan rond 2050 worden geruimd. "Bij sluiting respecteren we vanzelfsprekend het grafrecht van twintig jaar van de laatste teraardebestellingen. Maar voor mensen die bijgezet willen worden in een familiegraf, kan het zijn dat dat niet meer kan. We kunnen niet voor één persoon de begraafplaats openlaten."

Hans Zuijdwijk, perschef van het bisdom Utrecht, noemt sluiting niet de eerste keus. "Het is zeker niet zo dat begraafplaatsen per definitie verlieslijdend zijn. We constateren regelmatig dat parochies de administratie niet op orde hebben en zonder enig onderzoek naar de cijfers concluderen dat de exploitatie niet meer gaat. Als we dan beter kijken, is de conclusie dat de begraafplaats een ton aan inkomsten heeft en dat daarmee dus een hoveniersbedrijf in dienst genomen kan worden voor het onderhoud."

Koffie schenken
Van belang voor de toekomst van begraafplaatsen is volgens het bisdom Utrecht ook de staat van de begraafplaatsen. ,,Worden graven geruimd na verloop van grafrechten? Als niet wordt geruimd, kan daar ook niet iemand anders worden begraven. Bij de exploitatie moet gekeken worden naar mogelijkheden om de plek ook te gebruiken als park, als rustplek of locatie waar koffie geschonken kan worden. ,,Het zijn ook plekken waar de culturele geschiedenis verteld kan worden."

Bij begraafplaatsen waarbij de aantallen teraardebestellingen zijn teruggelopen naar enkele per jaar, noemt Zuijdwijk sluiting logisch. ,,Maar er zijn voldoende begraafplaatsen die echt nog melkkoeien zijn en echt kunnen renderen."

Het bisdom 's-Hertogenbosch ziet juist dat na sluiting van een kerk de begraafplaats vaak de enige locatie is die nog blijk geeft van 'katholieke presentie binnen een lokale gemeenschap'. ,,Het is een locatie met veel emotie, vaak nog meer dan een kerkgebouw. Uitgangspunt binnen ons bisdom is dat begraafplaatsen niet worden gesloten'', aldus woordvoerder Freek van Genugten​​. "Vaak wordt er bij sluiting van een kerkgebouw op of bij de begraafplaats juist nog een kleine kapel geplaatst, zodat mensen een plek hebben om even te bidden en een kaarsje op te steken."

Vergroenen
Het bisdom herkent wel dat begraafplaatsen kampen met een teruglopend aantal begrafenissen. ,,Dat betekent dat je goed moet nadenken over de inrichting van de begraafplaatsen, zodat deze in de toekomst zo onderhoudsvrij mogelijk zijn." Het bisdom hield daarom vorige maand twee informatiebijeenkomsten voor begraafplaatsbeheerders in de parochies waarbij is gesproken over het vergroenen van begraafplaatsen en de mogelijkheid om begraafplaatsen plekken te laten zijn waar het fijn is om te komen, te bidden en te gedenken, aldus Van Genugten. ,,Plekken die bijdragen aan de biodiversiteit met een minimum aan onderhoud."

Kemperman van de Achterhoekse parochie is in gesprek met de gemeente Doetinchem om het idee voor zo'n park in combinatie met de sluitende begraafplaats Vredehof in Doetinchem te bespreken. ,,Mooi idee, een park in het centrum, maar dan speelt opnieuw de vraag wie dat gaat onderhouden."
'Je kan niet om je oma huilen als er een camera in je nek zit'
15-5-2024 - (bron: AD-Utrecht)
Hoe is grafschennis op begraafplaatsen te voorkomen?
Camera's, afgesloten hekken, beveiliging. Is dat de oplossing om vernielingen op begraaf- plaatsen te voorkomen? Op Daelwijck in Utrecht werden vorig week minstens negentig graven vernield. Was dit te verhinderen geweest en wat is er mogelijk voor de toekomst?

door: Indra Jager
Porseleinen portretten zijn kapotgeslagen, beeldjes omgetrapt, marmeren monumenten aangepakt en glazen grafstenen liggen aan diggelen op de grond. Afgelopen weekend pleegden vandalen grafschennis op begraafplaats Daelwijck in de Utrechtse wijk Overvecht. Een dure grap − de schade wordt geschat op zo'n 50.000 euro − én nog belangrijker: traumatisch voor nabestaanden.

Vernielingen van deze omvang komen nauwelijks voor. Toch is het niet de eerste keer dat er in Utrecht laatste rustplaatsen zijn vernield. Twee jaar eerder, op 3 mei 2022, was het raak in het naastgelegen crematorium. Er werden zo'n vier urnen omgetrapt en ook hier waren porseleinen foto's vernield.

Dela is de baas van het crematorium en besloot destijds om het terrein buiten openingstijden extra in de gaten te laten houden. Daarom werden de politie en een beveiligingsbedrijf ingelicht. Camerabewaking kwam er niet: ,,We willen het nabestaanden mogelijk maken om in alle rust hun dierbaren te herdenken."

Soms frictie
De gemeente Utrecht is de uitbater van de begraafplaats waar het afgelopen weekend raak was. Volgens een woordvoerder is vandalisme hier op deze schaal, en op kleinere schaal, niet vaker voorgekomen. ,,Wel is er soms frictie tussen nabestaanden van een overledene, of tussen de nabestaanden van overledenen van naast elkaar gelegen graven. Dit kan leiden tot het verplaatsen of verwijderen van bloemen, planten of beelden."

Rondom de begraafplaats staan hekken, waarvan de poort tussen 20.00 en 07.00 uur dicht is. De poort is overigens een slagboom, waar mensen met kwade zin onderdoor of overheen zouden kunnen.

Volgens de woordvoerder is er doordeweeks ook beheer aanwezig op kantoortijden. Andere preventie is er niet. ,,Omdat het niet past bij het karakter van een begraafplaats, hangen er op het terrein van Daelwijck geen camera's." De gemeente kijkt nu of er nieuwe maatregelen nodig zijn. Welke dat kunnen zijn, daar is geen duidelijkheid over.

Volgens Esther Kooistra van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) is het niet wenselijk om 'gigantische hekken en een bewaker voor de deur' te plaatsen bij een begraafplaats. ,,Wij willen juist dat het open, toegankelijke gebieden zijn. Waar mensen in gedachten verzonken kunnen zijn, zichzelf kunnen bezinnen over het leven."

De organisatie wil dat een kerkhof wordt gezien als een stadspark. ,,Als de groene longen van de stad." Zo zijn er begraafplaatsen die midden in woonwijken liggen, waar mensen hun hond uitlaten. Daelwijck ligt aan de rand van een bedrijvenpark. ,,Ik kan me voorstellen dat mensen uit het bedrijfsleven hier een ommetje maken tijdens de lunch. Dat zouden we graag meer willen zien."

Kooistra denkt dat vandalisme niet valt te voorkomen. ,,Dit valt in de categorie bushokjes vernielen, maar dan een slag erger. Daders hebben niet door wat ze teweegbrengen."

Camera's zijn volgens haar een lokale keuze, maar ook hier pleit de LOB niet voor. ,,Mensen voelen zich dan bekeken, terwijl ze vrij en openlijk uiting willen geven aan hun verdriet. Je kan niet huilen om je oma als er een camera in je nek zit. En dan nog: iemand doet een capuchon op en is onherkenbaar."
Wie houdt de begraafplaats netjes? ‘De harkers’ zijn gemiddeld 84 jaar
13-5-2024 - (bron: de Gelderlander)

Acht mannen komen elke donderdagochtend bij elkaar om de begraafplaats in Ulft te onderhouden. Met de bladblazer, schoffel en hark maken ze alles weer ‘netjes’. De gemiddelde leeftijd is 84 jaar.

Het is koffiepauze. Aan de muur een afbeelding van de paus en een kruisbeeld met een verdorde paastak. De boterhammen met kaas in plastic boterhamzakjes liggen op tafel tussen de pot poedermelk, doos suikerklontjes en de koffiekan. ,,Beter slijten dan roesten”, vat Theo Hendriks het antwoord samen op de vraag of ze niet wat oud worden voor dit groenwerk.

Hendriks is met zijn 73 jaar de jongste. Jan Boland (85), de aanvoerder van de ploeg van acht mannen, is de oudste. Ze heten De Harkers en ze komen allemaal uit Ulft. Het merendeel van het stel doet dit werk al sinds 1998. Elke donderdag komen ze samen van half negen tot twaalf uur, tenzij het heel hard regent. Om de begraafplaats van de Antoniuskerk in Ulft van Parochie Maria Laetitia ‘mooi netjes te houden’, zo formuleert Boland.

,,100 bij 100 meter met struiken, bomen, paden en graven. Dat is echt wel een hele hoop werk”, zegt de vitaal ogende Boland. Maar hij weet waarvoor hij het doet. ,,Hier zijn altijd bezoekers. Ze bezoeken een graf of zitten even op een bankje. Die mensen willen dat het er mooi netjes uitziet.”

Boland kent alle graven en alle verhalen. ,,Kijk, daar ligt Piet Rissewijck, mijn voorganger.” Boland houdt even halt bij het graf van de dorpsgenoot, die voor hem de begraafplaats bijhield. Een perceel verder is een van de oudste graven, uit 1898. Hij noemt de dubbele graven op. ,,Een vrouw komt hier geregeld het graf van haar man verzorgen. Ze wordt zelf bijgeplaatst als ze is overleden. Kijk eens hoe mooi ze het onderhoudt.” Het doet hem zichtbaar deugd. Zijn eigen ouders, grootouders en zijn vrouw liggen hier ook.

De viooltjes in de bloembakken op de graven hebben zich over het hele terrein uitgezaaid. Net als het gras groeit dat tussen de stenen graven. ,,We hebben best wat plekken zonder graf. Voorheen schoffelden we tussen alle graven door, maar dat doen we niet meer. De stukken grond zijn te groot nu. We laten het gras groeien en maaien het dan.” Hij heeft er over getwijfeld of dat wel kon, want het liefst hebben De Harkers de harksporen in het kale zand tussen de graven. Maar dat werd teveel werk.

Een deel is nu een wandelparkje
De restanten van de bloemen die mensen op de graven leggen, worden ontdaan van het plastic en elastiek en gaan op de composthoop. Een van De Harkers steekt een meterslang kronkelend paadje af. ,,Dit deel van het terrein was bedoeld voor nieuwe graven, maar zoveel teraardebestellingen hebben we niet meer. Iets van twaalf per jaar, dus dat terrein is niet nodig als begraafplaats. We hebben het nu ingericht als parkje. Mensen kunnen hier even wandelen.”

De ploeg maakt vooral gebruik van elektrisch gereedschap als heggenschaar en bladblazer. Niet allemaal lukt het hen om nog een ochtend zwaar werk te doen, maar dan is de zitmaaier een goede bezigheid. En wie het helemaal niet meer lukt, is nog steeds welkom. Voor het wekelijks praatje bij de koffie.

De bladblazer loeit, de taxushaag wordt gesnoeid en de paden geschoffeld. Nog een uur en de donderdagochtend is voorbij. Volgende week verder, weet Boland. ,,Dankbaar dat we het kunnen doen.” Een van De Harkers veegt de broodkruimels van de vloer naar buiten. Een doekje gaat over het tafelzeil. ,,Zeker, we laten alles netjes achter.”
Drones doen speurwerk op Joodse begraafplaats Muiderberg
11-4-2024 - (bron: Jonet.nl)

Na maanden van voorbereiding is het project van start gegaan om de oudste velden van de Joodse begraafplaats in Muiderberg op te schonen. Het is bedoeld als een eerste stap naar nieuw onderzoek, waaronder op het gebied van archeologie. Samen met het 4D Research Lab van de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt een uniek onderzoek op de begraafplaats gedaan, die tevens een van de grootste Joodse grafplekken van Nederland is. Drones van de politie en wetenschappers van verschillende universiteiten deden samen speurwerk. Een primeur in Nederland.

Scans en foto’s
De drones van de politie gingen deze week de lucht in. Ze werken met een normale, een multi-spectrale en een thermische camera, maar ook met een laserscanner. Hiermee kunnen hoge resolutie orthofoto’s – zeer scherpe overzichtsfoto’s – en een reliëfmodel van de begraafplaats worden geproduceerd, aldus de stichting Het Stenen Archief. ‘Met de thermische camera kunnen warmteverschillen in de bodem worden gemeten en met de multispectrale camera kunnen onder andere verschillen in de gezondheid van gewassen worden gedetecteerd’.

Eendenbot
Al deze karteringen leveren een compleet beeld op van de ligging van de graven op de begraafplaats, waarbij ook verdwenen graven en stenen gevonden kunnen worden. Forensisch antropoloog Tristan Krap van de Universiteit Maastricht en Universiteit Leiden, en forensisch archeoloog Hayley Mickleburgh van de UvA hebben samen met een drone-team van de politie Amsterdam in de avonduren de drone ingezet. De had een speciale lamp dat botmateriaal kan opsporen. Er werd gelukkig niets gevonden, op het borstbeen van een onfortuinlijke eend na.

UFO’s
Twee dagen en avonden lang vlogen er nijdig zoemende ufo’s boven de begraafplaats, bestuurd door een team van universiteitsmedewerkers onder leiding van Jitte Waagen, aldus Het Stenen Archief in een persbericht. Het is voor het eerst dat een dergelijk drone-onderzoek met multisensoren wordt uitgevoerd op een begraafplaats in Nederland. Met het onderzoek kan een virtuele plattegrond worden gemaakt van de begraafplaats bovengronds. Ook wordt in kaart gebracht wat er onder de grond zit. Verloren geraakte grafstenen kunnen zo worden opgespoord en in kaart worden gebracht.

Tuinman aan zet
Het onderzoek is tevens bedoeld om afwijkingen te detecteren, zodat later bij het grondonderzoek de graven zo min mogelijk worden verstoord. Het is de bedoeling dat alle grafvelden van de Joodse begraafplaats in Muiderberg worden opgeschoond, uiteraard met respect voor alle overledenen die daar liggen. Deze en volgende maand begint een professionele tuinman met het weghalen van hulst, bramen en klimop in veld A, het oudste grafveld. Loofbomen worden ontzien, tenzij ze een gevaar vormen.

Dode takken
Als veld A opgeschoond is, komt er een inventarisatie van de conditie van de loofbomen, die soms wel twintig meter of meer hoog zijn. Vervolgens begint fase twee: het wegzagen met een hoogwerker van de dode takken uit de kruinen van de bomen om verdere beschadigingen aan de graven te voorkomen. Vanaf mei kunnen begint het onderzoek van het veld zelf aan de hand van de virtuele kaart van het 4D Research Lab. ‘Op (archeologisch) verantwoorde wijze zullen we meter na meter van het veld gaan onderzoeken, de vondsten inventariseren, fotograferen, documenteren en bewerken om deze op te nemen in de database van Het Stenen Archief ten behoeve van verder historisch, genealogisch en cultureel onderzoek’.

Bart Wallet
Het veldonderzoek wordt uitgevoerd door vrijwilligers onder auspiciën van wetenschappelijke adviseurs. Onder hen zijn Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies aan de UvA en Leo Smole, bestuursadviseur Erfgoed & Archeologie van de gemeente Arnhem. Het Stenen Archief zoekt nog vrijwilligers die willen meehelpen. Verder zijn er veel sponsors gevonden om dit project voor de begraven Joden van Muiderberg te financieren: het Cultuurfonds, de Stichting Makaria, Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge (NIHS), de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden en het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap (NIK).

Over Het Stenen Archief
De Stichting Het Stenen Archief is in 2019 opgericht en houdt zich bezig met het behoud en in kaart brengen van Joodse begraafplaatsen. Ook hoort daar bij dat genealogische gegevens van de begraven Joden op deze plekken worden vastgelegd. Het doen van onderzoek voor nabestaanden, instellingen en belangstellenden is een van de andere doelstellingen. Met het werk van de stichting kan een bijdrage worden geleverd aan ‘de instandhouding en voortschrijdende ontwikkeling van een gedenkcultuur in Nederland’. Het Stenen Archief pakt het door Akevoth het NIK begonnen digitaliseringsproject van de Joodse begraafplaatsen in Nederland. Oud-medewerkers van Akevoth leveren nog steeds een belangrijke bijdrage.
Al 2.061.969 monumenten on-line!
14-6-2024 20:36:00 - Online-Begraafplaatsen.nl: 2.061.969 grafmonumenten, 3.573 begraafplaatsen, 3.304.347 personen, 7.339 monitorrecords, 355 medewerkers en 19.088 geregistreerde gebruikers.

De meest voorkomende familienamen zijn:
de Jong (18643x), de Vries (17785x), Jansen (15546x), Bakker (13399x), van Dijk (12718x), Visser (12186x), Janssen (10799x), van den Berg (10134x), de Boer (10131x), Smit (10061x), Bos (9603x), Mulder (9361x), Meijer (9131x), de Groot (8433x), Vos (7575x), Dekker (6927x), Brouwer (6758x), Peters (5842x), Hendriks (5656x), Dijkstra (5378x).de Graaf (5031x).

De laatste 24 uur aangepast:
PlaatsBegraafplaatsAantal
't HardeBegraafplaats Bovenweg1
ApeldoornBegraafplaats Soerenseweg1
Berkel en RodenrijsRK Kerkhof1
BolswardBegraafplaats37
BredaBegraafplaats Haagveld42
BusslooGemeentelijke begraafplaats de "Bottertonne" 1
BussumOude RK Begraafplaats St. Vitus1
DoezumBegraafplaats2
EpeBegraafplaats1
HaarlemRK begraafplaats St. Barbara2
HeeschBegraafplaats21
HeezeProtestantse en Algemene begraafplaats Heeze14
HerveldKerkelijke begraafplaats2
LiendenNieuwe Algemene Begraafplaats100
MonnickendamBegraafplaats14
MuiderbergHoogduits-Joodse Begraafplaats10
NieuwendijkBegraafplaats Onderlinge Hulp1
NijmegenWar Cemetery Jonkerbos1
OosteindeBegraafplaats Roodeschool14
OosterhoutBegraafplaats Leijsenakkers2
Oud AvereestBegraafplaats1
SomerenBegraafplaats Dellerhof1
SurhuizumAlgemene Begraafplaats25
TerwispelBegraafplaats Terwispel12
TilburgRK Begraafplaats Broekhoven 5
TwijzelerheideTwijzelerheide81
ValkenswaardHet Oude Kerkhof17
ValthermondValthermond West2
VlaardingenBegraafplaats Emaus1
VlierdenNatuurbegraafplaats Landgoed Hoeve Ruth1
VoorburgOosterbegraafplaats1
WolfhezeStichtingsbegraafplaats Wolfheze van Pro Persona16
ZeistBegraafplaats Zeister Bosrust16
ZoetermeerBegraafplaats Meerbloemhof (Hoflaan)1
 Totaal:448


Foto's van graven toegevoegd per jaar:
JaarAantalTotaalVoortgang
200514.94514.945
200625.39040.335
200726.94467.279
200833.625100.904
200953.933154.837
201088.581243.418
2011120.285363.703
201286.326450.029
2013108.867558.896
2014160.579719.475
2015264.358983.833
2016130.0761.113.909
2017115.4801.229.389
2018103.4931.332.882
2019131.0641.463.946
2020154.0811.618.027
2021162.3301.780.357
2022122.9611.903.318
2023118.1232.021.441
202440.5282.061.969
Na grote renovatie publiek vaker welkom op Hoge Wal
11-4-2024 - (bron: AD-Woerden)
Na grote renovatie publiek vaker welkom op Hoge Wal
Monumentale begraafplaats herbergt vele verhalen


Historische begraafplaats Hoge Wal in Woerden is zaterdag open voor publiek. Deze laatste rustplaats, in gebruik genomen in 1829 en waar meer dan zesduizend mensen begraven zijn, is in de afgelopen jaren volledig gerenoveerd.
door: BRAM IMMERZEEL

Het rijksmonument is normaal gesproken alleen op Monumentendag toegankelijk, maar dit jaar zijn er meer mogelijkheden om het te bezoeken. Tot en met september is de begraafplaats elke tweede zaterdag van de maand open, onder toezicht van gidsen van Het Gilde Woerden. ,,De plek heeft een ongelooflijke historie. Er zijn zoveel verhalen over te vertellen'', zegt gids Gerrit van Oudenallen.

Uitzondering
Al lange tijd wordt de begraafplaats niet meer gebruikt. Tot de jaren zeventig werden er nog wel begrafenissen gehouden, al ging het toen vooral om bijzettingen in al bestaande familiegraven, legt Van Oudenallen uit. ,,In 2002 was de laatste. Dat was wel echt een uitzondering van iemand die in een bestaand familiegraf kwam."

Vanaf de jaren zeventig werd het terrein dan ook niet meer onderhouden. Grafstenen verzakten, scheurden of braken. Toch werd de locatie in 2000 een rijksmonument. Negen jaar later werd het poortgebouw opgeknapt. ,,Er was toen een boom op de poort gevallen. Die was daardoor helemaal kapot.'' Hoewel het hek en de poort direct werden opgeknapt, leken de vervallen graven wel vergeten.

Toch lag dat iets anders, vertelt de gids. ,,Omdat er in 2002 nog iemand begraven was, mocht er nog niks aan de graven gebeuren. De eerste tien jaar geldt er namelijk grafrust. In 2012 zouden ze pas mogen beginnen aan het terrein en dat was in eerste instantie ook het idee. Maar door de crisis was het geld op, waardoor die renovatie nog eens tien jaar op zich liet wachten.''

Scholierendag
Jaarlijks, voorafgaand aan Open Monumentendag, is er de scholierendag. Ruim elfhonderd kinderen komen dan naar monumenten in Woerden kijken, waaronder ook begraafplaats Hoge Wal. Eén moment zal gids Van Oudenallen nooit meer vergeten.

,,Ik was aan het uitleggen over 'de kist' waarin vroeger de armere mensen werden begraven. Die werd boven het graf gehouden en dan ging de klep aan de onderkant open. Dan viel de overleden persoon zo het graf in. Veel kinderen vinden dat een eng verhaal, maar twee Marokkaanse meisjes van rond de 11 jaar oud niet. 'In onze cultuur gaat dat ook op die manier', zeiden ze. Toen liet ik ze aan de hele groep uitleggen hoe dat dan in hun cultuur gaat. Alle kinderen hingen aan hun lippen. Dat is toch wel waar je het voor doet als gids. Ik kan ze wel wat vertellen, maar als een leeftijdgenoot het vertelt, komt het pas echt binnen.''

Vier klassen
Vroeger werd er op de begraafplaats begraven in vier klassen. Dat verschil is op Hoge Wal nog altijd goed te zien. Waar de graven van de hoogste klasse, van onder anderen oud-burgemeester Bredius en tal van directeuren, bedekt zijn met een grote grafsteen, staat er op de graven van de mensen uit de vierde klasse slechts een paaltje.

,,Graven van de vierde klasse werden ook zes keer hergebruikt. Wanneer de zevende in het graf moest, werd de plek leeggemaakt en werden de overblijfselen in de knekelput gegooid'', legt Van Oudenallen uit.

In het poortgebouw van de oude algemene begraafplaats is een expositie. Daar staan onder meer alle namen van overledenen die op deze plek begraven zijn genoteerd.

De begraafplaats is elke tweede zaterdag van de maanden april tot september open tussen 13.00 en 15.00 uur.
De oude begraafplaats in Beilen leeft
9-4-2024 - (bron: Dagblad van het Noorden)
Lute van de Bult is al lang niet meer de enige die vindt dat de oude begraafplaats aan de Torenlaan in Beilen het waard is om te behouden. Er is namelijk veel belangstelling voor de oude graven en de bijbehorende verhalen.

Gisteren was er toevallig maar één deelnemer aan de wekelijkse rondleiding, maar volgende week komt er weer een groepje van zes. Lute van de Bult verzorgt de rondleidingen namens de werkgroep van Historische Vereniging Beilen die zich bezighoudt met de restauratie en het onderhoud van de oude begraafplaats. ,,De werkgroep bestaat uit zo’n tien mensen’’, vertelt hij. ,,En iedereen heeft zijn eigen specialiteit. De één houdt zich vooral bezig met schilderen, de ander met groen. Zelf ben ik graag bezig met het herstellen van steen.’’

Veel bijgeleerd
De gast die zich gisteren liet rondleiden, was uit Assen gekomen en als vrijwilliger betrokken bij de restauratie en het onderhoud van de Zuider Begraafplaats in Assen. De mannen wisselen praktische zaken uit over financiering, te gebruiken gereedschappen en technieken, maar de Assenaar wil ook graag kennismaken met de bijzonderheden van de oude begraafplaats in Beilen. De rondleiding begint in het oudste deel, met graven uit de negentiende eeuw. ,,Dit is het eerste graf dat we restaureerden’’, vertelt Lute bij een graf waaraan te zien is dat het er ooit slecht aan toe was. ,,De deksteen was gebarsten en ingestort. Met een zogeheten dommekracht hebben we de steen verwijderd. De rand is hersteld en daarna is de deksteen gelijmd. We moesten alles nog uitvinden, maar hebben in de loop der tijd veel bijgeleerd.’’

Inmiddels is er een kettingtakel voor het zware werk en voor het herstellen van onleesbaar geworden letters op grafstenen wordt niet langer een klein penseel gebruikt. Lute: ,,Een voorbijganger zei dat het anders kon en liet het graag even zien. Dat was Bas. Hij kwam uit het westen en had jarenlang graven gerestaureerd. We hebben hem natuurlijk meteen werkgroeplid gemaakt.’’

Bosje bloemen
Al pratend kuiert Lute met zijn gast tussen de graven door. ,,We merken regelmatig dat mensen ons werk waarderen’’, vertelt hij. ,,Dan wordt er na restauratie opeens een bosje bloemen op het graf gezet. We hebben ook al eens geld gekregen van iemand die langskwam om ons te bedanken. Het doet ons goed dat ook anderen het belangrijk vinden om de graven van eerdere generaties Beilenaren te behouden.’’

Verhalen
Rond één van van de vele grote bomen liggen graven van mensen die in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten. Lute kent hun verhalen en vertelt ze graag. ,,Tussen hen ligt bijvoorbeeld ook deze jongen van zeven jaar oud. Hij keek naar de overkomende vliegtuigen en werd vervolgens geraakt door kogels.’’

Schenkingen
De werkgroep komt wekelijks bijeen om werkzaamheden uit te voeren en die zijn er nog genoeg. Er wordt nu gewerkt op het nieuwere gedeelte, rechts van de hoofdingang. Jaarlijks is er zo’n 2500 euro nodig voor materiaal en daarvoor is de werkgroep afhankelijk van schenkingen. De lijm voor het repareren van de stenen wordt geschonken door De Lange Natuursteen in Beilen.

Wie belangstelling heeft voor het werk of de verhalen die horen bij de begraafplaats kan elke donderdag om 14.30 uur aansluiten bij de rondleiding. Helpende handen zijn ook van harte welkom.
Staan na het ophogen de grafstenen nog op de goede plek?
8-4-2024 - (bron: AD-Vijfheerenlanden)
Staan na het ophogen de grafstenen nog op de goede plek? Daar moet gps voor zorgen

Bij het ophogen van de begraafplaats in Lexmond maakt de aannemer gebruik van gps om ervoor te zorgen dat de graven en grafstenen op dezelfde plek terugkeren.

Michel Broekhuizen 07-04-24, 06:01

De begraafplaats in Lexmond kampt met een te hoge grondwaterstand, waardoor de gemeente Vijfheerenlanden op een aantal plekken niet kan en mag begraven. Door het ophogen van de begraafplaats worden ook de graven opgehoogd. De aannemer doet dat rij voor rij. Iedere rij wordt ingemeten en de locatie van ieder graf wordt met gps vastgelegd, meldt de gemeente Vijfheerenlanden desgevraagd. De aanwezige grafmonumenten worden verwijderd en daarna op exact dezelfde plek teruggeplaatst. De monumenten blijven op de begraafplaats. De stoffelijke resten worden ongemoeid gelaten, verzekert de gemeente, die ook zegt dat de rechthebbenden van deze graven per brief zijn geïnformeerd.

Het grondwaterprobleem wordt vooral veroorzaakt door hoge waterstanden in de rivier en speelt al jaren. Ze kwamen aan het licht toen de gemeente een plan wilde maken om de begraafplaats - die bijna vol was - opnieuw in te richten. ,,Hierbij liepen we tegen de regels van het waterschap aan, waarin is vastgesteld dat de onderkant van een graf 30 centimeter boven het gemiddeld hoogste grondwaterpeil moet komen”, vertelt de woordvoerder van de gemeente.


Sinds er regels zijn opgenomen in de Wet op de lijkbezorging over de grondwaterstand, moeten begraafplaatsen opgehoogd worden op plekken waar de waterstand te hoog is. ,,In het verleden zijn er veel begraafplaatsen aangelegd die niet aan de huidige eisen voldoen. Vroeger werd hier anders mee omgegaan”, zegt een woordvoerster van de gemeente.

De regelgeving vraagt om maatregelen, maar in de praktijk levert het grondwater nog geen ernstig probleem op in Lexmond, aldus de gemeentewoordvoerder. Er is voor zover zij weet ook geen sprake van schade aan graven: ,,We zijn nu bezig om de begraafplaats toekomstbestendig in te richten, volgens het Besluit op de lijkbezorging.”

Regels
De regels schrijven onder meer voor dat de graven minimaal 30 centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand moeten liggen. De afstand tussen de graven onderling moet ook op zijn minst 30 centimeter zijn. Boven de kist moet een laag grond van tenminste 65 centimeter liggen. Er mogen drie lijken boven elkaar worden begraven, zolang er tussen elke kist maar 30 centimeter grond ligt.

Voor nu betekent het dat de gemeente niet mag graven in een nieuw graf waar water in staat, maar een bijzetting in een bestaande graf mag volgens de gemeente wel uitgevoerd worden. Alleen op het oudere, lager gelegen gedeelte worden nog bijzettingen gedaan en nu geen nieuwe graven uitgegeven. Om te kunnen blijven begraven in de toekomst, moet ook dit gedeelte opgehoogd worden. In het verleden is de begraafplaats al eens uitgebreid. Dit gedeelte is hoger aangelegd. De nieuw uit te geven graven liggen op dit gedeelte. Op het verhoogde gedeelte van de begraafplaats kan zonder problemen begraven worden, daarom is er nog geen begrafenis uitgesteld, aldus de gemeente.
Graftekens bij dorpskerk moesten opnieuw in restauratie
8-4-2024 - (bron: Castricummer)
Castricum – Aan de noordkant van de elfde-eeuwse dorpskerk ligt het oudste deel van de omringende begraafplaats. Daar zijn de oorlogsgraven en graven van verschillende bekende Castricummers te vinden. Op dat deel stonden ook drie bijzondere houten graftekens, die dreigden verloren te gaan. Oud-Castricum vond aannemersbedrijf Borst en schilder Jan Breetveld jaren geleden bereid om de restauratie van deze graftekens belangeloos ter hand te nemen. In 2007 zijn ze herplaatst en weer overgedragen aan het college van kerkrentmeesters. Nu, vijftien jaar later, was een tweede restauratie nodig en moest de tekst opnieuw aangebracht worden. Dat is onlangs gebeurd, dankzij de inzet van opnieuw aannemersbedrijf Borst en Espeq, het opleidingsinstituut voor de bouw in Heerhugowaard.

Met de modernste middelen en geavanceerde apparatuur is men er daar in geslaagd perfecte replica’s van de oorspronkelijke graftekens te maken. Op 26 maart zijn de graftekens herplaatst. Vertegenwoordigers van het kerkbestuur, het Erfgoedplatform en Oud-Castricum bewonderden het resultaat. Ton en Cornel Borst en de directeur van Espeq Robert Bloemraad hebben de plaatsing voltooid. Oud-Castricum is hen bijzonder dankbaar voor hun belangeloze inzet. De grafpalen, zoals kenners ze noemen, staan weer op de graven van Castricumse families zoals Mooij en Veenstra. Verwacht mag worden dat het een stimulans zal zijn voor verdere renovatie van het sfeervolle kerkhof. (Foto: Oud-Castricum / Niek Kaan)
Ad de la Mar maakt filmpjes over begraafplaatsen (Blaricum)
2-4-2024 - Deze maand heeft Ad de la Mar een film gemaakt over de begraafplaats "Woensberg" te Blaricum.
Graven Molukse KNILmilitairen in Marum en Nuis krijgen speciale status
25-3-2024 - (bron: RTVnoord.nl)

Graven Molukse KNIL-militairen in Marum en Nuis krijgen speciale status: 'Doet veel met me'

De graven van Molukse militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) in Nuis en Marum krijgen een bijzondere status. Dat betekent dat nabestaanden geen grafrechten meer hoeven te betalen en dat de graven niet worden geruimd.

'Mijn ouders liggen begraven in Nuis, zij zijn in 1951 naar Nederland gekomen. Dit doet veel met me', zegt Lucas Bernard van de Molukse gemeenschap in het Radio Noord-programma Tussen De Middag. Hij is voorzitter van de stichting Talitha Kumi in Marum, die betrokken was bij de gesprekken die tot het besluit leidden.

'Tonen hiermee ons respect'
Het besluit van de gemeente Westerkwartier is een eerbetoon aan de Molukse militairen die jarenlang voor Nederland hebben gevochten. Het gaat om 45 graven op het kerkelijk en gemeentelijk deel van de begraafplaats in Marum. Op de begraafplaats van de Stichting Bijzondere Algemene Begraafplaatsen Westerkwartier in Nuis gaat het om 39 graven.

'Hiermee willen we iets terugdoen voor onze Molukse gemeenschap. We tonen ons respect voor de eerste generatie Molukse mensen', zegt wethouder Harry Stamphorst van Westerkwartier in een verklaring van de gemeente. 'Met het toekennen van de bijzondere status van de graven erkennen we de inzet van de KNIL-militairen tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. En ook het leed van deze militairen en dat van hun gezinnen na hun aankomst in Nederland.'

Die woorden worden gewaardeerd door Bernard. 'De Molukse wijk in Marum bestaat dit jaar zestig jaar. We maken al heel lang deel uit van de gemeente Westerkwartier. Het is fijn om nu erkenning te krijgen, vooral voor de eerste generatie van ons.'

Wat gebeurde er met de KNIL-militairen?
Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) vocht toen Indonesië nog een Nederlandse kolonie was. Tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) streden de militairen voor Nederland. Na de oorlog werden ze door Indonesië als collaborateur gezien.
De veteranen en hun families werden in 1951 door de Nederlandse regering onder dwang naar Nederland gehaald, omdat ze in hun eigen land niet veilig zouden zijn. In eerste instantie zouden ze zes maanden blijven. Doordat het tijdelijk zou zijn, werden ze ondergebracht in kampen. In onze provincie was dat in Nuis en de Carel Coenraad-polder.
De omstandigheden daar waren zwaar. De verwachting dat ze weer terug konden keren, kwam niet uit. De Molukkers werden - soms onder dwang - verspreid over Nederland. De Molukse bevolking voelde zich in de steek gelaten door de Nederlandse overheid. Deze littekens zijn tot op de dag van vandaag voelbaar.


'Superblij mee'
Van de eerste generatie Molukkers die in Marum neerstreek, is niemand meer in leven. 'Maar ik vind dit zeker niet te laat, het gaat om de erkenning van het onrecht dat is aangedaan', zegt Bernard. 'We zijn blij dat de gemeente dit serieus heeft opgepakt. Met dit resultaat zijn we superblij.'
De gebeurtenissen hebben diepe sporen nagelaten bij de Molukkers, vertelt Bernard. 'Nu krijgen soldaten die terugkomen uit oorlogsgebied begeleiding. De soldaten van toen werden uit een oorlog weggehaald en ergens naartoe gehaald waar ze de taal niet spraken en ontslagen uit het leger: dat doet natuurlijk wel wat met je.'
'Vooral de eerste jaren in Nederland waren ontiegelijk zwaar. Alle respect ook naar de vrouwen van de militairen, zij hielden het gezin bij elkaar. Het waren heel sterke vrouwen. Voor hun graven gaan dezelfde regels gelden als voor de KNIL-soldaten.'
De gemeente Westerkwartier is de laatste gemeente met een Molukse gemeenschap in onze provincie die deze bijzondere status aan de graven geeft. Andere gemeenten deden dit eerder al.
Deze Zeeuwen verdienen meer dan een betonnen paaltje met een nummer
22-3-2024 - (bron: Omroepzeeland.nl)
Deze Zeeuwen verdienen meer dan een betonnen paaltje met een nummer als graf.

Een monument met alle namen moet er komen, zodat de tweeduizend Zeeuwen die in de bossen bij het psychiatrisch ziekenhuis Vrederust in Halsteren liggen weer een gezicht krijgen. In de beginperiode van Vrederust, de eerste helft vorige eeuw, werden op het landgoed alleen maar Zeeuwse patiënten verpleegd. Als ze stierven werden ze veelal begraven op de eigen begraafplaats van het ziekenhuis, ver weg van hun thuis in Zeeland.


Vrederust werd begin vorige eeuw opgericht door de Vereeniging ter Verzorging van Protestant Christelijke krankzinnigen in Zeeland. In onze provincie vond men geen locatie die geschikt was als psychiatrisch ziekenhuis, met veel omliggende grond en schoon drinkwater voorhanden. Landgoed Vrederust in de bosrijke omgeving van Halsteren voldeed aan alle eisen en werd in 1909 officieel geopend om de eerste patiënten uit Zeeland te ontvangen.

Een Zeeuwse enclave in Brabant
Vrederust was decennia lang een Zeeuwse enclave in Brabant. Ook het verplegend personeel kwam uit Zeeland en woonde op het terrein. Het katholieke Brabant en het gereformeerde Zeeland waren in die tijd twee totaal verschillende werelden. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw werden er ook mensen van andere gezindten uit Brabant en Zuid-Holland in het psychiatrisch ziekenhuis verpleegd.

Ver van huis in een naamloos graf
Joost de Bont is nu gepensioneerd maar werkte 44 jaar als verpleegkundige op Vrederust. Om te ontstressen ging hij vaak aan het eind van zijn werkdag wandelen op de begraafplaats en ergerde zich enorm aan de grafpaaltjes met enkel een nummer. "Hoe simpel wil je het hebben, een paaltje met een nummer. Later, toen ik wist wat het betekende, ben ik het wel gaan begrijpen, maar dat neemt niet weg dat het heel belangrijk is dat deze mensen hun naam terugkrijgen."
geschiedenis gesticht Vrederust

De begraafplaats in de bossen bij het landgoed heeft verschillende velden met betonnen paaltjes. Op het C-veld staan behalve paaltjes ook grafzerken. Dan was er geld om een monumentje te betalen. Op het A-veld staan enkel paaltjes, dat betekent dat de doden zijn begraven op kosten van Vrederust. "Het gaat ons er om dat mensen die hier begraven zijn hun naam terugkrijgen. Ze zijn onderdeel van de geschiedenis van Vrederust", aldus De Bont

Deze mensen zijn onderdeel van onze geschiedenis
Ook Peter van den Ouden werkte een groot deel van zijn werkzame leven op Vrederust. Na zijn pensioen heeft hij net als Joost een nieuwe missie. In de vochtige kelder van het hoofdgebouw op het terrein lagen de archieven uit de begintijd van het psychiatrisch ziekenhuis langzaam te vergaan. Ze hebben de taak op zich genomen om alles uit te zoeken en digitaliseren.
"Ik vond in de archieven een brief van een mevrouw uit Zeeland die de directie van Vrederust smeekte om haar man te begraven omdat zij het geld niet had. Dat zijn schrijnende verhalen." Er is een stichting opgericht voor een monument met alle namen van de Zeeuwen die begraven liggen op Vrederust in Halsteren. Wanneer dat monument er komt is nog niet bekend.

Oproep Omroep Zeeland
Achter de namen in de oude archieven die in de kelders van Vrederust zijn gevonden zit altijd een verhaal. Wij van Omroep Zeeland willen graag weten wie daar woonden en werkten en uiteindelijk stierven op Vrederust. Het is een onderbelicht deel van onze Zeeuwse geschiedenis.
Dus als er mensen zijn die voorouders of familie hebben of mensen kennen die daar in de beginperiode hebben gewerkt dan willen wij graag met hen in contact komen.
Je kunt ons mailen: vrederust@omroepzeeland.nl
Grote zorgen over oude begraafplaats Naaldwijk
19-3-2024 - (bron: AD-Westland)
Grote zorgen over oude begraafplaats Naaldwijk:
‘Er is zelfs geruimd voor nieuwe graven’

Een aantal Westlanders maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de algemene begraafplaats in Naaldwijk. Zo is er bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over de monumentale status van het gemeentelijke kerkhof tussen Zandhaver en Geestweg.


door: Rien van den Anker

„In de afgelopen jaren is er daar zelfs een stuk geruimd om plek voor nieuwe graven te maken.” De bezorgde burgers zeggen dat er, ondanks goede contacten met de gemeente, geen echt uitsluitsel is te krijgen.

Daarom houdt de Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk donderdagavond om half acht een bijeenkomst in het Westlands Museum voor inwoners die voorouders of familieleden op het oude deel daar begraven hebben liggen. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Uitgangspunt is dat moet worden onderzocht wat precies de monumentale status van deze graflocatie inhoudt. „Geldt die bijvoorbeeld alleen maar rondom de oude ingang aan de Geestweg? En waar ligt dan precies de grens”, vragen Harrie Groenewegen en Wim Boekestein, twee van de organisatoren, zich af.

Vaststaat volgens hen dat het hier gaat om een belangrijk stuk erfgoed met historische, funeraire en bijzondere natuuraspecten. „Een deel is zelfs aangelegd in echte Engelse landschapsstijl”, zo wordt benadrukt. De historische vereniging vindt dat dit deel van de begraafplaats als geheel bewaard dient te blijven.

„Juist ook omdat alleen een exacte beschrijving van de monumentenstatus een goede bescherming biedt. En zomaar stukken ruimen is zeker niet wenselijk.” Na donderdag is het de bedoeling om met de gemeente te onderzoeken hoe dit stukje historische grond kan worden behouden. „En ook kijken we hoe we kapotte zerken kunnen restaureren.”
Joodse begraafplaats in Oisterwijk krijgt opknapbeurt
19-3-2024 - (bron: AD-Oisterwijk)
Joodse begraafplaats in Oisterwijk krijgt opknapbeurt door vrijwilligers

OISTERWIJK - Vrijwilligers hebben de Joodse begraafplaats vrijdag en zaterdag flink onder handen genomen tijdens een landelijke schoonmaakactie.

door: Cato van Kooten

Het onderhoud van de Joodse begraafplaats in Oisterwijk is weer uitgevoerd tijdens de NL Doet dagen. Dit is het tiende jaar op rij dat de organisatie van de begraafplaats meedoet aan de actie. Op 15 en 16 maart zijn vrijwilligers bezig geweest om de gerestaureerde begraafplaats in stand te houden.

Het doel van de actie is het in stand houden van een gerestaureerd rijksmonument. Daar werken een aantal vrijwilligers aan mee. NL Doet is een vrijwilligersactie die vanuit het Oranje Fonds is opgezet. Sjef van den Bijgaart is beheerder en bestuurder van de Joodse begraafplaats en coördineert de schoonmaakactie.

Van den Bijgaart: ,,De mannen zijn bezig geweest met het aanleggen van een hek langs het terrein. De kant waar ze het gaan neerzetten miste die nog. Het is een behoorlijke klus, de grond moest namelijk eerst helemaal plat gemaakt worden.”

Twee vrouwelijke vrijwilligers maakten ondertussen het metaheerhuisje (lijkenhuisje) bij de ingang schoon. Er waren in ieder geval genoeg klussen. Het bos opruimen, graven schoonmaken, onkruid wieden, brandnetels volledig weghalen, de poorten opruimen en nog veel meer.

,,Er liggen hier ongeveer 165 graven, maar we zijn ervan overtuigd dat er veel meer lichamen onder de grond liggen.” Achter de graven ligt een groot stuk grond waar geen grafstenen staan. ,,De studenten van de TU in Delft hebben hier een grondonderzoek gedaan om te kunnen zien hoeveel lichamen daar zouden liggen. Wij weten dat er lichamen liggen omdat wij documentatie uit de synagoge onderzocht hebben.” De Stichting Behoud Joodse Begraafplaats hoopt voor de zomer de uitslag te krijgen van de gemaakte grondscans.

In 2013 is gestart met terrein- en restauratiewerkzaamheden op en rondom de begraafplaats. Het was noodzakelijk om de bomen tegen en in de omheiningsmuur te verwijderen. Ook het metaheerhuisje (lijkenhuisje), de toegangspoort en de 200 meter lange muur zijn gerestaureerd. Dit alles heeft tot 2016 geduurd. In de periode tussen 2017 en 2020 zijn de grafstenen en grafmonumenten opgeknapt. ,,De Hebreeuwse teksten op de stenen zijn bijgewerkt. Sommige kon je bijna niet meer lezen”, aldus van den Bijgaart.

De uitstraling van de begraafplaats is er dus zeker op vooruit gegaan. Waar het voor de restauratie nog een verlaten plek in het bos was, is het voor sommige mensen nu een plek om tot rust te komen. ,,Op de graven worden af en toe nog steentjes neergelegd. Dat is een typisch Joodse traditie. Verder wordt de begraafplaats aangekleed met andere elementen. Zo staat er bij de ingang een beeld van Anne Frank dat precies uitkijkt op een bijzondere boom. Deze kastanjeboom is voortgekomen uit een kastanje van de boom die in de tuin van het Achterhuis stond.”

Gereserveerd graf naast overleden man van Wupke blijkt bezet
15-3-2024 - (bron: NOS Nieuws)

Gereserveerd graf naast overleden man van Wupke blijkt bezet: 'Dat was mijn plek'

Op de algemene begraafplaats in het Groningse dorp Garnwerd is per ongeluk iemand op de verkeerde plek begraven.

De 81-jarige Wupke Boersma reserveerde na het overlijden van haar man in 2022 het graf naast hem, maar haar dochter Elziena ontdekte eind vorig jaar dat die plek inmiddels bezet is.

Ze besloot de situatie aanvankelijk voor haar moeder te verzwijgen, maar er wordt nu een grafmonument geplaatst en daarom moest ze wel open kaart spelen. "Nou mam, dat monument komt er voorlopig niet, want daar is geen plek voor. Er ligt namelijk iemand naast", zei Elziena tegen haar moeder.

'Ze liggen haast tegen elkaar aan'
Een dag later namen moeder een dochter een kijkje bij het graf. Bij het zien van het bezette graf naast haar man, raakte Wupke emotioneel: "Ik stond op mijn benen te trillen. Er was nog een graf, stijf tegen hem aan. Dat zit me zo hoog. Ze liggen haast tegen elkaar aan."

Het grafmonument plaatsen heeft volgens de nabestaanden geen zin meer. "Nu is het een enkel graf geworden, maar het is een dubbele grafsteen", verzucht Wupke. De steen blijft voorlopig liggen bij de leverancier.

Niet onder het grindpad
Volgens Wupke is haar aangeboden om na haar overlijden begraven te worden aan de andere kant van haar man, maar dit wil ze niet. "Daar ligt een grindpad en daaronder wil ik niet liggen. Ik wil bij mijn man liggen, dat is mijn plekje".

De gemeente Westerkwartier, die de begraafplaats beheert, zegt tegen RTV Noord een aantal fouten te hebben gemaakt en zich de situatie erg aan te trekken.

"We zijn in overleg met de families om tot een goede oplossing te komen, waar iedereen zich in kan vinden. Het belang van de families en de nabestaanden staat uiteraard voorop. Dit is heel naar voor ze", aldus de gemeente.

Een definitieve oplossing is er nog niet.
Extreme regenval leidt tot gaten en verzakkingen op Brabantse begrpl.
20-2-2024 - (bron: NOS)
Extreme regenval leidt tot gaten en verzakkingen op Brabantse begraafplaatsen

De afgelopen tijd is er zodanig veel regen gevallen in Brabant dat verschillende begraafplaatsen daar problemen van ondervinden. Het zand rond de graven wordt door het water weggespoeld en daardoor ontstaan kieren, gaten en verzakkingen.

Onder meer in Eindhoven en Helmond hebben kerkhoven last van beschadigde grond door de regenval. De begraafplaats in het dorp Heeze is zelfs al bijna twee maanden gesloten, schrijft Omroep Brabant. "De bodem is een soort drijfzand geworden dat onder de graven verdwijnt", zegt beheerder Hans Teeven.

Instabiel
Het werd op de begraafplaats in Heeze de afgelopen tijd steeds erger, vertelt de beheerder. "Eerst ging het om een paar graven, daar hebben we toen paaltjes omheen gezet. Totdat we erachter kwamen dat de grond op veel meer plekken verzakt was." Daardoor werden graven instabiel en vond de beheerder het niet meer verantwoord om mensen te laten rondlopen. "De poort is nu al bijna twee maanden dicht."

De sluiting is voor nabestaanden niet makkelijk. "Sommige mensen komen hier normaliter elke dag." Maar veiligheid staat voorop, zegt Teeven. Rond de graven kunnen bezoekers wegzakken of vallen. "Als niemand je dan ziet, kan je hier heel lang liggen. Dat willen we natuurlijk voorkomen."

Teeven werkt samen met een groep vrijwilligers om de begraafplaats weer begaanbaar te krijgen. Per graf zijn zo'n vier kruiwagens aan zand nodig om de gaten op te vullen. "Een enorme klus."

Zon
Als het aan de beheerder ligt, is het kerkhof in Heeze over een paar dagen weer open. Al zit zijn werk er voorlopig niet op, ook als de zon weer gaat schijnen. "Dan gaat de modder inklinken, en moeten we alles nog een keer met zand aanvullen."

Teeven en zijn vrijwilligers houden goede moed. "We willen graag dat de doden hier netjes begraven liggen. Daarvoor doe je het."

Natter dan ooit
Het is dit jaar natter dan ooit in de provincie Brabant. "Het heeft nog nooit zo veel geregend sinds het begin van de metingen", zei droogtecoördinator in januari tegen Omroep Brabant. "Er is bijna 60 procent meer regen gevallen dan gemiddeld in andere jaren."

Door de enorme hoeveelheid regen is op verschillende plekken in de provincie wateroverlast. Eind vorig jaar kwam een vakantiepark in Cromvoirt blank te staan met water tot de voordeur. Ook een nieuwbouwwijk in Eindhoven kreeg het te verduren: daar kwam het overtollige regenwater tot in de kruipruimtes van de huizen.

Berichten Archief

begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | cookies