Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuwsberichten ⇒ -Ruimen-van-algemene-graven

Nieuwsbericht

Ruimen van algemene graven
 - 10-6-2016
De gemeenteraad van Molenwaard heeft besloten om graven waar geen inkomsten meer tegenover staan te gaan ruimen. De reden voor dit besluit is dat anders bepaalde begraafplaatsen gesloten moeten worden wegens ruimtegebrek en begraven in Molenwaard onverantwoord duur wordt.
Gefaseerd

Het ruimen van deze graven vindt gefaseerd in drie jaar plaats. Als eerste worden gedeelten van de algemene begraafplaatsen in Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden oud en nieuw geruimd en heringericht. Het betreft algemene graven ouder dan 10 jaar en particuliere graven waarvan het grafrecht vervallen verklaard is. De historische graven en graven met een opvallende grafbedekking worden uitgesloten van het ruimen. Het ruimen van de graven vindt plaats medio juni 2017.

De te ruimen graven worden kenbaar gemaakt door middel van bordjes bij de graven en op het hek van de begraafplaats zal een plattegrond hangen met daarop aangegeven de te ruimen graven.

Op- en herbegraven
Er is een mogelijkheid om de stoffelijke resten van uw dierbare te laten opgraven en herbegraven in een nieuw of bestaand particulier graf of te laten cremeren. Wordt hier niet voor gekozen wordt dan worden de stoffelijke resten begraven in een verzamelgraf op dezelfde begraafplaats. Op het verzamelgraf wordt een herdenkingsmonument geplaatst.

Grafbedekking
Als er een grafbedekking op het graf aanwezig is, en deze moet behouden worden, dan kunt u dit aangeven. Als er geen prijs gesteld wordt op de grafbedekking dan wordt deze na 31 mei 2017 door ons verwijderd en vernietigd.
Ruimen van particuliere graven

Gelijktijdig met de algemene graven worden ook een aantal particuliere graven geruimd waarvan het college het recht vervallen heeft verklaard op 6 juni 2016. Dit recht is vervallen omdat na aanschrijvingen en een bordje bij het graf: het recht niet is verlengd; afstand is gedaan van het recht; het recht na overlijden van de rechthebbende niet tijdig is overgeschreven of de rechthebbende niet meer te traceren is.

Voor de particuliere graven gaat het om de volgende nummers:
op de algemene begraafplaats in Wijngaarden oud; E2, E11, E15 en E28.

Bezwaar
Een belanghebbende kan bezwaar indienen tegen het vervallen verklaren van het grafrecht op een particulier graf binnen 6 weken na publicatie van dit persbericht en alsnog het graf op naam zetten, onder vermelding van de relatie tot de overledene. Bezwaar kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur via www.gemeentemolenwaard.nl.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezwaar kan ook schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf.

Wordt er geen bezwaar aangetekend dan wordt het graf geruimd en de stoffelijke resten begraven in het verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.
Grafbedekking

Als er bezwaar gemaakt wordt, dan gaan we er vanuit dat u de grafbedekking wilt behouden dan is hiervoor geen actie nodig. Als er een grafbedekking op het graf aanwezig is, en deze moet behouden worden, dan kunt u dit aangeven. Als er geen prijs gesteld wordt op de grafbedekking dan wordt deze na 31 mei 2017 door ons verwijderd en vernietigd.

Informatie
Heeft u over het bovenstaande geen brief heeft ontvangen, en u heeft vragen, een wens of twijfelt u of het graf uw dierbare geruimd gaat worden, dan kunt u altijd bellen met mevr. Van der Wulp, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag onder telefoonnummer 14 0184.

U kunt ook een mail sturen naar begrafenis@gemeentemolenwaard.nl of een brief sturen naar Gemeente Molenwaard, t.a.v. begraafplaatsenadministratie, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. Graag met vermelding van de begraafplaats en het grafnummer.

 © Kineo 2005-2018
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ