Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuwsberichten ⇒ Gedenktuin-met-bijzondere-waarde

Nieuwsbericht

Gedenktuin met bijzondere waarde
 - 24-6-2019
DEN HELDER Op de Algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan in de stad is sinds een paar weken een speciale plek ingericht als gedenktuin. In deze gedenktuin is een groot aantal historische grafmonumenten samengebracht. Zaterdag 25 mei, tijdens het Weekend van de begraafplaats, vond de opening plaats.

Het is een bijzondere 'tuin' op een bijzondere plek geworden. Voor wie eens in de buurt is: het is een bezoekje meer dan waard. De afgelopen 25 jaar werden oude grafmonumenten van geruimde graven verzameld op het zogenoemde 'museumlaantje'. Ze zijn bewaard gebleven uit respect en bewondering voor de toonaangevende personen en/of het ambachtelijke vakmanschap waarmee ze zijn gemaakt. De
gedenktuin is aangelegd achter het museumlaantje, op een veldje dat jarenlang in gebruik is geweest als strooiveld.

SAMENWERKING De historische gedenktuin is een gezamenlijk initiatief van de Helderse Historische Vereniging, stichting Historische grafmonumenten, Anita van Breugel van Bureau Cultuurhistorie en team Wijkbeheer van de gemeente Den Helder. Door vanuit de verschillende invalshoeken de zaken met elkaar te verbinden is nu op deze locatie deze fraaie historische gedenktuin ontstaan. De historische grafstenen hebben een volwaardige plaats gekregen, op een goed bereikbare plaats naast de aula.
Het is een respectvolle plek geworden om dierbaren te gedenken die hier ooit zijn begraven of uitgestrooid. De opening van de gedenktuin gebeurde door de drie partners gezamenlijk: wethouder De Vrij namens de gemeente, Anita van Breugel namens Bureau Cultuurhistorie en Nico Bais als voorzitter van de Helderse Historische Vereniging en stichting Historische grafmonumenten.

INFORMATIE OP PANELEN Anita Breugel van Bureau Cultuurhistorie heeft voor deze gedenktuin informatie verzameld over de eeuwenoude grafcultuur van de Huisduiner begraafplaats. In totaal zijn acht verschillende groepen graftekens gemaakt die telkens worden toegelicht op een informatiebord. Zo is er aandacht voor: ambachtelijke vaardigheden, bijzonder oude graftekens, christelijke symboliek, soorten graftekens: de luxere varianten, materialen, symboliek op grafstenen, Waddenzee-graftekens en zeevaart

GELD VOOR RESTAURATIE Voor dit jaar en de komende vier jaar heeft de gemeenteraad een bedrag van 10.000 per jaar beschikbaar gesteld. Met de eerste 10.000 is nu de historische gedenktuin gerealiseerd. De komende vier jaar worden graven met een cultuurhistorische waarde waarvan de gemeente eigenaar is, gerestaureerd zodat zij behouden blijven voor de toekomst.
Meer informatie? Ga dan naar www.denhelder.nl/historischegedenktuin


bron: heldersweekblad.nl

 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact | FAQ