Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuwsberichten ⇒ Doden-in-Putten-worden-nooit-geruimd

Nieuwsbericht

Doden in Putten worden nooit geruimd.
 - 19-6-2020
Doden in Putten worden nooit geruimd, dus worden er gewoon nieuwe plaatsen bijgemaakt.

De Puttense begraafplaats Schootmanshof gaat uitbreiden. Doordat in Putten nooit graven worden geruimd neemt de druk op de drie Puttense begraafplaatsen toe.

Putten is ιιn van de weinige gemeenten in Nederland waar nooit graven worden geruimd. ,,Minder dan vijf procent van de gemeenten werkt zoals Putten,’’ zegt consulent Wim van Midwoud van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). ,,Putten is niet uniek, maar er zijn maar heel weinig gemeenten die dezelfde werkwijze hebben. Eigenlijk alleen op de biblebelt is dit gebruik nog gangbaar.’’

,,Ik schat dat ιιn procent van de Nederlandse gemeenten werkt zoals Putten,’’ zegt Renι ten Dam van Bureau Funeralia. Hij vertelt dat hij in het verleden onderzoek heeft gedaan naar de begraaftraditie in Putten, op verzoek van het Puttens Historisch Genootschap. ,,Putten is de meest uitgesproken gemeente in Nederland,’’ stelt Ten Dam. ,,In bijna alle andere gemeenten worden soms graven geruimd of menselijke resten bij elkaar gedaan. De traditie dateert van de negentiende eeuw.’’

Verantwoordelijk wethouder Roelof Koekkoek. ,,Voor zover ik weet is er nooit discussie over geweest. We hebben altijd ruimte genoeg gehad op de begraafplaatsen. Maar ik sluit niet uit dat de discussie er ooit zal komen. Ik wil geen garantie geven dat graven in Putten nooit zullen worden geruimd.’’

Heilige grond
De reden dat in Putten nooit graven worden geruimd heeft een religieuze achtergrond, zegt onderzoeker Ten Dam. ,,Volgens orthodoxe protestanten komt er aan het einde der tijden een dag van wederopstanding. Op die dag verrijzen alle mensen uit hun graf. Als het graf geruimd is wordt dat moeilijker. Joden en islamieten kennen dezelfde traditie, ook voor hun is de grond waar je begraven ligt heilig.’’

Het tamelijk unieke beleid van Putten heeft nog niet geleid tot een toestroom van aanvragen van buitenstaanders die in Putten begraven willen worden, zegt wethouder Koekkoek. ,,Mensen zijn welkom als ze in Putten begraven willen worden. Je ziet die wens eigenlijk alleen bij oud-Puttenaren.’’

Volgens Wim van Midwoud van LOB is er in Nederland een groeiende behoefte aan eeuwigdurende graven, met name in islamitische hoek. ,,In deze coronatijd kunnen islamitische Nederlanders hun doden niet transporteren naar hun land van oorsprong, dus zoeken ze in Nederland naar graven met grafrechten voor onbepaalde tijd.’’

Geen monumenten bewaard gebleven
Leon Bok van het Bureau Funeraire Adviezen kent de bijzondere situatie van Putten. Hij heeft onderzoek gedaan op de drie begraafplaatsen van Putten: ,,Helaas heeft het beleid er niet voor gezorgd dat er in Putten veel oude, historisch waardevolle grafmonumenten bewaard zijn gebleven. De meeste stenen en gedenktekens zijn verwijderd als familieleden de grafrechten niet meer betaalden na verloop van jaren. Dat is jammer.’’

Wethouder Koekkoek stelt dat de afgelopen decennia de Puttense grafstenen en gedenktekens zijn weggegooid, nadat de grafrechten vervielen. ,,We wachten wel een hele tijd, totdat we zeker weten dat we niemand van de nabestaanden meer kunnen vinden. De begraven mensen zijn wel in de grond achtergebleven. Sinds kort kijken we of we de oude stenen kunnen hergebruiken, want het gaat soms on dure marmeren of natuurstenen materialen.’’

Adopteren
Adviseur Bok: ,,Voor een gemeente is het bijna onbetaalbaar om alle oude grafmonumenten te blijven onderhouden. Ik adviseer gemeenten die begraafplaatsen in stand willen houden meestal om inwoners te zoeken in het dorp, die zo'n oud monument willen adopteren, onderhouden en in stand houden.’’

Meer dan duizend graven erbij

Algemene begraafplaats Schootmanshof is in 1984 door de gemeente Putten in gebruik genomen. Na 36 jaar is de begraafplaats toe aan groot onderhoud en een uitbreiding.

De inrichting van de begraafplaats wordt opnieuw ingedeeld waarbij een deel van de bestaande beplanting wordt vervangen door nieuwe beplanting. Verder wordt een deel van de begraafplaats gereserveerd voor kindergraven.

In Putten vinden jaarlijks tussen de 130 en 170 begrafenissen plaats, deels in al bestaande graven. Het aantal nieuwe graven ligt jaarlijks tussen de 50 en 80 stuks. Daarmee neemt de fysieke ruimte om te begraven ieder jaar verder af. Daarom volgt binnenkort een uitbreiding in noordwestelijke richting. Een deel van de benodigde grond wordt geruild met de bewoner van een buur.

De uitbreiding biedt plaats aan 1050 graven. Naar verwachting is de uitbreiding toereikend om tot 2045 te kunnen begraven.
bron: destentor.nl

 © Kineo 2005-2020
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact