Online Begraafplaatsen
Een onderdeel van Stichting Online-Verleden
BeginNieuwsberichten ⇒ Capaciteit-begraafplaatsen-Molenlanden-stelt-raad-voor-dilemma

Nieuwsbericht

Capaciteit begraafplaatsen Molenlanden stelt raad voor dilemma’s
16-9-2020 - MOLENLANDEN • Het college van Molenlanden vindt het acceptabel als er over een aantal jaren niet meer in elke kern begraven kan worden. Fracties hebben daar moeite mee.

Als gevolg van de fusie tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard moet Molenlanden het beleid voor begraafplaatsen gelijk trekken. Het college stelde kaders op voor een later vast te stellen verordening, tarieven en een beheerplan.

Niet uitbreiden
Burgemeester en wethouders stellen in hun beleidsdocument dat ze begraafplaatsen niet willen uitbreiden en het acceptabel vinden als er op termijn niet meer in elke kern begraven kan worden. Een aantal fracties heeft daar moeite mee, bleek dinsdag 15 september tijdens een vergadering van de commissie Wonen, Werken & Verkeer.

In elk dorp
“Ons uitgangspunt is dat er in ieder dorp begraven moet kunnen worden”, stelde Corné Egas (SGP). “Alleen als dorpen heel dicht tegen elkaar aan liggen, valt er over het collegestandpunt te praten.”

Hoornaar vol
Raadslid Leo Timmer (CU) stelde onomwonden: “Begraven in eigen dorp moet mogelijk blijven. Volgens prognoses is de begraafplaats in Hoornaar over veertien jaar vol. Maar in de tussenliggende tijd kunnen veel ontwikkelingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door een toenemende keuze voor natuurbegraafplaatsen.”

Twijfels
Andere fracties reageerden minder uitgesproken, maar stelden wel kritische vragen. “We zitten met die keuze in onze maag”, aldus Carla Fenijn van Doe Mee. Stel dat de meerderheid is voor het openhouden van alle begraafplaatsen, is dit technisch mogelijk? We gaan akkoord met dit voorstel maar hebben er twijfels over of alle begraafplaatsen open moeten blijven."

Uitstel
Progressief Molenlanden pleit voor uitstel van het besluit. Paul Verschoor: "Inwoners kiezen in meerderheid voor begraven in eigen dorp, blijkt uit de reacties op de enquête. Als je kiest voor actief ruimen kunnen we overal nog twintig jaar vooruit. Waarom zou je zo’n verstrekkend besluit nu nemen?"

Ook Bert Snoek (VVD) verwees naar de reacties van respondenten op de gemeentelijke enquête. "Een meerderheid wil begraafplaatsen wél uitbreiden. Het college kiest ervoor dit niet te doen. Ik mis een meerjarenperspectief. Wat betekent dit? Ik wil graag een kostenberekening."

Grote opgave
CDA’er Ad van Rees wees erop dat Molenlanden maar liefst 25 begraafplaatsen heeft. "Dat is vrij uniek en is een grote opgave.”

Kosten
Over de kosten van het uitbreiden van begraafplaatsen zei wethouder Johan Quik. “Omdat de kostendekkendheid 80 procent is, komt bij uitbreiding van begraafplaatsen 20 procent van de kosten op de begroting terecht. Dus zijn deze kosten voor de gemeenschap.”

Kindergraven
Met aandacht voor alle emoties die bij het onderwerp komen kijken sprak de raad ook over kindergraven. Het college stelt voor om kindergraven uit te geven voor 20, 30 of 50 jaar, tegen een verlaagd tarief. Algemene kindergraven wil het college niet meer uitgeven. Na het verstrijken van de gekozen termijn kunnen ouders kiezen voor verlenging.

Niet aanroeren
Corné Egas (SGP): “We opteren voor het niet aanroeren van de kindergraven. Uw standpunt roept onnodig verdriet op bij ouders die een kind hebben begraven. Er is niets verdrietiger dan het begraven van een kind.”

Tarieven
Paul Verschoor (PM): “Of we kindergraven niet meer als algemeen graf willen uitgeven maar uitsluitend als particulier graf tegen gereduceerd tarief, hangt af van de tarieven. We vinden dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om een kindergraf lang te laten bestaan.”

Verdriet
Het CDA vindt het niet langer uitgeven van algemene graven voor kinderen ‘een goede keuze’. Over de termijnen wil Ad van Rees ‘dieper nadenken met elkaar’. “Als ouders moeten nadenken over verlenging komt bij ieder keuzemoment het verdriet terug. Als je kiest voor onbepaalde tijd heb je dat niet.”

Zorgvuldig
Wethouder Johan Quick beloofde voorzichtig om te gaan met kindergraven en de tarieven. “We komen met dit onderwerp terug naar de raad. We zullen kijken naar tarieven in het verleden, dat zal het vertrekpunt zijn. Termijnen zullen we gelijk laten lopen met andere particuliere graven. Er zijn momenten dat je een keuze voor moet leggen om te verlengen. Natuurlijk zullen we er heel zorgvuldig in zijn.”

Neem verlies
Egas reageerde: “De discussie gaat niet zozeer over het tarief, maar over de termijn die afloopt. Voor ouders loopt die termijn nooit af. Tot hun dood toe zal een foto van hun kind op de schoorsteen blijven staan. Het standpunt van onze fractie is: je moet van die termijnen af. Laat die graven met rust. Neem dat verlies als gemeente.” Quik: Die discussie wil ik aan de raad overlaten.”

Bovengenoemde aspecten en ook de aanleg van urnenmuren en de termijnen voor algemene graven komen terug op de agenda van een besluitvormende raadsvergadering. Dit geeft de fracties de gelegenheid er eerst nog eens met de eigen leden over door te praten.
bron: hetkontakt.nl
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact