Online Begraafplaatsen 3.0
BeginNieuwsberichten ⇒ Het-verborgen-kerkhof

Nieuwsbericht

Het verborgen kerkhof
 - 19-3-2021
Generaties lang was dit kerkhof onttrokken aan de dagelijkse Wijchense blik. Zo begint Henk Folmer zijn artikel over het Tienakker kloosterkerkhof in de Apostelbode, het periodiek van de Twaalf Apostelen parochie. Het kerkhof lag midden in het tuin- en boerderijgebied van het klooster, vervolgt Folmer. De privacy was de zuster heilig, concludeert hij.

We gaan ervan uit dat de 407 zusters die er begraven zijn hun eeuwige rust all lang verworven hebben. Maar met die privacy is het inderdaad iets minder. En dat de zuster daar aan hechtten, dat maakt Henk Folmer in zijn artikeltje wel aannemelijk. In 1942, midden in de oorlog, werd er om het toen omsloten Tienakkerterrein, ook nog een muurtje gemetseld.
Dat muurtje werd, tegelijk met de rest van het kerkhof, op 14 oktober 2019, anderhalf jaar geleden dus, overgedragen aan de gemeente. Een gemeentelijk monument was het al. En de status van cultureel erfgoed had het kerkhof al. Ruimen was door die omstandigheid geen optie. Gelukkig. Want de begraafplaats biedt, net als alle andere kerkhoven, rust, en ruimte tot overpeinzing. Bijvoorbeeld over de eenvormigheid die alle zusters postuum gelijk maakt.
Bijna alle zusters. De eerste drie moeder oversten waren iets 'gelijker' dan de anderen; die rusten met in drieen onder een monumentaal grote grafsteen.
Je kunt ook even stilstaan bij het jaar 1948. Toen werden alle 148 graven die daar sinds 1858 waren gedolven, geruimd. Om er vervolgens weer overledenen in bij te kunnen zetten. Toen die bezet waren, werd er een tweede gestorvene in bijgezet, en daarna een derde.
Tot oktober 2000 ging dat door. Toen werd op Tienakker de laatste zuster begraven. De gemeente nam dus een jaar geleden de zorg voor het begraafplaatsje over. Daar is nu nog niets van te zien, maar er worden, bevestigt wethouder Paul Loermans, plannen gemaakt om het muurtje te herstellen, zodat het niet omvalt, en om een tekstbord bij de dodenakker te plaatsen met uitleg over de geschiedenis ervan. Dat hebben, zo kunnen oudere Wijchenaren nog getuigen, de zusters die er liggen ook wel verdiend.
(bron: de Maas&Waler.nl)

 © Kineo 2005-2021
begin | zoeken | forum | monitor | naamindex | links | contact